Áp dụng cấp dự án công trình trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Theo đó, cấp dự án công trình được quy đinh trên Thông bốn 06/2021 được áp dụng làm đại lý để cai quản các hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng, đơn cử như: 

- xác minh thẩm quyền khi thẩm định report nghiên cứu giúp khả thi, khám nghiệm công tác sát hoạch trong vượt trình kiến tạo và khi ngừng thi công kiến thiết công trình;

- Phân hạng năng lực hoạt động xây dựng của các cá nhân, tổ chức để cấp chứng chỉ năng lực, chứng từ hành nghề chuyển động xây dựng;

- khẳng định công trình được miễn giấy tờ xây dựng;

- cai quản chi phí chi tiêu xây dựng;

- xác minh công trình phải khởi tạo quy trình bảo trì;

- xác định công trình đề nghị lập chỉ dẫn kỹ thuật riêng;…


BỘ XÂY DỰNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 06/2021/TT-BXD

Hà Nội, ngày 30 mon 6 năm 2021

THÔNG TƯ

QUYĐỊNH VỀ PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG trong QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNGĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ chính sách Xây dựngngày 18 tháng 6 năm 2014; cơ chế sửa đổi, bổ sung cập nhật mộtsố điều của mức sử dụng Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ nguyên lý Kiếntrúc ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CPngày 26 tháng 01 năm 2021 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết một số ngôn từ về quảnlý chất lượng, xây cất xây dựng và duy trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CPngày 03 mon 3 năm 2021 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết một số ngôn từ về quảnlý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CPngày 17 tháng 7 năm 2017 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức cơ cấu tổ chức của bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của viên trưởng cục Giám định bên nướcvề chất lượng công trình xây dựng;

Bộ trưởng bộ Xây dựng phát hành Thông tứ quy địnhvề phân cấp dự án công trình xây dựng với hướng dẫn áp dụng trong làm chủ hoạt rượu cồn đầutư xây dựng.

Bạn đang xem: Công trình cấp ii là gì

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đốitượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định cụ thể về phân cấp công trìnhxây dựng cùng hướng dẫn vận dụng cấp công trình xây dựng xây dựng trong quản lý các hoạt độngđầu tư xây dựng theo chế độ tại khoản 4 Điều 5 lý lẽ Xây dựngnăm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 của phương tiện sửa đổi, bổ sungmột số điều của lao lý Xây dựng năm 2020 và khoản 2 Điều 3 Nghịđịnh 06/2021/NĐ-CP.

2. Đối tượng áp dụng

Thông tứ này áp dụng với người đưa ra quyết định đầu tư,chủ đầu tư, công ty sở hữu, tín đồ quản lý, thực hiện công trình, đơn vị thầu trong nước,nhà thầu nước ngoài, các cơ quan cai quản nhà nước về xây đắp và những tổ chức,cá nhân khác có tương quan đến hoạt động chi tiêu xây dựng trên khu vực Việt Nam.

Điều 2. Nguyên tắc xác minh cấpcông trình

1. Cấp công trình xây dựng quy định trên Thông tứ này đượcxác định theo các tiêu chuẩn sau:

a) mức độ quan trọng, bài bản công suất: Áp dụng chotừng công trình chủ quyền hoặc một nhóm hợp các công trình hoặc một dây chuyền côngnghệ có nhiều khuôn khổ thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo các loạicông trình pháp luật tại Phụ lục I Thông tứ này;

b) đồ sộ kết cấu: Áp dụng mang đến từng dự án công trình độclập thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo những loại kết cấu biện pháp tại
Phụ lục II Thông tứ này.

2. Cấp dự án công trình của một côngtrình hòa bình là cấp cao nhất được xác định theo Phụ lục I cùng Phụ lục II Thôngtư này. Trường phù hợp công trình chủ quyền không hiện tượng trong Phụ lục I Thông tưnày thì cấp dự án công trình được xác minh theo mức sử dụng tại Phụ lục II Thông bốn nàyvà ngược lại.

3. Cấp dự án công trình của một tổ hợp các công trình hoặcmột dây chuyền technology gồm nhiều hạng mục được xác định như sau:

a) Trường hợp tổ hợp những công trình hoặc dây chuyềncông nghệ tất cả nhiều khuôn khổ có qui định trong Phụ lục I Thông tư này thì cấpcông trình được xác định theo Phụ lục I Thông tư này;

b) Trường phù hợp tổ hợp các công trình hoặc dây chuyềncông nghệ bao gồm nhiều khuôn khổ không phép tắc trong Phụ lục I Thông tứ này thì cấpcông trình được khẳng định theo cấp cho của dự án công trình chính (thuộc tổ hợp những côngtrình hoặc dây chuyền sản xuất công nghệ) gồm cấp cao nhất. Cung cấp của công trình xây dựng chính xácđịnh theo hình thức tại khoản 2 Điều này.

4. Cấp công trình xây dựng của dự án công trình hiện hữu được sửachữa, cải tạo, nâng cấp xác định như sau:

a) Trường đúng theo sửa chữa, cải tạo, tăng cấp làm thayđổi những tiêu chí xác minh cấp dự án công trình quy định tại khoản 1 Điều này thì cấpcông trình của công trình sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấp được xác định theoquy định trên Điều này;

b) Trường vừa lòng khác với chế độ tại điểm a khoảnnày thì cấp công trình của công trình xây dựng trước với sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấpkhông thay đổi.

Điều 3. Áp dụng cấp cho công trìnhtrong cai quản các hoạt động chi tiêu xây dựng

1. Cấp công trình quy định tại Thông tứ này được ápdụng làm các đại lý để cai quản các hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng sau:

a) khẳng định thẩm quyền lúc thẩm định report nghiêncứu khả thi; đánh giá và thẩm định hoặc có ý kiến về technology đối cùng với dự án đầu tư xây dựngsử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc dự án đầu tư xây dựng có nguy hại tácđộng xấu đến môi trường thiên nhiên có sử dụng technology theo Luật
Chuyển giao công nghệ; thẩm định kiến thiết triển khai sau thi công cơ sở; kiểmtra công tác nghiệm thu sát hoạch trong quá trình kiến tạo và khi kết thúc thi công xâydựng công trình;

b) Phân hạng năng lực chuyển động xây dựng của những tổchức, cá nhân để cấp chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề vận động xây dựng;

c) xác định công trình được miễn giấy tờ xây dựng;

d) xác định công trình đề xuất thi tuyển phương án kiếntrúc theo giải pháp tại khoản 2 Điều 17 phương pháp Kiến trúc;

đ) khẳng định công trình có yêu cầu phải lập chỉ dẫnkỹ thuật riêng;

e) khẳng định công trình có tác động lớn mang đến antoàn, tiện ích cộng đồng;

g) khẳng định công trình bao gồm yêu cầu đề xuất bảo hiểmtrách nhiệm nghề nghiệp;

h) khẳng định công trình cần thực hiện review địnhkỳ về bình an của công trình xây dựng trong quy trình sử dụng;

i) Phân cung cấp sự cố dự án công trình xây dựng cùng thẩm quyềngiải quyết sự cố công trình xây dựng;

k) cai quản chi phí đầu tư xây dựng;

l) khẳng định thời hạn với mức tiền bảo hành côngtrình;

m) xác minh công trình phải lập quy trình bảo trì;

n) các nội dung khác theo hình thức của điều khoản vềquản lý đầu tư xây dựng công trình.

2. Áp dụng cấp dự án công trình để thống trị các hoạt độngđầu bốn xây dựng được cơ chế tại điểm a khoản 1 Điều này như sau:

a) Trường phù hợp dự án đầu tư chi tiêu xây dựng chỉ bao gồm một côngtrình chính độc lập: Áp dụng cấp công trình khẳng định theo cách thức tại khoản 2 Điều 2 Thông bốn này;

b) Trường hòa hợp dự án đầu tư xây dựng gồm nhiều côngtrình chính tự do hoặc được xây dựng theo tuyến đường (gồm nhiều công trình xây dựng bố tríliên tiếp nhau thành tuyến): Áp dụng cấp của công trình chính tất cả cấp cao nhấtxác định được theo nguyên lý tại khoản 2 Điều 2 Thông tứ này;

c) Trường hợp dự án chi tiêu xây dựng có tổ hợp cáccông trình chính hoặc dây chuyền technology chính gồm nhiều hạng mục: Áp dụng cấpcông trình xác minh theo luật pháp tại khoản 3 Điều 2 Thông tưnày;

d) Trường hợp dự án chi tiêu xây dựng có không ít tổ hợpcác công trình chính, những dây chuyền công nghệ chính hoặc láo hợp: Áp dụng cấpcủa tổ hợp các công trình chủ yếu hoặc dây chuyền công nghệ chính gồm cấp cao nhấtxác định được theo luật pháp tại khoản 3 Điều 2 Thông tư này.

3. Nguyên tắc vận dụng cấp công trình xây dựng để làm chủ cáchoạt động chi tiêu xây dựng được dụng cụ từ điểm b tới điểm n khoản 1 Điều nàynhư sau:

a) Trường vừa lòng phạm vi tiến hành cho một công trìnhđộc lập thì áp dụng cấp công trình khẳng định theo khoản 2 Điều 2Thông tứ này so với công trình đó;

b) Trường thích hợp phạm vi thực hiện cho một vài côngtrình thuộc dự án chi tiêu xây dựng công trình xây dựng thì áp dụng cấp công trình xác địnhtheo khoản 2 Điều 2 Thông tư này đối với từng công trình đượcxét;

c) Trường vừa lòng phạm vi thực hiện cho cục bộ một tổhợp các công trình hoặc toàn cục một dây chuyền technology gồm nhiều khuôn khổ thìáp dụng cấp cho công trình khẳng định theo chính sách tại khoản 3 Điều 2Thông tứ này. Trường thích hợp dự án đầu tư chi tiêu xây dựng công trình theo tuyến đường thì thựchiện theo biện pháp tại điểm d khoản này;

d) Trường vừa lòng phạm vi thực hiện cho một công trình,một số dự án công trình hoặc toàn bộ các dự án công trình thuộc dự án chi tiêu xây dựng côngtrình theo đường thì vận dụng cấp công trình xác định theo khoản2 Điều 2 Thông bốn này đối với từng công trình xây dựng thuộc tuyến.

Điều 4. Lý lẽ về gửi tiếp

1. Cấp dự án công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng sẽ đượcquyết định chi tiêu trước ngày Thông tư này có hiệu lực thực hiện được xác địnhtheo lý lẽ của luật pháp tại thời điểm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng côngtrình.

2. Ngôi trường hợp dự án công trình có điều chỉnh kiến tạo xâydựng sau ngày Thông tư này có hiệu lực:

a) việc điều chỉnh thiết kế xây dựng không làm thayđổi các tiêu chí khẳng định cấp dự án công trình quy định tại khoản 1 Điều2 Thông tư này thì cấp cho của công trình được khẳng định theo chế độ của phápluật tại thời gian phê thông qua dự án đầu tư xây dựng công trình;

b) bài toán điều chỉnh thi công xây dựng làm rứa đổicác tiêu chí xác minh cấp dự án công trình quy định tại khoản 1 Điều2 Thông tứ này thì cấp dự án công trình được khẳng định theo cơ chế tại Thông tưnày.

Điều 5. Hiệu lực hiện hành thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15tháng 8 năm 2021 và thay thế các Thông tứ số 03/2016/TT-BXDngày 10 tháng 3 năm năm nhâm thìn của bộ trưởng liên nghành Bộ Xây dựng cơ chế về phân cung cấp côngtrình xây đắp và hướng dẫn vận dụng trong làm chủ hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng và
Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07 tháng 11năm 2019 của cục trưởng cỗ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung, sửa chữa thay thế một sốquy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD.

2. Trong quá trình thực hiện nay nếu có vướng mắc đềnghị tổ chức, cá nhân gửi chủ kiến về cỗ Xây dựng giúp xem xét, giải quyết./.

chỗ nhận: - Thủ tướng chính phủ (để báo cáo); - những Phó Thủ tướng cơ quan chính phủ (để báo cáo); - những Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơ sở thuộc chủ yếu phủ; - văn phòng Quốc hội; - Văn phòng chủ tịch nước; - Văn phòng tw Đảng và các Ban của Đảng; - tand nhân dân buổi tối cao; - Viện Kiểm gần cạnh nhân dân tối cao; - truy thuế kiểm toán nhà nước; - cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương; - trang web của thiết yếu phủ; - công báo (02 bản); - những đơn vị thuộc cỗ Xây dựng; - Cục chất vấn văn phiên bản quy bất hợp pháp luật - cỗ Tư pháp; - Sở Xây dựng những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cổng tin tức điện tử của cục Xây dựng; - Lưu: VT, cục GĐ.

KT. BỘ TRƯỞ
NG THỨ TRƯỞ
NG Lê quang quẻ Hùng

PHỤ LỤC I

PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THEO MỨC ĐỘ quan TRỌNG HOẶCQUY MÔ CÔNG SUẤT(Ban hành đương nhiên Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộtrưởng cỗ Xây dựng)

Bảng 1.1 Phân cung cấp công trìnhsử dụng mang lại mục đích gia dụng (công trình dân dụng)

STT

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.1.1

Công trình giáo dục, đào tạo

1.1.1.1 bên trẻ, trường mẫu giáo, ngôi trường mầm non

Mức độ quan lại trọng

Cấp III với tất cả quy mô

1.1.1.2 Trường tè học

Tổng số học sinh toàn trường

≥ 700

1.1.1.3 ngôi trường trung học cơ sở, trường trung học tập phổ thông, trường phổ thông có không ít cấp học

Tổng số học viên toàn trường

≥ 1.350

1.1.1.4 ngôi trường đại học, trường cao đẳng; ngôi trường trung học siêng nghiệp, trường dạy dỗ nghề, trường người công nhân kỹ thuật, ngôi trường nghiệp vụ

Tổng số sinh viên toàn trường

> 8.000

5.000 ÷ 8.000

1.1.2

Công trình y tế

1.1.2.1 bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa từ trung ương đến địa phương (Bệnh viện trung ương không thấp hơn cung cấp I)

Tổng số giường bệnh dịch lưu trú

> 1.000

500 ÷ 1.000

250 ÷

1.1.2.2 Trung tâm thí nghiệm an ninh sinh học (Cấp độ an toàn sinh học xác định theo giải pháp của ngành y tế)

Cấp độ bình an sinh học (ATSH)

ATSH cấp độ 4

ATSH lever 3

ATSH cấp độ 1 và lever 2

1.1.3

Công trình thể thao

1.1.3.1 sân vận động, sảnh thi đấu những môn thể thao ko kể trời bao gồm khán đài (Sân chuyển vận quốc gia, sảnh thi đấu nước nhà không nhỏ hơn cung cấp I)

Sức chứa của khán đài (nghìn chỗ)

> 40

> đôi mươi ÷ 40

5 ÷ 20

1.1.3.2 bên thi đấu, tập luyện những môn thể thao tất cả khán đài (Nhà tranh tài thể thao quốc gia không nhỏ dại hơn cấp cho I)

Sức đựng của khán đài (nghìn chỗ)

> 7,5

5 ÷ 7,5

2 ÷

1.1.3.3 sân gôn

Số lỗ

≥ 36

18 ÷

1.1.3.4 Bể bơi, sảnh thể thao ngoại trừ trời

Mức độ quan liêu trọng

Đạt chuẩn thi đấu thể thao cấp quốc gia

Hoạt động thể thao phong trào

1.1.4

Công trình văn hóa

1.1.4.1 Trung tâm hội nghị, bên văn hóa, câu lạc bộ, vũ ngôi trường và những công trình văn hóa tập trung đông tín đồ khác (Trung trung khu hội nghị đất nước không bé dại hơn cấp cho I)

Tổng sức chứa (nghìn người)

> 3

> 1,2 ÷ 3

> 0,3 ÷ 1,2

≤ 0,3

1.1.4.2 công ty hát, rạp chiếu phim phim, rạp xiếc

Tổng sức chứa người theo dõi (nghìn người)

> 3

> 1,2 ÷ 3

> 0,3 ÷ 1,2

≤ 0,3

1.1.4.3 Bảo tàng, thư viện, triển lãm, bên trưng bày

Mức độ quan trọng

Quốc gia

Tỉnh, Ngành

Các trường vừa lòng còn lại

1.1.5

Chợ

Số điểm ghê doanh

> 400

≤ 400

1.1.6

Công trình tôn giáo

Mức độ quan trọng

Cấp III với đa số quy mô

1.1.7

Trụ sở cơ sở nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị - thôn hội

Mức độ quan tiền trọng

Nhà Quốc hội, phủ Chủ tịch, Trụ sở bao gồm phủ, Trụ sở tw Đảng; những công trình đặc trưng quan trọng khác

Trụ sở thao tác của tỉnh ủy; HĐND, ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Bộ, Tổng viên và cấp cho tương đương; tand nhân dân, Viện kiểm gần cạnh nhân dân buổi tối cao, cung cấp cao

Trụ sở làm việc của thị trấn ủy; HĐND, ubnd cấp huyện; cấp cho Cục, cấp cho Sở và cấp cho tương đương; tòa án nhân dân nhân dân, Viện kiểm gần cạnh nhân cấp tỉnh

Trụ sở thao tác làm việc của Đảng ủy, HĐND, ủy ban nhân dân cấp xã; chi cục và cấp cho tương đương; tòa án nhân dân, Viện kiểm ngay cạnh nhân cấp huyện

Ghi chú:

- Công trình gia dụng khác có mục tiêu sử dụng phùhợp cùng với loại công trình nêu trong Bảng 1.1 thì thực hiện Bảng 1.1 để xác minh cấptheo nút độ đặc trưng hoặc quy mô công suất.

- tìm hiểu thêm các ví dụ xác minh cấp công trình dân dụngtrong Phụ lục III.

Xem thêm: Các công trình đang xây dựng tại hà nội tháng 04/2024, thể loại:công trình xây dựng ở hà nội

Bảng 1.2 Phân cấp cho công trìnhsử dụng cho mục tiêu sản xuất công nghiệp (công trình công nghiệp)

STT

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.2.1

Công trình sản xuất vật tư xây dựng, thành phầm xây dựng

1.2.1.1 khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng (đá vôi xi măng, đất sét xi măng, phụ gia xi măng, cao lanh, fenspat, đất sét chịu lửa, đất sét trắng, mèo trắng, đôlômit, đá có tác dụng ốp lát, đá vôi làm cho vôi, đá xây dựng, những loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng khác)

a) công trình xây dựng có sử dụng vật tư nổ

Mức độ quan lại trọng

Cấp II với tất cả quy mô

b) công trình không sử dụng vật tư nổ

TCS (triệu m3 sản phẩm/năm)

≥ 1

1.2.1.2 xí nghiệp sản xuất clinker, xi măng

TCS (triệu tấn/năm)

≥ 1

1.2.1.3 Trạm nghiền, trạm cung cấp xi măng

TCS (triệu tấn/năm)

≥ 0,3

1.2.1.4 xí nghiệp sản xuất sản phẩm, cấu khiếu nại bê tông thông thường; xí nghiệp sản xuất gạch ốp bê tông

TCS (nghìn m3 thành phẩm/năm)

> 150

≤ 150

1.2.1.5 xí nghiệp sản xuất cấu kiện bê tông ly tâm, cấu khiếu nại bê tông ứng lực trước, tấm tường bê tông rỗng đúc sẵn

TCS (nghìn m3 thành phẩm/năm)

> 150

30 ÷ 150

1.2.1.6 xí nghiệp sản xuất sản xuất gạch bê tông nhẹ, tấm tường thực hiện bê tông nhẹ

TCS (nghìn m3 thành phẩm/năm)

> 200

100 ÷ 200

1.2.1.7 xí nghiệp sản xuất sản xuất gạch, ngói đất nung nung

TCS (triệu viên gạch men QTC/năm)

> 40

20 ÷ 40

1.2.1.8 nhà máy sản xuất sản phẩm ốp, lát

a) nhà máy sản xuất sản xuất gạch men gốm ốp lát

TCS (triệu m2 sản phẩm/năm)

> 5

3 ÷ 5

b) nhà máy sản xuất đá ốp lát nhân tạo

TCS (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

c) xí nghiệp sản xuất sản xuất đá ốp lát từ nhiên

TCS (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

> 0,3

0,1 ÷ 0,3

1.2.1.9 nhà máy sản xuất sứ vệ sinh

TCS (triệu sản phẩm/năm)

>1

0,3 ÷ 1

1.2.1.10 xí nghiệp sản xuất sản xuất kính xây dựng

TCS (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

≥ 20

1.2.1.11. Xí nghiệp sản xuất sản phẩm từ kính (kính tôi, kính hộp, kính các lớp...)

TCS (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

≥ 0,2

1.2.1.12 nhà máy sản xuất vôi công nghiệp và các sản phẩm sau vôi

TCS (triệu tấn sản phẩm/năm)

> 0,3

0,1 ÷ 0,3

1.2.1.13 nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa

TCS (nghìn tấn sản phẩm/năm

>10

5 ÷ 10

1.2.1.14 nhà máy sản xuất tẩm lợp xi-măng cốt sợi

TCS (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

≥0,3

1.2.1.15 xí nghiệp sản xuất sản xuất vữa khô

TCS (triệu tấn sản phẩm/năm)

≥0,3

1.2.1.16 nhà máy sản xuất sản xuất tấm thạch cao

TCS (triệu m2 sản phẩm/năm)

>20

10 ÷ 20

1.2.2

Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo

1.2.2.1 xí nghiệp luyện kim

a) xí nghiệp sản xuất luyện kim mầu

TSL (triệu tấn thành phẩm/năm)

> 0,5

0,1 ÷ 0,5

b) nhà máy sản xuất luyện, cán thép

TSL (triệu tấn thành phẩm/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

1.2.2.2 Khu phối hợp gang thép

Dung tích lò cao (nghìn m3)

> 1

≤ 1

1.2.2.3 nhà máy chế tạo máy động lực cùng máy nông nghiệp

TSL (nghìn sản phẩm/năm)

> 5

2,5 ÷ 5

1.2.2.4 bên máy sản xuất máy nguyên lý và sản phẩm công nghệ công nghiệp

TSL (nghìn sản phẩm/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

1.2.2.5 nhà máy sản xuất thiết bị nâng hạ

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 200

≤ 200

1.2.2.6 bên máy chế tạo máy xây dựng

a) xí nghiệp sản xuất, gắn ráp đồ vật ủi, trang bị đào, thứ xúc

TSL (sản phẩm/năm)

> 250

≤ 250

b) nhà máy sản xuất, đính ráp xe lu tĩnh với lu rung

TSL (sản phẩm/năm)

> 130

≤ 130

c) xí nghiệp sản xuất, gắn thêm ráp cẩu tự hành

TSL (sản phẩm/năm)

> 40

≤ 40

1.2.2.7 công ty máy sản xuất thiết bị toàn bộ

TSL (nghìn tấn thiết bị/năm)

> 10

5 ÷ 10

1.2.2.8 xí nghiệp sản xuất, lắp ráp phương tiện giao thông

a) nhà máy sản xuất sản xuất, gắn thêm ráp ô tô

TSL (nghìn xe cộ năm)

> 10

5 ÷ 10

b) xí nghiệp sản xuất, lắp ráp xe cộ máy

TSL (nghìn xe pháo năm)

> 500

≤ 500

c) xí nghiệp sản xuất sản xuất, thêm ráp đầu máy tàu hỏa

TSL (nghìn đầu máy/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

d) cửa hàng đóng mới phương tiện đi lại thủy nội địa

Tải trọng của tàu (nghìn DWT)

> 30

10 ÷ 30

5 ÷

đ) cửa hàng đóng mới tàu biển

Tải trọng của tàu (nghìn DWT)

> 70

> 40 ÷ 70

> trăng tròn ÷ 40

> 5 ÷ 20

≤ 5

1.2.3

Công trình khai quật mỏ và chế tao khoáng sản

1.2.3.1 Mỏ than hầm lò

TSL (triệu tấn than/năm)

> 1

0,3 ÷ 1

1.2.3.2 Mỏ quặng hầm lò

TSL (triệu tấn quặng/năm)

> 3

1 ÷ 3

1.2.3.3 Mỏ than lộ thiên

TSL (triệu tấn than/năm)

≥ 2

1.2.3.4 Mỏ quặng lộ thiên

TSL (triệu tấn quặng/năm)

≥ 2

1.2.3.5 nhà máy sàng tuyển chọn than

TSL (triệu tấn/năm)

> 5

2 ÷ 5

1.2.3.6 nhà máy tuyển/làm nhiều quặng (bao có cả tuyển quặng bô xít)

TSL (triệu tấn/năm)

> 7

3 ÷ 7

1.2.3.7 dự án công trình sản xuất alumin

Mức độ quan lại trọng

Cấp I với mọi quy mô

1.2.4

Công trình dầu khí

1.2.4.1 Công trình khai thác trên hải dương (giàn khai thác)

Mức độ quan tiền trọng

Cấp I với mọi quy mô

1.2.4.2 công trình lọc dầu

TCS (triệu tấn /năm)

≥ 10

1.2.4.3 công trình xây dựng chế trở nên khí

TCS (triệu m3 khí/ngày)

≥ 10

1.2.4.4 dự án công trình sản xuất nguyên liệu sinh học

TCS (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 500

200 ÷ 500

1.2.4.5 Kho xăng dầu

Tổng khoảng không chứa (nghìn m3)

>100

5 ÷ 100

0,21 ÷

1.2.4.6 Kho đựng khí hóa lỏng, trạm tách nạp khí hóa lỏng

Tổng bề mặt chứa (nghìn m3)

> 100

5 ÷ 100

1.2.5

Công trình năng lượng

1.2.5.1 công trình xây dựng nhiệt điện

TCS (MW)

> 2.000

600 ÷ 2.000

50 ÷

1.2.5.2 dự án công trình điện hạt nhân

Mức độ quan tiền trọng

Cấp đặc trưng với đầy đủ quy mô

1.2.5.3 dự án công trình thủy điện

a) đơn vị máy

Tổng công suất lắp sản phẩm công nghệ (MW)

> 1.000

> 50 ÷ 1.000

> 30 ÷ 50

≤ 30

b) hồ nước chứa

Dung tích hồ cất nước ứng với mực nước dâng thông thường (triệu m3)

> 1.000

> 200 ÷ 1.000

> đôi mươi ÷ 200

≥ 3 ÷ 20

c) Đập dâng nước

(Quy tế bào và điểm sáng của đập)

Đập vật tư đất, đất - đá tất cả chiều cao lớn nhất (m)

A

> 100

> 70 ÷ 100

> 25 ÷ 70

>10 ÷ 25

≤ 10

B

> 35 ÷ 75

> 15 ÷ 35

> 8 ÷ 15

≤ 8

C

> 15 ÷ 25

> 5 ÷ 15

≤ 5

Đập bê tông, bê tông cốt thép tất cả chiều cao lớn nhất (m)

A

> 100

> 60 ÷ 100

> 25 ÷ 60

> 10 ÷ 25

≤ 10

B

> 25 ÷ 50

> 10 ÷ 25

> 5 ÷ 10

≤ 5

C

> 10 ÷ 20

> 5 ÷ 10

≤ 5

Ghi chú:

1. Cung cấp của công trình xây dựng thủy điện là cấp tối đa xác định được theo các tiêu chí phân cung cấp Nhà máy, Hồ chứa nước cùng Đập dưng nước (trong kia A, B, C là nhóm địa hóa học nền điển hình: team A nền là đá; đội B nền là khu đất cát, đất hòn thô, đất sét nung ở tâm lý cứng và nửa cứng; đội C nền là đất sét bão hòa nước sống trạng thái dẻo).

Riêng so với công trình thủy năng lượng điện năng: Sau khi xác định được cấp theo qui định của mục này thì hạ xuống một cung cấp nhưng không nhỏ tuổi hơn cung cấp III trong rất nhiều trường hợp.

2. Cấp cho công trình của các công trình bên trên “Tuyến năng lượng” như cửa nhận nước, Đường dẫn (kênh, cống, con đường hầm), Tháp điều áp, Đường ống áp lực, Kênh xả hoặc Hầm xả nước, ... được xác minh theo cấp trong phòng máy thủy điện cơ chế tại điểm a mục 1.2.5.3.

3. Cung cấp công trình của các công trình trên “Tuyến đầu mối” như Đập dưng nước, Tràn xả mặt, Tràn xả sâu, Tràn sự cố, công trình xây dựng lấy nước khác, ... được xác minh theo cung cấp của Đập dâng nước chế độ tại điểm c mục 1.2.5.3.

4. Các công trình tương quan khác như Nhà thống trị vận hành, Tường rào, Đường giao thông, ... Trong dự án xây dựng công trình thủy điện được xác định cấp dự án công trình tương ứng cùng với loại công trình xây dựng theo lí giải trong Thông tư này.

1.2.5.4 dự án công trình điện gió

TCS (MW)

≥ 50

> 15 ÷

> 3 ÷ 15

≤ 3

1.2.5.5 dự án công trình điện phương diện trời

TCS (MW)

≥ 50

> 15 ÷

> 3 ÷ 15

≤ 3

1.2.5.6 dự án công trình điện địa nhiệt

TCS (MW)

> 10

5 ÷ 10

1.2.5.7 công trình xây dựng điện thủy triều

TCS (MW)

> 50

30 ÷ 50

1.2.5.8 dự án công trình điện rác

TCS (MW)

> 70

> 15 ÷ 70

5 ÷ 15

1.2.5.9 công trình xây dựng điện sinh khối

TCS (MW)

> 30

10 ÷ 30

1.2.5.10 công trình điện khí biogas

TCS (MW)

> 15

5 ÷ 15

1.2.5.11 Đường dây với trạm trở nên áp

Điện áp (k
V)

≥ 500

220

110

> 35 ÷

≤ 35

1.2.5.12 cửa hàng/Trạm bán lẻ xăng, dầu, khí hóa lỏng; trạm cấp/sạc điện, pin điện.

Mức độ quan trọng

Cấp III với mọi quy mô

1.2.6

Công trình hóa chất

1.2.6.1 công trình xây dựng sản xuất sản phẩm phân bón cùng hóa chất bảo đảm thực vật

a) công trình xây dựng sản xuất phân bón đơn, phức hợp (có làm phản ứng hóa học, gồm những: Urê, DAP, MAP, SA, NPK phức hợp, supe lân, ...)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 50

10 ÷

b) công trình sản xuất phân bón khác (trộn, láo lếu hợp, phương thức nhiệt, vi sinh... - ko phát sinh các phản ứng hóa học)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 300

100 ÷

c) dự án công trình sản xuất, trạm tách nạp, san tách đóng gói sản phẩm hóa chất đảm bảo an toàn thực vật

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 15

10 ÷ 15

1.2.6.2 dự án công trình sản xuất sản phẩm hóa chất cơ bản, hóa dầu, hóa dược, chất làm đẹp và hóa chất khác

a) công trình xây dựng sản xuất hóa chất cơ phiên bản (axít, kiềm, clo...), hóa chất gian nguy độc hại, hóa chất vô cơ, hữu cơ, hóa chất công nghiệp khác (bao có hóa chất tinh khiết, muối, dung dịch tuyển quặng apatit...)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 10

b) dự án công trình sản xuất, kho trạm chiết nạp thành phầm hóa dầu (nguyên liệu vật liệu nhựa PP, PE, PVC, PS, ABS, PET, SV, sợi, DOP, SM, VCM, Polystyren, PTA, MEG, BTX, cao su tổng hợp và các sản phẩm khác)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 50

c) công trình sản xuất thành phầm hóa được (chiết xuất, tinh chế hoạt chất thiên nhiên và tổng phù hợp từ hóa chất)

Ghi chú: Không bao gồm công trình phân phối thuốc cùng vật tứ y tế: sơ chế, bào chế, chế tạo thuốc đông y

Mức độ quan tiền trọng

Cấp I với đa số quy mô

d) công trình xây dựng sản xuất các thành phầm tẩy rửa, chất làm đẹp (kem giặt, bột giặt, nước rửa rửa, xà phòng giặt; dầu gội đầu, sữa tắm, kem tiến công răng, xà phòng tắm, ...)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 15

10 ÷

1.2.6.3 công trình xây dựng sản xuất sản phẩm nguồn điện hóa học

a) dự án công trình sản xuất pin hóa học

TSL (triệu viên/năm)

> 250

150 ÷ 250

b) công trình xây dựng sản xuất, tái chế ắc quy

TSL (nghìn k
Wh/năm)

> 300

100 ÷ 300

c) công trình sản xuất que hàn

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 3

1.2.6.4 công trình xây dựng sản xuất, kho trạm tách nạp nội lực nghiệp (O2, N2, Ar, CO, CO2, He, H2, Xe, CH4, C2H2 và các khí công nghiệp khác)

a) công trình xây dựng sản xuất nội lực nghiệp

TSL (nghìn m3 khí/h)

> 15

8,5 ÷ 15

b) Kho trạm chiết nạp chưởng lực nghiệp

Sức chứa lớn nhất (tấn)

≥ 100

1.2.6.5 công trình xây dựng sản xuất sản phẩm cao su

a) công trình sản xuất săm, lốp ô lô, đồ vật kéo

TSL (triệu chiếc/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

b) công trình xây dựng sản xuất săm, lốp xe tế bào tô, xe pháo đạp

TSL (triệu chiếc/năm)

> 5

1 ÷ 5

c) công trình xây dựng sản xuất băng tải

TSL (nghìn m2 sản phẩm/năm)

> 500

200 ÷ 500

d) dự án công trình sản xuất cao su thiên nhiên kỹ thuật

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 1.5

0,5 ÷ 1,5

1.2.6.6 công trình sản xuất sơn, mực in

a) công trình sản xuất sơn

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 100

> đôi mươi ÷ 100

10 ÷ 20

b) công trình xây dựng sản xuất mực in

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 20

5 ÷ 20

1.2.6.7 công trình xây dựng tuyển quặng apatit

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 100

1.2.6.8 dự án công trình sản xuất, chứa vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ

a) công trình sản xuất vật tư nố công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Mức độ quan liêu trọng

Cấp đặc trưng với đều quy mô

b) Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp

Kho hầm lò, kho ngầm

Mức độ quan tiền trọng

Cấp I với tất cả quy mô

Kho cố định nổi cùng nửa ngầm

Sức đựng (tấn)

> 10

≤ 10

Kho giữ động

Mức độ quan lại trọng

Cấp II với mọi quy mô

c) Kho đựng tiền chất thuốc nổ

Kho hầm lò, kho ngầm

Mức độ quan liêu trọng

Cấp I với mọi quy mô

Kho thắt chặt và cố định nổi và nửa ngầm

Sức đựng (tấn)

> 50

≤ 50

Kho lưu lại động

Mức độ quan tiền trọng

Cấp II với đa số quy mô

1.2.7

Công trình công nghiệp nhẹ

1.2.7.1 Công nghiệp thực phẩm

a) xí nghiệp sữa

TSL (triệu lít/năm)

> 100

30 ÷ 100

b) nhà máy sản xuất sản xuất bánh kẹo, mỳ ăn liền

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 25

5÷25

c) nhà máy sản xuất dầu ăn, hương thơm liệu

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 150

50 ÷150

d) nhà máy sản xuất sản xuất rượu, bia, nước giải khát

TSL (triệu lít/năm)

> 100

25 ÷ 100

1.2.7.2 Công nghiệp tiêu dùng

a) xí nghiệp sản xuất xơ sợi

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 75

30 ÷ 75

b) xí nghiệp dệt

TSL (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

> 25

5 ÷ 25

c) nhà máy sản xuất in, nhuộm (ngành dệt, may)

TSL (triệu m2 sản phẩm/năm)

> 35

10 ÷ 35

d) nhà máy sản xuất các thành phầm may

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 10

2 ÷ 10

đ) xí nghiệp sản xuất thuộc da và sản xuất các sản phẩm từ da

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 12

1 ÷ 12

e) xí nghiệp sản xuất sản xuất các thành phầm nhựa

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 15

2 ÷ 15

g) nhà máy sản xuất sản xuất đồ gia dụng sành sứ, thủy tinh

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 25

3 ÷ 25

h) nhà máy sản xuất bột giấy với giấy

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 100

60 ÷ 100

i) xí nghiệp sản xuất dung dịch lá

TSL (triệu bao thuốc lá/năm)

> 200

50 ÷ 200

k) nhà máy sản xuất sản xuất/lắp ráp năng lượng điện tử (ti vi, máy tính và thành phầm tương đương), điện lạnh (điều hòa, tủ rét mướt và sản phẩm tương đương)

TSL (nghìn sản phẩm/năm)

> 300

100 ÷ 300

l) bên máy chế tạo linh kiện, phụ tùng tin tức và năng lượng điện tử (mạch in năng lượng điện tử, IC và thành phầm tương đương)

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 400

300 ÷ 400

m) xí nghiệp sản xuất in tiền

Mức độ quan liêu trọng

Cấp quan trọng đặc biệt với hầu hết quy mô

1.2.7.3 Công nghiệp chế biến nông, thủy với hải sản

a) nhà máy chế đổi mới thủy, hải sản

TSL (tấn nguyên liệu/ngày)

> 300

100 ÷ 300

b) xí nghiệp chế biến đổi đồ hộp

TSL (tấn nguyên liệu/ngày)

≥ 100

c) nhà máy sản xuất xay xát, lau bóng gạo

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 200

100 ÷ 200

1 ÷

Ghichú:

- dự án công trình công nghiệp không giống cómục đích sử dụng phù hợp với loại công trình nêu vào Bảng 1.2 thì sử dụng Bảng1.2 để khẳng định cấp theo nấc độ đặc biệt hoặc đồ sộ công suất.

- các chữ viết tắt trong Bảng1.2: TCS là Tổng công suất; TSL là Tổng sản lượng - Tổng công suất (hoặc Tổng sảnlượng) được xem cho toàn thể các dây chuyền technology thuộc dự án: QTC là quytiêu chuẩn.

- tìm hiểu thêm các ví dụ khẳng định cấpcông trình công nghiệp trong Phụ lục III.

Bảng 1.3Phân cung cấp công trình hỗ trợ cơ sở, app hạ tầng chuyên môn (công trình hạ tầngkỹ thuật)

STT

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.3.1

Công trình cung cấp nước

1.3.1.1 xí nghiệp sản xuất nước, công trình xây dựng xử lý nước không bẩn (bao gồm cả dự án công trình xử lý bùn cặn)

TCS (nghìn m3/ngày đêm)

≥ 30

10 ÷

1.3.1.2 Trạm bơm nước thô, nước sạch sẽ hoặc tăng áp (bao có cả bể đựng nước nếu có)

TCS (nghìn m3/ngày tối )

≥ 40

12 ÷

1.3.2

Công trình thoát nước

1.3.2.1 hồ nước điều hòa

Diện tích (ha)

≥ 20

15 ÷

1 ÷

1.3.2.2 Trạm bơm nước mưa (bao gồm cả bể cất nước nếu có)

TCS (m3/s)

≥ 25

10 ÷

1.3.2.3 dự án công trình xử lý nước thải

TCS (nghìn m3/ngày đêm)

≥ 20

10 ÷

1.3.2.4 Trạm bơm nước thải (bao tất cả cả bể cất nước nếu như có)

TCS (m3/h)

≥ 1.200

700 ÷

1.3.2.5 công trình xây dựng xử lý bùn

TCS (m3/ngày đêm)

≥ 1.000

200 ÷

1.3.3

Công trình cách xử lý chất thải rắn (CTR)

1.3.3.1 cơ sở xử lý CTR thông thường

a) Trạm trung chuyển

TCS (tấn/ngày đêm)

≥ 500

200 ÷

100 ÷

b) đại lý xử lý CTR

TCS (tấn/ngày đêm)

≥ 500

200 ÷

50 ÷

1.3.3.2 đại lý xử lý CTR nguy hại

TCS (tấn/ngày đêm)

> 100

20 ÷ 100

1.3.4

Công viên cây xanh

Diện tích (ha)

> 20

10 ÷ 20

5 ÷

1.3.5

Nghĩa trang

Nghĩa trang Quốc gia: cung cấp I với mọi quy mô.

Diện tích (ha)

> 60

30 ÷ 60

10 ÷

1.3.6

Nhà tang lễ

Mức độ quan tiền trọng

Nhà tang lễ Quốc gia: cấp I; các trường đúng theo khác: cấp cho II.

1.3.7

Cơ Sở hỏa táng

Mức độ quan liêu trọng

Cấp II với đa số quy mô.

1.3.8

Nhà để xe ô tô; sân bãi để xe, thứ móc, thiết bị

1.3.8.1 Nhà nhằm xe xe hơi ngầm*

Số chỗ để xe pháo ô tô

≥ 500

300 ÷

1.3.8.2 Nhà để xe ô tô nổi*

≥ 1.000

500 ÷

100 ÷

1.3.8.3 Sân kho bãi để xe, sản phẩm móc, sản phẩm công nghệ (không có mái che)

Tổng diện tích (ha)

> 2,5

≤ 2,5

1.3.9

Đường cấp cho truyền dấu hiệu viễn thông

Mức độ quan liêu trọng

Liên quốc gia

Liên tỉnh

Nội tỉnh

Ghi chú:

- dự án công trình hạ tầng chuyên môn kháccó mục đích sử dụng tương xứng với loại dự án công trình nêu trong Bảng 1.3 thì sử dụng
Bảng 1.3 để xác định cấp theo nút độ đặc biệt quan trọng hoặc quy mô công suất.

- các chữ viết tắt vào Bảng 1.3:TCS là Tổng năng suất tính cho cục bộ các dây chuyền technology thuộc dự án.

- (*): Đối cùng với Nhà để xe ô tôthì địa điểm để xe xe hơi được xét cho ô tô chở bạn đến 9 khu vực hoặc xe xe hơi tải dưới3.500 kg. Trường thích hợp Nhà để xe láo lếu hợp bao gồm xe ô tô và xe xe máy (xe thêm máy)thì quy đổi 6 chỗ để xe xe máy (xe gắn thêm máy) tương đương với cùng 1 chỗ để xe ô tô.

- xem thêm các ví dụ xác minh cấpcông trình hạ tầng kỹ thuật trong Phụ lục III.

Bảng 1.4Phân cấp cho công trình giao hàng giao thông vận tải đường bộ (công trình giao thông)

STT

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.4.1

Công trình đường bộ

1.4.1.1 Đường xe hơi cao tốc

Tốc độ thiết kế (km/h)

> 100

100

80; 60

1.4.1.2 Đường ô tô

Lưu lượng (nghìn xe cộ quy đổi/ngày đêm)

hoặc

Tốc độ kiến thiết (km/h)

> 30

hoặc

> 100

10 ÷ 30

hoặc

100

3 ÷

hoặc

80

0,5 ÷

hoặc

60

hoặc

1.4.1.3 Đường trong đô thị:

- xác minh cấp dự án công trình theo tất cả các tiêu chí phân cấp, lấy cấp cao nhất xác định được thiết kế cấp công trình.

- Đối với mặt đường trong đô thị gồm tổng chiều lâu năm ≤ 1.000 m: Sau khi khẳng định cấp công trình xây dựng theo Bảng này thì hạ xuống một cấp cho nhưng ko thấp hơn cấp cho l
V

- Đường bên trên cao trong đô thị xét theo các tiêu chí tại Bảng này cùng quy tế bào kết cấu trên mục 2.5.1 Bảng 2 Phụ lục II

a) Số làn xe

≥ 8

6

2; 4

1

b) Tốc độ kiến thiết (km/h)

≥ 80

60

50

40

20 ÷ 30

1.4.1.4 nút giao thông (đồng mức, khác mức)

Lưu lượng xe thi công quy thay đổi (nghìn xe/ngày đêm)

≥ 30