Áp dụng cấp dự án công trình trong quản lý hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng

Theo đó, cấp công trình xây dựng được quy đinh tại Thông tứ 06/2021 được áp dụng làm cơ sở để quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng, solo cử như: 

- khẳng định thẩm quyền khi thẩm định report nghiên cứu vớt khả thi, bình chọn công tác sát hoạch trong quá trình xây dựng và khi kết thúc thi công xây cất công trình;

- Phân hạng năng lực chuyển động xây dựng của các cá nhân, tổ chức triển khai để cấp chứng từ năng lực, chứng từ hành nghề vận động xây dựng;

- khẳng định công trình được miễn giấy phép xây dựng;

- quản lý chi phí đầu tư chi tiêu xây dựng;

- khẳng định công trình phải lập quy trình bảo trì;

- xác minh công trình đề nghị lập chỉ dẫn kỹ thuật riêng;…


BỘ XÂY DỰNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 06/2021/TT-BXD

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

THÔNG TƯ

QUYĐỊNH VỀ PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG trong QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNGĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ cơ chế Xây dựngngày 18 mon 6 năm 2014; cách thức sửa đổi, bổ sung cập nhật mộtsố điều của hình thức Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ phương tiện Kiếntrúc ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CPngày 26 mon 01 năm 2021 của chính phủ quy định chi tiết một số ngôn từ về quảnlý hóa học lượng, kiến tạo xây dựng và gia hạn công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CPngày 03 mon 3 năm 2021 của chính phủ nước nhà quy định cụ thể một số văn bản về quảnlý dự án chi tiêu xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CPngày 17 mon 7 năm 2017 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của cục Xây dựng;

Theo đề nghị của viên trưởng viên Giám định nhà nướcvề quality công trình xây dựng;

Bộ trưởng bộ Xây dựng ban hành Thông tứ quy địnhvề phân cấp công trình xây dựng cùng hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt cồn đầutư xây dựng.

Bạn đang xem: Công trình cấp đặc biệt là gì

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đốitượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định cụ thể về phân cung cấp công trìnhxây dựng cùng hướng dẫn áp dụng cấp công trình xây dựng xây dựng trong quản lý các hoạt độngđầu tứ xây dựng theo điều khoản tại khoản 4 Điều 5 dụng cụ Xây dựngnăm năm trước đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 của giải pháp sửa đổi, té sungmột số điều của biện pháp Xây dựng năm 2020 với khoản 2 Điều 3 Nghịđịnh 06/2021/NĐ-CP.

2. Đối tượng áp dụng

Thông tứ này áp dụng với người ra quyết định đầu tư,chủ đầu tư, chủ sở hữu, người quản lý, thực hiện công trình, nhà thầu trong nước,nhà thầu nước ngoài, những cơ quan thống trị nhà nước về kiến tạo và những tổ chức,cá nhân không giống có tương quan đến hoạt động chi tiêu xây dựng trên phạm vi hoạt động Việt Nam.

Điều 2. Nguyên tắc xác định cấpcông trình

1. Cấp công trình quy định tại Thông tứ này đượcxác định theo các tiêu chuẩn sau:

a) cường độ quan trọng, bài bản công suất: Áp dụng chotừng công trình tự do hoặc một đội nhóm hợp các công trình hoặc một dây chuyền sản xuất côngnghệ bao gồm nhiều hạng mục thuộc dự án đầu tư xây dựng dự án công trình theo những loạicông trình phương pháp tại Phụ lục I Thông tư này;

b) đồ sộ kết cấu: Áp dụng mang đến từng công trình độclập trực thuộc dự án đầu tư chi tiêu xây dựng công trình xây dựng theo những loại kết cấu công cụ tại
Phụ lục II Thông tứ này.

2. Cấp công trình của một côngtrình chủ quyền là cấp cao nhất được xác định theo Phụ lục I với Phụ lục II Thôngtư này. Trường phù hợp công trình hòa bình không luật pháp trong Phụ lục I Thông tưnày thì cấp dự án công trình được xác minh theo vẻ ngoài tại Phụ lục II Thông bốn nàyvà ngược lại.

3. Cấp công trình của một đội hợp các công trình hoặcmột dây chuyền công nghệ gồm nhiều khuôn khổ được xác minh như sau:

a) Trường thích hợp tổ hợp những công trình hoặc dây chuyềncông nghệ tất cả nhiều hạng mục có điều khoản trong Phụ lục I Thông bốn này thì cấpcông trình được khẳng định theo Phụ lục I Thông bốn này;

b) Trường hòa hợp tổ hợp các công trình hoặc dây chuyềncông nghệ tất cả nhiều khuôn khổ không khí cụ trong Phụ lục I Thông tứ này thì cấpcông trình được xác minh theo cấp của công trình chính (thuộc tổ hợp những côngtrình hoặc dây chuyền sản xuất công nghệ) gồm cấp cao nhất. Cấp cho của công trình chính xácđịnh theo cơ chế tại khoản 2 Điều này.

4. Cấp công trình xây dựng của công trình hiện hữu được sửachữa, cải tạo, nâng cấp xác định như sau:

a) Trường phù hợp sửa chữa, cải tạo, tăng cấp làm thayđổi những tiêu chí khẳng định cấp dự án công trình quy định trên khoản 1 Điều này thì cấpcông trình của công trình sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấp được xác định theoquy định trên Điều này;

b) Trường đúng theo khác với nguyên lý tại điểm a khoảnnày thì cấp dự án công trình của công trình trước với sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấpkhông nắm đổi.

Điều 3. Áp dụng cấp công trìnhtrong cai quản các hoạt động chi tiêu xây dựng

1. Cấp công trình xây dựng quy định tại Thông tứ này được ápdụng làm đại lý để thống trị các hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng sau:

a) xác minh thẩm quyền khi thẩm định báo cáo nghiêncứu khả thi; đánh giá hoặc có chủ kiến về technology đối cùng với dự án đầu tư chi tiêu xây dựngsử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc dự án chi tiêu xây dựng có nguy hại tácđộng xấu đến môi trường xung quanh có sử dụng công nghệ theo Luật
Chuyển giao công nghệ; thẩm định kiến thiết triển khai sau kiến tạo cơ sở; kiểmtra công tác nghiệm thu sát hoạch trong quá trình thi công và khi ngừng thi công xâydựng công trình;

b) Phân hạng năng lực chuyển động xây dựng của những tổchức, cá nhân để cấp chứng từ năng lực, chứng từ hành nghề vận động xây dựng;

c) xác minh công trình được miễn giấy phép xây dựng;

d) xác định công trình buộc phải thi tuyển giải pháp kiếntrúc theo phương pháp tại khoản 2 Điều 17 phương tiện Kiến trúc;

đ) xác minh công trình tất cả yêu cầu phải tạo chỉ dẫnkỹ thuật riêng;

e) khẳng định công trình có tác động lớn mang đến antoàn, công dụng cộng đồng;

g) xác minh công trình gồm yêu cầu nên bảo hiểmtrách nhiệm nghề nghiệp;

h) xác định công trình đề xuất thực hiện reviews địnhkỳ về bình an của dự án công trình xây dựng trong quy trình sử dụng;

i) Phân cấp sự cố công trình xây dựng xây dựng cùng thẩm quyềngiải quyết sự cố dự án công trình xây dựng;

k) thống trị chi phí chi tiêu xây dựng;

l) xác minh thời hạn cùng mức tiền bh côngtrình;

m) xác định công trình phải tạo quy trình bảo trì;

n) những nội dung không giống theo giải pháp của pháp luật vềquản lý chi tiêu xây dựng công trình.

2. Áp dụng cấp dự án công trình để cai quản các hoạt độngđầu tứ xây dựng được giải pháp tại điểm a khoản 1 Điều này như sau:

a) Trường thích hợp dự án đầu tư xây dựng chỉ bao gồm một côngtrình chính độc lập: Áp dụng cung cấp công trình xác định theo hiện tượng tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này;

b) Trường phù hợp dự án đầu tư xây dựng với nhiều côngtrình chính hòa bình hoặc được kiến tạo theo tuyến đường (gồm nhiều công trình bố tríliên tiếp nhau thành tuyến): Áp dụng cung cấp của công trình chính có cấp cao nhấtxác định được theo vẻ ngoài tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này;

c) Trường hợp dự án đầu tư chi tiêu xây dựng có tổng hợp cáccông trình chủ yếu hoặc dây chuyền công nghệ chính bao gồm nhiều hạng mục: Áp dụng cấpcông trình xác định theo qui định tại khoản 3 Điều 2 Thông tưnày;

d) Trường đúng theo dự án đầu tư xây dựng có tương đối nhiều tổ hợpcác công trình chính, những dây chuyền công nghệ chính hoặc hỗn hợp: Áp dụng cấpcủa tổ hợp các công trình chủ yếu hoặc dây chuyền technology chính bao gồm cấp cao nhấtxác định được theo mức sử dụng tại khoản 3 Điều 2 Thông tứ này.

3. Nguyên tắc áp dụng cấp công trình xây dựng để quản lý cáchoạt động đầu tư xây dựng được dụng cụ từ điểm b đến điểm n khoản 1 Điều nàynhư sau:

a) Trường hòa hợp phạm vi triển khai cho một công trìnhđộc lập thì vận dụng cấp công trình khẳng định theo khoản 2 Điều 2Thông tứ này đối với công trình đó;

b) Trường hòa hợp phạm vi tiến hành cho một trong những côngtrình ở trong dự án chi tiêu xây dựng dự án công trình thì vận dụng cấp dự án công trình xác địnhtheo khoản 2 Điều 2 Thông tứ này đối với từng công trình xây dựng đượcxét;

c) Trường vừa lòng phạm vi triển khai cho toàn thể một tổhợp các công trình hoặc cục bộ một dây chuyền technology gồm nhiều hạng mục thìáp dụng cung cấp công trình xác minh theo khí cụ tại khoản 3 Điều 2Thông bốn này. Trường vừa lòng dự án đầu tư chi tiêu xây dựng công trình xây dựng theo đường thì thựchiện theo điều khoản tại điểm d khoản này;

d) Trường hòa hợp phạm vi tiến hành cho một công trình,một số dự án công trình hoặc cục bộ các công trình thuộc dự án đầu tư chi tiêu xây dựng côngtrình theo tuyến đường thì áp dụng cấp công trình xác minh theo khoản2 Điều 2 Thông tư này so với từng công trình xây dựng thuộc tuyến.

Điều 4. Chế độ về đưa tiếp

1. Cấp công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư chi tiêu xây dựng vẫn đượcquyết định chi tiêu trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được xác địnhtheo luật của quy định tại thời khắc phê coi xét dự án đầu tư chi tiêu xây dựng côngtrình.

2. Ngôi trường hợp công trình có điều chỉnh thi công xâydựng sau ngày Thông tư này có hiệu lực:

a) việc điều chỉnh xây đắp xây dựng không làm thayđổi các tiêu chí khẳng định cấp công trình xây dựng quy định trên khoản 1 Điều2 Thông tư này thì cung cấp của công trình được khẳng định theo hình thức của phápluật tại thời khắc phê coi xét dự án chi tiêu xây dựng công trình;

b) việc điều chỉnh xây dựng xây dựng làm cố đổicác tiêu chí khẳng định cấp dự án công trình quy định trên khoản 1 Điều2 Thông bốn này thì cấp công trình xây dựng được xác định theo lý lẽ tại Thông tưnày.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15tháng 8 năm 2021 và sửa chữa thay thế các Thông tư số 03/2016/TT-BXDngày 10 mon 3 năm năm nhâm thìn của bộ trưởng Bộ Xây dựng hiện tượng về phân cung cấp côngtrình kiến thiết và hướng dẫn áp dụng trong làm chủ hoạt động đầu tư xây dựng và
Thông tứ số 07/2019/TT-BXD ngày 07 tháng 11năm 2019 của cục trưởng bộ Xây dựng về vấn đề sửa đổi, vấp ngã sung, sửa chữa một sốquy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD.

2. Trong quá trình thực hiện nay nếu gồm vướng mắc đềnghị tổ chức, cá thể gửi chủ ý về bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết./.

vị trí nhận: - Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ (để báo cáo); - những Phó Thủ tướng chính phủ (để báo cáo); - những Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơ quan thuộc thiết yếu phủ; - văn phòng và công sở Quốc hội; - Văn phòng quản trị nước; - Văn phòng tw Đảng và các Ban của Đảng; - tand nhân dân buổi tối cao; - Viện Kiểm giáp nhân dân buổi tối cao; - truy thuế kiểm toán nhà nước; - ban ngành Trung ương của những đoàn thể; - HĐND, UBND những tỉnh, tp trực ở trong Trung ương; - trang web của bao gồm phủ; - công văn (02 bản); - những đơn vị thuộc bộ Xây dựng; - Cục soát sổ văn bạn dạng quy phạm pháp luật - bộ Tư pháp; - Sở Xây dựng các tỉnh, tp trực ở trong Trung ương; - Cổng thông tin điện tử của bộ Xây dựng; - Lưu: VT, cục GĐ.

KT. BỘ TRƯỞ
NG THỨ TRƯỞ
NG Lê quang đãng Hùng

PHỤ LỤC I

PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THEO MỨC ĐỘ quan liêu TRỌNG HOẶCQUY MÔ CÔNG SUẤT(Ban hành đương nhiên Thông tứ số 06/2021/TT-BXD ngày 30 mon 6 năm 2021 của Bộtrưởng bộ Xây dựng)

Bảng 1.1 Phân cung cấp công trìnhsử dụng cho mục đích gia dụng (công trình dân dụng)

STT

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.1.1

Công trình giáo dục, đào tạo

1.1.1.1 nhà trẻ, trường mẫu giáo, ngôi trường mầm non

Mức độ quan liêu trọng

Cấp III với đa số quy mô

1.1.1.2 Trường tè học

Tổng số học sinh toàn trường

≥ 700

1.1.1.3 trường trung học tập cơ sở, ngôi trường trung học tập phổ thông, ngôi trường phổ thông có nhiều cấp học

Tổng số học sinh toàn trường

≥ 1.350

1.1.1.4 trường đại học, ngôi trường cao đẳng; ngôi trường trung học siêng nghiệp, trường dạy nghề, trường công nhân kỹ thuật, trường nghiệp vụ

Tổng số sv toàn trường

> 8.000

5.000 ÷ 8.000

1.1.2

Công trình y tế

1.1.2.1 bệnh viện đa khoa, khám đa khoa chuyên khoa từ tw đến địa phương (Bệnh viện tw không thấp hơn cung cấp I)

Tổng số giường bệnh dịch lưu trú

> 1.000

500 ÷ 1.000

250 ÷

1.1.2.2 Trung tâm thí nghiệm bình yên sinh học tập (Cấp độ bình an sinh học khẳng định theo phương tiện của ngành y tế)

Cấp độ an toàn sinh học (ATSH)

ATSH lever 4

ATSH cấp độ 3

ATSH lever 1 và cấp độ 2

1.1.3

Công trình thể thao

1.1.3.1 sảnh vận động, sân thi đấu những môn thể thao ngoài trời gồm khán đài (Sân di chuyển quốc gia, sảnh thi đấu giang sơn không nhỏ dại hơn cung cấp I)

Sức đựng của khán đài (nghìn chỗ)

> 40

> đôi mươi ÷ 40

5 ÷ 20

1.1.3.2 bên thi đấu, tập luyện các môn thể thao có khán đài (Nhà tranh tài thể thao quốc gia không nhỏ tuổi hơn cung cấp I)

Sức cất của khán đài (nghìn chỗ)

> 7,5

5 ÷ 7,5

2 ÷

1.1.3.3 sảnh gôn

Số lỗ

≥ 36

18 ÷

1.1.3.4 Bể bơi, sảnh thể thao ngoài trời

Mức độ quan tiền trọng

Đạt chuẩn thi đấu thể thao cung cấp quốc gia

Hoạt rượu cồn thể thao phong trào

1.1.4

Công trình văn hóa

1.1.4.1 Trung trọng điểm hội nghị, đơn vị văn hóa, câu lạc bộ, vũ ngôi trường và những công trình văn hóa tập trung đông tín đồ khác (Trung trung ương hội nghị quốc gia không bé dại hơn cấp cho I)

Tổng sức đựng (nghìn người)

> 3

> 1,2 ÷ 3

> 0,3 ÷ 1,2

≤ 0,3

1.1.4.2 công ty hát, rạp chiếu phim giải trí phim, rạp xiếc

Tổng mức độ chứa người theo dõi (nghìn người)

> 3

> 1,2 ÷ 3

> 0,3 ÷ 1,2

≤ 0,3

1.1.4.3 Bảo tàng, thư viện, triển lãm, nhà trưng bày

Mức độ quan tiền trọng

Quốc gia

Tỉnh, Ngành

Các trường vừa lòng còn lại

1.1.5

Chợ

Số điểm khiếp doanh

> 400

≤ 400

1.1.6

Công trình tôn giáo

Mức độ quan liêu trọng

Cấp III với tất cả quy mô

1.1.7

Trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức chính trị - buôn bản hội

Mức độ quan trọng

Nhà Quốc hội, tủ Chủ tịch, Trụ sở chủ yếu phủ, Trụ sở tw Đảng; những công trình quan trọng quan trọng khác

Trụ sở thao tác làm việc của tỉnh giấc ủy; HĐND, ubnd cấp tỉnh; Bộ, Tổng viên và cung cấp tương đương; tòa án nhân dân, Viện kiểm ngay cạnh nhân dân buổi tối cao, cấp cho cao

Trụ sở làm việc của thị xã ủy; HĐND, ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp cho Cục, cấp cho Sở và cấp tương đương; tand nhân dân, Viện kiểm gần kề nhân cung cấp tỉnh

Trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, ủy ban nhân dân cấp xã; bỏ ra cục và cung cấp tương đương; tòa án nhân dân nhân dân, Viện kiểm gần kề nhân cung cấp huyện

Ghi chú:

- Công trình gia dụng khác có mục tiêu sử dụng phùhợp cùng với loại dự án công trình nêu trong Bảng 1.1 thì áp dụng Bảng 1.1 để xác định cấptheo mức độ quan trọng đặc biệt hoặc đồ sộ công suất.

- tham khảo các ví dụ xác định cấp công trình dân dụngtrong Phụ lục III.

Xem thêm: Khái niệm và phân loại vật liệu gốm là gì, khái niệm và phân loại vật liệu gốm xây dựng

Bảng 1.2 Phân cấp công trìnhsử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp (công trình công nghiệp)

STT

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.2.1

Công trình sản xuất vật tư xây dựng, sản phẩm xây dựng

1.2.1.1 khai quật mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng (đá vôi xi măng, đất nung xi măng, phụ gia xi măng, cao lanh, fenspat, đất sét chịu lửa, đất sét trắng, mèo trắng, đôlômit, đá có tác dụng ốp lát, đá vôi làm vôi, đá xây dựng, những loại khoáng sản làm vật tư xây dựng khác)

a) công trình xây dựng có sử dụng vật liệu nổ

Mức độ quan tiền trọng

Cấp II với mọi quy mô

b) công trình xây dựng không sử dụng vật tư nổ

TCS (triệu m3 sản phẩm/năm)

≥ 1

1.2.1.2 nhà máy sản xuất clinker, xi măng

TCS (triệu tấn/năm)

≥ 1

1.2.1.3 Trạm nghiền, trạm cung cấp xi măng

TCS (triệu tấn/năm)

≥ 0,3

1.2.1.4 xí nghiệp sản xuất sản xuất sản phẩm, cấu khiếu nại bê tông thông thường; xí nghiệp sản xuất gạch bê tông

TCS (nghìn m3 thành phẩm/năm)

> 150

≤ 150

1.2.1.5 xí nghiệp sản xuất sản xuất cấu khiếu nại bê tông ly tâm, cấu khiếu nại bê tông ứng lực trước, tấm tường bê tông trống rỗng đúc sẵn

TCS (nghìn m3 thành phẩm/năm)

> 150

30 ÷ 150

1.2.1.6 xí nghiệp sản xuất sản xuất gạch bê tông nhẹ, tấm tường thực hiện bê tông nhẹ

TCS (nghìn m3 thành phẩm/năm)

> 200

100 ÷ 200

1.2.1.7 nhà máy sản xuất sản xuất gạch, ngói đất nung nung

TCS (triệu viên gạch QTC/năm)

> 40

20 ÷ 40

1.2.1.8 nhà máy sản xuất sản xuất thành phầm ốp, lát

a) nhà máy sản xuất sản xuất gạch ốp gốm ốp lát

TCS (triệu m2 sản phẩm/năm)

> 5

3 ÷ 5

b) xí nghiệp sản xuất sản xuất đá ốp lát nhân tạo

TCS (triệu m2 sản phẩm/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

c) nhà máy sản xuất đá ốp lát từ bỏ nhiên

TCS (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

> 0,3

0,1 ÷ 0,3

1.2.1.9 xí nghiệp sản xuất sản xuất sứ vệ sinh

TCS (triệu sản phẩm/năm)

>1

0,3 ÷ 1

1.2.1.10 xí nghiệp sản xuất sản xuất kính xây dựng

TCS (triệu m2 sản phẩm/năm)

≥ 20

1.2.1.11. Nhà máy sản xuất thành phầm từ kính (kính tôi, kính hộp, kính các lớp...)

TCS (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

≥ 0,2

1.2.1.12 xí nghiệp sản xuất sản xuất vôi công nghiệp với các thành phầm sau vôi

TCS (triệu tấn sản phẩm/năm)

> 0,3

0,1 ÷ 0,3

1.2.1.13 nhà máy sản xuất vật tư chịu lửa

TCS (nghìn tấn sản phẩm/năm

>10

5 ÷ 10

1.2.1.14 xí nghiệp sản xuất tẩm lợp xi-măng cốt sợi

TCS (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

≥0,3

1.2.1.15 xí nghiệp sản xuất vữa khô

TCS (triệu tấn sản phẩm/năm)

≥0,3

1.2.1.16 xí nghiệp sản xuất tấm thạch cao

TCS (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

>20

10 ÷ 20

1.2.2

Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo

1.2.2.1 xí nghiệp luyện kim

a) nhà máy sản xuất luyện kim mầu

TSL (triệu tấn thành phẩm/năm)

> 0,5

0,1 ÷ 0,5

b) xí nghiệp luyện, cán thép

TSL (triệu tấn thành phẩm/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

1.2.2.2 Khu phối hợp gang thép

Dung tích lò cao (nghìn m3)

> 1

≤ 1

1.2.2.3 nhà máy sản xuất máy rượu cồn lực cùng máy nông nghiệp

TSL (nghìn sản phẩm/năm)

> 5

2,5 ÷ 5

1.2.2.4 đơn vị máy chế tạo máy hình thức và đồ vật công nghiệp

TSL (nghìn sản phẩm/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

1.2.2.5 bên máy chế tạo thiết bị nâng hạ

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 200

≤ 200

1.2.2.6 bên máy sản xuất máy xây dựng

a) xí nghiệp sản xuất sản xuất, gắn thêm ráp sản phẩm ủi, sản phẩm đào, thứ xúc

TSL (sản phẩm/năm)

> 250

≤ 250

b) nhà máy sản xuất, đính ráp xe pháo lu tĩnh và lu rung

TSL (sản phẩm/năm)

> 130

≤ 130

c) xí nghiệp sản xuất sản xuất, đính ráp cẩu từ bỏ hành

TSL (sản phẩm/năm)

> 40

≤ 40

1.2.2.7 bên máy sản xuất thiết bị toàn bộ

TSL (nghìn tấn thiết bị/năm)

> 10

5 ÷ 10

1.2.2.8 xí nghiệp sản xuất, đính thêm ráp phương tiện đi lại giao thông

a) xí nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô

TSL (nghìn xe năm)

> 10

5 ÷ 10

b) nhà máy sản xuất, đính ráp xe cộ máy

TSL (nghìn xe cộ năm)

> 500

≤ 500

c) xí nghiệp sản xuất, đính ráp đầu lắp thêm tàu hỏa

TSL (nghìn đầu máy/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

d) các đại lý đóng mới phương tiện thủy nội địa

Tải trọng của tàu (nghìn DWT)

> 30

10 ÷ 30

5 ÷

đ) các đại lý đóng mới tàu biển

Tải trọng của tàu (nghìn DWT)

> 70

> 40 ÷ 70

> đôi mươi ÷ 40

> 5 ÷ 20

≤ 5

1.2.3

Công trình khai thác mỏ và bào chế khoáng sản

1.2.3.1 Mỏ than hầm lò

TSL (triệu tấn than/năm)

> 1

0,3 ÷ 1

1.2.3.2 Mỏ quặng hầm lò

TSL (triệu tấn quặng/năm)

> 3

1 ÷ 3

1.2.3.3 Mỏ than lộ thiên

TSL (triệu tấn than/năm)

≥ 2

1.2.3.4 Mỏ quặng lộ thiên

TSL (triệu tấn quặng/năm)

≥ 2

1.2.3.5 xí nghiệp sàng tuyển chọn than

TSL (triệu tấn/năm)

> 5

2 ÷ 5

1.2.3.6 nhà máy sản xuất tuyển/làm giàu quặng (bao tất cả cả tuyển chọn quặng bô xít)

TSL (triệu tấn/năm)

> 7

3 ÷ 7

1.2.3.7 công trình sản xuất alumin

Mức độ quan liêu trọng

Cấp I với mọi quy mô

1.2.4

Công trình dầu khí

1.2.4.1 Công trình khai quật trên biển (giàn khai thác)

Mức độ quan lại trọng

Cấp I với mọi quy mô

1.2.4.2 công trình lọc dầu

TCS (triệu tấn /năm)

≥ 10

1.2.4.3 dự án công trình chế đổi thay khí

TCS (triệu m3 khí/ngày)

≥ 10

1.2.4.4 dự án công trình sản xuất nguyên nhiên liệu sinh học

TCS (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 500

200 ÷ 500

1.2.4.5 Kho xăng dầu

Tổng diện tích chứa (nghìn m3)

>100

5 ÷ 100

0,21 ÷

1.2.4.6 Kho cất khí hóa lỏng, trạm phân tách nạp khí hóa lỏng

Tổng khoảng trống chứa (nghìn m3)

> 100

5 ÷ 100

1.2.5

Công trình năng lượng

1.2.5.1 dự án công trình nhiệt điện

TCS (MW)

> 2.000

600 ÷ 2.000

50 ÷

1.2.5.2 công trình điện phân tử nhân

Mức độ quan trọng

Cấp đặc biệt với phần lớn quy mô

1.2.5.3 công trình xây dựng thủy điện

a) nhà máy

Tổng công suất lắp lắp thêm (MW)

> 1.000

> 50 ÷ 1.000

> 30 ÷ 50

≤ 30

b) hồ nước chứa

Dung tích hồ cất nước ứng với mực nước dâng bình thường (triệu m3)

> 1.000

> 200 ÷ 1.000

> đôi mươi ÷ 200

≥ 3 ÷ 20

c) Đập dâng nước

(Quy mô và đặc điểm của đập)

Đập vật liệu đất, khu đất - đá gồm chiều cao lớn nhất (m)

A

> 100

> 70 ÷ 100

> 25 ÷ 70

>10 ÷ 25

≤ 10

B

> 35 ÷ 75

> 15 ÷ 35

> 8 ÷ 15

≤ 8

C

> 15 ÷ 25

> 5 ÷ 15

≤ 5

Đập bê tông, bê tông cốt thép gồm chiều cao lớn số 1 (m)

A

> 100

> 60 ÷ 100

> 25 ÷ 60

> 10 ÷ 25

≤ 10

B

> 25 ÷ 50

> 10 ÷ 25

> 5 ÷ 10

≤ 5

C

> 10 ÷ 20

> 5 ÷ 10

≤ 5

Ghi chú:

1. Cung cấp của công trình thủy điện là cấp cao nhất xác định được theo các tiêu chí phân cung cấp Nhà máy, Hồ chứa nước và Đập dưng nước (trong đó A, B, C là đội địa hóa học nền điển hình: team A nền là đá; đội B nền là đất cát, khu đất hòn thô, đất sét nung ở tinh thần cứng với nửa cứng; team C nền là đất sét bão hòa nước sinh sống trạng thái dẻo).

Riêng so với công trình thủy năng lượng điện năng: Sau khi khẳng định được cấp cho theo qui định của mục này thì hạ xuống một cấp nhưng không bé dại hơn cấp III trong phần đa trường hợp.

2. Cấp công trình của các công trình bên trên “Tuyến năng lượng” như cửa ngõ nhận nước, Đường dẫn (kênh, cống, đường hầm), Tháp điều áp, Đường ống áp lực, Kênh xả hoặc Hầm xả nước, ... được xác định theo cấp trong phòng máy thủy điện lý lẽ tại điểm a mục 1.2.5.3.

3. Cung cấp công trình của các công trình trên “Tuyến đầu mối” như Đập dâng nước, Tràn xả mặt, Tràn xả sâu, Tràn sự cố, công trình xây dựng lấy nước khác, ... được khẳng định theo cấp của Đập dâng nước giải pháp tại điểm c mục 1.2.5.3.

4. Các công trình liên quan khác như Nhà cai quản vận hành, Tường rào, Đường giao thông, ... Trong dự án công trình xây dựng công trình xây dựng thủy năng lượng điện được xác định cấp công trình tương ứng với loại dự án công trình theo lí giải trong Thông tứ này.

1.2.5.4 dự án công trình điện gió

TCS (MW)

≥ 50

> 15 ÷

> 3 ÷ 15

≤ 3

1.2.5.5 công trình xây dựng điện khía cạnh trời

TCS (MW)

≥ 50

> 15 ÷

> 3 ÷ 15

≤ 3

1.2.5.6 công trình xây dựng điện địa nhiệt

TCS (MW)

> 10

5 ÷ 10

1.2.5.7 dự án công trình điện thủy triều

TCS (MW)

> 50

30 ÷ 50

1.2.5.8 công trình điện rác

TCS (MW)

> 70

> 15 ÷ 70

5 ÷ 15

1.2.5.9 công trình xây dựng điện sinh khối

TCS (MW)

> 30

10 ÷ 30

1.2.5.10 công trình xây dựng điện khí biogas

TCS (MW)

> 15

5 ÷ 15

1.2.5.11 Đường dây cùng trạm thay đổi áp

Điện áp (k
V)

≥ 500

220

110

> 35 ÷

≤ 35

1.2.5.12 cửa hàng/Trạm nhỏ lẻ xăng, dầu, khí hóa lỏng; trạm cấp/sạc điện, pin sạc điện.

Mức độ quan liêu trọng

Cấp III với đa số quy mô

1.2.6

Công trình hóa chất

1.2.6.1 dự án công trình sản xuất thành phầm phân bón và hóa chất bảo đảm an toàn thực vật

a) công trình sản xuất phân bón đơn, tinh vi (có bội nghịch ứng hóa học, gồm những: Urê, DAP, MAP, SA, NPK phức hợp, supe lân, ...)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 50

10 ÷

b) công trình sản xuất phân bón khác (trộn, láo lếu hợp, phương thức nhiệt, vi sinh... - không phát sinh những phản ứng hóa học)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 300

100 ÷

c) công trình xây dựng sản xuất, trạm phân tách nạp, san tách đóng gói sản phẩm hóa chất đảm bảo thực vật

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 15

10 ÷ 15

1.2.6.2 công trình sản xuất sản phẩm hóa hóa học cơ bản, hóa dầu, hóa dược, mỹ phẩm và chất hóa học khác

a) công trình sản xuất hóa chất cơ bản (axít, kiềm, clo...), hóa chất nguy hiểm độc hại, hóa chất vô cơ, hữu cơ, hóa chất công nghiệp khác (bao gồm hóa chất tinh khiết, muối, thuốc tuyển quặng apatit...)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 10

b) công trình sản xuất, kho trạm chiết nạp thành phầm hóa dầu (nguyên liệu vật liệu nhựa PP, PE, PVC, PS, ABS, PET, SV, sợi, DOP, SM, VCM, Polystyren, PTA, MEG, BTX, cao su tổng hợp cùng các sản phẩm khác)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 50

c) công trình xây dựng sản xuất thành phầm hóa được (chiết xuất, tinh chế hoạt chất thiên nhiên và tổng hợp từ hóa chất)

Ghi chú: Không bao gồm công trình cung cấp thuốc cùng vật tứ y tế: sơ chế, bào chế, tiếp tế thuốc đông y

Mức độ quan trọng

Cấp I với mọi quy mô

d) dự án công trình sản xuất các sản phẩm tẩy rửa, hóa mỹ phẩm (kem giặt, bột giặt, nước cọ rửa, xà phòng giặt; dầu gội đầu, sữa tắm, kem đánh răng, xà phòng tắm, ...)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 15

10 ÷

1.2.6.3 công trình sản xuất sản phẩm nguồn năng lượng điện hóa học

a) công trình sản xuất pin sạc hóa học

TSL (triệu viên/năm)

> 250

150 ÷ 250

b) dự án công trình sản xuất, tái chế ắc quy

TSL (nghìn k
Wh/năm)

> 300

100 ÷ 300

c) dự án công trình sản xuất que hàn

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 3

1.2.6.4 dự án công trình sản xuất, kho trạm chiết nạp khí công nghiệp (O2, N2, Ar, CO, CO2, He, H2, Xe, CH4, C2H2 và những khí công nghiệp khác)

a) công trình sản xuất nội công nghiệp

TSL (nghìn m3 khí/h)

> 15

8,5 ÷ 15

b) Kho trạm tách nạp khí công nghiệp

Sức chứa lớn nhất (tấn)

≥ 100

1.2.6.5 công trình sản xuất sản phẩm cao su

a) công trình sản xuất săm, lốp ô lô, lắp thêm kéo

TSL (triệu chiếc/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

b) dự án công trình sản xuất săm, lốp xe tế bào tô, xe cộ đạp

TSL (triệu chiếc/năm)

> 5

1 ÷ 5

c) công trình xây dựng sản xuất băng tải

TSL (nghìn m2 sản phẩm/năm)

> 500

200 ÷ 500

d) dự án công trình sản xuất cao su kỹ thuật

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 1.5

0,5 ÷ 1,5

1.2.6.6 công trình xây dựng sản xuất sơn, mực in

a) công trình sản xuất sơn

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 100

> đôi mươi ÷ 100

10 ÷ 20

b) công trình xây dựng sản xuất mực in

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 20

5 ÷ 20

1.2.6.7 dự án công trình tuyển quặng apatit

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 100

1.2.6.8 dự án công trình sản xuất, chứa vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ

a) công trình xây dựng sản xuất vật liệu nố công nghiệp, tiền hóa học thuốc nổ

Mức độ quan tiền trọng

Cấp đặc trưng với mọi quy mô

b) Kho chứa vật tư nổ công nghiệp

Kho hầm lò, kho ngầm

Mức độ quan lại trọng

Cấp I với mọi quy mô

Kho thắt chặt và cố định nổi cùng nửa ngầm

Sức cất (tấn)

> 10

≤ 10

Kho lưu giữ động

Mức độ quan tiền trọng

Cấp II với đa số quy mô

c) Kho chứa tiền hóa học thuốc nổ

Kho hầm lò, kho ngầm

Mức độ quan lại trọng

Cấp I với mọi quy mô

Kho cố định nổi và nửa ngầm

Sức đựng (tấn)

> 50

≤ 50

Kho lưu động

Mức độ quan tiền trọng

Cấp II với tất cả quy mô

1.2.7

Công trình công nghiệp nhẹ

1.2.7.1 Công nghiệp thực phẩm

a) xí nghiệp sản xuất sữa

TSL (triệu lít/năm)

> 100

30 ÷ 100

b) nhà máy sản xuất sản xuất bánh kẹo, mỳ nạp năng lượng liền

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 25

5÷25

c) nhà máy sản xuất dầu ăn, hương thơm liệu

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 150

50 ÷150

d) nhà máy sản xuất sản xuất rượu, bia, nước giải khát

TSL (triệu lít/năm)

> 100

25 ÷ 100

1.2.7.2 Công nghiệp tiêu dùng

a) xí nghiệp sản xuất xơ sợi

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 75

30 ÷ 75

b) xí nghiệp sản xuất dệt

TSL (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

> 25

5 ÷ 25

c) xí nghiệp sản xuất in, nhuộm (ngành dệt, may)

TSL (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

> 35

10 ÷ 35

d) nhà máy sản xuất các sản phẩm may

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 10

2 ÷ 10

đ) nhà máy sản xuất thuộc da và phân phối các thành phầm từ da

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 12

1 ÷ 12

e) nhà máy sản xuất các thành phầm nhựa

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 15

2 ÷ 15

g) nhà máy sản xuất sản xuất thứ sành sứ, thủy tinh

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 25

3 ÷ 25

h) xí nghiệp sản xuất bột giấy và giấy

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 100

60 ÷ 100

i) xí nghiệp sản xuất dung dịch lá

TSL (triệu bao thuốc lá/năm)

> 200

50 ÷ 200

k) xí nghiệp sản xuất sản xuất/lắp ráp điện tử (ti vi, laptop và sản phẩm tương đương), năng lượng điện lạnh (điều hòa, tủ lạnh lẽo và thành phầm tương đương)

TSL (nghìn sản phẩm/năm)

> 300

100 ÷ 300

l) nhà máy sản xuất linh kiện, phụ tùng thông tin và năng lượng điện tử (mạch in điện tử, IC và sản phẩm tương đương)

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 400

300 ÷ 400

m) xí nghiệp sản xuất in tiền

Mức độ quan trọng

Cấp quan trọng đặc biệt với đều quy mô

1.2.7.3 Công nghiệp bào chế nông, thủy và hải sản

a) nhà máy sản xuất chế vươn lên là thủy, hải sản

TSL (tấn nguyên liệu/ngày)

> 300

100 ÷ 300

b) nhà máy chế vươn lên là đồ hộp

TSL (tấn nguyên liệu/ngày)

≥ 100

c) nhà máy sản xuất xay xát, vệ sinh bóng gạo

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 200

100 ÷ 200

1 ÷

Ghichú:

- công trình xây dựng công nghiệp khác cómục đích sử dụng cân xứng với loại dự án công trình nêu vào Bảng 1.2 thì sử dụng Bảng1.2 để xác minh cấp theo nấc độ đặc biệt quan trọng hoặc đồ sộ công suất.

- những chữ viết tắt vào Bảng1.2: TCS là Tổng công suất; TSL là Tổng sản lượng - Tổng năng suất (hoặc Tổng sảnlượng) được tính cho cục bộ các dây chuyền technology thuộc dự án: QTC là quytiêu chuẩn.

- tham khảo các ví dụ xác định cấpcông trình công nghiệp vào Phụ lục III.

Bảng 1.3Phân cấp cho công trình hỗ trợ cơ sở, tiện ích hạ tầng kỹ thuật (công trình hạ tầngkỹ thuật)

STT

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.3.1

Công trình cấp cho nước

1.3.1.1 nhà máy nước, công trình xây dựng xử lý nước sạch mát (bao gồm cả dự án công trình xử lý bùn cặn)

TCS (nghìn m3/ngày đêm)

≥ 30

10 ÷

1.3.1.2 Trạm bơm nước thô, nước sạch sẽ hoặc tăng áp (bao có cả bể đựng nước trường hợp có)

TCS (nghìn m3/ngày đêm )

≥ 40

12 ÷

1.3.2

Công trình thoát nước

1.3.2.1 hồ nước điều hòa

Diện tích (ha)

≥ 20

15 ÷

1 ÷

1.3.2.2 Trạm bơm nước mưa (bao có cả bể chứa nước ví như có)

TCS (m3/s)

≥ 25

10 ÷

1.3.2.3 công trình xây dựng xử lý nước thải

TCS (nghìn m3/ngày đêm)

≥ 20

10 ÷

1.3.2.4 Trạm bơm nước thải (bao gồm cả bể cất nước trường hợp có)

TCS (m3/h)

≥ 1.200

700 ÷

1.3.2.5 dự án công trình xử lý bùn

TCS (m3/ngày đêm)

≥ 1.000

200 ÷

1.3.3

Công trình xử trí chất thải rắn (CTR)

1.3.3.1 các đại lý xử lý CTR thông thường

a) Trạm trung chuyển

TCS (tấn/ngày đêm)

≥ 500

200 ÷

100 ÷

b) đại lý xử lý CTR

TCS (tấn/ngày đêm)

≥ 500

200 ÷

50 ÷

1.3.3.2 cơ sở xử lý CTR nguy hại

TCS (tấn/ngày đêm)

> 100

20 ÷ 100

1.3.4

Công viên cây xanh

Diện tích (ha)

> 20

10 ÷ 20

5 ÷

1.3.5

Nghĩa trang

Nghĩa trang Quốc gia: cấp I với mọi quy mô.

Diện tích (ha)

> 60

30 ÷ 60

10 ÷

1.3.6

Nhà tang lễ

Mức độ quan tiền trọng

Nhà tang lễ Quốc gia: cấp cho I; các trường thích hợp khác: cấp II.

1.3.7

Cơ Sở hỏa táng

Mức độ quan tiền trọng

Cấp II với mọi quy mô.

1.3.8

Nhà nhằm xe ô tô; sân kho bãi để xe, sản phẩm móc, thiết bị

1.3.8.1 Nhà để xe xe hơi ngầm*

Số địa điểm để xe cộ ô tô

≥ 500

300 ÷

1.3.8.2 Nhà để xe ô tô nổi*

≥ 1.000

500 ÷

100 ÷

1.3.8.3 Sân bến bãi để xe, trang bị móc, máy (không bao gồm mái che)

Tổng diện tích (ha)

> 2,5

≤ 2,5

1.3.9

Đường cấp cho truyền biểu hiện viễn thông

Mức độ quan tiền trọng

Liên quốc gia

Liên tỉnh

Nội tỉnh

Ghi chú:

- dự án công trình hạ tầng chuyên môn kháccó mục đích sử dụng tương xứng với loại dự án công trình nêu vào Bảng 1.3 thì sử dụng
Bảng 1.3 để khẳng định cấp theo mức độ đặc biệt quan trọng hoặc bài bản công suất.

- các chữ viết tắt vào Bảng 1.3:TCS là Tổng năng suất tính cho tổng thể các dây chuyền technology thuộc dự án.

- (*): Đối với Nhà nhằm xe ô tôthì khu vực để xe ô tô được xét cho xe hơi chở tín đồ đến 9 chỗ hoặc xe xe hơi tải dưới3.500 kg. Trường hợp Nhà để xe lếu hợp bao gồm xe xe hơi và xe xe gắn máy (xe lắp máy)thì quy thay đổi 6 khu vực để xe mô tô (xe gắn thêm máy) tương đương với một chỗ để xe ô tô.

- tham khảo các ví dụ xác minh cấpcông trình hạ tầng kỹ thuật trong Phụ lục III.

Bảng 1.4Phân cấp công trình giao hàng giao thông vận tải (công trình giao thông)

STT

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.4.1

Công trình mặt đường bộ

1.4.1.1 Đường ô tô cao tốc

Tốc độ xây cất (km/h)

> 100

100

80; 60

1.4.1.2 Đường ô tô

Lưu lượng (nghìn xe cộ quy đổi/ngày đêm)

hoặc

Tốc độ xây đắp (km/h)

> 30

hoặc

> 100

10 ÷ 30

hoặc

100

3 ÷

hoặc

80

0,5 ÷

hoặc

60

hoặc

1.4.1.3 Đường trong đô thị:

- khẳng định cấp công trình xây dựng theo tất cả các tiêu chí phân cấp, rước cấp cao nhất xác định được làm cấp công trình.

- Đối với đường trong đô thị bao gồm tổng chiều lâu năm ≤ 1.000 m: Sau khi khẳng định cấp công trình theo Bảng này thì hạ xuống một cấp cho nhưng ko thấp hơn cấp l
V

- Đường bên trên cao trong city xét theo các tiêu chuẩn tại Bảng này cùng quy tế bào kết cấu tại mục 2.5.1 Bảng 2 Phụ lục II

a) Số làn xe

≥ 8

6

2; 4

1

b) Tốc độ xây dựng (km/h)

≥ 80

60

50

40

20 ÷ 30

1.4.1.4 điểm giao thông thông (đồng mức, khác mức)

Lưu lượng xe