Áp dụng cấp công trình xây dựng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Theo đó, cấp dự án công trình được quy đinh trên Thông bốn 06/2021 được vận dụng làm đại lý để cai quản các hoạt động đầu tư xây dựng, đối chọi cử như: 

- xác minh thẩm quyền khi thẩm định report nghiên cứu vớt khả thi, đánh giá công tác nghiệm thu trong vượt trình xây cất và khi hoàn thành thi công sản xuất công trình;

- Phân hạng năng lực vận động xây dựng của các cá nhân, tổ chức triển khai để cấp chứng từ năng lực, chứng chỉ hành nghề chuyển động xây dựng;

- khẳng định công trình được miễn giấy phép xây dựng;

- làm chủ chi phí đầu tư chi tiêu xây dựng;

- xác định công trình phải khởi tạo quy trình bảo trì;

- xác định công trình cần lập chỉ dẫn kỹ thuật riêng;…


BỘ XÂY DỰNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 06/2021/TT-BXD

Hà Nội, ngày 30 mon 6 năm 2021

THÔNG TƯ

QUYĐỊNH VỀ PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG trong QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNGĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ hình thức Xây dựngngày 18 tháng 6 năm 2014; khí cụ sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của phương pháp Xây dựng ngày 17 mon 6 năm 2020;

Căn cứ lý lẽ Kiếntrúc ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CPngày 26 mon 01 năm 2021 của chính phủ nước nhà quy định cụ thể một số ngôn từ về quảnlý chất lượng, thiết kế xây dựng và gia hạn công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CPngày 03 mon 3 năm 2021 của chính phủ quy định chi tiết một số câu chữ về quảnlý dự án chi tiêu xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CPngày 17 mon 7 năm 2017 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức tổ chức của bộ Xây dựng;

Theo kiến nghị của viên trưởng viên Giám định bên nướcvề quality công trình xây dựng;

Bộ trưởng bộ Xây dựng phát hành Thông tứ quy địnhvề phân cấp dự án công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong thống trị hoạt động đầutư xây dựng.

Bạn đang xem: Công trình giao thông cấp 2 là gì

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đốitượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định cụ thể về phân cấp cho công trìnhxây dựng và hướng dẫn áp dụng cấp dự án công trình xây dựng trong quản lý các hoạt độngđầu tư xây dựng theo cơ chế tại khoản 4 Điều 5 nguyên lý Xây dựngnăm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 của pháp luật sửa đổi, bửa sungmột số điều của chế độ Xây dựng năm 2020 cùng khoản 2 Điều 3 Nghịđịnh 06/2021/NĐ-CP.

2. Đối tượng áp dụng

Thông bốn này vận dụng với người ra quyết định đầu tư,chủ đầu tư, công ty sở hữu, tín đồ quản lý, sử dụng công trình, bên thầu vào nước,nhà thầu nước ngoài, các cơ quan cai quản nhà nước về kiến thiết và những tổ chức,cá nhân không giống có tương quan đến hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 2. Nguyên tắc xác định cấpcông trình

1. Cấp công trình quy định trên Thông tứ này đượcxác định theo các tiêu chí sau:

a) cường độ quan trọng, quy mô công suất: Áp dụng chotừng công trình hòa bình hoặc một đội nhóm hợp những công trình hoặc một dây chuyền sản xuất côngnghệ gồm nhiều khuôn khổ thuộc dự án đầu tư chi tiêu xây dựng công trình theo những loạicông trình phương tiện tại Phụ lục I Thông tư này;

b) bài bản kết cấu: Áp dụng cho từng công trình độclập ở trong dự án chi tiêu xây dựng dự án công trình theo các loại kết cấu vẻ ngoài tại
Phụ lục II Thông tư này.

2. Cấp dự án công trình của một côngtrình hòa bình là cấp cao nhất được xác minh theo Phụ lục I và Phụ lục II Thôngtư này. Trường hợp công trình chủ quyền không biện pháp trong Phụ lục I Thông tưnày thì cấp công trình được xác minh theo cách thức tại Phụ lục II Thông tư nàyvà ngược lại.

3. Cấp công trình xây dựng của một đội hợp những công trình hoặcmột dây chuyền công nghệ gồm nhiều khuôn khổ được khẳng định như sau:

a) Trường vừa lòng tổ hợp những công trình hoặc dây chuyềncông nghệ có nhiều hạng mục có chế độ trong Phụ lục I Thông tư này thì cấpcông trình được xác định theo Phụ lục I Thông tư này;

b) Trường hợp tổ hợp các công trình hoặc dây chuyềncông nghệ tất cả nhiều khuôn khổ không nguyên tắc trong Phụ lục I Thông tư này thì cấpcông trình được khẳng định theo cấp của dự án công trình chính (thuộc tổ hợp những côngtrình hoặc dây chuyền công nghệ) bao gồm cấp cao nhất. Cấp cho của công trình chính xácđịnh theo điều khoản tại khoản 2 Điều này.

4. Cấp công trình xây dựng của công trình hiện hữu được sửachữa, cải tạo, nâng cấp xác minh như sau:

a) Trường hợp sửa chữa, cải tạo, nâng cấp làm thayđổi những tiêu chí xác minh cấp công trình quy định trên khoản 1 Điều này thì cấpcông trình của công trình sau sửa chữa, cải tạo, tăng cấp được xác minh theoquy định tại Điều này;

b) Trường vừa lòng khác với công cụ tại điểm a khoảnnày thì cấp công trình xây dựng của dự án công trình trước và sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấpkhông chũm đổi.

Điều 3. Áp dụng cung cấp công trìnhtrong thống trị các hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng

1. Cấp công trình quy định tại Thông tứ này được ápdụng làm các đại lý để làm chủ các hoạt động chi tiêu xây dựng sau:

a) khẳng định thẩm quyền lúc thẩm định báo cáo nghiêncứu khả thi; đánh giá hoặc có chủ ý về technology đối cùng với dự án đầu tư chi tiêu xây dựngsử dụng technology hạn chế chuyển giao hoặc dự án đầu tư xây dựng có nguy cơ tiềm ẩn tácđộng xấu đến môi trường thiên nhiên có sử dụng công nghệ theo Luật
Chuyển giao công nghệ; thẩm định xây dựng triển khai sau kiến thiết cơ sở; kiểmtra công tác nghiệm thu trong thừa trình kiến thiết và khi kết thúc thi công xâydựng công trình;

b) Phân hạng năng lực vận động xây dựng của những tổchức, cá thể để cấp chứng từ năng lực, chứng từ hành nghề chuyển động xây dựng;

c) xác minh công trình được miễn bản thảo xây dựng;

d) khẳng định công trình đề nghị thi tuyển cách thực hiện kiếntrúc theo vẻ ngoài tại khoản 2 Điều 17 phương pháp Kiến trúc;

đ) xác định công trình gồm yêu cầu phải tạo chỉ dẫnkỹ thuật riêng;

e) xác minh công trình có tác động lớn đến antoàn, tác dụng cộng đồng;

g) khẳng định công trình gồm yêu cầu yêu cầu bảo hiểmtrách nhiệm nghề nghiệp;

h) xác định công trình cần thực hiện reviews địnhkỳ về bình yên của công trình xây dựng trong quá trình sử dụng;

i) Phân cấp sự cố công trình xây dựng xây dựng cùng thẩm quyềngiải quyết sự cố dự án công trình xây dựng;

k) cai quản chi phí đầu tư xây dựng;

l) khẳng định thời hạn cùng mức tiền bảo hành côngtrình;

m) xác định công trình phải khởi tạo quy trình bảo trì;

n) các nội dung không giống theo phương tiện của luật pháp vềquản lý đầu tư chi tiêu xây dựng công trình.

2. Áp dụng cấp công trình để làm chủ các hoạt độngđầu tư xây dựng được phương tiện tại điểm a khoản 1 Điều này như sau:

a) Trường hợp dự án chi tiêu xây dựng chỉ tất cả một côngtrình thiết yếu độc lập: Áp dụng cung cấp công trình xác minh theo lý lẽ tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này;

b) Trường hòa hợp dự án đầu tư xây dựng bao gồm nhiều côngtrình chính chủ quyền hoặc được xây cất theo tuyến đường (gồm nhiều dự án công trình bố tríliên tiếp nhau thành tuyến): Áp dụng cấp cho của dự án công trình chính tất cả cấp cao nhấtxác định được theo pháp luật tại khoản 2 Điều 2 Thông tứ này;

c) Trường đúng theo dự án đầu tư xây dựng có tổ hợp cáccông trình bao gồm hoặc dây chuyền technology chính bao gồm nhiều hạng mục: Áp dụng cấpcông trình khẳng định theo chính sách tại khoản 3 Điều 2 Thông tưnày;

d) Trường đúng theo dự án đầu tư xây dựng có nhiều tổ hợpcác công trình xây dựng chính, những dây chuyền công nghệ chính hoặc hỗn hợp: Áp dụng cấpcủa tổ hợp các công trình bao gồm hoặc dây chuyền công nghệ chính tất cả cấp cao nhấtxác định được theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư này.

3. Nguyên tắc vận dụng cấp công trình xây dựng để làm chủ cáchoạt động đầu tư xây dựng được nguyên tắc từ điểm b đến điểm n khoản 1 Điều nàynhư sau:

a) Trường phù hợp phạm vi tiến hành cho một công trìnhđộc lập thì vận dụng cấp công trình xác minh theo khoản 2 Điều 2Thông tứ này đối với công trình đó;

b) Trường đúng theo phạm vi thực hiện cho một vài côngtrình thuộc dự án đầu tư xây dựng dự án công trình thì áp dụng cấp dự án công trình xác địnhtheo khoản 2 Điều 2 Thông bốn này so với từng dự án công trình đượcxét;

c) Trường thích hợp phạm vi tiến hành cho toàn bộ một tổhợp những công trình hoặc tổng thể một dây chuyền công nghệ gồm nhiều hạng mục thìáp dụng cấp công trình khẳng định theo qui định tại khoản 3 Điều 2Thông tứ này. Trường phù hợp dự án đầu tư chi tiêu xây dựng công trình xây dựng theo đường thì thựchiện theo nguyên tắc tại điểm d khoản này;

d) Trường hợp phạm vi triển khai cho một công trình,một số dự án công trình hoặc toàn thể các dự án công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng côngtrình theo đường thì áp dụng cấp công trình xác minh theo khoản2 Điều 2 Thông tư này so với từng công trình xây dựng thuộc tuyến.

Điều 4. Biện pháp về đưa tiếp

1. Cấp công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư chi tiêu xây dựng đang đượcquyết định đầu tư chi tiêu trước ngày Thông tư này còn có hiệu lực thực hiện được xác địnhtheo cơ chế của điều khoản tại thời điểm phê chu đáo dự án đầu tư chi tiêu xây dựng côngtrình.

2. Ngôi trường hợp công trình xây dựng có điều chỉnh thiết kế xâydựng sau ngày Thông tư này có hiệu lực:

a) việc điều chỉnh xây cất xây dựng không làm thayđổi những tiêu chí xác định cấp dự án công trình quy định trên khoản 1 Điều2 Thông tư này thì cấp cho của dự án công trình được xác định theo lý lẽ của phápluật tại thời điểm phê coi ngó dự án đầu tư xây dựng công trình;

b) việc điều chỉnh xây đắp xây dựng làm vậy đổicác tiêu chí khẳng định cấp dự án công trình quy định tại khoản 1 Điều2 Thông tư này thì cấp dự án công trình được xác định theo qui định tại Thông tưnày.

Điều 5. Hiệu lực thực thi thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 15tháng 8 năm 2021 và thay thế sửa chữa các Thông tứ số 03/2016/TT-BXDngày 10 mon 3 năm 2016 của bộ trưởng liên nghành Bộ Xây dựng quy định về phân cấp côngtrình xây dựng và phía dẫn vận dụng trong làm chủ hoạt động chi tiêu xây dựng và
Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07 tháng 11năm 2019 của cục trưởng cỗ Xây dựng về câu hỏi sửa đổi, vấp ngã sung, thay thế một sốquy định tại Thông tứ số 03/2016/TT-BXD.

2. Trong quy trình thực hiện nay nếu tất cả vướng mắc đềnghị tổ chức, cá nhân gửi chủ ý về cỗ Xây dựng để thấy xét, giải quyết./.

chỗ nhận: - Thủ tướng chính phủ nước nhà (để báo cáo); - những Phó Thủ tướng chính phủ nước nhà (để báo cáo); - những Bộ, cơ quan ngang Bộ, ban ngành thuộc bao gồm phủ; - công sở Quốc hội; - Văn phòng quản trị nước; - Văn phòng tw Đảng và các Ban của Đảng; - toàn án nhân dân tối cao nhân dân về tối cao; - Viện Kiểm gần kề nhân dân buổi tối cao; - kiểm toán nhà nước; - cơ sở Trung ương của những đoàn thể; - HĐND, UBND các tỉnh, tp trực ở trong Trung ương; - trang web của thiết yếu phủ; - công văn (02 bản); - những đơn vị thuộc bộ Xây dựng; - Cục kiểm soát văn phiên bản quy bất hợp pháp luật - cỗ Tư pháp; - Sở Xây dựng những tỉnh, tp trực nằm trong Trung ương; - Cổng thông tin điện tử của cục Xây dựng; - Lưu: VT, cục GĐ.

KT. BỘ TRƯỞ
NG THỨ TRƯỞ
NG Lê quang Hùng

PHỤ LỤC I

PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THEO MỨC ĐỘ quan tiền TRỌNG HOẶCQUY MÔ CÔNG SUẤT(Ban hành kèm theo Thông tứ số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộtrưởng cỗ Xây dựng)

Bảng 1.1 Phân cấp cho công trìnhsử dụng mang đến mục đích gia dụng (công trình dân dụng)

STT

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.1.1

Công trình giáo dục, đào tạo

1.1.1.1 công ty trẻ, trường chủng loại giáo, trường mầm non

Mức độ quan tiền trọng

Cấp III với tất cả quy mô

1.1.1.2 Trường đái học

Tổng số học sinh toàn trường

≥ 700

1.1.1.3 ngôi trường trung học cơ sở, ngôi trường trung học tập phổ thông, ngôi trường phổ thông có rất nhiều cấp học

Tổng số học viên toàn trường

≥ 1.350

1.1.1.4 trường đại học, ngôi trường cao đẳng; ngôi trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy dỗ nghề, trường công nhân kỹ thuật, ngôi trường nghiệp vụ

Tổng số sinh viên toàn trường

> 8.000

5.000 ÷ 8.000

1.1.2

Công trình y tế

1.1.2.1 cơ sở y tế đa khoa, bệnh viện chuyên khoa từ tw đến địa phương (Bệnh viện tw không phải chăng hơn cấp cho I)

Tổng số giường bệnh dịch lưu trú

> 1.000

500 ÷ 1.000

250 ÷

1.1.2.2 Trung chổ chính giữa thí nghiệm an ninh sinh học (Cấp độ bình an sinh học xác minh theo dụng cụ của ngành y tế)

Cấp độ bình yên sinh học tập (ATSH)

ATSH cấp độ 4

ATSH lever 3

ATSH cấp độ 1 và cấp độ 2

1.1.3

Công trình thể thao

1.1.3.1 sảnh vận động, sân thi đấu những môn thể thao kế bên trời có khán đài (Sân chuyển động quốc gia, sân thi đấu đất nước không nhỏ hơn cấp I)

Sức đựng của khán đài (nghìn chỗ)

> 40

> trăng tròn ÷ 40

5 ÷ 20

1.1.3.2 nhà thi đấu, tập luyện các môn thể thao gồm khán đài (Nhà thi đấu thể thao đất nước không nhỏ tuổi hơn cung cấp I)

Sức đựng của khán đài (nghìn chỗ)

> 7,5

5 ÷ 7,5

2 ÷

1.1.3.3 sảnh gôn

Số lỗ

≥ 36

18 ÷

1.1.3.4 Bể bơi, sảnh thể thao xung quanh trời

Mức độ quan lại trọng

Đạt chuẩn chỉnh thi đấu thể thao cấp cho quốc gia

Hoạt rượu cồn thể thao phong trào

1.1.4

Công trình văn hóa

1.1.4.1 Trung trung tâm hội nghị, nhà văn hóa, câu lạc bộ, vũ trường và những công trình văn hóa tập trung đông người khác (Trung trung khu hội nghị non sông không bé dại hơn cấp I)

Tổng sức đựng (nghìn người)

> 3

> 1,2 ÷ 3

> 0,3 ÷ 1,2

≤ 0,3

1.1.4.2 đơn vị hát, địa điểm giải trí rạp chiếu phim phim, rạp xiếc

Tổng sức chứa người theo dõi (nghìn người)

> 3

> 1,2 ÷ 3

> 0,3 ÷ 1,2

≤ 0,3

1.1.4.3 Bảo tàng, thư viện, triển lãm, nhà trưng bày

Mức độ quan lại trọng

Quốc gia

Tỉnh, Ngành

Các trường hòa hợp còn lại

1.1.5

Chợ

Số điểm gớm doanh

> 400

≤ 400

1.1.6

Công trình tôn giáo

Mức độ quan liêu trọng

Cấp III với mọi quy mô

1.1.7

Trụ sở ban ngành nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị - xã hội

Mức độ quan tiền trọng

Nhà Quốc hội, đậy Chủ tịch, Trụ sở thiết yếu phủ, Trụ sở tw Đảng; những công trình quan trọng đặc biệt quan trọng khác

Trụ sở thao tác làm việc của thức giấc ủy; HĐND, ubnd cấp tỉnh; Bộ, Tổng viên và cấp cho tương đương; toàn án nhân dân tối cao nhân dân, Viện kiểm gần kề nhân dân buổi tối cao, cấp cao

Trụ sở thao tác của thị xã ủy; HĐND, ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp Cục, cấp cho Sở và cung cấp tương đương; tandtc nhân dân, Viện kiểm tiếp giáp nhân cung cấp tỉnh

Trụ sở thao tác làm việc của Đảng ủy, HĐND, ubnd cấp xã; chi cục và cấp tương đương; tòa án nhân dân, Viện kiểm giáp nhân cấp cho huyện

Ghi chú:

- Công trình gia dụng khác có mục đích sử dụng phùhợp với loại dự án công trình nêu vào Bảng 1.1 thì áp dụng Bảng 1.1 để khẳng định cấptheo nấc độ quan trọng hoặc quy mô công suất.

- tìm hiểu thêm các ví dụ xác định cấp dự án công trình dân dụngtrong Phụ lục III.

Xem thêm: Báo giá vật liệu xây dựng đại lộc trà vinh, công ty tnhh xây dựng đại lộc

Bảng 1.2 Phân cung cấp công trìnhsử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp (công trình công nghiệp)

STT

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.2.1

Công trình sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm xây dựng

1.2.1.1 khai thác mỏ tài nguyên làm vật tư xây dựng (đá vôi xi măng, đất nung xi măng, phụ gia xi măng, cao lanh, fenspat, đất sét chịu lửa, đất sét trắng, cát trắng, đôlômit, đá có tác dụng ốp lát, đá vôi có tác dụng vôi, đá xây dựng, những loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng khác)

a) dự án công trình có sử dụng vật tư nổ

Mức độ quan trọng

Cấp II với mọi quy mô

b) công trình không sử dụng vật liệu nổ

TCS (triệu m3 sản phẩm/năm)

≥ 1

1.2.1.2 nhà máy sản xuất sản xuất clinker, xi măng

TCS (triệu tấn/năm)

≥ 1

1.2.1.3 Trạm nghiền, trạm triển lẵm xi măng

TCS (triệu tấn/năm)

≥ 0,3

1.2.1.4 xí nghiệp sản xuất sản xuất sản phẩm, cấu khiếu nại bê tông thông thường; nhà máy sản xuất gạch ốp bê tông

TCS (nghìn m3 thành phẩm/năm)

> 150

≤ 150

1.2.1.5 nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông ly tâm, cấu khiếu nại bê tông ứng lực trước, tấm tường bê tông rỗng đúc sẵn

TCS (nghìn m3 thành phẩm/năm)

> 150

30 ÷ 150

1.2.1.6 nhà máy sản xuất sản xuất gạch ốp bê tông nhẹ, tấm tường áp dụng bê tông nhẹ

TCS (nghìn m3 thành phẩm/năm)

> 200

100 ÷ 200

1.2.1.7 nhà máy sản xuất sản xuất gạch, ngói đất sét nung nung

TCS (triệu viên gạch QTC/năm)

> 40

20 ÷ 40

1.2.1.8 xí nghiệp sản xuất sản xuất sản phẩm ốp, lát

a) nhà máy sản xuất sản xuất gạch gốm ốp lát

TCS (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

> 5

3 ÷ 5

b) nhà máy sản xuất sản xuất đá ốp lát nhân tạo

TCS (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

c) xí nghiệp sản xuất sản xuất đá ốp lát từ bỏ nhiên

TCS (triệu m2 sản phẩm/năm)

> 0,3

0,1 ÷ 0,3

1.2.1.9 xí nghiệp sản xuất sản xuất sứ vệ sinh

TCS (triệu sản phẩm/năm)

>1

0,3 ÷ 1

1.2.1.10 nhà máy sản xuất sản xuất kính xây dựng

TCS (triệu m2 sản phẩm/năm)

≥ 20

1.2.1.11. Nhà máy sản xuất sản xuất sản phẩm từ kính (kính tôi, kính hộp, kính các lớp...)

TCS (triệu m2 sản phẩm/năm)

≥ 0,2

1.2.1.12 nhà máy sản xuất vôi công nghiệp cùng các sản phẩm sau vôi

TCS (triệu tấn sản phẩm/năm)

> 0,3

0,1 ÷ 0,3

1.2.1.13 xí nghiệp sản xuất vật liệu chịu lửa

TCS (nghìn tấn sản phẩm/năm

>10

5 ÷ 10

1.2.1.14 nhà máy sản xuất sản xuất tẩm lợp xi măng cốt sợi

TCS (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

≥0,3

1.2.1.15 nhà máy sản xuất xi măng khô

TCS (triệu tấn sản phẩm/năm)

≥0,3

1.2.1.16 xí nghiệp sản xuất sản xuất tấm thạch cao

TCS (triệu m2 sản phẩm/năm)

>20

10 ÷ 20

1.2.2

Công trình luyện kim với cơ khí chế tạo

1.2.2.1 nhà máy sản xuất luyện kim

a) nhà máy luyện kim mầu

TSL (triệu tấn thành phẩm/năm)

> 0,5

0,1 ÷ 0,5

b) xí nghiệp sản xuất luyện, cán thép

TSL (triệu tấn thành phẩm/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

1.2.2.2 Khu liên hợp gang thép

Dung tích lò cao (nghìn m3)

> 1

≤ 1

1.2.2.3 công ty máy chế tạo máy động lực với máy nông nghiệp

TSL (nghìn sản phẩm/năm)

> 5

2,5 ÷ 5

1.2.2.4 đơn vị máy chế tạo máy hình thức và máy công nghiệp

TSL (nghìn sản phẩm/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

1.2.2.5 công ty máy sản xuất thiết bị nâng hạ

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 200

≤ 200

1.2.2.6 đơn vị máy chế tạo máy xây dựng

a) xí nghiệp sản xuất sản xuất, đính ráp sản phẩm ủi, đồ vật đào, sản phẩm công nghệ xúc

TSL (sản phẩm/năm)

> 250

≤ 250

b) xí nghiệp sản xuất, đính ráp xe lu tĩnh với lu rung

TSL (sản phẩm/năm)

> 130

≤ 130

c) nhà máy sản xuất sản xuất, gắn thêm ráp cẩu từ hành

TSL (sản phẩm/năm)

> 40

≤ 40

1.2.2.7 đơn vị máy chế tạo thiết bị toàn bộ

TSL (nghìn tấn thiết bị/năm)

> 10

5 ÷ 10

1.2.2.8 nhà máy sản xuất, thêm ráp phương tiện đi lại giao thông

a) nhà máy sản xuất sản xuất, thêm ráp ô tô

TSL (nghìn xe năm)

> 10

5 ÷ 10

b) xí nghiệp sản xuất, lắp ráp xe máy

TSL (nghìn xe năm)

> 500

≤ 500

c) xí nghiệp sản xuất, gắn ráp đầu lắp thêm tàu hỏa

TSL (nghìn đầu máy/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

d) đại lý đóng mới phương tiện đi lại thủy nội địa

Tải trọng của tàu (nghìn DWT)

> 30

10 ÷ 30

5 ÷

đ) đại lý đóng bắt đầu tàu biển

Tải trọng của tàu (nghìn DWT)

> 70

> 40 ÷ 70

> đôi mươi ÷ 40

> 5 ÷ 20

≤ 5

1.2.3

Công trình khai thác mỏ và sản xuất khoáng sản

1.2.3.1 Mỏ than hầm lò

TSL (triệu tấn than/năm)

> 1

0,3 ÷ 1

1.2.3.2 Mỏ quặng hầm lò

TSL (triệu tấn quặng/năm)

> 3

1 ÷ 3

1.2.3.3 Mỏ than lộ thiên

TSL (triệu tấn than/năm)

≥ 2

1.2.3.4 Mỏ quặng lộ thiên

TSL (triệu tấn quặng/năm)

≥ 2

1.2.3.5 nhà máy sàng tuyển chọn than

TSL (triệu tấn/năm)

> 5

2 ÷ 5

1.2.3.6 nhà máy sản xuất tuyển/làm giàu quặng (bao tất cả cả tuyển chọn quặng bô xít)

TSL (triệu tấn/năm)

> 7

3 ÷ 7

1.2.3.7 dự án công trình sản xuất alumin

Mức độ quan trọng

Cấp I với mọi quy mô

1.2.4

Công trình dầu khí

1.2.4.1 Công trình khai thác trên biển (giàn khai thác)

Mức độ quan trọng

Cấp I với đa số quy mô

1.2.4.2 công trình xây dựng lọc dầu

TCS (triệu tấn /năm)

≥ 10

1.2.4.3 dự án công trình chế biến chuyển khí

TCS (triệu m3 khí/ngày)

≥ 10

1.2.4.4 dự án công trình sản xuất nguyên liệu sinh học

TCS (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 500

200 ÷ 500

1.2.4.5 Kho xăng dầu

Tổng diện tích chứa (nghìn m3)

>100

5 ÷ 100

0,21 ÷

1.2.4.6 Kho chứa khí hóa lỏng, trạm chiết nạp khí hóa lỏng

Tổng dung tích chứa (nghìn m3)

> 100

5 ÷ 100

1.2.5

Công trình năng lượng

1.2.5.1 dự án công trình nhiệt điện

TCS (MW)

> 2.000

600 ÷ 2.000

50 ÷

1.2.5.2 dự án công trình điện phân tử nhân

Mức độ quan tiền trọng

Cấp quan trọng với số đông quy mô

1.2.5.3 dự án công trình thủy điện

a) đơn vị máy

Tổng hiệu suất lắp máy (MW)

> 1.000

> 50 ÷ 1.000

> 30 ÷ 50

≤ 30

b) hồ chứa

Dung tích hồ đựng nước ứng với mực nước dâng thông thường (triệu m3)

> 1.000

> 200 ÷ 1.000

> trăng tròn ÷ 200

≥ 3 ÷ 20

c) Đập dâng nước

(Quy mô và điểm lưu ý của đập)

Đập vật tư đất, khu đất - đá có chiều cao lớn số 1 (m)

A

> 100

> 70 ÷ 100

> 25 ÷ 70

>10 ÷ 25

≤ 10

B

> 35 ÷ 75

> 15 ÷ 35

> 8 ÷ 15

≤ 8

C

> 15 ÷ 25

> 5 ÷ 15

≤ 5

Đập bê tông, bê tông cốt thép gồm chiều cao lớn nhất (m)

A

> 100

> 60 ÷ 100

> 25 ÷ 60

> 10 ÷ 25

≤ 10

B

> 25 ÷ 50

> 10 ÷ 25

> 5 ÷ 10

≤ 5

C

> 10 ÷ 20

> 5 ÷ 10

≤ 5

Ghi chú:

1. Cấp của công trình xây dựng thủy điện là cấp cao nhất xác định được theo các tiêu chí phân cấp Nhà máy, Hồ chứa nước với Đập dưng nước (trong kia A, B, C là đội địa chất nền điển hình: nhóm A nền là đá; đội B nền là đất cát, khu đất hòn thô, đất sét nung ở trạng thái cứng và nửa cứng; nhóm C nền là đất sét bão hòa nước sinh sống trạng thái dẻo).

Riêng so với công trình thủy điện tích năng: Sau khi xác minh được cấp cho theo phương pháp của mục này thì hạ xuống một cấp cho nhưng không nhỏ dại hơn cấp III trong các trường hợp.

2. Cung cấp công trình của những công trình trên “Tuyến năng lượng” như cửa ngõ nhận nước, Đường dẫn (kênh, cống, đường hầm), Tháp điều áp, Đường ống áp lực, Kênh xả hoặc Hầm xả nước, ... được xác minh theo cấp của phòng máy thủy điện nguyên lý tại điểm a mục 1.2.5.3.

3. Cung cấp công trình của những công trình trên “Tuyến đầu mối” như Đập dưng nước, Tràn xả mặt, Tràn xả sâu, Tràn sự cố, dự án công trình lấy nước khác, ... được xác định theo cấp cho của Đập dâng nước khí cụ tại điểm c mục 1.2.5.3.

4. Những công trình tương quan khác như Nhà cai quản vận hành, Tường rào, Đường giao thông, ... Trong dự án công trình xây dựng công trình xây dựng thủy năng lượng điện được xác định cấp công trình xây dựng tương ứng với loại công trình theo khuyên bảo trong Thông tứ này.

1.2.5.4 dự án công trình điện gió

TCS (MW)

≥ 50

> 15 ÷

> 3 ÷ 15

≤ 3

1.2.5.5 công trình điện khía cạnh trời

TCS (MW)

≥ 50

> 15 ÷

> 3 ÷ 15

≤ 3

1.2.5.6 dự án công trình điện địa nhiệt

TCS (MW)

> 10

5 ÷ 10

1.2.5.7 công trình điện thủy triều

TCS (MW)

> 50

30 ÷ 50

1.2.5.8 công trình điện rác

TCS (MW)

> 70

> 15 ÷ 70

5 ÷ 15

1.2.5.9 công trình điện sinh khối

TCS (MW)

> 30

10 ÷ 30

1.2.5.10 công trình điện khí biogas

TCS (MW)

> 15

5 ÷ 15

1.2.5.11 Đường dây với trạm biến áp

Điện áp (k
V)

≥ 500

220

110

> 35 ÷

≤ 35

1.2.5.12 cửa ngõ hàng/Trạm kinh doanh nhỏ xăng, dầu, khí hóa lỏng; trạm cấp/sạc điện, pin điện.

Mức độ quan liêu trọng

Cấp III với tất cả quy mô

1.2.6

Công trình hóa chất

1.2.6.1 công trình sản xuất sản phẩm phân bón cùng hóa chất bảo vệ thực vật

a) dự án công trình sản xuất phân bón đơn, phức hợp (có bội nghịch ứng hóa học, bao gồm: Urê, DAP, MAP, SA, NPK phức hợp, supe lân, ...)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 50

10 ÷

b) dự án công trình sản xuất phân bón không giống (trộn, hỗn hợp, cách thức nhiệt, vi sinh... - không phát sinh những phản ứng hóa học)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 300

100 ÷

c) dự án công trình sản xuất, trạm tách nạp, san chiết đóng gói thành phầm hóa chất bảo đảm an toàn thực vật

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 15

10 ÷ 15

1.2.6.2 công trình xây dựng sản xuất thành phầm hóa hóa học cơ bản, hóa dầu, hóa dược, hóa mỹ phẩm và chất hóa học khác

a) dự án công trình sản xuất chất hóa học cơ phiên bản (axít, kiềm, clo...), hóa chất nguy nan độc hại, hóa chất vô cơ, hữu cơ, chất hóa học công nghiệp khác (bao có hóa hóa học tinh khiết, muối, dung dịch tuyển quặng apatit...)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 10

b) công trình xây dựng sản xuất, kho trạm phân tách nạp thành phầm hóa dầu (nguyên liệu nhựa PP, PE, PVC, PS, ABS, PET, SV, sợi, DOP, SM, VCM, Polystyren, PTA, MEG, BTX, cao su đặc tổng hợp và các thành phầm khác)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 50

c) công trình xây dựng sản xuất sản phẩm hóa được (chiết xuất, tinh luyện hoạt chất vạn vật thiên nhiên và tổng hợp từ hóa chất)

Ghi chú: Không bao gồm công trình cung ứng thuốc và vật tứ y tế: sơ chế, bào chế, sản xuất thuốc đông y

Mức độ quan trọng

Cấp I với tất cả quy mô

d) dự án công trình sản xuất các thành phầm tẩy rửa, hóa mỹ phẩm (kem giặt, bột giặt, nước cọ rửa, xà chống giặt; dầu gội đầu, sữa tắm, kem tấn công răng, xà phòng tắm, ...)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 15

10 ÷

1.2.6.3 công trình sản xuất thành phầm nguồn điện hóa học

a) công trình sản xuất pin sạc hóa học

TSL (triệu viên/năm)

> 250

150 ÷ 250

b) công trình sản xuất, tái chế ắc quy

TSL (nghìn k
Wh/năm)

> 300

100 ÷ 300

c) dự án công trình sản xuất que hàn

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 3

1.2.6.4 công trình sản xuất, kho trạm chiết nạp nội lực nghiệp (O2, N2, Ar, CO, CO2, He, H2, Xe, CH4, C2H2 và các khí công nghiệp khác)

a) công trình xây dựng sản xuất khí công nghiệp

TSL (nghìn m3 khí/h)

> 15

8,5 ÷ 15

b) Kho trạm phân tách nạp chưởng lực nghiệp

Sức chứa lớn nhất (tấn)

≥ 100

1.2.6.5 công trình sản xuất thành phầm cao su

a) dự án công trình sản xuất săm, lốp ô lô, máy kéo

TSL (triệu chiếc/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

b) công trình xây dựng sản xuất săm, lốp xe tế bào tô, xe cộ đạp

TSL (triệu chiếc/năm)

> 5

1 ÷ 5

c) công trình sản xuất băng tải

TSL (nghìn m2 sản phẩm/năm)

> 500

200 ÷ 500

d) công trình xây dựng sản xuất cao su thiên nhiên kỹ thuật

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 1.5

0,5 ÷ 1,5

1.2.6.6 công trình sản xuất sơn, mực in

a) công trình sản xuất sơn

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 100

> trăng tròn ÷ 100

10 ÷ 20

b) công trình xây dựng sản xuất mực in

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 20

5 ÷ 20

1.2.6.7 công trình xây dựng tuyển quặng apatit

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 100

1.2.6.8 công trình xây dựng sản xuất, chứa vật liệu nổ, tiền hóa học thuốc nổ

a) dự án công trình sản xuất vật liệu nố công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Mức độ quan lại trọng

Cấp quan trọng đặc biệt với hồ hết quy mô

b) Kho chứa vật tư nổ công nghiệp

Kho hầm lò, kho ngầm

Mức độ quan tiền trọng

Cấp I với tất cả quy mô

Kho cố định và thắt chặt nổi cùng nửa ngầm

Sức đựng (tấn)

> 10

≤ 10

Kho lưu giữ động

Mức độ quan liêu trọng

Cấp II với tất cả quy mô

c) Kho đựng tiền hóa học thuốc nổ

Kho hầm lò, kho ngầm

Mức độ quan trọng

Cấp I với tất cả quy mô

Kho cố định và thắt chặt nổi cùng nửa ngầm

Sức chứa (tấn)

> 50

≤ 50

Kho lưu giữ động

Mức độ quan tiền trọng

Cấp II với đa số quy mô

1.2.7

Công trình công nghiệp nhẹ

1.2.7.1 Công nghiệp thực phẩm

a) xí nghiệp sản xuất sữa

TSL (triệu lít/năm)

> 100

30 ÷ 100

b) xí nghiệp sản xuất sản xuất bánh kẹo, mỳ ăn uống liền

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 25

5÷25

c) nhà máy sản xuất sản xuất dầu ăn, mùi hương liệu

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 150

50 ÷150

d) xí nghiệp sản xuất sản xuất rượu, bia, nước tiểu khát

TSL (triệu lít/năm)

> 100

25 ÷ 100

1.2.7.2 Công nghiệp tiêu dùng

a) xí nghiệp sản xuất xơ sợi

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 75

30 ÷ 75

b) nhà máy dệt

TSL (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

> 25

5 ÷ 25

c) xí nghiệp sản xuất in, nhuộm (ngành dệt, may)

TSL (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

> 35

10 ÷ 35

d) xí nghiệp sản xuất sản xuất các thành phầm may

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 10

2 ÷ 10

đ) xí nghiệp thuộc domain authority và cung cấp các sản phẩm từ da

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 12

1 ÷ 12

e) xí nghiệp sản xuất sản xuất các thành phầm nhựa

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 15

2 ÷ 15

g) nhà máy sản xuất sản xuất vật dụng sành sứ, thủy tinh

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 25

3 ÷ 25

h) xí nghiệp bột giấy với giấy

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 100

60 ÷ 100

i) xí nghiệp sản xuất sản xuất dung dịch lá

TSL (triệu bao thuốc lá/năm)

> 200

50 ÷ 200

k) nhà máy sản xuất sản xuất/lắp ráp điện tử (ti vi, máy tính và thành phầm tương đương), năng lượng điện lạnh (điều hòa, tủ giá và thành phầm tương đương)

TSL (nghìn sản phẩm/năm)

> 300

100 ÷ 300

l) bên máy sản xuất linh kiện, phụ tùng tin tức và điện tử (mạch in điện tử, IC và sản phẩm tương đương)

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 400

300 ÷ 400

m) nhà máy in tiền

Mức độ quan tiền trọng

Cấp quan trọng đặc biệt với gần như quy mô

1.2.7.3 Công nghiệp chế tao nông, thủy với hải sản

a) xí nghiệp sản xuất chế trở thành thủy, hải sản

TSL (tấn nguyên liệu/ngày)

> 300

100 ÷ 300

b) xí nghiệp sản xuất chế trở thành đồ hộp

TSL (tấn nguyên liệu/ngày)

≥ 100

c) nhà máy sản xuất xay xát, vệ sinh bóng gạo

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 200

100 ÷ 200

1 ÷

Ghichú:

- công trình xây dựng công nghiệp khác cómục đích sử dụng tương xứng với loại công trình nêu vào Bảng 1.2 thì sử dụng Bảng1.2 để xác định cấp theo nấc độ đặc biệt quan trọng hoặc đồ sộ công suất.

- các chữ viết tắt vào Bảng1.2: TCS là Tổng công suất; TSL là Tổng sản lượng - Tổng hiệu suất (hoặc Tổng sảnlượng) được tính cho toàn thể các dây chuyền công nghệ thuộc dự án: QTC là quytiêu chuẩn.

- tham khảo các ví dụ xác định cấpcông trình công nghiệp vào Phụ lục III.

Bảng 1.3Phân cấp cho công trình cung cấp cơ sở, phầm mềm hạ tầng chuyên môn (công trình hạ tầngkỹ thuật)

STT

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.3.1

Công trình cấp cho nước

1.3.1.1 nhà máy nước, công trình xây dựng xử lý nước sạch sẽ (bao tất cả cả công trình xử lý bùn cặn)

TCS (nghìn m3/ngày đêm)

≥ 30

10 ÷

1.3.1.2 Trạm bơm nước thô, nước sạch sẽ hoặc tăng áp (bao gồm cả bể chứa nước ví như có)

TCS (nghìn m3/ngày đêm )

≥ 40

12 ÷

1.3.2

Công trình bay nước

1.3.2.1 hồ nước điều hòa

Diện tích (ha)

≥ 20

15 ÷

1 ÷

1.3.2.2 Trạm bơm nước mưa (bao có cả bể cất nước trường hợp có)

TCS (m3/s)

≥ 25

10 ÷

1.3.2.3 dự án công trình xử lý nước thải

TCS (nghìn m3/ngày đêm)

≥ 20

10 ÷

1.3.2.4 Trạm bơm nước thải (bao gồm cả bể đựng nước nếu có)

TCS (m3/h)

≥ 1.200

700 ÷

1.3.2.5 công trình xây dựng xử lý bùn

TCS (m3/ngày đêm)

≥ 1.000

200 ÷

1.3.3

Công trình xử trí chất thải rắn (CTR)

1.3.3.1 đại lý xử lý CTR thông thường

a) Trạm trung chuyển

TCS (tấn/ngày đêm)

≥ 500

200 ÷

100 ÷

b) đại lý xử lý CTR

TCS (tấn/ngày đêm)

≥ 500

200 ÷

50 ÷

1.3.3.2 các đại lý xử lý CTR nguy hại

TCS (tấn/ngày đêm)

> 100

20 ÷ 100

1.3.4

Công viên cây xanh

Diện tích (ha)

> 20

10 ÷ 20

5 ÷

1.3.5

Nghĩa trang

Nghĩa trang Quốc gia: cấp cho I với mọi quy mô.

Diện tích (ha)

> 60

30 ÷ 60

10 ÷

1.3.6

Nhà tang lễ

Mức độ quan tiền trọng

Nhà tang lễ Quốc gia: cung cấp I; những trường vừa lòng khác: cấp II.

1.3.7

Cơ Sở hỏa táng

Mức độ quan trọng

Cấp II với đa số quy mô.

1.3.8

Nhà nhằm xe ô tô; sân bến bãi để xe, thiết bị móc, thiết bị

1.3.8.1 Nhà để xe ô tô ngầm*

Số nơi để xe cộ ô tô

≥ 500

300 ÷

1.3.8.2 Nhà để xe ô tô nổi*

≥ 1.000

500 ÷

100 ÷

1.3.8.3 Sân kho bãi để xe, sản phẩm móc, sản phẩm công nghệ (không tất cả mái che)

Tổng diện tích (ha)

> 2,5

≤ 2,5

1.3.9

Đường cấp truyền dấu hiệu viễn thông

Mức độ quan lại trọng

Liên quốc gia

Liên tỉnh

Nội tỉnh

Ghi chú:

- công trình hạ tầng chuyên môn kháccó mục đích sử dụng cân xứng với loại công trình nêu vào Bảng 1.3 thì sử dụng
Bảng 1.3 để xác định cấp theo nút độ đặc trưng hoặc quy mô công suất.

- các chữ viết tắt trong Bảng 1.3:TCS là Tổng công suất tính cho tổng thể các dây chuyền công nghệ thuộc dự án.

- (*): Đối cùng với Nhà nhằm xe ô tôthì nơi để xe xe hơi được xét cho ô tô chở bạn đến 9 vị trí hoặc xe xe hơi tải dưới3.500 kg. Trường hòa hợp Nhà nhằm xe láo hợp bao hàm xe xe hơi và xe xe máy (xe đính máy)thì quy đổi 6 vị trí để xe xe máy (xe gắn thêm máy) tương đương với cùng một chỗ nhằm xe ô tô.

- xem thêm các ví dụ xác minh cấpcông trình hạ tầng nghệ thuật trong Phụ lục III.

Bảng 1.4Phân cung cấp công trình ship hàng giao thông vận tải đường bộ (công trình giao thông)

STT

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.4.1

Công trình đường bộ

1.4.1.1 Đường xe hơi cao tốc

Tốc độ thi công (km/h)

> 100

100

80; 60

1.4.1.2 Đường ô tô

Lưu lượng (nghìn xe pháo quy đổi/ngày đêm)

hoặc

Tốc độ thiết kế (km/h)

> 30

hoặc

> 100

10 ÷ 30

hoặc

100

3 ÷

hoặc

80

0,5 ÷

hoặc

60

hoặc

1.4.1.3 Đường trong đô thị:

- xác minh cấp công trình theo toàn bộ các tiêu chí phân cấp, mang cấp cao nhất xác định được làm cấp công trình.

- Đối với con đường trong đô thị bao gồm tổng chiều dài ≤ 1.000 m: Sau khi khẳng định cấp công trình xây dựng theo Bảng này thì hạ xuống một cấp cho nhưng ko thấp hơn cấp l
V

- Đường bên trên cao trong city xét theo các tiêu chí tại Bảng này với quy tế bào kết cấu trên mục 2.5.1 Bảng 2 Phụ lục II

a) Số làn xe

≥ 8

6

2; 4

1

b) T