Áp dụng cấp công trình xây dựng trong thống trị hoạt động đầu tư xây dựng

Theo đó, cấp công trình xây dựng được quy đinh tại Thông bốn 06/2021 được vận dụng làm cửa hàng để cai quản các hoạt động đầu tư xây dựng, 1-1 cử như: 

- xác định thẩm quyền khi thẩm định report nghiên cứu vãn khả thi, đánh giá công tác nghiệm thu trong thừa trình kiến thiết và khi ngừng thi công xuất bản công trình;

- Phân hạng năng lực chuyển động xây dựng của các cá nhân, tổ chức để cấp chứng từ năng lực, chứng chỉ hành nghề vận động xây dựng;

- khẳng định công trình được miễn bản thảo xây dựng;

- quản lý chi phí chi tiêu xây dựng;

- xác định công trình phải tạo quy trình bảo trì;

- xác minh công trình đề nghị lập hướng dẫn kỹ thuật riêng;…


BỘ XÂY DỰNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 06/2021/TT-BXD

Hà Nội, ngày 30 mon 6 năm 2021

THÔNG TƯ

QUYĐỊNH VỀ PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG trong QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNGĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ điều khoản Xây dựngngày 18 mon 6 năm 2014; khí cụ sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của vẻ ngoài Xây dựng ngày 17 mon 6 năm 2020;

Căn cứ phương tiện Kiếntrúc ngày 13 mon 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CPngày 26 tháng 01 năm 2021 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết một số ngôn từ về quảnlý hóa học lượng, xây đắp xây dựng và gia hạn công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CPngày 03 mon 3 năm 2021 của chính phủ quy định cụ thể một số văn bản về quảnlý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CPngày 17 tháng 7 năm 2017 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức tổ chức của cục Xây dựng;

Theo đề nghị của viên trưởng cục Giám định đơn vị nướcvề quality công trình xây dựng;

Bộ trưởng bộ Xây dựng ban hành Thông bốn quy địnhvề phân cấp dự án công trình xây dựng với hướng dẫn áp dụng trong làm chủ hoạt động đầutư xây dựng.

Bạn đang xem: Công trình giao thông cấp 3 là gì

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đốitượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết về phân cấp công trìnhxây dựng với hướng dẫn áp dụng cấp dự án công trình xây dựng trong cai quản các hoạt độngđầu tư xây dựng theo phương pháp tại khoản 4 Điều 5 hình thức Xây dựngnăm năm trước đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 của hiện tượng sửa đổi, vấp ngã sungmột số điều của quy định Xây dựng năm 2020 cùng khoản 2 Điều 3 Nghịđịnh 06/2021/NĐ-CP.

2. Đối tượng áp dụng

Thông bốn này vận dụng với người quyết định đầu tư,chủ đầu tư, công ty sở hữu, người quản lý, sử dụng công trình, đơn vị thầu vào nước,nhà thầu nước ngoài, các cơ quan cai quản nhà nước về kiến tạo và các tổ chức,cá nhân khác có tương quan đến hoạt động đầu tư xây dựng trên phạm vi hoạt động Việt Nam.

Điều 2. Nguyên tắc xác minh cấpcông trình

1. Cấp công trình quy định trên Thông tư này đượcxác định theo các tiêu chí sau:

a) mức độ quan trọng, bài bản công suất: Áp dụng chotừng công trình độc lập hoặc một đội nhóm hợp những công trình hoặc một dây chuyền côngnghệ có nhiều khuôn khổ thuộc dự án đầu tư xây dựng dự án công trình theo những loạicông trình phương tiện tại Phụ lục I Thông bốn này;

b) quy mô kết cấu: Áp dụng mang đến từng dự án công trình độclập thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo các loại kết cấu công cụ tại
Phụ lục II Thông bốn này.

2. Cấp công trình xây dựng của một côngtrình tự do là cấp cao nhất được xác minh theo Phụ lục I với Phụ lục II Thôngtư này. Trường hòa hợp công trình độc lập không hiện tượng trong Phụ lục I Thông tưnày thì cấp công trình xây dựng được khẳng định theo luật tại Phụ lục II Thông tứ nàyvà ngược lại.

3. Cấp công trình của một đội nhóm hợp những công trình hoặcmột dây chuyền công nghệ gồm nhiều khuôn khổ được khẳng định như sau:

a) Trường hòa hợp tổ hợp những công trình hoặc dây chuyềncông nghệ có nhiều hạng mục có lao lý trong Phụ lục I Thông tứ này thì cấpcông trình được khẳng định theo Phụ lục I Thông tứ này;

b) Trường hòa hợp tổ hợp các công trình hoặc dây chuyềncông nghệ tất cả nhiều khuôn khổ không vẻ ngoài trong Phụ lục I Thông tứ này thì cấpcông trình được xác định theo cấp cho của dự án công trình chính (thuộc tổ hợp các côngtrình hoặc dây chuyền công nghệ) gồm cấp cao nhất. Cấp của dự án công trình chính xácđịnh theo lao lý tại khoản 2 Điều này.

4. Cấp công trình của công trình hiện hữu được sửachữa, cải tạo, nâng cấp xác định như sau:

a) Trường phù hợp sửa chữa, cải tạo, upgrade làm thayđổi các tiêu chí xác minh cấp dự án công trình quy định trên khoản 1 Điều này thì cấpcông trình của công trình sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấp được khẳng định theoquy định trên Điều này;

b) Trường hòa hợp khác với công cụ tại điểm a khoảnnày thì cấp dự án công trình của dự án công trình trước cùng sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấpkhông nắm đổi.

Điều 3. Áp dụng cấp cho công trìnhtrong cai quản các hoạt động chi tiêu xây dựng

1. Cấp công trình quy định tại Thông bốn này được ápdụng làm các đại lý để thống trị các hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng sau:

a) xác định thẩm quyền lúc thẩm định report nghiêncứu khả thi; thẩm định và đánh giá hoặc có chủ kiến về công nghệ đối với dự án chi tiêu xây dựngsử dụng technology hạn chế chuyển nhượng bàn giao hoặc dự án đầu tư chi tiêu xây dựng có nguy hại tácđộng xấu đến môi trường thiên nhiên có sử dụng công nghệ theo Luật
Chuyển giao công nghệ; thẩm định xây dựng triển khai sau kiến thiết cơ sở; kiểmtra công tác sát hoạch trong vượt trình xây cất và khi xong thi công xâydựng công trình;

b) Phân hạng năng lực hoạt động xây dựng của các tổchức, cá nhân để cấp chứng từ năng lực, chứng từ hành nghề hoạt động xây dựng;

c) khẳng định công trình được miễn giấy phép xây dựng;

d) xác định công trình phải thi tuyển phương án kiếntrúc theo giải pháp tại khoản 2 Điều 17 luật pháp Kiến trúc;

đ) khẳng định công trình tất cả yêu cầu phải khởi tạo chỉ dẫnkỹ thuật riêng;

e) xác định công trình có ảnh hưởng lớn cho antoàn, công dụng cộng đồng;

g) khẳng định công trình gồm yêu cầu đề nghị bảo hiểmtrách nhiệm nghề nghiệp;

h) xác định công trình bắt buộc thực hiện nhận xét địnhkỳ về an toàn của dự án công trình xây dựng trong quá trình sử dụng;

i) Phân cung cấp sự cố dự án công trình xây dựng cùng thẩm quyềngiải quyết sự cố dự án công trình xây dựng;

k) cai quản chi phí chi tiêu xây dựng;

l) khẳng định thời hạn với mức tiền bh côngtrình;

m) xác định công trình phải khởi tạo quy trình bảo trì;

n) các nội dung không giống theo chế độ của pháp luật vềquản lý chi tiêu xây dựng công trình.

2. Áp dụng cấp công trình để làm chủ các hoạt độngđầu tư xây dựng được qui định tại điểm a khoản 1 Điều này như sau:

a) Trường hợp dự án chi tiêu xây dựng chỉ có một côngtrình chủ yếu độc lập: Áp dụng cung cấp công trình xác định theo giải pháp tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này;

b) Trường phù hợp dự án đầu tư xây dựng gồm nhiều côngtrình chính độc lập hoặc được xây cất theo tuyến đường (gồm nhiều dự án công trình bố tríliên tiếp nhau thành tuyến): Áp dụng cấp của dự án công trình chính có cấp cao nhấtxác định được theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này;

c) Trường thích hợp dự án đầu tư xây dựng có tổng hợp cáccông trình bao gồm hoặc dây chuyền công nghệ chính với nhiều hạng mục: Áp dụng cấpcông trình xác minh theo mức sử dụng tại khoản 3 Điều 2 Thông tưnày;

d) Trường đúng theo dự án đầu tư chi tiêu xây dựng có rất nhiều tổ hợpcác công trình chính, các dây chuyền technology chính hoặc láo lếu hợp: Áp dụng cấpcủa tổ hợp những công trình bao gồm hoặc dây chuyền công nghệ chính gồm cấp cao nhấtxác định được theo vẻ ngoài tại khoản 3 Điều 2 Thông bốn này.

3. Nguyên tắc vận dụng cấp dự án công trình để làm chủ cáchoạt động chi tiêu xây dựng được giải pháp từ điểm b đến điểm n khoản 1 Điều nàynhư sau:

a) Trường hợp phạm vi thực hiện cho một công trìnhđộc lập thì áp dụng cấp công trình xác định theo khoản 2 Điều 2Thông tư này so với công trình đó;

b) Trường hợp phạm vi tiến hành cho một số trong những côngtrình nằm trong dự án chi tiêu xây dựng công trình xây dựng thì áp dụng cấp công trình xây dựng xác địnhtheo khoản 2 Điều 2 Thông tư này so với từng dự án công trình đượcxét;

c) Trường hợp phạm vi thực hiện cho tổng thể một tổhợp những công trình hoặc tổng thể một dây chuyền technology gồm nhiều khuôn khổ thìáp dụng cấp cho công trình xác minh theo cách thức tại khoản 3 Điều 2Thông tứ này. Trường vừa lòng dự án đầu tư xây dựng dự án công trình theo con đường thì thựchiện theo chính sách tại điểm d khoản này;

d) Trường phù hợp phạm vi triển khai cho một công trình,một số dự án công trình hoặc cục bộ các dự án công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng côngtrình theo đường thì áp dụng cấp công trình khẳng định theo khoản2 Điều 2 Thông tứ này đối với từng công trình xây dựng thuộc tuyến.

Điều 4. Công cụ về chuyển tiếp

1. Cấp công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng sẽ đượcquyết định chi tiêu trước ngày Thông tư này còn có hiệu lực thực hành được xác địnhtheo phép tắc của điều khoản tại thời khắc phê trông nom dự án chi tiêu xây dựng côngtrình.

2. Trường hợp công trình xây dựng có điều chỉnh xây dựng xâydựng sau ngày Thông tư này có hiệu lực:

a) câu hỏi điều chỉnh xây đắp xây dựng không có tác dụng thayđổi các tiêu chí xác định cấp công trình quy định tại khoản 1 Điều2 Thông tư này thì cấp của công trình xây dựng được xác minh theo biện pháp của phápluật tại thời khắc phê cẩn thận dự án chi tiêu xây dựng công trình;

b) việc điều chỉnh thiết kế xây dựng làm cố kỉnh đổicác tiêu chí khẳng định cấp công trình xây dựng quy định tại khoản 1 Điều2 Thông tứ này thì cấp công trình xây dựng được xác định theo phép tắc tại Thông tưnày.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15tháng 8 năm 2021 và thay thế sửa chữa các Thông tứ số 03/2016/TT-BXDngày 10 mon 3 năm năm 2016 của bộ trưởng Bộ Xây dựng chế độ về phân cấp côngtrình xuất bản và phía dẫn vận dụng trong thống trị hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng và
Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày thứ 7 tháng 11năm 2019 của cục trưởng cỗ Xây dựng về việc sửa đổi, ngã sung, thay thế một sốquy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD.

2. Trong quy trình thực hiện nay nếu gồm vướng mắc đềnghị tổ chức, cá thể gửi chủ kiến về cỗ Xây dựng để thấy xét, giải quyết./.

địa điểm nhận: - Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ (để báo cáo); - những Phó Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ (để báo cáo); - những Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ quan thuộc chủ yếu phủ; - công sở Quốc hội; - Văn phòng quản trị nước; - Văn phòng tw Đảng và những Ban của Đảng; - tand nhân dân về tối cao; - Viện Kiểm gần kề nhân dân về tối cao; - kiểm toán nhà nước; - cơ sở Trung ương của các đoàn thể; - HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - trang web của chủ yếu phủ; - công văn (02 bản); - các đơn vị thuộc bộ Xây dựng; - Cục bình chọn văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật - bộ Tư pháp; - Sở Xây dựng những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cổng tin tức điện tử của bộ Xây dựng; - Lưu: VT, cục GĐ.

KT. BỘ TRƯỞ
NG THỨ TRƯỞ
NG Lê quang quẻ Hùng

PHỤ LỤC I

PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THEO MỨC ĐỘ quan liêu TRỌNG HOẶCQUY MÔ CÔNG SUẤT(Ban hành tất nhiên Thông tứ số 06/2021/TT-BXD ngày 30 mon 6 năm 2021 của Bộtrưởng bộ Xây dựng)

Bảng 1.1 Phân cấp cho công trìnhsử dụng đến mục đích dân dụng (công trình dân dụng)

STT

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.1.1

Công trình giáo dục, đào tạo

1.1.1.1 nhà trẻ, trường mẫu mã giáo, ngôi trường mầm non

Mức độ quan lại trọng

Cấp III với mọi quy mô

1.1.1.2 Trường đái học

Tổng số học viên toàn trường

≥ 700

1.1.1.3 ngôi trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, ngôi trường phổ thông có nhiều cấp học

Tổng số học sinh toàn trường

≥ 1.350

1.1.1.4 trường đại học, trường cao đẳng; trường trung học chăm nghiệp, trường dạy dỗ nghề, trường người công nhân kỹ thuật, trường nghiệp vụ

Tổng số sv toàn trường

> 8.000

5.000 ÷ 8.000

1.1.2

Công trình y tế

1.1.2.1 bệnh viện đa khoa, cơ sở y tế chuyên khoa từ trung ương đến địa phương (Bệnh viện tw không phải chăng hơn cấp I)

Tổng số giường bệnh lưu trú

> 1.000

500 ÷ 1.000

250 ÷

1.1.2.2 Trung trung khu thí nghiệm bình an sinh học (Cấp độ bình yên sinh học xác định theo dụng cụ của ngành y tế)

Cấp độ bình an sinh học (ATSH)

ATSH cấp độ 4

ATSH cấp độ 3

ATSH lever 1 và lever 2

1.1.3

Công trình thể thao

1.1.3.1 sảnh vận động, sảnh thi đấu các môn thể thao ngoại trừ trời tất cả khán đài (Sân vận chuyển quốc gia, sảnh thi đấu quốc gia không nhỏ tuổi hơn cấp I)

Sức cất của khán đài (nghìn chỗ)

> 40

> 20 ÷ 40

5 ÷ 20

1.1.3.2 bên thi đấu, tập luyện những môn thể thao tất cả khán đài (Nhà thi đấu thể thao đất nước không nhỏ tuổi hơn cung cấp I)

Sức đựng của khán đài (nghìn chỗ)

> 7,5

5 ÷ 7,5

2 ÷

1.1.3.3 sảnh gôn

Số lỗ

≥ 36

18 ÷

1.1.3.4 Bể bơi, sảnh thể thao ko kể trời

Mức độ quan trọng

Đạt chuẩn chỉnh thi đấu thể thao cấp quốc gia

Hoạt rượu cồn thể thao phong trào

1.1.4

Công trình văn hóa

1.1.4.1 Trung trung khu hội nghị, nhà văn hóa, câu lạc bộ, vũ trường và những công trình văn hóa tập trung đông fan khác (Trung trọng tâm hội nghị đất nước không bé dại hơn cung cấp I)

Tổng sức đựng (nghìn người)

> 3

> 1,2 ÷ 3

> 0,3 ÷ 1,2

≤ 0,3

1.1.4.2 đơn vị hát, địa điểm giải trí rạp chiếu phim phim, rạp xiếc

Tổng mức độ chứa người theo dõi (nghìn người)

> 3

> 1,2 ÷ 3

> 0,3 ÷ 1,2

≤ 0,3

1.1.4.3 Bảo tàng, thư viện, triển lãm, nhà trưng bày

Mức độ quan tiền trọng

Quốc gia

Tỉnh, Ngành

Các trường hợp còn lại

1.1.5

Chợ

Số điểm tởm doanh

> 400

≤ 400

1.1.6

Công trình tôn giáo

Mức độ quan tiền trọng

Cấp III với tất cả quy mô

1.1.7

Trụ sở cơ sở nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức chính trị - thôn hội

Mức độ quan liêu trọng

Nhà Quốc hội, che Chủ tịch, Trụ sở thiết yếu phủ, Trụ sở trung ương Đảng; những công trình đặc biệt quan trọng quan trọng khác

Trụ sở làm việc của tỉnh giấc ủy; HĐND, ubnd cấp tỉnh; Bộ, Tổng cục và cung cấp tương đương; tandtc nhân dân, Viện kiểm gần kề nhân dân tối cao, cấp cao

Trụ sở làm việc của huyện ủy; HĐND, ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp Cục, cấp cho Sở và cấp cho tương đương; toàn án nhân dân tối cao nhân dân, Viện kiểm tiếp giáp nhân cấp cho tỉnh

Trụ sở thao tác của Đảng ủy, HĐND, ủy ban nhân dân cấp xã; bỏ ra cục và cấp cho tương đương; tandtc nhân dân, Viện kiểm sát nhân cung cấp huyện

Ghi chú:

- Công trình gia dụng khác có mục tiêu sử dụng phùhợp với loại dự án công trình nêu trong Bảng 1.1 thì thực hiện Bảng 1.1 để xác minh cấptheo mức độ quan trọng đặc biệt hoặc quy mô công suất.

- tham khảo các ví dụ khẳng định cấp dự án công trình dân dụngtrong Phụ lục III.

Xem thêm: 10 dấu hiệu nhận biết nhà có người âm theo phải làm sao ? cách hóa giải hiệu quả

Bảng 1.2 Phân cấp công trìnhsử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp (công trình công nghiệp)

STT

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.2.1

Công trình sản xuất vật tư xây dựng, thành phầm xây dựng

1.2.1.1 khai thác mỏ tài nguyên làm vật liệu xây dựng (đá vôi xi măng, đất nung xi măng, phụ gia xi măng, cao lanh, fenspat, đất sét nung chịu lửa, đất sét nung trắng, cat trắng, đôlômit, đá có tác dụng ốp lát, đá vôi làm vôi, đá xây dựng, những loại khoáng sản làm vật tư xây dựng khác)

a) công trình có sử dụng vật tư nổ

Mức độ quan liêu trọng

Cấp II với đa số quy mô

b) dự án công trình không sử dụng vật liệu nổ

TCS (triệu m3 sản phẩm/năm)

≥ 1

1.2.1.2 xí nghiệp sản xuất clinker, xi măng

TCS (triệu tấn/năm)

≥ 1

1.2.1.3 Trạm nghiền, trạm trưng bày xi măng

TCS (triệu tấn/năm)

≥ 0,3

1.2.1.4 xí nghiệp sản xuất sản xuất sản phẩm, cấu khiếu nại bê tông thông thường; nhà máy sản xuất gạch ốp bê tông

TCS (nghìn m3 thành phẩm/năm)

> 150

≤ 150

1.2.1.5 xí nghiệp sản xuất cấu kiện bê tông ly tâm, cấu khiếu nại bê tông ứng lực trước, tấm tường bê tông rỗng đúc sẵn

TCS (nghìn m3 thành phẩm/năm)

> 150

30 ÷ 150

1.2.1.6 nhà máy sản xuất sản xuất gạch men bê tông nhẹ, tấm tường áp dụng bê tông nhẹ

TCS (nghìn m3 thành phẩm/năm)

> 200

100 ÷ 200

1.2.1.7 xí nghiệp sản xuất sản xuất gạch, ngói đất nung nung

TCS (triệu viên gạch QTC/năm)

> 40

20 ÷ 40

1.2.1.8 nhà máy sản xuất thành phầm ốp, lát

a) nhà máy sản xuất gạch gốm ốp lát

TCS (triệu m2 sản phẩm/năm)

> 5

3 ÷ 5

b) nhà máy sản xuất sản xuất đá ốp lát nhân tạo

TCS (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

c) nhà máy sản xuất sản xuất đá ốp lát trường đoản cú nhiên

TCS (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

> 0,3

0,1 ÷ 0,3

1.2.1.9 xí nghiệp sản xuất sứ vệ sinh

TCS (triệu sản phẩm/năm)

>1

0,3 ÷ 1

1.2.1.10 xí nghiệp sản xuất kính xây dựng

TCS (triệu m2 sản phẩm/năm)

≥ 20

1.2.1.11. Xí nghiệp sản xuất sản phẩm từ kính (kính tôi, kính hộp, kính nhiều lớp...)

TCS (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

≥ 0,2

1.2.1.12 xí nghiệp sản xuất vôi công nghiệp với các thành phầm sau vôi

TCS (triệu tấn sản phẩm/năm)

> 0,3

0,1 ÷ 0,3

1.2.1.13 nhà máy sản xuất sản xuất vật tư chịu lửa

TCS (nghìn tấn sản phẩm/năm

>10

5 ÷ 10

1.2.1.14 xí nghiệp sản xuất tẩm lợp xi-măng cốt sợi

TCS (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

≥0,3

1.2.1.15 xí nghiệp sản xuất xi măng khô

TCS (triệu tấn sản phẩm/năm)

≥0,3

1.2.1.16 nhà máy sản xuất sản xuất tấm thạch cao

TCS (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

>20

10 ÷ 20

1.2.2

Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo

1.2.2.1 xí nghiệp sản xuất luyện kim

a) xí nghiệp sản xuất luyện kim mầu

TSL (triệu tấn thành phẩm/năm)

> 0,5

0,1 ÷ 0,5

b) xí nghiệp luyện, cán thép

TSL (triệu tấn thành phẩm/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

1.2.2.2 Khu liên hợp gang thép

Dung tích lò cao (nghìn m3)

> 1

≤ 1

1.2.2.3 nhà máy sản xuất máy đụng lực cùng máy nông nghiệp

TSL (nghìn sản phẩm/năm)

> 5

2,5 ÷ 5

1.2.2.4 nhà máy chế tạo máy cách thức và thứ công nghiệp

TSL (nghìn sản phẩm/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

1.2.2.5 nhà máy chế tạo thiết bị nâng hạ

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 200

≤ 200

1.2.2.6 công ty máy chế tạo máy xây dựng

a) xí nghiệp sản xuất sản xuất, đính thêm ráp thứ ủi, sản phẩm công nghệ đào, thứ xúc

TSL (sản phẩm/năm)

> 250

≤ 250

b) nhà máy sản xuất sản xuất, lắp ráp xe cộ lu tĩnh cùng lu rung

TSL (sản phẩm/năm)

> 130

≤ 130

c) nhà máy sản xuất, gắn thêm ráp cẩu từ bỏ hành

TSL (sản phẩm/năm)

> 40

≤ 40

1.2.2.7 nhà máy chế tạo thiết bị toàn bộ

TSL (nghìn tấn thiết bị/năm)

> 10

5 ÷ 10

1.2.2.8 xí nghiệp sản xuất, đính ráp phương tiện đi lại giao thông

a) nhà máy sản xuất sản xuất, gắn ráp ô tô

TSL (nghìn xe pháo năm)

> 10

5 ÷ 10

b) xí nghiệp sản xuất, thêm ráp xe cộ máy

TSL (nghìn xe pháo năm)

> 500

≤ 500

c) xí nghiệp sản xuất, gắn ráp đầu thứ tàu hỏa

TSL (nghìn đầu máy/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

d) các đại lý đóng mới phương tiện đi lại thủy nội địa

Tải trọng của tàu (nghìn DWT)

> 30

10 ÷ 30

5 ÷

đ) cơ sở đóng bắt đầu tàu biển

Tải trọng của tàu (nghìn DWT)

> 70

> 40 ÷ 70

> trăng tròn ÷ 40

> 5 ÷ 20

≤ 5

1.2.3

Công trình khai quật mỏ và bào chế khoáng sản

1.2.3.1 Mỏ than hầm lò

TSL (triệu tấn than/năm)

> 1

0,3 ÷ 1

1.2.3.2 Mỏ quặng hầm lò

TSL (triệu tấn quặng/năm)

> 3

1 ÷ 3

1.2.3.3 Mỏ than lộ thiên

TSL (triệu tấn than/năm)

≥ 2

1.2.3.4 Mỏ quặng lộ thiên

TSL (triệu tấn quặng/năm)

≥ 2

1.2.3.5 xí nghiệp sản xuất sàng tuyển chọn than

TSL (triệu tấn/năm)

> 5

2 ÷ 5

1.2.3.6 xí nghiệp tuyển/làm giàu quặng (bao tất cả cả tuyển chọn quặng bô xít)

TSL (triệu tấn/năm)

> 7

3 ÷ 7

1.2.3.7 công trình sản xuất alumin

Mức độ quan lại trọng

Cấp I với tất cả quy mô

1.2.4

Công trình dầu khí

1.2.4.1 Công trình khai thác trên biển (giàn khai thác)

Mức độ quan trọng

Cấp I với đa số quy mô

1.2.4.2 dự án công trình lọc dầu

TCS (triệu tấn /năm)

≥ 10

1.2.4.3 công trình xây dựng chế biến khí

TCS (triệu m3 khí/ngày)

≥ 10

1.2.4.4 dự án công trình sản xuất xăng sinh học

TCS (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 500

200 ÷ 500

1.2.4.5 Kho xăng dầu

Tổng khoảng trống chứa (nghìn m3)

>100

5 ÷ 100

0,21 ÷

1.2.4.6 Kho cất khí hóa lỏng, trạm chiết nạp khí hóa lỏng

Tổng không gian chứa (nghìn m3)

> 100

5 ÷ 100

1.2.5

Công trình năng lượng

1.2.5.1 dự án công trình nhiệt điện

TCS (MW)

> 2.000

600 ÷ 2.000

50 ÷

1.2.5.2 công trình xây dựng điện hạt nhân

Mức độ quan liêu trọng

Cấp quan trọng với các quy mô

1.2.5.3 dự án công trình thủy điện

a) bên máy

Tổng năng suất lắp sản phẩm (MW)

> 1.000

> 50 ÷ 1.000

> 30 ÷ 50

≤ 30

b) hồ chứa

Dung tích hồ cất nước ứng với mực nước dâng bình thường (triệu m3)

> 1.000

> 200 ÷ 1.000

> 20 ÷ 200

≥ 3 ÷ 20

c) Đập dưng nước

(Quy tế bào và điểm sáng của đập)

Đập vật tư đất, khu đất - đá có chiều cao lớn nhất (m)

A

> 100

> 70 ÷ 100

> 25 ÷ 70

>10 ÷ 25

≤ 10

B

> 35 ÷ 75

> 15 ÷ 35

> 8 ÷ 15

≤ 8

C

> 15 ÷ 25

> 5 ÷ 15

≤ 5

Đập bê tông, bê tông cốt thép có chiều cao lớn nhất (m)

A

> 100

> 60 ÷ 100

> 25 ÷ 60

> 10 ÷ 25

≤ 10

B

> 25 ÷ 50

> 10 ÷ 25

> 5 ÷ 10

≤ 5

C

> 10 ÷ 20

> 5 ÷ 10

≤ 5

Ghi chú:

1. Cung cấp của công trình thủy năng lượng điện là cấp cao nhất xác định được theo các tiêu chí phân cấp Nhà máy, Hồ chứa nước và Đập dưng nước (trong kia A, B, C là nhóm địa chất nền điển hình: đội A nền là đá; đội B nền là đất cát, khu đất hòn thô, đất sét ở trạng thái cứng và nửa cứng; team C nền là đất sét bão hòa nước ở trạng thái dẻo).

Riêng đối với công trình thủy năng lượng điện năng: Sau khi khẳng định được cung cấp theo lý lẽ của mục này thì hạ xuống một cung cấp nhưng không nhỏ tuổi hơn cấp cho III trong phần nhiều trường hợp.

2. Cấp công trình của các công trình trên “Tuyến năng lượng” như cửa nhận nước, Đường dẫn (kênh, cống, con đường hầm), Tháp điều áp, Đường ống áp lực, Kênh xả hoặc Hầm xả nước, ... được xác định theo cấp của phòng máy thủy điện phương tiện tại điểm a mục 1.2.5.3.

3. Cung cấp công trình của những công trình trên “Tuyến đầu mối” như Đập dưng nước, Tràn xả mặt, Tràn xả sâu, Tràn sự cố, công trình xây dựng lấy nước khác, ... được khẳng định theo cung cấp của Đập dâng nước biện pháp tại điểm c mục 1.2.5.3.

4. Các công trình tương quan khác như Nhà cai quản vận hành, Tường rào, Đường giao thông, ... Trong dự án công trình xây dựng công trình xây dựng thủy năng lượng điện được xác minh cấp dự án công trình tương ứng cùng với loại công trình theo giải đáp trong Thông tư này.

1.2.5.4 công trình điện gió

TCS (MW)

≥ 50

> 15 ÷

> 3 ÷ 15

≤ 3

1.2.5.5 dự án công trình điện khía cạnh trời

TCS (MW)

≥ 50

> 15 ÷

> 3 ÷ 15

≤ 3

1.2.5.6 công trình xây dựng điện địa nhiệt

TCS (MW)

> 10

5 ÷ 10

1.2.5.7 công trình xây dựng điện thủy triều

TCS (MW)

> 50

30 ÷ 50

1.2.5.8 công trình điện rác

TCS (MW)

> 70

> 15 ÷ 70

5 ÷ 15

1.2.5.9 dự án công trình điện sinh khối

TCS (MW)

> 30

10 ÷ 30

1.2.5.10 công trình điện khí biogas

TCS (MW)

> 15

5 ÷ 15

1.2.5.11 Đường dây cùng trạm trở nên áp

Điện áp (k
V)

≥ 500

220

110

> 35 ÷

≤ 35

1.2.5.12 cửa ngõ hàng/Trạm bán lẻ xăng, dầu, khí hóa lỏng; trạm cấp/sạc điện, pin sạc điện.

Mức độ quan liêu trọng

Cấp III với tất cả quy mô

1.2.6

Công trình hóa chất

1.2.6.1 công trình sản xuất sản phẩm phân bón với hóa chất đảm bảo thực vật

a) dự án công trình sản xuất phân bón đơn, tinh vi (có bội phản ứng hóa học, gồm những: Urê, DAP, MAP, SA, NPK phức hợp, supe lân, ...)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 50

10 ÷

b) dự án công trình sản xuất phân bón không giống (trộn, hỗn hợp, phương pháp nhiệt, vi sinh... - không phát sinh những phản ứng hóa học)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 300

100 ÷

c) công trình xây dựng sản xuất, trạm chiết nạp, san phân tách đóng gói thành phầm hóa chất đảm bảo thực vật

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 15

10 ÷ 15

1.2.6.2 công trình xây dựng sản xuất sản phẩm hóa chất cơ bản, hóa dầu, hóa dược, mỹ phẩm và hóa chất khác

a) dự án công trình sản xuất hóa chất cơ bạn dạng (axít, kiềm, clo...), hóa chất gian nguy độc hại, hóa chất vô cơ, hữu cơ, hóa chất công nghiệp khác (bao có hóa hóa học tinh khiết, muối, dung dịch tuyển quặng apatit...)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 10

b) công trình xây dựng sản xuất, kho trạm tách nạp sản phẩm hóa dầu (nguyên liệu vật liệu bằng nhựa PP, PE, PVC, PS, ABS, PET, SV, sợi, DOP, SM, VCM, Polystyren, PTA, MEG, BTX, cao su thiên nhiên tổng hợp và các thành phầm khác)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 50

c) dự án công trình sản xuất sản phẩm hóa được (chiết xuất, tinh luyện hoạt chất vạn vật thiên nhiên và tổng hòa hợp từ hóa chất)

Ghi chú: Không bao gồm công trình sản xuất thuốc cùng vật tư y tế: sơ chế, bào chế, chế tạo thuốc đông y

Mức độ quan tiền trọng

Cấp I với đa số quy mô

d) dự án công trình sản xuất các thành phầm tẩy rửa, mỹ phẩm (kem giặt, bột giặt, nước cọ rửa, xà phòng giặt; dầu gội đầu, sữa tắm, kem tiến công răng, xà chống tắm, ...)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 15

10 ÷

1.2.6.3 công trình xây dựng sản xuất sản phẩm nguồn năng lượng điện hóa học

a) công trình xây dựng sản xuất pin sạc hóa học

TSL (triệu viên/năm)

> 250

150 ÷ 250

b) công trình xây dựng sản xuất, tái chế ắc quy

TSL (nghìn k
Wh/năm)

> 300

100 ÷ 300

c) công trình sản xuất que hàn

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 3

1.2.6.4 công trình sản xuất, kho trạm tách nạp nội công nghiệp (O2, N2, Ar, CO, CO2, He, H2, Xe, CH4, C2H2 và những khí công nghiệp khác)

a) dự án công trình sản xuất chưởng lực nghiệp

TSL (nghìn m3 khí/h)

> 15

8,5 ÷ 15

b) Kho trạm chiết nạp nội khí nghiệp

Sức chứa lớn số 1 (tấn)

≥ 100

1.2.6.5 dự án công trình sản xuất sản phẩm cao su

a) công trình sản xuất săm, lốp ô lô, máy kéo

TSL (triệu chiếc/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

b) công trình xây dựng sản xuất săm, lốp xe tế bào tô, xe pháo đạp

TSL (triệu chiếc/năm)

> 5

1 ÷ 5

c) công trình sản xuất băng tải

TSL (nghìn mét vuông sản phẩm/năm)

> 500

200 ÷ 500

d) công trình xây dựng sản xuất cao su đặc kỹ thuật

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 1.5

0,5 ÷ 1,5

1.2.6.6 công trình xây dựng sản xuất sơn, mực in

a) công trình xây dựng sản xuất sơn

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 100

> trăng tròn ÷ 100

10 ÷ 20

b) công trình sản xuất mực in

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 20

5 ÷ 20

1.2.6.7 công trình tuyển quặng apatit

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 100

1.2.6.8 dự án công trình sản xuất, chứa vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ

a) công trình xây dựng sản xuất vật liệu nố công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Mức độ quan lại trọng

Cấp đặc biệt quan trọng với hồ hết quy mô

b) Kho chứa vật tư nổ công nghiệp

Kho hầm lò, kho ngầm

Mức độ quan liêu trọng

Cấp I với mọi quy mô

Kho cố định nổi cùng nửa ngầm

Sức đựng (tấn)

> 10

≤ 10

Kho giữ động

Mức độ quan trọng

Cấp II với mọi quy mô

c) Kho đựng tiền chất thuốc nổ

Kho hầm lò, kho ngầm

Mức độ quan lại trọng

Cấp I với tất cả quy mô

Kho cố định nổi với nửa ngầm

Sức cất (tấn)

> 50

≤ 50

Kho lưu lại động

Mức độ quan trọng

Cấp II với mọi quy mô

1.2.7

Công trình công nghiệp nhẹ

1.2.7.1 Công nghiệp thực phẩm

a) nhà máy sữa

TSL (triệu lít/năm)

> 100

30 ÷ 100

b) nhà máy sản xuất sản xuất bánh kẹo, mỳ nạp năng lượng liền

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 25

5÷25

c) nhà máy sản xuất dầu ăn, hương liệu

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 150

50 ÷150

d) nhà máy sản xuất sản xuất rượu, bia, nước tiểu khát

TSL (triệu lít/năm)

> 100

25 ÷ 100

1.2.7.2 Công nghiệp tiêu dùng

a) nhà máy sản xuất xơ sợi

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 75

30 ÷ 75

b) nhà máy sản xuất dệt

TSL (triệu m2 sản phẩm/năm)

> 25

5 ÷ 25

c) xí nghiệp in, nhuộm (ngành dệt, may)

TSL (triệu m2 sản phẩm/năm)

> 35

10 ÷ 35

d) xí nghiệp sản xuất các thành phầm may

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 10

2 ÷ 10

đ) xí nghiệp thuộc domain authority và thêm vào các thành phầm từ da

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 12

1 ÷ 12

e) nhà máy sản xuất sản xuất các sản phẩm nhựa

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 15

2 ÷ 15

g) nhà máy sản xuất sản xuất đồ sành sứ, thủy tinh

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 25

3 ÷ 25

h) nhà máy sản xuất bột giấy cùng giấy

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 100

60 ÷ 100

i) xí nghiệp sản xuất thuốc lá

TSL (triệu bao dung dịch lá/năm)

> 200

50 ÷ 200

k) xí nghiệp sản xuất/lắp ráp năng lượng điện tử (ti vi, laptop và thành phầm tương đương), năng lượng điện lạnh (điều hòa, tủ lạnh lẽo và thành phầm tương đương)

TSL (nghìn sản phẩm/năm)

> 300

100 ÷ 300

l) nhà máy sản xuất linh kiện, phụ tùng thông tin và năng lượng điện tử (mạch in điện tử, IC và sản phẩm tương đương)

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 400

300 ÷ 400

m) xí nghiệp in tiền

Mức độ quan tiền trọng

Cấp đặc biệt với số đông quy mô

1.2.7.3 Công nghiệp chế tao nông, thủy cùng hải sản

a) xí nghiệp chế biến hóa thủy, hải sản

TSL (tấn nguyên liệu/ngày)

> 300

100 ÷ 300

b) nhà máy chế biến đổi đồ hộp

TSL (tấn nguyên liệu/ngày)

≥ 100

c) nhà máy sản xuất xay xát, lau bóng gạo

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 200

100 ÷ 200

1 ÷

Ghichú:

- công trình xây dựng công nghiệp khác cómục đích sử dụng cân xứng với loại công trình xây dựng nêu vào Bảng 1.2 thì sử dụng Bảng1.2 để xác định cấp theo mức độ đặc trưng hoặc bài bản công suất.

- các chữ viết tắt vào Bảng1.2: TCS là Tổng công suất; TSL là Tổng sản lượng - Tổng năng suất (hoặc Tổng sảnlượng) được tính cho toàn cục các dây chuyền technology thuộc dự án: QTC là quytiêu chuẩn.

- tham khảo các ví dụ xác định cấpcông trình công nghiệp vào Phụ lục III.

Bảng 1.3Phân cấp cho công trình cung ứng cơ sở, phầm mềm hạ tầng kỹ thuật (công trình hạ tầngkỹ thuật)

STT

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.3.1

Công trình cung cấp nước

1.3.1.1 xí nghiệp nước, công trình xây dựng xử lý nước sạch sẽ (bao có cả công trình xử lý bùn cặn)

TCS (nghìn m3/ngày đêm)

≥ 30

10 ÷

1.3.1.2 Trạm bơm nước thô, nước sạch sẽ hoặc tăng áp (bao gồm cả bể cất nước nếu có)

TCS (nghìn m3/ngày tối )

≥ 40

12 ÷

1.3.2

Công trình bay nước

1.3.2.1 hồ nước điều hòa

Diện tích (ha)

≥ 20

15 ÷

1 ÷

1.3.2.2 Trạm bơm nước mưa (bao tất cả cả bể đựng nước nếu có)

TCS (m3/s)

≥ 25

10 ÷

1.3.2.3 công trình xử lý nước thải

TCS (nghìn m3/ngày đêm)

≥ 20

10 ÷

1.3.2.4 Trạm bơm nước thải (bao tất cả cả bể đựng nước trường hợp có)

TCS (m3/h)

≥ 1.200

700 ÷

1.3.2.5 công trình xử lý bùn

TCS (m3/ngày đêm)

≥ 1.000

200 ÷

1.3.3

Công trình xử lý chất thải rắn (CTR)

1.3.3.1 đại lý xử lý CTR thông thường

a) Trạm trung chuyển

TCS (tấn/ngày đêm)

≥ 500

200 ÷

100 ÷

b) cơ sở xử lý CTR

TCS (tấn/ngày đêm)

≥ 500

200 ÷

50 ÷

1.3.3.2 cơ sở xử lý CTR nguy hại

TCS (tấn/ngày đêm)

> 100

20 ÷ 100

1.3.4

Công viên cây xanh

Diện tích (ha)

> 20

10 ÷ 20

5 ÷

1.3.5

Nghĩa trang

Nghĩa trang Quốc gia: cấp cho I với đa số quy mô.

Diện tích (ha)

> 60

30 ÷ 60

10 ÷

1.3.6

Nhà tang lễ

Mức độ quan trọng

Nhà tang lễ Quốc gia: cấp I; các trường phù hợp khác: cấp cho II.

1.3.7

Cơ Sở hỏa táng

Mức độ quan tiền trọng

Cấp II với đa số quy mô.

1.3.8

Nhà nhằm xe ô tô; sân bến bãi để xe, máy móc, thiết bị

1.3.8.1 Nhà để xe xe hơi ngầm*

Số địa điểm để xe cộ ô tô

≥ 500

300 ÷

1.3.8.2 Nhà để xe xe hơi nổi*

≥ 1.000

500 ÷

100 ÷

1.3.8.3 Sân bến bãi để xe, trang bị móc, sản phẩm (không có mái che)

Tổng diện tích s (ha)

> 2,5

≤ 2,5

1.3.9

Đường cung cấp truyền dấu hiệu viễn thông

Mức độ quan tiền trọng

Liên quốc gia

Liên tỉnh

Nội tỉnh

Ghi chú:

- công trình xây dựng hạ tầng chuyên môn kháccó mục đích sử dụng phù hợp với loại dự án công trình nêu vào Bảng 1.3 thì sử dụng
Bảng 1.3 để khẳng định cấp theo nút độ quan trọng hoặc bài bản công suất.

- những chữ viết tắt trong Bảng 1.3:TCS là Tổng hiệu suất tính cho toàn cục các dây chuyền công nghệ thuộc dự án.

- (*): Đối với Nhà để xe ô tôthì địa điểm để xe ô tô được xét cho ô tô chở tín đồ đến 9 địa điểm hoặc xe ô tô tải dưới3.500 kg. Trường hợp Nhà nhằm xe láo lếu hợp bao gồm xe xe hơi và xe mô tô (xe đính máy)thì quy đổi 6 chỗ để xe xe máy (xe đính thêm máy) tương đương với cùng 1 chỗ nhằm xe ô tô.

- tìm hiểu thêm các ví dụ xác minh cấpcông trình hạ tầng chuyên môn trong Phụ lục III.

Bảng 1.4Phân cung cấp công trình ship hàng giao thông vận tải đường bộ (công trình giao thông)

STT

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.4.1

Công trình con đường bộ

1.4.1.1 Đường xe hơi cao tốc

Tốc độ kiến thiết (km/h)

> 100

100

80; 60

1.4.1.2 Đường ô tô

Lưu lượng (nghìn xe quy đổi/ngày đêm)

hoặc

Tốc độ kiến thiết (km/h)

> 30

hoặc

> 100

10 ÷ 30

hoặc

100

3 ÷

hoặc

80

0,5 ÷

hoặc

60

hoặc

1.4.1.3 Đường trong đô thị:

- xác định cấp dự án công trình theo toàn bộ các tiêu chuẩn phân cấp, lấy cấp tối đa xác định được thiết kế cấp công trình.

- Đối với mặt đường trong đô thị có tổng chiều nhiều năm ≤ 1.000 m: Sau khi xác định cấp công trình xây dựng theo Bảng này thì hạ xuống một cấp cho nhưng ko thấp hơn cấp cho l
V

- Đường trên cao trong đô thị xét theo các tiêu chí tại Bảng này cùng quy mô kết cấu tại mục 2.5.1 Bảng 2 Phụ lục II

a) Số làn xe

≥ 8

6

2; 4

1

b) Tốc độ xây dựng (km/h)

≥ 80

60

50

40

20 ÷ 30

1.4.1.4 nút giao thông (đồng mức, khác mức)

Lưu lượng xe xây đắp quy thay đổi (nghìn xe/ngày đêm)

≥ 30