*

Tăng mức đưa ra cho tạo ra văn phiên bản quy phi pháp luật

Đây là mức sử dụng tại Thông tư42/2022/TT-BTCdo bộ Tài thiết yếu mới ban hành sửa đổi, bổ sung cập nhật mộtsốđiều của Thông tư số338/2016/TT-BTCquy định lập dự toán, quản lý, áp dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nướcbảo đảmcho công tác làm việc xây dựng văn phiên bản quy phạm pháp luật cùng hoàn thiện khối hệ thống pháp luật.

Bạn đang xem: Chi xây dựng văn bản

Thông tư 42 pháp luật rõ về mức đưa ra soạn thảo văn bản.

Đối với quyết nghị của Quốc hội, quyết nghị của Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội, quyết nghị liên tịch, nghị định của thiết yếu phủ:

Trường vừa lòng văn bản phát hành mới hoặc nỗ lực thế: Mức chi sẽ là 11 triệu đồng/dự thảo văn bạn dạng thay mang lại mức 7,5 triệu đồng/ dự thảo văn phiên bản như hiện nay.

Trường hợp văn bản sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều: Mức bỏ ra sẽ 6,5 triệu đồng/dự thảo văn bạn dạng thay đến mức 4,5 triệu đồng/ dự thảo văn bản.

Đối với ra quyết định của Thủ tướng chủ yếu phủ: Văn bản phát hành mới hoặc cố gắng thế, mức đưa ra tăng trường đoản cú 6 triệu đồng/dự thảo văn bạn dạng lên 9 triệu đồng/dự thảo văn bản;

Văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều: Mức chi tăng từ 4 triệu đồng/dự thảo văn phiên bản lên 6 triệu đồng/dự thảo văn bản.

Đối với thông tư liên tịch giữa Chánh án tand nhân dân buổi tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm liền kề nhân dân buổi tối cao, Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước, bộ trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang bộ: Trường hòa hợp văn bản ban hành mới hoặc thay thế: Mức bỏ ra tăng trường đoản cú 4 triệu đồng/dự thảo văn phiên bản lên 6 triệu đồng/dự thảo văn bản.

Đối với thông tư của bộ trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang bộ; quyết nghị của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân, văn bạn dạng quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành thiết yếu - kinh tế tài chính đặc biệt:

Mức bỏ ra cho văn bản phát hành mới hoặc sửa chữa tăng từ bỏ 3,2 triệu đồng/dự thảo văn phiên bản lên 4,8 triệu đồng/dự thảo văn bản,

Chi biên soạn thảo Tờ trình ý kiến đề xuất xây dựng nguyên tắc 10 triệu đồng/tờ trình

Theo Thông tư 42/2022/TT-BTC, so với Tờ trình ý kiến đề xuất xây dựng luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội: Mức chi 10 triệu đồng/tờ trình;

Đối với Tờ trình đề xuất xây dựng Nghị định của thiết yếu phủ: mức đưa ra 6 triệu đồng/tờ trình.

Về báo cáo đánh giá ảnh hưởng của thiết yếu sách: Đối cùng với luật, pháp lệnh, mức chi đôi mươi triệu đồng/báo cáo; so với nghị quyết của Quốc hội, quyết nghị của Ủy ban hay vụ Quốc hội, mức bỏ ra 16 triệu đồng/báo cáo; đối với nghị định của chủ yếu phủ, mức chi 12 triệu đồng/báo cáo; đối với các văn bản còn lại, mức đưa ra 8 triệu đồng/báo cáo.

Mức đưa ra cho vấn đề soạn thảo đề cương, biên soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật là bao nhiêu? – Tùng Lâm (Bình Phước)


*
Mục lục bài viết

Mức chi cho những nội dung trong chuyển động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Hình tự internet)

Về vụ việc này, Law
Net đáp án như sau:

Mức chi cho các nội dung trong hoạt động xây dựng văn bản quy phi pháp luật

Mức chi cho các nội dung trong hoạt động xây dựng văn bạn dạng quy phi pháp luật được điều khoản tại Điều 4 Thông tư 338/2016/TT-BTC (được sửa đổi do khoản 3 Điều 1 Thông bốn 42/2022/TT-BTC) như sau:

Định mức bỏ ra có đặc điểm đặc thù, được đảm bảo an toàn từ giá thành nhà nước cho một trong những nội dung vào các hoạt động xây dựng văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật và hoàn thành xong hệ thống pháp luật được quy định ví dụ như sau:

(1) bỏ ra soạn thảo đề cương chi tiết dự thảo văn bản:

* Đối cùng với luật, pháp lệnh:

- dự án luật, pháp lệnh ban hành mới hoặc nỗ lực thế: mức bỏ ra 6.700.000 đồng/đề cương;

- dự án luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều: mức bỏ ra 5.700.000 đồng/đề cương.

* Đối với nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban hay vụ Quốc hội, nghị quyết liên tịch, nghị định của chính phủ:

- Văn bản phát hành mới hoặc cầm thế: mức chi 4.500.000 đồng/đề cương;

- Văn phiên bản sửa đổi, bổ sung một số điều: mức chi 3.500.000 đồng/đề cương.

* Đối với quyết định của Thủ tướng thiết yếu phủ:

- Văn bản phát hành mới hoặc gắng thế: mức đưa ra 3.500.000 đồng/đề cương;

- Văn bạn dạng sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều: mức đưa ra 2.200.000 đồng/đề cương.

* Đối với thông bốn liên tịch thân Chánh án tand nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân về tối cao, Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước, cỗ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ:

- Văn bản phát hành mới hoặc vắt thế: mức bỏ ra 2.200.000 đồng/đề cương;

- Văn bạn dạng sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều: mức đưa ra 1.500.000 đồng/đề cương.

* Đối cùng với thông tư của bộ trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang bộ; quyết nghị của Hội đồng thẩm phán tandtc nhân dân buổi tối cao, thông tư của Chánh án tandtc nhân dân về tối cao; thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định của Tổng kiểm toán nhà nước:

- Văn bản phát hành mới hoặc núm thế: mức chi 1.500.000 đồng/đề cương;

- Văn bạn dạng sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều: mức bỏ ra 1.200.000 đồng/đề cương.

* Đối với nghị quyết của Hội đồng nhân dân, đưa ra quyết định của Ủy ban nhân dân, văn phiên bản quy phạm pháp luật của cơ quan ban ngành địa phương ở đơn vị chức năng hành bao gồm - tài chính đặc biệt:

- Văn bản ban hành mới hoặc nạm thế: mức bỏ ra 1.500.000 đồng/đề cương;

- Văn bạn dạng sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều: mức chi 950.000 đồng/đề cương.

(2) đưa ra soạn thảo văn bản:

* Đối với luật, pháp lệnh:

- dự án công trình luật, pháp lệnh phát hành mới hoặc nuốm thế: mức bỏ ra 18.000.000 đồng/dự thảo văn bản;

- dự án luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều: mức đưa ra 11.000.000 đồng/dự thảo văn bản.

* Đối với quyết nghị của Quốc hội, quyết nghị của Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội, quyết nghị liên tịch, nghị định của chính phủ:

- Văn bản phát hành mới hoặc cầm cố thế: mức đưa ra 11.000.000 đồng/dự thảo văn bản;

- Văn bạn dạng sửa đổi, bổ sung một số điều: mức bỏ ra 6.500.000 đồng/dự thảo văn bản.

* Đối với quyết định của Thủ tướng chính phủ:

- Văn bản phát hành mới hoặc cố thế: mức đưa ra 9.000.000 đồng/dự thảo văn bản;

- Văn phiên bản sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều: mức đưa ra 6.000.000 đồng/dự thảo văn bản.

* Đối với thông bốn liên tịch giữa Chánh án tand nhân dân buổi tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm gần kề nhân dân buổi tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước, cỗ trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang bộ:

- Văn bản phát hành mới hoặc cố thế: mức chi 6.000.000 đồng/dự thảo văn bản;

- Văn bản sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều: mức chi 5.000.000 đồng/dự thảo văn bản.

* Đối cùng với thông tư của bộ trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang bộ; quyết nghị của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân về tối cao, thông bốn của Chánh án tòa án nhân dân nhân dân về tối cao, thông tứ của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân buổi tối cao; quyết định của Tổng kiểm toán nhà nước; nghị quyết của Hội đồng nhân dân, ra quyết định của Ủy ban nhân dân, văn bản quy bất hợp pháp luật của tổ chức chính quyền địa phương ở đơn vị hành bao gồm - kinh tế tài chính đặc biệt:

- Văn bản phát hành mới hoặc ráng thế: mức bỏ ra 4.800.000 đồng/dự thảo văn bản;

- Văn bạn dạng sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều: mức đưa ra 4.000.000 đồng/dự thảo văn bản.

(3) đưa ra soạn thảo các báo cáo phục vụ công tác xây dựng văn bạn dạng quy phi pháp luật với hoàn thiện hệ thống pháp luật:

* Tờ trình đề xuất xây dựng văn bản quy phi pháp luật:

- Đối cùng với luật, quyết nghị của Quốc hội, pháp lệnh, quyết nghị của Ủy ban hay vụ Quốc hội: mức chi 10.000.000 đồng/tờ trình;

- Đối với Nghị định của chủ yếu phủ: mức chi 6.000.000 đồng/tờ trình;

- Đối với quyết nghị của Hội đồng nhân dân cấp cho tỉnh: mức chi 3.000.000 đồng/tờ trình.

* phiên bản tổng hợp, báo cáo giải trình, tiếp thu chủ kiến góp ý:

- Đối với ý kiến đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết; dự án, dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết, quyết nghị liên tịch của Ủy ban hay vụ Quốc hội phát hành mới hoặc vậy thế: mức chi 2.000.000 đồng/bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý;

- Đối với kiến nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết; dự án, dự thảo luật, pháp lệnh, quyết nghị của Quốc hội, nghị quyết, quyết nghị liên tịch của Ủy ban hay vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều: mức bỏ ra 1.500.000 đồng/bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu chủ ý góp ý;

- Đối với đề xuất xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân; dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân, đưa ra quyết định của Ủy ban nhân dân, văn bạn dạng quy phạm pháp luật của tổ chức chính quyền địa phương ở đơn vị chức năng hành chủ yếu - tài chính đặc biệt: mức chi 900.000 đồng/bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý đối với văn bản ban hành mới, nắm thế; 600.000 đồng/bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu chủ ý góp ý so với văn phiên bản sửa đổi, bổ sung một số điều;

- Đối với dự thảo các văn bạn dạng còn lại: mức chi 1.200.000 đồng/bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu chủ ý góp ý.

* báo cáo nhận xét, nhận xét của người phản biện, member hội đồng thẩm định, report tham luận:

- Đối với đề xuất xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết; dự án, dự thảo luật, pháp lệnh, quyết nghị của Quốc hội, nghị quyết, nghị quyết liên tịch của Ủy ban thường vụ Quốc hội phát hành mới hoặc cố thế: mức đưa ra 2.000.000 đồng/báo cáo;

- Đối với ý kiến đề xuất xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết; dự thảo dự án công trình luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết, nghị quyết liên tịch của Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều: mức bỏ ra 1.500.000 đồng/báo cáo;

- Đối với đề xuất xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân; dự thảo nghị quyết phát hành mới hoặc thay thế sửa chữa của Hội đồng nhân dân, quyết định ban hành mới hoặc sửa chữa của Ủy ban nhân dân, văn phiên bản quy phi pháp luật của cơ quan ban ngành địa phương ở đơn vị hành thiết yếu - tài chính đặc biệt: mức đưa ra 500.000 đồng/báo cáo; đối với văn bạn dạng sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều: mức đưa ra 300.000 đồng/báo cáo;

- Đối cùng với dự thảo những văn bản còn lại: mức đưa ra 1.200.000 đồng/báo cáo.

Xem thêm: Những Điều Kiêng Kỵ Khi Đang Xây Nhà Nên Kiêng Gì, 10 Điều Kiêng Kỵ Trong Phong Thủy Nhà Ở

* báo cáo đánh giá ảnh hưởng tác động của thiết yếu sách:

- Đối với luật, pháp lệnh: mức chi 20.000.000 đồng/báo cáo.

- Đối với nghị quyết của Quốc hội, quyết nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội: mức đưa ra 16.000.000 đồng/báo cáo.

- Đối cùng với nghị định của thiết yếu phủ: mức chi 12.000.000 đồng/báo cáo.

- Đối với các văn phiên bản còn lại: mức chi 8.000.000 đồng/báo cáo.

- report đánh giá tác động so với những cơ chế mới theo yêu mong của Ủy ban hay vụ Quốc hội: mức đưa ra 10.000.000 đồng/báo cáo.

* báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào dự án, dự thảo (nếu trong dự án, dự thảo bao gồm quy định liên quan đến sự việc bình đẳng giới)

- Đối với luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết, quyết nghị liên tịch của Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội: mức chi 5.000.000 đồng/báo cáo.

- Đối với nghị định của chủ yếu phủ, ra quyết định của Thủ tướng thiết yếu phủ, thông tư, thông tứ liên tịch, đưa ra quyết định của Tổng kiểm toán nhà nước: mức bỏ ra 4.000.000 đồng/báo cáo

- Đối với các văn bạn dạng còn lại: mức bỏ ra 2.000.000 đồng/báo cáo.

* phiên bản đánh giá thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bạn dạng (nếu trong dự án, dự thảo bao gồm quy định giấy tờ thủ tục hành chính)

- Đối cùng với luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết, quyết nghị liên tịch của Ủy ban thường vụ Quốc hội: mức đưa ra 5.000.000 đồng/bản đánh giá thủ tục hành chính.

- Đối với nghị định của chủ yếu phủ, ra quyết định của Thủ tướng bao gồm phủ, thông tư, thông tư liên tịch, đưa ra quyết định của Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước: mức chi 4.000.000 đồng/bản review thủ tục hành chính.

- Đối với các văn bạn dạng còn lại: mức đưa ra 2.000.000 đồng/bản đánh giá thủ tục hành chính.

* báo cáo tổng kết vấn đề thi hành quy định hoặc nhận xét thực trạng dục tình xã hội liên quan đến ý kiến đề xuất xây dựng văn bạn dạng quy phạm pháp luật, dự án, dự thảo văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật:

- Đối cùng với luật, pháp lệnh: mức đưa ra 9.000.000 đồng/báo cáo;

- Đối với nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội, nghị quyết liên tịch: mức bỏ ra 7.500.000 đồng/báo cáo;

- Đối cùng với nghị định của chủ yếu phủ, đưa ra quyết định của Thủ tướng thiết yếu phủ: mức đưa ra 6.000.000 đồng/báo cáo;

- Đối với những văn bản còn lại: mức đưa ra 4.000.000 đồng/báo cáo.

* report kinh nghiệm nước ngoài liên quan liêu đến ý kiến đề xuất xây dựng văn bản quy bất hợp pháp luật, dự án, dự thảo văn phiên bản quy bất hợp pháp luật:

- Đối cùng với luật, pháp lệnh: mức đưa ra 9.000.000 đồng/báo cáo;

- Đối với nghị quyết của Quốc hội, quyết nghị của Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội, nghị quyết liên tịch: mức đưa ra 7.500.000 đồng/báo cáo;

- Đối với nghị định của thiết yếu phủ: mức bỏ ra 6.000.000 đồng/báo cáo;

- Đối với những văn phiên bản còn lại: mức bỏ ra 3.000.000 đồng/báo cáo.

* report theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

- report tổng vừa lòng theo dõi tình hình thi hành lao lý trình chính phủ do cỗ Tư pháp nhà trì xây dựng: mức bỏ ra 18.000.000 đồng/báo cáo;

- report theo dõi tình hình thi hành điều khoản định kỳ hằng năm của những bộ, ngành: mức chi 12.000.000 đồng/báo cáo;

- báo cáo tổng hợp theo dõi tình trạng thi hành lao lý của Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh gửi cỗ Tư pháp: mức chi 6.800.000 đồng/báo cáo;

- report theo dõi tình trạng thi hành quy định do Ủy ban nhân dân cấp cho huyện gửi Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh: mức đưa ra 5.000.000 đồng/báo cáo;

- report theo dõi tình hình thi hành luật pháp do Ủy ban nhân dân cung cấp xã nhờ cất hộ Ủy ban nhân dân cấp cho huyện: mức đưa ra 1.800.000 đồng/báo cáo;

- báo cáo theo dõi thực trạng thi hành pháp luật theo siêng đề, report theo dõi tình hình thi hành luật pháp đột xuất: mức đưa ra 10.000.000 đồng/báo cáo;

- report tình hình xử lý kiến nghị sửa đổi, bửa sung, phát hành mới văn phiên bản quy phi pháp luật: mức chi 5.000.000 đồng/báo cáo.

* báo cáo về thanh tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật có tương quan đến dự án, dự thảo văn bạn dạng quy phạm pháp luật.

- Đối với dự án luật, pháp lệnh: mức đưa ra 9.000.000 đồng/báo cáo;

- Đối cùng với dự thảo nghị quyết của Quốc hội, quyết nghị của Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội: mức đưa ra 7.500.000 đồng/báo cáo;

- Đối với dự thảo nghị định: mức đưa ra 6.000.000 đồng/báo cáo.

(4) soạn thảo văn phiên bản góp ý; report thẩm định, thẩm tra văn bản của phòng ban thẩm định, thẩm tra:

* Văn phiên bản góp ý:

- Đối với ý kiến đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết; dự án công trình luật, pháp lệnh, quyết nghị của Quốc hội, nghị quyết, quyết nghị liên tịch của Ủy ban hay vụ Quốc hội phát hành mới hoặc vắt thế: mức chi 1.500.000 đồng/văn bản;

- Đối với đề xuất xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết; dự án luật, pháp lệnh, quyết nghị của Quốc hội, nghị quyết, quyết nghị liên tịch của Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều: mức chi 1.000.000 đồng/văn bản;

- Đối với đề xuất xây dựng quyết nghị của Hội đồng nhân dân; dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân, ra quyết định của Ủy ban nhân dân, văn bạn dạng quy phạm pháp luật của cơ quan ban ngành địa phương ở đơn vị hành thiết yếu - tài chính đặc biệt: mức đưa ra 350.000 đồng/văn bản;

- Đối với những văn phiên bản còn lại: mức chi 750.000 đồng/văn bản.

* báo cáo thẩm định, báo cáo thẩm tra:

- Đối với đề xuất xây dựng luật, pháp lệnh: mức bỏ ra 2.000.000 đồng/báo cáo;

- Đối với kiến nghị xây dựng quyết nghị của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban hay vụ Quốc hội, nghị định của chính phủ: mức bỏ ra 1.500.000 đồng/báo cáo;

- Đối với đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: mức đưa ra 750.000 đồng/báo cáo;

- Đối với dự án luật, pháp lệnh: mức đưa ra 2.500.000 đồng/báo cáo;

- Đối với dự thảo nghị quyết của Quốc hội, quyết nghị của Ủy ban hay vụ Quốc hội, nghị quyết liên tịch, nghị định của chủ yếu phủ: mức đưa ra 2.000.000 đồng/báo cáo;

- Đối cùng với dự thảo ra quyết định của Thủ tướng chủ yếu phủ, thông tư liên tịch: mức bỏ ra 1.500.000 đồng/báo cáo;

- Đối với dự thảo thông tư, ra quyết định của Tổng kiểm toán nhà nước, quyết nghị của Hội đồng nhân dân, đưa ra quyết định của Ủy ban nhân dân, văn bạn dạng quy phi pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chủ yếu - kinh tế tài chính đặc biệt: mức đưa ra 750.000 đồng/báo cáo.

(5) Chỉnh lý hoàn thành đề cưng cửng nghiên cứu, các loại báo cáo, tờ trình văn bản, dự thảo văn bản: mức bỏ ra 900.000 đồng/lần chỉnh lý; riêng rẽ văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân chúng mức chi 300.000 đồng/lần chỉnh lý.

(6) đưa ra cho cá thể tham gia họp, hội thảo, tọa đàm, hội nghị và họp báo:

* thâm nhập họp, hội thảo, tọa đàm, hội nghị ship hàng công tác xây cất dự kiến chương trình, soạn thảo, đánh giá tác động, góp ý, thẩm định, thẩm tra văn bản; điều tra, khảo sát; theo dõi, đánh giá về thực trạng thi hành pháp luật:

- nhà trì: mức đưa ra 150.000 đồng/người/cuộc họp;

- các thành viên tham dự: mức bỏ ra 100.000 đồng/người/cuộc họp;

- Ý con kiến tham luận bởi văn phiên bản của member tham dự: mức chi một triệu đồng/văn bản; riêng biệt văn phiên bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân chúng mức bỏ ra 400.000 đồng/văn bản.

* tham gia cuộc họp báo chào làng luật, pháp lệnh và các văn bạn dạng quy phi pháp luật đã có được cấp tất cả thẩm quyền ký kết ban hành:

- người sở hữu trì cuộc họp: mức chi 150.000 đồng/người/cuộc họp;

- các thành viên tham dự: mức bỏ ra 70.000 đồng/người/cuộc họp.

(7) chi thuê dịch và hiệu gắn tài liệu dịch

- Dịch tư liệu tiếng nước ngoài sang tiếng Việt: mức đưa ra 150.000 đồng/trang (350 từ/trang tài liệu được dịch);

- Dịch tư liệu tiếng Việt lịch sự tiếng nước ngoài: mức bỏ ra 180.000 đồng/trang (350 từ/trang tài liệu được dịch);

- Dịch tài liệu tiếng Việt thanh lịch tiếng dân tộc thiểu số: mức chi 150.000 đồng/trang (350 từ/trang tài liệu được dịch);

- Hiệu thêm tài liệu dịch: mức chi 60.000 đồng/trang (350 từ/trang tư liệu được dịch);

- Đối với một trong những ngôn ngữ không rộng lớn mức bỏ ra biên dịch được phép tăng 30% so với mức chi tại điểm a, điểm b, điểm c khoản này.

(8) đưa ra lấy chủ ý tư vấn của chuyên viên độc lập:

Trong trường hợp đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; đề nghị, dự con kiến chương trình xây dựng văn phiên bản quy phi pháp luật; tờ trình, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các báo cáo chuyên ngành, nghành chuyên môn phức hợp phải lấy ý kiến tư vấn, bội phản biện của những chuyên gia hòa bình thì mức bỏ ra 1.500.000 đồng/văn bản.