Áp dụng cấp dự án công trình trong thống trị hoạt động đầu tư xây dựng

Theo đó, cấp dự án công trình được quy đinh trên Thông bốn 06/2021 được vận dụng làm cửa hàng để quản lý các hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng, solo cử như: 

- xác định thẩm quyền lúc thẩm định báo cáo nghiên cứu giúp khả thi, khám nghiệm công tác nghiệm thu trong quá trình xây cất và khi xong xuôi thi công phát hành công trình;

- Phân hạng năng lực hoạt động xây dựng của những cá nhân, tổ chức để cấp chứng từ năng lực, chứng chỉ hành nghề vận động xây dựng;

- xác minh công trình được miễn giấy tờ xây dựng;

- quản lý chi phí chi tiêu xây dựng;

- xác minh công trình phải tạo quy trình bảo trì;

- xác định công trình nên lập hướng dẫn kỹ thuật riêng;…


BỘ XÂY DỰNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 06/2021/TT-BXD

Hà Nội, ngày 30 mon 6 năm 2021

THÔNG TƯ

QUYĐỊNH VỀ PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG vào QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNGĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ chế độ Xây dựngngày 18 mon 6 năm 2014; qui định sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của khí cụ Xây dựng ngày 17 mon 6 năm 2020;

Căn cứ chính sách Kiếntrúc ngày 13 mon 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CPngày 26 mon 01 năm 2021 của chính phủ nước nhà quy định chi tiết một số câu chữ về quảnlý chất lượng, thi công xây dựng và duy trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CPngày 03 mon 3 năm 2021 của chính phủ quy định chi tiết một số câu chữ về quảnlý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CPngày 17 tháng 7 năm 2017 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của cục Xây dựng;

Theo ý kiến đề nghị của viên trưởng cục Giám định đơn vị nướcvề chất lượng công trình xây dựng;

Bộ trưởng cỗ Xây dựng ban hành Thông tứ quy địnhvề phân cấp công trình xây dựng xây dựng với hướng dẫn áp dụng trong làm chủ hoạt đụng đầutư xây dựng.

Bạn đang xem: Công trình công nghiệp cấp 1 là gì

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đốitượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tứ này quy định cụ thể về phân cung cấp công trìnhxây dựng và hướng dẫn vận dụng cấp công trình xây dựng trong cai quản các hoạt độngđầu bốn xây dựng theo chế độ tại khoản 4 Điều 5 lao lý Xây dựngnăm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 của nguyên tắc sửa đổi, bửa sungmột số điều của chế độ Xây dựng năm 2020 và khoản 2 Điều 3 Nghịđịnh 06/2021/NĐ-CP.

2. Đối tượng áp dụng

Thông tứ này áp dụng với người đưa ra quyết định đầu tư,chủ đầu tư, chủ sở hữu, bạn quản lý, áp dụng công trình, bên thầu vào nước,nhà thầu nước ngoài, những cơ quan thống trị nhà nước về thi công và những tổ chức,cá nhân không giống có tương quan đến hoạt động đầu tư xây dựng trên khu vực Việt Nam.

Điều 2. Nguyên tắc xác định cấpcông trình

1. Cấp công trình quy định trên Thông bốn này đượcxác định theo các tiêu chí sau:

a) mức độ quan trọng, đồ sộ công suất: Áp dụng chotừng công trình độc lập hoặc một đội nhóm hợp các công trình hoặc một dây chuyền sản xuất côngnghệ tất cả nhiều hạng mục thuộc dự án chi tiêu xây dựng công trình xây dựng theo những loạicông trình pháp luật tại Phụ lục I Thông tứ này;

b) quy mô kết cấu: Áp dụng đến từng dự án công trình độclập trực thuộc dự án đầu tư chi tiêu xây dựng công trình theo những loại kết cấu biện pháp tại
Phụ lục II Thông tư này.

2. Cấp công trình của một côngtrình chủ quyền là cấp cao nhất được khẳng định theo Phụ lục I và Phụ lục II Thôngtư này. Trường đúng theo công trình hòa bình không giải pháp trong Phụ lục I Thông tưnày thì cấp công trình được xác định theo cơ chế tại Phụ lục II Thông bốn nàyvà ngược lại.

3. Cấp công trình xây dựng của một nhóm hợp các công trình hoặcmột dây chuyền technology gồm nhiều khuôn khổ được xác minh như sau:

a) Trường thích hợp tổ hợp những công trình hoặc dây chuyềncông nghệ gồm nhiều hạng mục có khí cụ trong Phụ lục I Thông bốn này thì cấpcông trình được khẳng định theo Phụ lục I Thông tư này;

b) Trường thích hợp tổ hợp các công trình hoặc dây chuyềncông nghệ tất cả nhiều hạng mục không biện pháp trong Phụ lục I Thông tư này thì cấpcông trình được khẳng định theo cấp cho của công trình xây dựng chính (thuộc tổ hợp những côngtrình hoặc dây chuyền công nghệ) bao gồm cấp cao nhất. Cung cấp của dự án công trình chính xácđịnh theo qui định tại khoản 2 Điều này.

4. Cấp công trình của công trình hiện hữu được sửachữa, cải tạo, nâng cấp xác minh như sau:

a) Trường hòa hợp sửa chữa, cải tạo, tăng cấp làm thayđổi những tiêu chí khẳng định cấp dự án công trình quy định tại khoản 1 Điều này thì cấpcông trình của công trình xây dựng sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấp được xác định theoquy định trên Điều này;

b) Trường đúng theo khác với điều khoản tại điểm a khoảnnày thì cấp dự án công trình của dự án công trình trước và sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấpkhông rứa đổi.

Điều 3. Áp dụng cấp công trìnhtrong thống trị các hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng

1. Cấp dự án công trình quy định tại Thông tư này được ápdụng làm cửa hàng để làm chủ các hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng sau:

a) xác định thẩm quyền lúc thẩm định report nghiêncứu khả thi; thẩm định hoặc có chủ ý về công nghệ đối cùng với dự án đầu tư xây dựngsử dụng technology hạn chế bàn giao hoặc dự án đầu tư xây dựng có nguy hại tácđộng xấu đến môi trường có sử dụng technology theo Luật
Chuyển giao công nghệ; thẩm định kiến thiết triển khai sau thi công cơ sở; kiểmtra công tác sát hoạch trong thừa trình xây đắp và khi kết thúc thi công xâydựng công trình;

b) Phân hạng năng lực vận động xây dựng của các tổchức, cá thể để cấp chứng từ năng lực, chứng từ hành nghề vận động xây dựng;

c) xác định công trình được miễn giấy phép xây dựng;

d) xác định công trình phải thi tuyển phương pháp kiếntrúc theo cơ chế tại khoản 2 Điều 17 qui định Kiến trúc;

đ) xác minh công trình gồm yêu cầu phải khởi tạo chỉ dẫnkỹ thuật riêng;

e) khẳng định công trình có tác động lớn mang lại antoàn, tác dụng cộng đồng;

g) xác định công trình tất cả yêu cầu cần bảo hiểmtrách nhiệm nghề nghiệp;

h) xác định công trình phải thực hiện reviews địnhkỳ về an toàn của công trình xây dựng xây dựng trong quy trình sử dụng;

i) Phân cung cấp sự cố công trình xây dựng cùng thẩm quyềngiải quyết sự cố dự án công trình xây dựng;

k) thống trị chi phí đầu tư chi tiêu xây dựng;

l) khẳng định thời hạn và mức tiền bảo hành côngtrình;

m) khẳng định công trình phải tạo lập quy trình bảo trì;

n) những nội dung khác theo chế độ của quy định vềquản lý đầu tư xây dựng công trình.

2. Áp dụng cấp công trình để cai quản các hoạt độngđầu tư xây dựng được phép tắc tại điểm a khoản 1 Điều này như sau:

a) Trường hòa hợp dự án đầu tư xây dựng chỉ bao gồm một côngtrình chính độc lập: Áp dụng cấp cho công trình khẳng định theo biện pháp tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này;

b) Trường hợp dự án đầu tư xây dựng bao gồm nhiều côngtrình chính chủ quyền hoặc được sản xuất theo tuyến (gồm nhiều công trình bố tríliên tiếp nhau thành tuyến): Áp dụng cung cấp của dự án công trình chính bao gồm cấp cao nhấtxác định được theo chế độ tại khoản 2 Điều 2 Thông tứ này;

c) Trường thích hợp dự án đầu tư xây dựng có tổ hợp cáccông trình chủ yếu hoặc dây chuyền công nghệ chính bao gồm nhiều hạng mục: Áp dụng cấpcông trình xác minh theo dụng cụ tại khoản 3 Điều 2 Thông tưnày;

d) Trường đúng theo dự án đầu tư chi tiêu xây dựng có không ít tổ hợpcác công trình chính, nhiều dây chuyền technology chính hoặc lếu láo hợp: Áp dụng cấpcủa tổ hợp các công trình bao gồm hoặc dây chuyền technology chính có cấp cao nhấtxác định được theo lý lẽ tại khoản 3 Điều 2 Thông tứ này.

3. Nguyên tắc áp dụng cấp công trình để thống trị cáchoạt động chi tiêu xây dựng được hiện tượng từ điểm b đến điểm n khoản 1 Điều nàynhư sau:

a) Trường vừa lòng phạm vi triển khai cho một công trìnhđộc lập thì vận dụng cấp công trình xác định theo khoản 2 Điều 2Thông tứ này đối với công trình đó;

b) Trường hợp phạm vi tiến hành cho một trong những côngtrình nằm trong dự án đầu tư chi tiêu xây dựng công trình thì áp dụng cấp công trình xác địnhtheo khoản 2 Điều 2 Thông tư này so với từng dự án công trình đượcxét;

c) Trường hòa hợp phạm vi tiến hành cho cục bộ một tổhợp các công trình hoặc toàn thể một dây chuyền công nghệ gồm nhiều khuôn khổ thìáp dụng cung cấp công trình khẳng định theo công cụ tại khoản 3 Điều 2Thông tư này. Trường đúng theo dự án đầu tư chi tiêu xây dựng công trình theo đường thì thựchiện theo chính sách tại điểm d khoản này;

d) Trường thích hợp phạm vi triển khai cho một công trình,một số công trình hoặc toàn cục các công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng côngtrình theo tuyến thì vận dụng cấp công trình khẳng định theo khoản2 Điều 2 Thông bốn này so với từng công trình thuộc tuyến.

Điều 4. Cách thức về đưa tiếp

1. Cấp dự án công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã đượcquyết định chi tiêu trước ngày Thông tư này còn có hiệu lực thực hiện được xác địnhtheo công cụ của luật pháp tại thời điểm phê xem xét dự án đầu tư chi tiêu xây dựng côngtrình.

2. Trường hợp dự án công trình có điều chỉnh xây đắp xâydựng sau ngày Thông tư này có hiệu lực:

a) vấn đề điều chỉnh xây dựng xây dựng không có tác dụng thayđổi các tiêu chí xác minh cấp dự án công trình quy định trên khoản 1 Điều2 Thông tứ này thì cấp cho của công trình xây dựng được xác định theo luật pháp của phápluật tại thời điểm phê chuẩn y dự án chi tiêu xây dựng công trình;

b) vấn đề điều chỉnh xây đắp xây dựng làm thế đổicác tiêu chí xác minh cấp công trình xây dựng quy định trên khoản 1 Điều2 Thông tứ này thì cấp công trình xây dựng được khẳng định theo lý lẽ tại Thông tưnày.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 15tháng 8 năm 2021 và sửa chữa các Thông tứ số 03/2016/TT-BXDngày 10 tháng 3 năm năm nhâm thìn của bộ trưởng Bộ Xây dựng phương tiện về phân cung cấp côngtrình tạo và hướng dẫn áp dụng trong cai quản hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng và
Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07 tháng 11năm 2019 của bộ trưởng bộ Xây dựng về việc sửa đổi, vấp ngã sung, thay thế sửa chữa một sốquy định trên Thông tư số 03/2016/TT-BXD.

2. Trong quá trình thực hiện nếu bao gồm vướng mắc đềnghị tổ chức, cá thể gửi ý kiến về bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết./.

địa điểm nhận: - Thủ tướng cơ quan chính phủ (để báo cáo); - các Phó Thủ tướng chính phủ (để báo cáo); - những Bộ, cơ sở ngang Bộ, ban ngành thuộc chủ yếu phủ; - văn phòng Quốc hội; - Văn phòng quản trị nước; - Văn phòng tw Đảng và những Ban của Đảng; - tòa án nhân dân nhân dân về tối cao; - Viện Kiểm cạnh bên nhân dân buổi tối cao; - kiểm toán nhà nước; - ban ngành Trung ương của các đoàn thể; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực ở trong Trung ương; - website của chủ yếu phủ; - công văn (02 bản); - những đơn vị thuộc cỗ Xây dựng; - Cục đánh giá văn bạn dạng quy phạm pháp luật - cỗ Tư pháp; - Sở Xây dựng các tỉnh, tp trực trực thuộc Trung ương; - Cổng thông tin điện tử của bộ Xây dựng; - Lưu: VT, viên GĐ.

KT. BỘ TRƯỞ
NG THỨ TRƯỞ
NG Lê quang Hùng

PHỤ LỤC I

PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THEO MỨC ĐỘ quan tiền TRỌNG HOẶCQUY MÔ CÔNG SUẤT(Ban hành cố nhiên Thông bốn số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộtrưởng bộ Xây dựng)

Bảng 1.1 Phân cấp công trìnhsử dụng mang lại mục đích gia dụng (công trình dân dụng)

STT

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.1.1

Công trình giáo dục, đào tạo

1.1.1.1 bên trẻ, trường chủng loại giáo, ngôi trường mầm non

Mức độ quan tiền trọng

Cấp III với đa số quy mô

1.1.1.2 Trường đái học

Tổng số học sinh toàn trường

≥ 700

1.1.1.3 ngôi trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, ngôi trường phổ thông có rất nhiều cấp học

Tổng số học viên toàn trường

≥ 1.350

1.1.1.4 trường đại học, trường cao đẳng; trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy dỗ nghề, trường công nhân kỹ thuật, ngôi trường nghiệp vụ

Tổng số sv toàn trường

> 8.000

5.000 ÷ 8.000

1.1.2

Công trình y tế

1.1.2.1 cơ sở y tế đa khoa, khám đa khoa chuyên khoa từ tw đến địa phương (Bệnh viện tw không tốt hơn cung cấp I)

Tổng số giường bệnh lưu trú

> 1.000

500 ÷ 1.000

250 ÷

1.1.2.2 Trung trọng tâm thí nghiệm bình an sinh học tập (Cấp độ bình an sinh học xác định theo phương pháp của ngành y tế)

Cấp độ an ninh sinh học tập (ATSH)

ATSH lever 4

ATSH lever 3

ATSH cấp độ 1 và lever 2

1.1.3

Công trình thể thao

1.1.3.1 sảnh vận động, sân thi đấu những môn thể thao bên cạnh trời bao gồm khán đài (Sân di chuyển quốc gia, sảnh thi đấu non sông không nhỏ dại hơn cấp cho I)

Sức đựng của khán đài (nghìn chỗ)

> 40

> 20 ÷ 40

5 ÷ 20

1.1.3.2 nhà thi đấu, tập luyện những môn thể thao tất cả khán đài (Nhà tranh tài thể thao non sông không nhỏ dại hơn cấp cho I)

Sức cất của khán đài (nghìn chỗ)

> 7,5

5 ÷ 7,5

2 ÷

1.1.3.3 sân gôn

Số lỗ

≥ 36

18 ÷

1.1.3.4 Bể bơi, sân thể thao quanh đó trời

Mức độ quan lại trọng

Đạt chuẩn thi đấu thể thao cung cấp quốc gia

Hoạt hễ thể thao phong trào

1.1.4

Công trình văn hóa

1.1.4.1 Trung trọng điểm hội nghị, đơn vị văn hóa, câu lạc bộ, vũ ngôi trường và những công trình văn hóa truyền thống tập trung đông bạn khác (Trung vai trung phong hội nghị giang sơn không nhỏ dại hơn cấp I)

Tổng sức chứa (nghìn người)

> 3

> 1,2 ÷ 3

> 0,3 ÷ 1,2

≤ 0,3

1.1.4.2 công ty hát, địa điểm giải trí rạp chiếu phim phim, rạp xiếc

Tổng mức độ chứa khán giả (nghìn người)

> 3

> 1,2 ÷ 3

> 0,3 ÷ 1,2

≤ 0,3

1.1.4.3 Bảo tàng, thư viện, triển lãm, nhà trưng bày

Mức độ quan liêu trọng

Quốc gia

Tỉnh, Ngành

Các trường vừa lòng còn lại

1.1.5

Chợ

Số điểm ghê doanh

> 400

≤ 400

1.1.6

Công trình tôn giáo

Mức độ quan lại trọng

Cấp III với tất cả quy mô

1.1.7

Trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị - làng hội

Mức độ quan trọng

Nhà Quốc hội, phủ Chủ tịch, Trụ sở chủ yếu phủ, Trụ sở trung ương Đảng; những công trình đặc biệt quan trọng quan trọng khác

Trụ sở thao tác làm việc của tỉnh giấc ủy; HĐND, ubnd cấp tỉnh; Bộ, Tổng viên và cung cấp tương đương; toàn án nhân dân tối cao nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân buổi tối cao, cung cấp cao

Trụ sở thao tác của huyện ủy; HĐND, ủy ban nhân dân cấp huyện; cung cấp Cục, cấp Sở và cung cấp tương đương; tòa án nhân dân nhân dân, Viện kiểm sát nhân cung cấp tỉnh

Trụ sở thao tác của Đảng ủy, HĐND, ubnd cấp xã; bỏ ra cục và cấp tương đương; tandtc nhân dân, Viện kiểm sát nhân cung cấp huyện

Ghi chú:

- Công trình gia dụng khác có mục đích sử dụng phùhợp với loại công trình xây dựng nêu trong Bảng 1.1 thì sử dụng Bảng 1.1 để khẳng định cấptheo nấc độ quan trọng đặc biệt hoặc bài bản công suất.

- tham khảo các ví dụ khẳng định cấp dự án công trình dân dụngtrong Phụ lục III.

Xem thêm: Tuyển Dụng Thợ May + Nhận Hàng Về Nhà Làm Nhận Hàng Gia Công Về Nhà Làm

Bảng 1.2 Phân cấp công trìnhsử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp (công trình công nghiệp)

STT

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.2.1

Công trình sản xuất vật tư xây dựng, sản phẩm xây dựng

1.2.1.1 khai quật mỏ tài nguyên làm vật tư xây dựng (đá vôi xi măng, đất sét xi măng, phụ gia xi măng, cao lanh, fenspat, đất nung chịu lửa, đất sét trắng, mèo trắng, đôlômit, đá có tác dụng ốp lát, đá vôi làm vôi, đá xây dựng, những loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng khác)

a) công trình có sử dụng vật tư nổ

Mức độ quan trọng

Cấp II với tất cả quy mô

b) công trình không sử dụng vật liệu nổ

TCS (triệu m3 sản phẩm/năm)

≥ 1

1.2.1.2 xí nghiệp sản xuất clinker, xi măng

TCS (triệu tấn/năm)

≥ 1

1.2.1.3 Trạm nghiền, trạm phân phối xi măng

TCS (triệu tấn/năm)

≥ 0,3

1.2.1.4 nhà máy sản xuất sản phẩm, cấu kiện bê tông thông thường; xí nghiệp sản xuất sản xuất gạch men bê tông

TCS (nghìn m3 thành phẩm/năm)

> 150

≤ 150

1.2.1.5 nhà máy sản xuất sản xuất cấu kiện bê tông ly tâm, cấu khiếu nại bê tông ứng lực trước, tấm tường bê tông rỗng đúc sẵn

TCS (nghìn m3 thành phẩm/năm)

> 150

30 ÷ 150

1.2.1.6 xí nghiệp sản xuất sản xuất gạch bê tông nhẹ, tấm tường sử dụng bê tông nhẹ

TCS (nghìn m3 thành phẩm/năm)

> 200

100 ÷ 200

1.2.1.7 xí nghiệp sản xuất gạch, ngói đất sét nung nung

TCS (triệu viên gạch men QTC/năm)

> 40

20 ÷ 40

1.2.1.8 nhà máy sản xuất sản xuất sản phẩm ốp, lát

a) nhà máy sản xuất sản xuất gạch ốp gốm ốp lát

TCS (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

> 5

3 ÷ 5

b) nhà máy sản xuất đá ốp lát nhân tạo

TCS (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

c) nhà máy sản xuất đá ốp lát từ bỏ nhiên

TCS (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

> 0,3

0,1 ÷ 0,3

1.2.1.9 xí nghiệp sản xuất sứ vệ sinh

TCS (triệu sản phẩm/năm)

>1

0,3 ÷ 1

1.2.1.10 nhà máy sản xuất sản xuất kính xây dựng

TCS (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

≥ 20

1.2.1.11. Nhà máy sản xuất thành phầm từ kính (kính tôi, kính hộp, kính các lớp...)

TCS (triệu m2 sản phẩm/năm)

≥ 0,2

1.2.1.12 xí nghiệp sản xuất vôi công nghiệp và các sản phẩm sau vôi

TCS (triệu tấn sản phẩm/năm)

> 0,3

0,1 ÷ 0,3

1.2.1.13 xí nghiệp sản xuất sản xuất vật liệu chịu lửa

TCS (nghìn tấn sản phẩm/năm

>10

5 ÷ 10

1.2.1.14 xí nghiệp sản xuất sản xuất tẩm lợp xi măng cốt sợi

TCS (triệu m2 sản phẩm/năm)

≥0,3

1.2.1.15 nhà máy sản xuất xi măng khô

TCS (triệu tấn sản phẩm/năm)

≥0,3

1.2.1.16 xí nghiệp sản xuất sản xuất tấm thạch cao

TCS (triệu m2 sản phẩm/năm)

>20

10 ÷ 20

1.2.2

Công trình luyện kim với cơ khí chế tạo

1.2.2.1 nhà máy sản xuất luyện kim

a) nhà máy sản xuất luyện kim mầu

TSL (triệu tấn thành phẩm/năm)

> 0,5

0,1 ÷ 0,5

b) nhà máy sản xuất luyện, cán thép

TSL (triệu tấn thành phẩm/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

1.2.2.2 Khu phối hợp gang thép

Dung tích lò cao (nghìn m3)

> 1

≤ 1

1.2.2.3 bên máy sản xuất máy hễ lực cùng máy nông nghiệp

TSL (nghìn sản phẩm/năm)

> 5

2,5 ÷ 5

1.2.2.4 đơn vị máy chế tạo máy phương tiện và thứ công nghiệp

TSL (nghìn sản phẩm/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

1.2.2.5 công ty máy sản xuất thiết bị nâng hạ

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 200

≤ 200

1.2.2.6 nhà máy sản xuất máy xây dựng

a) nhà máy sản xuất sản xuất, lắp ráp sản phẩm ủi, lắp thêm đào, máy xúc

TSL (sản phẩm/năm)

> 250

≤ 250

b) xí nghiệp sản xuất sản xuất, đính thêm ráp xe lu tĩnh với lu rung

TSL (sản phẩm/năm)

> 130

≤ 130

c) nhà máy sản xuất, đính thêm ráp cẩu trường đoản cú hành

TSL (sản phẩm/năm)

> 40

≤ 40

1.2.2.7 nhà máy sản xuất thiết bị toàn bộ

TSL (nghìn tấn thiết bị/năm)

> 10

5 ÷ 10

1.2.2.8 nhà máy sản xuất, gắn thêm ráp phương tiện giao thông

a) nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô

TSL (nghìn xe năm)

> 10

5 ÷ 10

b) xí nghiệp sản xuất sản xuất, đính ráp xe cộ máy

TSL (nghìn xe cộ năm)

> 500

≤ 500

c) xí nghiệp sản xuất, gắn ráp đầu đồ vật tàu hỏa

TSL (nghìn đầu máy/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

d) các đại lý đóng mới phương tiện thủy nội địa

Tải trọng của tàu (nghìn DWT)

> 30

10 ÷ 30

5 ÷

đ) đại lý đóng new tàu biển

Tải trọng của tàu (nghìn DWT)

> 70

> 40 ÷ 70

> trăng tròn ÷ 40

> 5 ÷ 20

≤ 5

1.2.3

Công trình khai thác mỏ và chế tao khoáng sản

1.2.3.1 Mỏ than hầm lò

TSL (triệu tấn than/năm)

> 1

0,3 ÷ 1

1.2.3.2 Mỏ quặng hầm lò

TSL (triệu tấn quặng/năm)

> 3

1 ÷ 3

1.2.3.3 Mỏ than lộ thiên

TSL (triệu tấn than/năm)

≥ 2

1.2.3.4 Mỏ quặng lộ thiên

TSL (triệu tấn quặng/năm)

≥ 2

1.2.3.5 xí nghiệp sản xuất sàng tuyển chọn than

TSL (triệu tấn/năm)

> 5

2 ÷ 5

1.2.3.6 xí nghiệp tuyển/làm nhiều quặng (bao có cả tuyển chọn quặng bô xít)

TSL (triệu tấn/năm)

> 7

3 ÷ 7

1.2.3.7 công trình xây dựng sản xuất alumin

Mức độ quan tiền trọng

Cấp I với mọi quy mô

1.2.4

Công trình dầu khí

1.2.4.1 Công trình khai quật trên hải dương (giàn khai thác)

Mức độ quan tiền trọng

Cấp I với mọi quy mô

1.2.4.2 dự án công trình lọc dầu

TCS (triệu tấn /năm)

≥ 10

1.2.4.3 dự án công trình chế vươn lên là khí

TCS (triệu m3 khí/ngày)

≥ 10

1.2.4.4 công trình sản xuất nguyên nhiên liệu sinh học

TCS (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 500

200 ÷ 500

1.2.4.5 Kho xăng dầu

Tổng khoảng không gian chứa (nghìn m3)

>100

5 ÷ 100

0,21 ÷

1.2.4.6 Kho đựng khí hóa lỏng, trạm tách nạp khí hóa lỏng

Tổng diện tích chứa (nghìn m3)

> 100

5 ÷ 100

1.2.5

Công trình năng lượng

1.2.5.1 công trình xây dựng nhiệt điện

TCS (MW)

> 2.000

600 ÷ 2.000

50 ÷

1.2.5.2 công trình điện hạt nhân

Mức độ quan tiền trọng

Cấp quan trọng đặc biệt với đông đảo quy mô

1.2.5.3 công trình xây dựng thủy điện

a) bên máy

Tổng năng suất lắp đồ vật (MW)

> 1.000

> 50 ÷ 1.000

> 30 ÷ 50

≤ 30

b) hồ chứa

Dung tích hồ cất nước ứng với mực nước dâng thông thường (triệu m3)

> 1.000

> 200 ÷ 1.000

> trăng tròn ÷ 200

≥ 3 ÷ 20

c) Đập dâng nước

(Quy tế bào và điểm lưu ý của đập)

Đập vật tư đất, khu đất - đá có chiều cao lớn nhất (m)

A

> 100

> 70 ÷ 100

> 25 ÷ 70

>10 ÷ 25

≤ 10

B

> 35 ÷ 75

> 15 ÷ 35

> 8 ÷ 15

≤ 8

C

> 15 ÷ 25

> 5 ÷ 15

≤ 5

Đập bê tông, bê tông cốt thép gồm chiều cao lớn nhất (m)

A

> 100

> 60 ÷ 100

> 25 ÷ 60

> 10 ÷ 25

≤ 10

B

> 25 ÷ 50

> 10 ÷ 25

> 5 ÷ 10

≤ 5

C

> 10 ÷ 20

> 5 ÷ 10

≤ 5

Ghi chú:

1. Cấp của công trình thủy năng lượng điện là cấp cao nhất xác định được theo các tiêu chí phân cấp cho Nhà máy, Hồ chứa nước cùng Đập dâng nước (trong đó A, B, C là đội địa hóa học nền điển hình: đội A nền là đá; nhóm B nền là khu đất cát, đất hòn thô, đất nung ở tâm lý cứng và nửa cứng; nhóm C nền là đất sét bão hòa nước nghỉ ngơi trạng thái dẻo).

Riêng đối với công trình thủy năng lượng điện năng: Sau khi khẳng định được cấp cho theo lý lẽ của mục này thì hạ xuống một cung cấp nhưng không bé dại hơn cấp III trong hồ hết trường hợp.

2. Cấp công trình của những công trình bên trên “Tuyến năng lượng” như cửa nhận nước, Đường dẫn (kênh, cống, mặt đường hầm), Tháp điều áp, Đường ống áp lực, Kênh xả hoặc Hầm xả nước, ... được khẳng định theo cấp của phòng máy thủy điện hình thức tại điểm a mục 1.2.5.3.

3. Cấp công trình của những công trình trên “Tuyến đầu mối” như Đập dưng nước, Tràn xả mặt, Tràn xả sâu, Tràn sự cố, công trình xây dựng lấy nước khác, ... được xác định theo cấp của Đập dưng nước phương tiện tại điểm c mục 1.2.5.3.

4. Các công trình liên quan khác như Nhà quản lý vận hành, Tường rào, Đường giao thông, ... Trong dự án công trình xây dựng công trình thủy năng lượng điện được khẳng định cấp công trình xây dựng tương ứng cùng với loại công trình xây dựng theo hướng dẫn trong Thông tứ này.

1.2.5.4 dự án công trình điện gió

TCS (MW)

≥ 50

> 15 ÷

> 3 ÷ 15

≤ 3

1.2.5.5 công trình xây dựng điện phương diện trời

TCS (MW)

≥ 50

> 15 ÷

> 3 ÷ 15

≤ 3

1.2.5.6 công trình xây dựng điện địa nhiệt

TCS (MW)

> 10

5 ÷ 10

1.2.5.7 công trình điện thủy triều

TCS (MW)

> 50

30 ÷ 50

1.2.5.8 dự án công trình điện rác

TCS (MW)

> 70

> 15 ÷ 70

5 ÷ 15

1.2.5.9 dự án công trình điện sinh khối

TCS (MW)

> 30

10 ÷ 30

1.2.5.10 công trình xây dựng điện khí biogas

TCS (MW)

> 15

5 ÷ 15

1.2.5.11 Đường dây cùng trạm đổi thay áp

Điện áp (k
V)

≥ 500

220

110

> 35 ÷

≤ 35

1.2.5.12 cửa ngõ hàng/Trạm bán lẻ xăng, dầu, khí hóa lỏng; trạm cấp/sạc điện, pin sạc điện.

Mức độ quan lại trọng

Cấp III với tất cả quy mô

1.2.6

Công trình hóa chất

1.2.6.1 công trình sản xuất thành phầm phân bón với hóa chất bảo vệ thực vật

a) công trình xây dựng sản xuất phân bón đơn, phức tạp (có bội phản ứng hóa học, bao gồm: Urê, DAP, MAP, SA, NPK phức hợp, supe lân, ...)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 50

10 ÷

b) dự án công trình sản xuất phân bón không giống (trộn, hỗn hợp, cách thức nhiệt, vi sinh... - ko phát sinh các phản ứng hóa học)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 300

100 ÷

c) công trình sản xuất, trạm phân tách nạp, san chiết đóng gói sản phẩm hóa chất bảo vệ thực vật

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 15

10 ÷ 15

1.2.6.2 công trình xây dựng sản xuất sản phẩm hóa chất cơ bản, hóa dầu, hóa dược, mỹ phẩm và chất hóa học khác

a) công trình sản xuất hóa chất cơ bản (axít, kiềm, clo...), hóa chất gian nguy độc hại, hóa chất vô cơ, hữu cơ, hóa chất công nghiệp không giống (bao gồm hóa hóa học tinh khiết, muối, dung dịch tuyển quặng apatit...)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 10

b) công trình sản xuất, kho trạm tách nạp sản phẩm hóa dầu (nguyên liệu vật liệu bằng nhựa PP, PE, PVC, PS, ABS, PET, SV, sợi, DOP, SM, VCM, Polystyren, PTA, MEG, BTX, cao su thiên nhiên tổng hợp với các thành phầm khác)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 50

c) công trình xây dựng sản xuất thành phầm hóa được (chiết xuất, tinh chế hoạt chất thiên nhiên và tổng thích hợp từ hóa chất)

Ghi chú: Không bao gồm công trình tiếp tế thuốc với vật tứ y tế: sơ chế, bào chế, chế tạo thuốc đông y

Mức độ quan liêu trọng

Cấp I với đa số quy mô

d) dự án công trình sản xuất các thành phầm tẩy rửa, hóa mỹ phẩm (kem giặt, bột giặt, nước rửa rửa, xà phòng giặt; dầu gội đầu, sữa tắm, kem đánh răng, xà phòng tắm, ...)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 15

10 ÷

1.2.6.3 công trình xây dựng sản xuất sản phẩm nguồn năng lượng điện hóa học

a) công trình sản xuất sạc pin hóa học

TSL (triệu viên/năm)

> 250

150 ÷ 250

b) dự án công trình sản xuất, tái chế ắc quy

TSL (nghìn k
Wh/năm)

> 300

100 ÷ 300

c) công trình sản xuất que hàn

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 3

1.2.6.4 dự án công trình sản xuất, kho trạm phân tách nạp nội khí nghiệp (O2, N2, Ar, CO, CO2, He, H2, Xe, CH4, C2H2 và những khí công nghiệp khác)

a) công trình sản xuất chưởng lực nghiệp

TSL (nghìn m3 khí/h)

> 15

8,5 ÷ 15

b) Kho trạm chiết nạp chưởng lực nghiệp

Sức chứa lớn số 1 (tấn)

≥ 100

1.2.6.5 công trình xây dựng sản xuất thành phầm cao su

a) công trình xây dựng sản xuất săm, lốp ô lô, sản phẩm kéo

TSL (triệu chiếc/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

b) công trình xây dựng sản xuất săm, lốp xe tế bào tô, xe pháo đạp

TSL (triệu chiếc/năm)

> 5

1 ÷ 5

c) dự án công trình sản xuất băng tải

TSL (nghìn m2 sản phẩm/năm)

> 500

200 ÷ 500

d) dự án công trình sản xuất cao su thiên nhiên kỹ thuật

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 1.5

0,5 ÷ 1,5

1.2.6.6 công trình sản xuất sơn, mực in

a) công trình sản xuất sơn

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 100

> trăng tròn ÷ 100

10 ÷ 20

b) công trình sản xuất mực in

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 20

5 ÷ 20

1.2.6.7 dự án công trình tuyển quặng apatit

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 100

1.2.6.8 công trình xây dựng sản xuất, chứa vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ

a) công trình sản xuất vật tư nố công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Mức độ quan tiền trọng

Cấp quan trọng với số đông quy mô

b) Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp

Kho hầm lò, kho ngầm

Mức độ quan tiền trọng

Cấp I với đa số quy mô

Kho cố định và thắt chặt nổi với nửa ngầm

Sức chứa (tấn)

> 10

≤ 10

Kho giữ động

Mức độ quan lại trọng

Cấp II với tất cả quy mô

c) Kho cất tiền chất thuốc nổ

Kho hầm lò, kho ngầm

Mức độ quan lại trọng

Cấp I với đa số quy mô

Kho cố định và thắt chặt nổi cùng nửa ngầm

Sức chứa (tấn)

> 50

≤ 50

Kho giữ động

Mức độ quan tiền trọng

Cấp II với đa số quy mô

1.2.7

Công trình công nghiệp nhẹ

1.2.7.1 Công nghiệp thực phẩm

a) xí nghiệp sản xuất sữa

TSL (triệu lít/năm)

> 100

30 ÷ 100

b) xí nghiệp sản xuất bánh kẹo, mỳ ăn liền

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 25

5÷25

c) xí nghiệp sản xuất sản xuất dầu ăn, hương thơm liệu

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 150

50 ÷150

d) nhà máy sản xuất rượu, bia, nước đái khát

TSL (triệu lít/năm)

> 100

25 ÷ 100

1.2.7.2 Công nghiệp tiêu dùng

a) xí nghiệp xơ sợi

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 75

30 ÷ 75

b) nhà máy sản xuất dệt

TSL (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

> 25

5 ÷ 25

c) xí nghiệp in, nhuộm (ngành dệt, may)

TSL (triệu m2 sản phẩm/năm)

> 35

10 ÷ 35

d) xí nghiệp sản xuất sản xuất các thành phầm may

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 10

2 ÷ 10

đ) xí nghiệp thuộc domain authority và cung cấp các sản phẩm từ da

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 12

1 ÷ 12

e) xí nghiệp sản xuất các thành phầm nhựa

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 15

2 ÷ 15

g) nhà máy sản xuất đồ vật sành sứ, thủy tinh

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 25

3 ÷ 25

h) nhà máy bột giấy cùng giấy

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 100

60 ÷ 100

i) nhà máy sản xuất dung dịch lá

TSL (triệu bao dung dịch lá/năm)

> 200

50 ÷ 200

k) xí nghiệp sản xuất/lắp ráp năng lượng điện tử (ti vi, máy vi tính và sản phẩm tương đương), năng lượng điện lạnh (điều hòa, tủ rét mướt và sản phẩm tương đương)

TSL (nghìn sản phẩm/năm)

> 300

100 ÷ 300

l) nhà máy sản xuất linh kiện, phụ tùng tin tức và năng lượng điện tử (mạch in điện tử, IC và sản phẩm tương đương)

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 400

300 ÷ 400

m) nhà máy in tiền

Mức độ quan tiền trọng

Cấp quan trọng đặc biệt với hầu hết quy mô

1.2.7.3 Công nghiệp chế biến nông, thủy và hải sản

a) xí nghiệp chế thay đổi thủy, hải sản

TSL (tấn nguyên liệu/ngày)

> 300

100 ÷ 300

b) xí nghiệp chế biến đồ hộp

TSL (tấn nguyên liệu/ngày)

≥ 100

c) xí nghiệp xay xát, lau bóng gạo

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 200

100 ÷ 200

1 ÷

Ghichú:

- công trình xây dựng công nghiệp không giống cómục đích sử dụng tương xứng với loại công trình xây dựng nêu vào Bảng 1.2 thì áp dụng Bảng1.2 để xác minh cấp theo nút độ đặc biệt hoặc quy mô công suất.

- các chữ viết tắt trong Bảng1.2: TCS là Tổng công suất; TSL là Tổng sản lượng - Tổng công suất (hoặc Tổng sảnlượng) được tính cho toàn bộ các dây chuyền technology thuộc dự án: QTC là quytiêu chuẩn.

- tìm hiểu thêm các ví dụ khẳng định cấpcông trình công nghiệp trong Phụ lục III.

Bảng 1.3Phân cấp công trình hỗ trợ cơ sở, app hạ tầng kỹ thuật (công trình hạ tầngkỹ thuật)

STT

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.3.1

Công trình cung cấp nước

1.3.1.1 xí nghiệp sản xuất nước, công trình xử lý nước không bẩn (bao có cả dự án công trình xử lý bùn cặn)

TCS (nghìn m3/ngày đêm)

≥ 30

10 ÷

1.3.1.2 Trạm bơm nước thô, nước sạch hoặc tăng áp (bao có cả bể chứa nước nếu có)

TCS (nghìn m3/ngày tối )

≥ 40

12 ÷

1.3.2

Công trình thoát nước

1.3.2.1 hồ nước điều hòa

Diện tích (ha)

≥ 20

15 ÷

1 ÷

1.3.2.2 Trạm bơm nước mưa (bao gồm cả bể cất nước ví như có)

TCS (m3/s)

≥ 25

10 ÷

1.3.2.3 dự án công trình xử lý nước thải

TCS (nghìn m3/ngày đêm)

≥ 20

10 ÷

1.3.2.4 Trạm bơm nước thải (bao gồm cả bể chứa nước nếu như có)

TCS (m3/h)

≥ 1.200

700 ÷

1.3.2.5 công trình xử lý bùn

TCS (m3/ngày đêm)

≥ 1.000

200 ÷

1.3.3

Công trình cách xử lý chất thải rắn (CTR)

1.3.3.1 cửa hàng xử lý CTR thông thường

a) Trạm trung chuyển

TCS (tấn/ngày đêm)

≥ 500

200 ÷

100 ÷

b) các đại lý xử lý CTR

TCS (tấn/ngày đêm)

≥ 500

200 ÷

50 ÷

1.3.3.2 cơ sở xử lý CTR nguy hại

TCS (tấn/ngày đêm)

> 100

20 ÷ 100

1.3.4

Công viên cây xanh

Diện tích (ha)

> 20

10 ÷ 20

5 ÷

1.3.5

Nghĩa trang

Nghĩa trang Quốc gia: cấp cho I với tất cả quy mô.

Diện tích (ha)

> 60

30 ÷ 60

10 ÷

1.3.6

Nhà tang lễ

Mức độ quan trọng

Nhà tang lễ Quốc gia: cung cấp I; các trường hòa hợp khác: cấp II.

1.3.7

Cơ Sở hỏa táng

Mức độ quan trọng

Cấp II với tất cả quy mô.

1.3.8

Nhà nhằm xe ô tô; sân bãi để xe, sản phẩm móc, thiết bị

1.3.8.1 Nhà nhằm xe xe hơi ngầm*

Số địa điểm để xe ô tô

≥ 500

300 ÷

1.3.8.2 Nhà nhằm xe xe hơi nổi*

≥ 1.000

500 ÷

100 ÷

1.3.8.3 Sân bến bãi để xe, đồ vật móc, máy (không tất cả mái che)

Tổng diện tích s (ha)

> 2,5

≤ 2,5

1.3.9

Đường cấp truyền biểu đạt viễn thông

Mức độ quan liêu trọng

Liên quốc gia

Liên tỉnh

Nội tỉnh

Ghi chú:

- công trình xây dựng hạ tầng chuyên môn kháccó mục đích sử dụng phù hợp với loại dự án công trình nêu trong Bảng 1.3 thì sử dụng
Bảng 1.3 để xác minh cấp theo mức độ quan trọng đặc biệt hoặc bài bản công suất.

- những chữ viết tắt trong Bảng 1.3:TCS là Tổng hiệu suất tính cho cục bộ các dây chuyền công nghệ thuộc dự án.

- (*): Đối với Nhà để xe ô tôthì khu vực để xe xe hơi được xét cho ô tô chở tín đồ đến 9 khu vực hoặc xe ô tô tải dưới3.500 kg. Trường đúng theo Nhà nhằm xe lếu láo hợp bao hàm xe ô tô và xe xe máy (xe đính máy)thì quy đổi 6 vị trí để xe mô tô (xe đính thêm máy) tương đương với một chỗ để xe ô tô.

- xem thêm các ví dụ xác minh cấpcông trình hạ tầng nghệ thuật trong Phụ lục III.

Bảng 1.4Phân cung cấp công trình phục vụ giao thông vận tải đường bộ (công trình giao thông)

STT

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.4.1

Công trình mặt đường bộ

1.4.1.1 Đường ô tô cao tốc

Tốc độ thi công (km/h)

> 100

100

80; 60

1.4.1.2 Đường ô tô

Lưu lượng (nghìn xe cộ quy đổi/ngày đêm)

hoặc

Tốc độ xây cất (km/h)

> 30

hoặc

> 100

10 ÷ 30

hoặc

100

3 ÷

hoặc

80

0,5 ÷

hoặc

60

hoặc

1.4.1.3 Đường trong đô thị:

- xác định cấp công trình xây dựng theo tất cả các tiêu chuẩn phân cấp, mang cấp tối đa xác định được thiết kế cấp công trình.

- Đối với con đường trong đô thị bao gồm tổng chiều dài ≤ 1.000 m: Sau khi khẳng định cấp dự án công trình theo Bảng này thì hạ xuống một cung cấp nhưng ko thấp hơn cấp cho l
V

- Đường trên cao trong city xét theo các tiêu chí tại Bảng này cùng quy mô kết cấu trên mục 2.5.1 Bảng 2 Phụ lục II

a) Số làn xe

≥ 8

6

2; 4

1

b) Tốc độ thiết kế (km/h)

≥ 80

60

50

40

20 ÷ 30

1.4.1.4 điểm giao thông thông (đồng mức, không giống mức)

Lưu lượng xe xây dựng quy thay đổi (nghìn xe/ngày đêm)

≥ 3