Tiến tr&#x

Bạn đang xem: Xây dựng hợp âm

EC;nh hợp &#x
E2;m l&#x
E0; một chuỗi c&#x
E1;c hợp &#x
E2;m ba hoặc hợp &#x
E2;m thứ bảy được chơi lần lượt. Một tiến tr&#x
EC;nh ngắn c&#x
F3; thể được sử dụng lặp đi lặp lại vào một b&#x
E0;i h&#x
E1;t, trong lúc những đoạn nhạc d&#x
E0;i hơn c&#x
F3; thể bao gồm nhiều tiến tr&#x
EC;nh được sử dụng đến c&#x
E1;c phần kh&#x
E1;c nhau như c&#x
E2;u h&#x
E1;t, tiền điệp kh&#x
FA;c v&#x
E0; điệp kh&#x
FA;c. Một số b&#x
E0;i h&#x
E1;t c&#x
F3; thể c&#x
F3; tiến tr&#x
EC;nh hợp &#x
E2;m phức tạp ph&#x
E1;t triển xuy&#x
EA;n suốt bản nhạc. Số lượng bộ ba được sử dụng c&#x
F3; thể kh&#x
E1;c nhau t&#x
F9;y thuộc v&#x
E0;o phong c&#x
E1;ch &#x
E2;m nhạc được chơi. V&#x
ED; dụ: c&#x
E1;c s&#x
E1;ng t&#x
E1;c funk c&#x
F3; thể sử dụng lặp đi lặp lại c&#x
F9;ng một hợp &#x
E2;m thứ bảy, trong những lúc c&#x
E1;c thể loại kh&#x
E1;c c&#x
F3; thể kết hợp nhiều hợp &#x
E2;m.

L&#x
E0;m thế n&#x
E0;o để tạo tiến tr&#x
EC;nh hợp &#x
E2;m?

C&#x
E1;c nh&#x
E0; sản xuất &#x
E2;m nhạc c&#x
F3; ghê nghiệm thường sử dụng sắc độ, độ lệch v&#x
E0; biến điệu để x&#x
E2;y dựng c&#x
E1;c tiến tr&#x
EC;nh hợp &#x
E2;m phức tạp có lại kết cấu, sự năng động v&#x
E0; kịch t&#x
ED;nh cho b&#x
E0;i h&#x
E1;t. Tuy nhi&#x
EA;n, điều n&#x
E0;y c&#x
F3; thể kh&#x
F4;ng dễ d&#x
E0;ng đối với người mới bắt đầu. Tiến tr&#x
EC;nh hợp &#x
E2;m trang tr&#x
ED; c&#x
F4;ng phu c&#x
F3; thể nghe c&#x
F3; vẻ lỗi thời đối với người nghe hiện đại v&#x
E0; những người mới soạn nhạc c&#x
F3; thể bị nhầm lẫn v&#x
E0; cuối c&#x
F9;ng tạo ra thứ g&#x
EC; đ&#x
F3; kh&#x
F3; hiểu. Để bắt đầu, tốt nhất bạn n&#x
EA;n tu&#x
E2;n thủ một số quy tắc cơ bản.

L&#x
E0;m việc trong c&#x
F9;ng một ph&#x
ED;m
. V&#x
ED; dụ: c&#x
E1;c hợp &#x
E2;m Am, Bdim (c&#x
F3; thể bỏ qua), C, Dm, Em (thường được cụ thế bằng E), F v&#x
E0; G l&#x
E0; một phần của thang &#x
E2;m A thứ. Chọn bất kỳ hợp &#x
E2;m n&#x
E0;o vào số n&#x
E0;y l&#x
E0; một lựa chọn an to&#x
E0;n. Tuy nhi&#x
EA;n, mỗi &#x
E2;m sắc c&#x
F3; bộ hợp &#x
E2;m ri&#x
EA;ng.


Mục ti&#x
EA;u mang lại thuốc bổ
. Khi tạo tiến tr&#x
EC;nh hợp &#x
E2;m, bạn n&#x
EA;n bắt đầu hoặc kết th&#x
FA;c bằng hợp &#x
E2;m ba chủ, đ&#x
E2;y l&#x
E0; hợp &#x
E2;m bước đầu ti&#x
EA;n của ph&#x
ED;m tương ứng. Chẳng hạn, khi s&#x
E1;ng t&#x
E1;c ở ph&#x
ED;m La thứ, hợp &#x
E2;m tía chủ l&#x
E0; Am. Điều n&#x
E0;y sẽ mang lại cho bạn cảm gi&#x
E1;c ho&#x
E0;n thiện v&#x
E0; ổn định trong qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh tiến triển của m&#x
EC;nh v&#x
E0; bạn sẽ nhận thấy điều đ&#x
F3; khi chơi.

B&#x
E1;m s&#x
E1;t c&#x
E1;c hợp &#x
E2;m cơ bản
. Để tạo tiến tr&#x
EC;nh hợp &#x
E2;m đơn giản nhưng hiệu quả, bạn c&#x
F3; thể sử dụng c&#x
E1;c bước đầu ti&#x
EA;n, thứ tư v&#x
E0; thứ năm của thang &#x
E2;m, c&#x
F2;n được gọi l&#x
E0; hợp &#x
E2;m chủ, hợp &#x
E2;m phụ v&#x
E0; hợp &#x
E2;m trội. Ở gam la thứ, c&#x
E1;c hợp &#x
E2;m n&#x
E0;y l&#x
E0; Am, Dm v&#x
E0; Em (E). Đ&#x
E2;y l&#x
E0; tiến tr&#x
EC;nh hợp &#x
E2;m phổ biến cho ph&#x
E9;p ph&#x
E1;t triển h&#x
E0;i h&#x
F2;a một c&#x
E1;ch tự nhi&#x
EA;n v&#x
E0; mạch lạc.

Th&#x
EA;m c&#x
E1;c bước kh&#x
E1;c v&#x
E0; lắng nghe
. Khi bạn đ&#x
E3; hiểu r&#x
F5; về sự tiến triển từ giai điệu bổ thanh lịch giai điệu phụ v&#x
E0; nổi trội, bạn c&#x
F3; thể thử nghiệm bằng c&#x
E1;ch núm thế một trong những bước đ&#x
F3; bằng bước thứ ba, thứ s&#x
E1;u hoặc thứ bảy. Ngo&#x
E0;i ra, bạn c&#x
F3; thể th&#x
EA;m c&#x
E1;c hợp &#x
E2;m mới m&#x
E0; kh&#x
F4;ng cần cố gắng đổi nền tảng. Điều quan trọng l&#x
E0; phải lắng nghe cẩn thận để coi n&#x
F3; c&#x
F3; dễ chịu kh&#x
F4;ng. Nếu bạn th&#x
ED;ch &#x
E2;m thanh của n&#x
F3; th&#x
EC; h&#x
E3;y giữ n&#x
F3; trong bố cục của bạn.

Sử dụng c&#x
E1;c mẫu l&#x
E0;m sẵn
. C&#x
F3; rất nhiều tiến tr&#x
EC;nh hợp &#x
E2;m th&#x
FA; vị đ&#x
E3; được sử dụng trong cả nhạc phổ th&#x
F4;ng v&#x
E0; nhạc cổ điển. Việc sử dụng một trong số ch&#x
FA;ng l&#x
E0;m nền tảng kh&#x
F4;ng bị coi l&#x
E0; đạo văn. Sau n&#x
E0;y ch&#x
FA;ng ta sẽ coi x&#x
E9;t một số v&#x
ED; dụ về những sự kết hợp n&#x
E0;y.

T&#x
EC;m hiểu c&#x
E1;ch sử dụng Tr&#x
EC;nh tạo hợp &#x
E2;m vào Amped Studio v&#x
E0; thử nghiệm tạo giai điệu của ri&#x
EA;ng bạn th&#x
F4;ng qua nền tảng trực tuyến của chương tr&#x
EC;nh.

*

*

K&#x
FD; hiệu được sử dụng mang đến sự tiến triển h&#x
E0;i h&#x
F2;a l&#x
E0; g&#x
EC;?

H&#x
E3;y xem x&#x
E9;t một t&#x
EC;nh huống trong đ&#x
F3; bạn đ&#x
E3; h&#x
F2;a &#x
E2;m một b&#x
E0;i h&#x
E1;t nhưng vẫn chưa t&#x
EC;m được ph&#x
ED;m v&#x
E0; cao độ tối ưu để tất cả c&#x
E1;c nghệ sĩ chơi nhạc cụ v&#x
E0; ca sĩ cảm thấy thoải m&#x
E1;i. H&#x
E3;y lấy một chuỗi hợp &#x
E2;m đơn giản, chẳng hạn như Am-F-Dm-E. Nếu ch&#x
FA;ng ta dịch chuyển n&#x
F3; nhì bước, ch&#x
FA;ng ta sẽ nhận được Cm-Ab-Fm-G, v&#x
E0; một bước tiến l&#x
EA;n kh&#x
E1;c sẽ đến ch&#x
FA;ng ta Dm-Bb-Gm-A. T&#x
EA;n của c&#x
E1;c hợp &#x
E2;m c&#x
F3; thể kh&#x
E1;c nhau nhưng &#x
E2;m thanh tổng thể v&#x
E0; mối quan lại hệ vẫn giữ nguy&#x
EA;n; chỉ c&#x
F3; những cầm cố đổi quan liêu trọng. V&#x
EC; vậy, c&#x
E1;c nhạc sĩ bắt đầu chỉ định tiến tr&#x
EC;nh hợp &#x
E2;m bằng chữ số La M&#x
E3; theo từng bước. V&#x
ED; dụ: h&#x
F2;a &#x
E2;m của ch&#x
FA;ng ta sẽ được biểu thị l&#x
E0; “i-VI-iv-V”, vào đ&#x
F3; c&#x
E1;c hợp &#x
E2;m thứ được biểu thị bằng k&#x
FD; tự viết thường v&#x
E0; hợp &#x
E2;m ch&#x
ED;nh bằng k&#x
FD; tự viết hoa.

Giờ đ&#x
E2;y, hợp &#x
E2;m của bất kỳ ph&#x
ED;m n&#x
E0;o c&#x
F3; thể được r&#x
FA;t gọn th&#x
E0;nh bảy chữ số La M&#x
E3;, trong khi một số nhạc sĩ sử dụng chữ số Ả Rập. V&#x
ED; dụ: đ&#x
E2;y l&#x
E0; c&#x
E1;ch biểu thị sự tiến triển của hợp &#x
E2;m guitar jazz. C&#x
E1;c bước ch&#x
ED;nh l&#x
E0; I (tonic), IV (subdominant) v&#x
E0; V (dominant), mặc d&#x
F9; c&#x
E1;c bước kh&#x
E1;c cũng thường được sử dụng trong &#x
E2;m nhạc. Bằng c&#x
E1;ch n&#x
E0;y, th&#x
E0;nh phần hợp &#x
E2;m của mỗi ph&#x
ED;m được thể hiện theo từng bước.

Diatonic v&#x
E0; chromatic l&#x
E0; g&#x
EC;?

Diatonic đề cập đến một thang &#x
E2;m trong đ&#x
F3; tất cả c&#x
E1;c nốt được sắp xếp theo qu&#x
E3;ng năm ho&#x
E0;n hảo (tăng dần) hoặc qu&#x
E3;ng bốn ho&#x
E0;n hảo (giảm dần). N&#x
F3;i c&#x
E1;ch kh&#x
E1;c, đ&#x
F3; l&#x
E0; thang &#x
E2;m trưởng hoặc thứ phổ biến bao gồm bảy bước. Một bộ ba c&#x
F3; thể được x&#x
E2;y dựng từ mỗi bước. Mặc dù nhi&#x
EA;n, một số hợp &#x
E2;m cha kh&#x
F4;ng thể được h&#x
EC;nh th&#x
E0;nh vào ph&#x
ED;m diatonic vì chưng thiếu một số nốt nhất định. V&#x
ED; dụ, vào ph&#x
ED;m A thứ, kh&#x
F4;ng thể x&#x
E2;y dựng hợp &#x
E2;m bố thứ tr&#x
EA;n nốt A v&#x
EC; kh&#x
F4;ng c&#x
F3; nốt thăng C trong ph&#x
ED;m diatonic của A thứ. L&#x
E0;m việc vào chuỗi diatonic gi&#x
FA;p tr&#x
E1;nh sự bất h&#x
F2;a v&#x
E0; tiến tr&#x
EC;nh hợp &#x
E2;m kỳ lạ. C&#x
E1;c ph&#x
ED;m trưởng, ph&#x
ED;m thứ v&#x
E0; c&#x
E1;c chế độ “tự nhi&#x
EA;n” kh&#x
E1;c như Phrygian v&#x
E0; Locrian l&#x
E0; những v&#x
ED; dụ về &#x
E2;m giai diatonic.

Mặt kh&#x
E1;c, thang m&#x
E0;u bao gồm 12 nốt được sắp xếp theo nửa cung. Nhì nốt liền kề tạo th&#x
E0;nh một qu&#x
E3;ng “gi&#x
E2;y thứ”. Thang m&#x
E0;u đến ph&#x
E9;p thực hiện mọi giai điệu, qu&#x
E3;ng v&#x
E0; tiến tr&#x
EC;nh hợp &#x
E2;m v&#x
EC; kh&#x
F4;ng c&#x
F3; giới hạn. Tuy nhi&#x
EA;n, t&#x
E1;c phẩm &#x
E2;m nhạc dựa tr&#x
EA;n sắc độ c&#x
F3; thể c&#x
F3; &#x
E2;m thanh cụ thể. C&#x
E1;c nh&#x
E0; soạn nhạc c&#x
F3; thể sử dụng c&#x
E1;c qu&#x
E3;ng bất h&#x
F2;a v&#x
E0; sự kết hợp h&#x
E0;i h&#x
F2;a độc đ&#x
E1;o để tạo ra &#x
E2;m nhạc độc đ&#x
E1;o v&#x
E0; đẹp mắt. C&#x
E1;c sắc độ, chẳng hạn như hợp &#x
E2;m cha tăng cường ở C (Caug) hoặc hợp &#x
E2;m bảy trưởng thứ ở C (C7), l&#x
E0; những nốt kh&#x
F4;ng thuộc ph&#x
ED;m của La thứ nhưng c&#x
F3; thể được th&#x
EA;m v&#x
E0;o để tạo ra &#x
E2;m thanh hoặc cảm gi&#x
E1;c cụ thể.

Tiến tr&#x
EC;nh hợp &#x
E2;m vào l&#x
FD; thuyết &#x
E2;m nhạc

Trong phần sau, ch&#x
FA;ng ta sẽ kh&#x
E1;m ph&#x
E1; c&#x
E1;c tiến tr&#x
EC;nh hợp &#x
E2;m cụ thể c&#x
F3; thể được sử dụng vào ứng dụng thực tế. Để tr&#x
E1;nh sự phức tạp của sắc độ, ch&#x
FA;ng ta sẽ tập trung v&#x
E0;o sự kết hợp của c&#x
E1;c bộ tía bắt nguồn từ bảy bước của &#x
E2;m giai diatonic. Như đ&#x
E3; đề cập trước đ&#x
F3;, số lượng hợp &#x
E2;m vào một tiến tr&#x
EC;nh c&#x
F3; thể kh&#x
E1;c nhau v&#x
E0; t&#x
F9;y chọn đơn giản nhất l&#x
E0; tiến tr&#x
EC;nh hợp &#x
E2;m hai hợp &#x
E2;m ba.

Cấu tr&#x
FA;c n&#x
E0;y với lại m&#x
E0;u sắc ri&#x
EA;ng biệt đến b&#x
E0;i h&#x
E1;t v&#x
E0; chuyển động tiến l&#x
F9;i c&#x
F3; thể thấy r&#x
F5;. Mặc d&#x
F9; độ d&#x
E0;i của qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh ph&#x
E1;t triển c&#x
F3; thể kh&#x
E1;c nhau nhưng ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i vẫn bị r&#x
E0;ng buộc với quỹ đạo n&#x
E0;y. Thời lượng của mỗi hợp &#x
E2;m c&#x
F3; thể được điều chỉnh, từ to&#x
E0;n bộ nhịp đến nửa c&#x
E2;u, hoặc thậm ch&#x
ED; r&#x
FA;t ngắn xuống từng nốt phần tư. Mang lại d&#x
F9; x&#x
E2;y dựng tiến tr&#x
EC;nh hợp &#x
E2;m trưởng hay thứ, ch&#x
FA;ng ta đều c&#x
F3; thể &#x
E1;p dụng một số mẫu.

I – V (v&#x
ED; dụ Am – E hoặc C – G)I – IV (Am – Dm hoặc C – F)I – VII (II) (Am – G hoặc C – Dm)I – III (Am – C hoặc C – E)I – VI (Am – F hoặc C – Am)

C&#x
F3; thể quan lại s&#x
E1;t thấy, bộ ba bổ &#x
E2;m c&#x
F3; mặt trong tất cả c&#x
E1;c cặp hợp &#x
E2;m. Nếu kh&#x
F4;ng c&#x
F3; bước đầu ti&#x
EA;n, bất kỳ bản nhạc n&#x
E0;o cũng sẽ mất đi nền tảng, hoặc một nốt kh&#x
E1;c sẽ trở th&#x
E0;nh bước đầu ti&#x
EA;n. D&#x
F9; thế n&#x
E0;o th&#x
EC; thuốc bổ vẫn lu&#x
F4;n c&#x
F3; sức hấp dẫn. Nhận thức th&#x
ED;nh gi&#x
E1;c của ch&#x
FA;ng ta đ&#x
F2;i hỏi điều đ&#x
F3;.

Tuy nhi&#x
EA;n, h&#x
E3;y xem x&#x
E9;t một v&#x
ED; dụ trong đ&#x
F3; ch&#x
FA;ng ta c&#x
F3; thể loại trừ &#x
E2;m chủ khỏi chuỗi hợp &#x
E2;m. Chơi một chương IV-V-IV-V-IV-V-IV-V (hoặc bất kỳ chương tr&#x
EC;nh n&#x
E0;o kh&#x
E1;c kh&#x
F4;ng c&#x
F3; I). Sau đ&#x
F3; bắt đầu điệp kh&#x
FA;c với thuốc bổ. Điều n&#x
E0;y sẽ tạo ra một tiến tr&#x
EC;nh h&#x
E0;i h&#x
F2;a: c&#x
E2;u thơ sẽ xen kẽ giữa c&#x
E1;c bước kh&#x
F4;ng ổn định, trong những khi phần điệp kh&#x
FA;c sẽ t&#x
EC;m ra lối tho&#x
E1;t bổ dưỡng.

Việc đối chiếu một đoạn thơ kh&#x
F4;ng c&#x
F3; hợp &#x
E2;m (chẳng hạn như xen kẽ giữa nhì bước) với một đoạn điệp kh&#x
FA;c hoặc tiền điệp kh&#x
FA;c phong ph&#x
FA; hơn cũng c&#x
F3; thể có lại hiệu quả. V&#x
ED; dụ: chơi chuỗi c&#x
E2;u của i-VI-i-VI-i-VI-i-VI (Am-F) v&#x
E0; trong phần điệp kh&#x
FA;c, chơi i-VI-III-V (Am-FCE). Thử nghiệm l&#x
E0; điều quan trọng, v&#x
EC; tức thì cả những chuyển động đơn giản cũng c&#x
F3; thể dẫn đến những kết quả độc đ&#x
E1;o.

Ba mẫu hợp &#x
E2;m

H&#x
E3;y n&#x
E2;ng cao sự phức tạp của sự h&#x
E0;i h&#x
F2;a bằng c&#x
E1;ch th&#x
EA;m một yếu tố kh&#x
E1;c. Chuyển động hợp &#x
E2;m th&#x
F4;ng thường bao gồm cha điểm: &#x
E2;m bổ, &#x
E2;m trầm v&#x
E0; &#x
E2;m nổi. Những tiến tr&#x
EC;nh n&#x
E0;y được sử dụng rộng r&#x
E3;i trong nhiều thể loại &#x
E2;m nhạc kh&#x
E1;c nhau tr&#x
EA;n to&#x
E0;n thế giới. Tuy nhi&#x
EA;n, nhịp đếm bốn kh&#x
F4;ng ph&#x
F9; hợp n&#x
EA;n một trong cha bước phải lặp lại hoặc k&#x
E9;o d&#x
E0;i. C&#x
F3; nhiều biến thể mang đến n&#x
F3;.

T&#x
F4;i – IV – V – VT&#x
F4;i – IV – IV – VT&#x
F4;i – t&#x
F4;i – IV – VT&#x
F4;i – IV – T&#x
F4;i – VT&#x
F4;i – V – IV – V

Điều g&#x
EC; sẽ xảy ra nếu ch&#x
FA;ng ta coi x&#x
E9;t một trong những hợp &#x
E2;m phụ? Kỹ thuật n&#x
E0;y thường được c&#x
E1;c nh&#x
E0; soạn nhạc sử dụng. Ngo&#x
E0;i ra, c&#x
E1;c hợp &#x
E2;m kh&#x
E1;c cũng c&#x
F3; thể phục vụ mục đ&#x
ED;ch tương tự như c&#x
E1;c hợp &#x
E2;m ch&#x
ED;nh: II l&#x
E0; hợp &#x
E2;m phụ, III l&#x
E0; chủ &#x
E2;m hoặc chủ &#x
E2;m, VI l&#x
E0; chủ &#x
E2;m hoặc hợp &#x
E2;m phụ, v&#x
E0; VII l&#x
E0; chủ &#x
E2;m. Những hợp &#x
E2;m n&#x
E0;y tạo ra lực hấp dẫn tương tự đối với &#x
E2;m chủ như &#x
E2;m trầm v&#x
E0; &#x
E2;m chủ, đồng thời c&#x
F3; đặc điểm tương tự với ch&#x
FA;ng. Bằng c&#x
E1;ch cố kỉnh thế c&#x
E1;c hợp &#x
E2;m tía ch&#x
ED;nh bằng c&#x
E1;c hợp &#x
E2;m n&#x
E0;y hoặc th&#x
EA;m ch&#x
FA;ng v&#x
E0;o tiến tr&#x
EC;nh hợp &#x
E2;m cơ bản, ch&#x
FA;ng ta c&#x
F3; thể tạo ra nhiều khả năng hơn nữa.

T&#x
F4;i – II – V – VT&#x
F4;i – II – II – VT&#x
F4;i – II – II – VT&#x
F4;i – II – t&#x
F4;i – VT&#x
F4;i – V – II – VT&#x
F4;i – II – IV – VT&#x
F4;i – II – IV – VT&#x
F4;i – III – IV – VI – III – VI – IVT&#x
F4;i – IV – VI – Vv&#x
E0; như thế

Tiến tr&#x
EC;nh hợp &#x
E2;m 12 &#x
F4; nhịp

Về cơ bản, đ&#x
E2;y l&#x
E0; tiến tr&#x
EC;nh tía hợp &#x
E2;m tương tự của I – IV – V nhưng được mở rộng th&#x
E0;nh 12 &#x
F4; nhịp. 4 &#x
F4; nhịp đầu ti&#x
EA;n được chơi với &#x
E2;m chủ, sau đ&#x
F3; l&#x
E0; 2 &#x
F4; nhịp với &#x
E2;m trầm, trở lại &#x
E2;m chủ mang lại 2 &#x
F4; nhịp kh&#x
E1;c, tiếp theo l&#x
E0; 2 &#x
F4; nhịp chủ &#x
E2;m v&#x
E0; 2 &#x
F4; nhịp chủ &#x
E2;m. Phần đầu v&#x
E0; phần cuối của tiến tr&#x
EC;nh c&#x
F3; thể được ráng đổi, chẳng hạn như chơi hợp &#x
E2;m nổi ở &#x
F4; nhịp cuối c&#x
F9;ng để chuyển sang mẫu tiếp theo v&#x
E0; th&#x
EA;m hợp &#x
E2;m phụ trước đ&#x
F3;. Cấu tr&#x
FA;c tổng thể trở th&#x
E0;nh TT(S)-TTSSTTDD(S)-TT(D).

Tiến tr&#x
EC;nh hợp &#x
E2;m n&#x
E0;y được c&#x
F4;ng nhận rộng r&#x
E3;i vào &#x
E2;m nhạc guitar v&#x
E0; thường được sử dụng vào c&#x
E1;c t&#x
E1;c phẩm blues. N&#x
F3; cũng được sử dụng l&#x
E0;m nhạc đệm mang đến sự ngẫu hứng, trong đ&#x
F3; một tay guitar chơi hợp &#x
E2;m trong những khi người tê biểu diễn solo jam. Nhạc sĩ đi k&#x
E8;m thiết lập nhịp điệu x&#x
E1;o trộn đặc trưng, ​​​​l&#x
E0; nhịp cha nhịp kh&#x
F4;ng c&#x
F3; nhịp thứ hai. Để chơi tiến tr&#x
EC;nh hợp &#x
E2;m blues tr&#x
EA;n một c&#x
E2;y đ&#x
E0;n guitar, người ta phải duy tr&#x
EC; nhịp điệu blues v&#x
E0; chơi c&#x
E1;c qu&#x
E3;ng, hợp &#x
E2;m mạnh v&#x
E0; sử dụng hợp &#x
E2;m thứ bảy v&#x
E0; thứ s&#x
E1;u cố v&#x
EC; hợp &#x
E2;m ba. C&#x
E1;c phần ch&#x
E8;n solo cũng n&#x
EA;n được th&#x
EA;m v&#x
E0;o ở giữa. Nếu chơi tr&#x
EA;n đ&#x
E0;n piano, tiến tr&#x
EC;nh c&#x
F3; thể được chia th&#x
E0;nh phần h&#x
F2;a &#x
E2;m trầm mang lại tay tr&#x
E1;i v&#x
E0; phần solo mang lại tay phải.

Sự tiến bộ của những năm 1950

Tiến tr&#x
EC;nh hợp &#x
E2;m được gọi l&#x
E0; “tiến tr&#x
EC;nh những năm 1950” đặc biệt được ưa chuộng trong những năm 1950, đ&#x
FA;ng như t&#x
EA;n gọi của n&#x
F3;. N&#x
F3; bao gồm c&#x
F9;ng chuyển động I – IV – V ở trưởng, nhưng c&#x
F3; th&#x
EA;m hợp &#x
E2;m thứ s&#x
E1;u, tạo ra &#x
E2;m thanh ri&#x
EA;ng biệt gắn liền với thời đại. Vào một số trường hợp, hợp &#x
E2;m phụ được cụ thế bằng bậc &#x
E2;m giai thứ hai, tạo ra nhị biến thể của tiến tr&#x
EC;nh n&#x
E0;y.

I – VI – IV – V (v&#x
ED; dụ: C – Am – F – G)I – VI – II – V (C – Am – Dm – G)

Tiến tr&#x
EC;nh hợp &#x
E2;m n&#x
E0;y đ&#x
E3; c&#x
F3; từ kh&#x
E1; l&#x
E2;u v&#x
E0; thậm ch&#x

Xem thêm: Nhà Xây Tường 10 - Xây Nhà Nên Xây Tường 10 Hay Tường 20

ED; c&#x
F2;n được sử dụng vào &#x
E2;m nhạc cổ điển thời kỳ đầu. Tuy nhi&#x
EA;n, n&#x
F3; trở n&#x
EA;n phổ biến v&#x
E0;o những năm 1930 khi được sử dụng trong một số b&#x
E0;i h&#x
E1;t nổi tiếng v&#x
E0; gắn liền với &#x
E2;m nhạc thanh nhạc thời bấy giờ. N&#x
F3; đạt đến đỉnh cao phổ biến v&#x
E0;o những năm 1950 v&#x
E0; thậm ch&#x
ED; c&#x
F2;n trở th&#x
E0;nh nền tảng của to&#x
E0;n bộ thể loại được gọi l&#x
E0; doo-wop.

Tiến tr&#x
EC;nh doo-wop, như đ&#x
F4;i lúc n&#x
F3; được gọi, c&#x
F3; c&#x
E1;c ca sĩ biểu diễn phần giai điệu ch&#x
ED;nh với lời b&#x
E0;i h&#x
E1;t v&#x
E0; h&#x
F2;a &#x
E2;m lúc đệm với c&#x
E1;c &#x
E2;m tiết “doo-wop”, đ&#x
E3; đặt t&#x
EA;n mang lại thể loại n&#x
E0;y. Một ban nhạc ho&#x
E0;n chỉnh thường bao gồm bốn ca sĩ, nhưng c&#x
E1;c buổi biểu diễn cũng bao gồm trống, saxophone, piano, guitar v&#x
E0; bass đ&#x
F4;i. Bất kể sử dụng thiết bị n&#x
E0;o, tiến tr&#x
EC;nh lu&#x
F4;n đi theo bé đường I – VI – IV (II) – V.

Tiến tr&#x
EC;nh hợp &#x
E2;m tr&#x
F2;n

Như ch&#x
FA;ng ta đ&#x
E3; kh&#x
E1;m ph&#x
E1;, tất cả c&#x
E1;c bậc của hệ thống nguy&#x
EA;n &#x
E2;m đều được x&#x
E2;y dựng theo phần năm hoặc giảm xuống phần tư. Sự sắp xếp n&#x
E0;y c&#x
F3; thể được biểu diễn dưới dạng v&#x
F2;ng tr&#x
F2;n phần tư v&#x
E0; phần năm. Sự tiến triển v&#x
F2;ng tr&#x
F2;n của bộ tía dựa v&#x
E0;o chuyển động n&#x
E0;y ở qu&#x
E3;ng năm v&#x
E0; qu&#x
E3;ng bốn. N&#x
F3; thường được coi l&#x
E0; hợp l&#x
FD;, mạnh mẽ v&#x
E0; h&#x
E0;i h&#x
F2;a nhất. Kh&#x
F3;a bao gồm s&#x
E1;u bộ tía (v&#x
ED; dụ: F, C, G, Dm, Am, Em) c&#x
F3; thể nằm tr&#x
EA;n v&#x
F2;ng tr&#x
F2;n m&#x
E0; ch&#x
FA;ng ta đ&#x
E3; quen thuộc.

*

V&#x
F2;ng tr&#x
F2;n thứ năm

Một trong những chuỗi hợp &#x
E2;m mạnh mẽ v&#x
E0; h&#x
E0;i h&#x
F2;a nhất l&#x
E0; chuỗi I – IV – VII – III – VI – II – V – I, c&#x
F2;n được gọi l&#x
E0; “chuỗi v&#x
E0;ng”. Khi chơi, n&#x
F3; tạo ra &#x
E2;m thanh đẹp, dễ chịu mang đến tai. V&#x
ED; dụ: nếu chơi ở C trưởng, c&#x
E1;c hợp &#x
E2;m sẽ l&#x
E0; C – F – Bdim – Em – Am – Dm – G – C. Cần lưu &#x
FD; rằng c&#x
E1;c tiến tr&#x
EC;nh kh&#x
E1;c c&#x
F3; thể được x&#x
E2;y dựng bằng c&#x
E1;ch bắt đầu từ một bước kh&#x
E1;c, chọn một v&#x
F9;ng kh&#x
E1;c của v&#x
F2;ng tr&#x
F2;n hoặc ho&#x
E1;n đổi c&#x
E1;c phần xung quanh.

Sự h&#x
E0;i h&#x
F2;a gamma

V&#x
EC; vậy, thang &#x
E2;m tự nhi&#x
EA;n (&#x
E2;m cung) bao gồm 7 bậc, trong những khi thang m&#x
E0;u c&#x
F3; 12 bậc. Về mặt l&#x
FD; thuyết, ch&#x
FA;ng ta c&#x
F3; thể x&#x
E2;y dựng 4 hợp &#x
E2;m ba từ mỗi nốt, sử dụng c&#x
E1;c phần bố lớn (4 nửa cung) hoặc nhỏ (3 nửa cung). Vì đ&#x
F3;, ch&#x
FA;ng ta c&#x
F3; thể tạo c&#x
E1;c hợp &#x
E2;m trưởng (4+3), hợp &#x
E2;m thứ (3+4), hợp &#x
E2;m giảm (3+3) v&#x
E0; hợp &#x
E2;m tăng (4+4).

Tuy nhi&#x
EA;n, trong thang đo tự nhi&#x
EA;n (&#x
E2;m cung), ch&#x
FA;ng ta chỉ c&#x
F3; thể x&#x
E2;y dựng một số bộ cha giới hạn tr&#x
EA;n mỗi bước. V&#x
ED; dụ, vào gam C trưởng, ch&#x
FA;ng ta chỉ c&#x
F3; thể x&#x
E2;y dựng hợp &#x
E2;m C trưởng ở bậc một. Nếu ch&#x
FA;ng ta cố gắng x&#x
E2;y dựng một hợp &#x
E2;m D thứ, ch&#x
FA;ng ta sẽ c&#x
F3; một nốt E gi&#x
E1;ng, kh&#x
F4;ng nằm trong tone của C trưởng.

Kết quả l&#x
E0; ch&#x
FA;ng ta chỉ c&#x
F2;n lại một tập hợp &#x
E2;m hạn chế trong một ph&#x
ED;m. Vào c&#x
E1;c ph&#x
ED;m trưởng, ch&#x
FA;ng ta c&#x
F3; thể x&#x
E2;y dựng hợp &#x
E2;m trưởng ở bậc I, hợp &#x
E2;m thứ ở bậc II v&#x
E0; III, hợp &#x
E2;m trưởng ở bậc IV v&#x
E0; V, hợp &#x
E2;m thứ ở bậc VI v&#x
E0; hợp &#x
E2;m giảm ở bậc VII. Bất cứ điều g&#x
EC; kh&#x
E1;c sẽ dẫn đến c&#x
E1;c nốt nằm ngo&#x
E0;i thang &#x
E2;m, mặc d&#x
F9; ch&#x
FA;ng vẫn c&#x
F3; thể được sử dụng một c&#x
E1;ch thận trọng.

Sử dụng bảy hợp &#x
E2;m vào một ph&#x
ED;m được gọi l&#x
E0; h&#x
F2;a &#x
E2;m diatonic. Bất kỳ bộ bố n&#x
E0;o trong bộ n&#x
E0;y đều c&#x
F3; thể được sử dụng để tạo ra chuỗi hợp &#x
E2;m đẹp mắt. Một số b&#x
E0;i h&#x
E1;t thậm ch&#x
ED; c&#x
F2;n được x&#x
E2;y dựng bằng c&#x
E1;ch sử dụng chuyển động tuần tự của c&#x
E1;c hợp &#x
E2;m n&#x
E0;y l&#x
EA;n (I – II – III – IV – V – VI – VII) hoặc xuống (VII – VI – V – IV – III – II – I), hoặc theo từng phần.

Tiến triển nhỏ v&#x
E0; phương thức

Tiến tr&#x
EC;nh hợp &#x
E2;m tương tự được thảo luận trước đ&#x
F3; cũng &#x
E1;p dụng mang lại c&#x
E1;c ph&#x
ED;m thứ, bao gồm c&#x
E1;c chuyển động tăng dần v&#x
E0; giảm dần. C&#x
E1;c ph&#x
ED;m thứ c&#x
F3; cấu tạo &#x
E2;m giống như c&#x
E1;c ph&#x
ED;m trưởng, chỉ c&#x
F3; thứ tự bị đảo ngược. Trong c&#x
E1;c ph&#x
ED;m thứ, hợp &#x
E2;m I l&#x
E0; hợp &#x
E2;m ba thứ, hợp &#x
E2;m II l&#x
E0; hợp &#x
E2;m bố giảm, hợp &#x
E2;m III l&#x
E0; hợp &#x
E2;m cha trưởng, hợp &#x
E2;m IV v&#x
E0; V l&#x
E0; hợp &#x
E2;m ba thứ, trong khi hợp &#x
E2;m VI v&#x
E0; VII l&#x
E0; hợp &#x
E2;m cha trưởng.

Nếu ch&#x
FA;ng ta đang chơi một nốt trưởng, chẳng hạn như nốt C trưởng, v&#x
E0; ch&#x
FA;ng ta ổn định ở bước thứ s&#x
E1;u, tức l&#x
E0; nốt La thứ, v&#x
E0; bắt đầu cảm nhận n&#x
F3; như nốt chủ hoặc nốt gốc, th&#x
EC; khi đ&#x
F3; ch&#x
FA;ng ta đ&#x
E3; chuyển quý phái cung thứ tuy nhiên song. C&#x
E1;ch tiếp cận tương tự n&#x
E0;y c&#x
F3; thể được &#x
E1;p dụng mang đến bất kỳ bước n&#x
E0;o kh&#x
E1;c vào kh&#x
F3;a ch&#x
ED;nh, tạo ra c&#x
E1;c kh&#x
F3;a phụ kh&#x
E1;c nhau. V&#x
ED; dụ: chế độ Dorian được x&#x
E2;y dựng từ bước II, chế độ Phrygian được x&#x
E2;y dựng từ bước III, chế độ Lydian được x&#x
E2;y dựng từ bước IV, chế độ Mixolydian được x&#x
E2;y dựng từ bước V, chế độ Aeilian được x&#x
E2;y dựng từ bước IV. Bước VI v&#x
E0; chế độ Locrian được x&#x
E2;y dựng từ bước VII.

Mặc d&#x
F9; kh&#x
F4;ng ho&#x
E0;n to&#x
E0;n ch&#x
ED;nh x&#x
E1;c lúc coi c&#x
E1;c chế độ n&#x
E0;y l&#x
E0; những sửa đổi của chế độ trưởng (Ionian), nhưng ch&#x
FA;ng c&#x
F3; c&#x
F9;ng chuỗi &#x
E2;m thanh như ph&#x
ED;m trưởng v&#x
E0; ph&#x
ED;m phụ, nhưng c&#x
F3; tần suất sử dụng &#x
ED;t hơn. C&#x
E1;c nh&#x
E0; soạn nhạc thường kết hợp c&#x
E1;c nốt hoặc hợp &#x
E2;m ri&#x
EA;ng lẻ từ c&#x
E1;c chế độ n&#x
E0;y để th&#x
EA;m m&#x
E0;u sắc cụ thể v&#x
E0;o bản nhạc của họ. Nh&#x
EC;n chung, đ&#x
E2;y l&#x
E0; một chủ đề rộng lớn v&#x
E0; hấp dẫn m&#x
E0; mọi người c&#x
F3; thể tự m&#x
EC;nh kh&#x
E1;m ph&#x
E1; nếu quan t&#x
E2;m.

Ứng dụng thực tế của tiến tr&#x
EC;nh hợp &#x
E2;m trong s&#x
E1;ng t&#x
E1;c &#x
E2;m nhạc l&#x
E0; g&#x
EC;?

Kh&#x
F4;ng c&#x
F3; một phương ph&#x
E1;p cố định n&#x
E0;o để s&#x
E1;ng t&#x
E1;c nhạc, nhưng bạn c&#x
F3; thể thực hiện một số c&#x
E1;ch tiếp cận. Bạn c&#x
F3; thể bắt đầu bằng lời b&#x
E0;i h&#x
E1;t, một đoạn nhịp điệu, một đoạn hook hấp dẫn hoặc một &#x
FD; tưởng &#x
E2;m nhạc. C&#x
E1;ch tiếp cận th&#x
F4;ng thường l&#x
E0; tạo ra sự h&#x
E0;i h&#x
F2;a mang lại giai điệu giọng h&#x
E1;t bằng c&#x
E1;ch kết hợp c&#x
E1;c tiến tr&#x
EC;nh hợp &#x
E2;m với giai điệu. Điều quan lại trọng l&#x
E0; phải đảm bảo rằng c&#x
E1;c d&#x
F2;ng giai điệu v&#x
E0; h&#x
F2;a &#x
E2;m kh&#x
F4;ng xung đột với nhau.

Ngo&#x
E0;i ra, bạn c&#x
F3; thể x&#x
E2;y dựng giai điệu xung quanh tiến tr&#x
EC;nh hợp &#x
E2;m, v&#x
EC; h&#x
F2;a &#x
E2;m c&#x
F3; thể gợi &#x
FD; hướng giai điệu. Để l&#x
E0;m điều n&#x
E0;y, bạn c&#x
F3; thể bắt đầu bằng sự kết hợp của bộ cha v&#x
E0; ứng t&#x
E1;c bằng c&#x
E1;ch h&#x
E1;t qua bản ghi &#x
E2;m hoặc tạo c&#x
E1;c cụm từ từ c&#x
E1;c nốt trong kết cấu h&#x
E0;i h&#x
F2;a. Để tạo tiến tr&#x
EC;nh hợp &#x
E2;m, bạn c&#x
F3; thể sử dụng bất kỳ hợp &#x
E2;m n&#x
E0;o từ ph&#x
ED;m v&#x
E0; ho&#x
E1;n đổi ch&#x
FA;ng cho đến khi t&#x
EC;m thấy sự kết hợp m&#x
EC;nh th&#x
ED;ch. Lu&#x
F4;n dựa v&#x
E0;o thuốc bổ để tr&#x
E1;nh nhầm lẫn.

Bạn cũng c&#x
F3; thể thử trải nghiệm c&#x
E1;c tiến tr&#x
EC;nh được đề xuất vào b&#x
E0;i viết n&#x
E0;y hoặc ph&#x
E2;n t&#x
ED;ch c&#x
E1;c b&#x
E0;i h&#x
E1;t nổi tiếng để học hỏi từ c&#x
E1;ch h&#x
F2;a &#x
E2;m của c&#x
E1;c nhạc sĩ kh&#x
E1;c. Để l&#x
E0;m cho &#x
E2;m nhạc của bạn trở n&#x
EA;n độc đ&#x
E1;o, h&#x
E3;y th&#x
EA;m c&#x
E1;c yếu tố như c&#x
E2;u luyến l&#x
E1;y hấp dẫn, giai điệu đẹp, nhịp điệu th&#x
FA; vị, cấu tr&#x
FA;c bố cục kh&#x
E1;c thường v&#x
E0; &#x
E2;m sắc của nhạc cụ. Nếu bạn thiếu cảm hứng, h&#x
E3;y thử sử dụng tr&#x
EC;nh tạo tiến tr&#x
EC;nh hợp &#x
E2;m nhưng đừng để c&#x
E1;c c&#x
F4;ng cụ cản trở khả năng s&#x
E1;ng tạo của bạn.

Nghệ sĩ guitar kẹp một số d&#x
E2;y v&#x
E0; chơi làm sao để cho ch&#x
FA;ng ph&#x
E1;t ra &#x
E2;m thanh c&#x
F9;ng một l&#x
FA;c - anh ấy đặt hợp &#x
E2;m. Nếu ch&#x
FA;ng ta sắp xếp lần lượt c&#x
E1;c chuỗi, ch&#x
FA;ng ta cũng sẽ c&#x
F3; được dạng hợp &#x
E2;m, nhưng đ&#x
E3; ở dạng hợp &#x
E2;m rải. Sự kết hợp h&#x
E0;i h&#x
F2;a của &#x
E2;m thanh l&#x
E0;m h&#x
E0;i l&#x
F2;ng tai. Lúc bạn kết hợp ch&#x
FA;ng v&#x
E0;o chuỗi hợp &#x
E2;m guitar, ch&#x
FA;ng sẽ c&#x
F3; một ph&#x
E9;p thuật đặc biệt.

C&#x
F9;ng một bộ cha trong một m&#x
F4;i trường kh&#x
E1;c sẽ tạo ra những m&#x
E0;u sắc ho&#x
E0;n to&#x
E0;n kh&#x
E1;c nhau, mặc d&#x
F9; c&#x
E1;c nốt vào đ&#x
F3; kh&#x
F4;ng cố kỉnh đổi. Đ&#x
E2;y l&#x
E0; một vào những biểu hiện của ma thuật &#x
E2;m nhạc. C&#x
E1;c b&#x
E0;i h&#x
E1;t kh&#x
E1;c nhau với chuỗi hợp &#x
E2;m guitar kh&#x
E1;c nhau chứng minh r&#x
F5; điều n&#x
E0;y mang lại ch&#x
FA;ng ta.

H&#x
F2;a &#x
E2;m bao gồm những g&#x
EC; (nốt, qu&#x
E3;ng, hợp &#x
E2;m)?

Ch&#x
FA;ng ta tạo ra một giai điệu bằng c&#x
E1;ch chơi từng nốt một, tạo mang đến ch&#x
FA;ng những khoảng thời gian kh&#x
E1;c nhau v&#x
E0; tạm dừng giữa ch&#x
FA;ng. Ch&#x
FA;ng ta tạo ra sự h&#x
E0;i h&#x
F2;a bằng c&#x
E1;ch nhấn nhiều d&#x
E2;y c&#x
F9;ng l&#x
FA;c. Tất cả c&#x
E1;c b&#x
E0;i h&#x
E1;t đều được x&#x
E2;y dựng tr&#x
EA;n giai điệu, h&#x
F2;a &#x
E2;m v&#x
E0; nhịp điệu. Khi ch&#x
FA;ng ta chơi hai &#x
E2;m thanh c&#x
F3; cao độ kh&#x
E1;c nhau c&#x
F9;ng một l&#x
FA;c (v&#x
ED; dụ: k&#x
E9;o С v&#x
E0; E), ch&#x
FA;ng ta sẽ c&#x
F3; một qu&#x
E3;ng. Đ&#x
E2;y cũng l&#x
E0; sự kết hợp &#x
E2;m thanh nhưng chưa được coi l&#x
E0; hợp &#x
E2;m xuất xắc tiến tr&#x
EC;nh hợp &#x
E2;m của guitar. Ph&#x
E2;n bổ 13 khoảng thời gian.

&#x
A0;

T&#x
EA;n
Th&#x
E0;nh phần
Sơ đồ (để r&#x
F5; r&#x
E0;ng hơn tr&#x
EA;n đ&#x
E0;n piano)
Sơ cấpMột lưu &#x
FD;
*
gi&#x
E2;y nhỏ
Nửa &#x
E2;m, nhì ph&#x
ED;m đ&#x
E0;n liền kề tr&#x
EA;n ph&#x
ED;m đ&#x
E0;n hoặc nhì ph&#x
ED;m liền kề, chẳng hạn như C v&#x
E0; C thăng
Thiếu t&#x
E1; thứ hai
Một &#x
E2;m, v&#x
ED; dụ: C v&#x
E0; D
*
Thứ tía nhỏMột bước rưỡi, C v&#x
E0; D-sắc n&#x
E9;t
*
Ch&#x
ED;nh thứ ba
Hai t&#x
F4;ng m&#x
E0;u C v&#x
E0; E
*
l&#x
ED;t
Hai &#x
E2;m rưỡi, C v&#x
E0; F
*
tritonBa &#x
E2;m C v&#x
E0; F sắc n&#x
E9;t
*
QuintBa &#x
E2;m rưỡi, C v&#x
E0; G
*
thứ s&#x
E1;u nhỏ
Bốn t&#x
F4;ng m&#x
E0;u, C v&#x
E0; G-sắc n&#x
E9;t
*
Thiếu t&#x
E1; thứ s&#x
E1;u
Bốn &#x
E2;m rưỡi, C v&#x
E0; A
*
thứ bảy nhỏNăm &#x
E2;m, C v&#x
E0; A sắc n&#x
E9;t
*
Thứ bảy tuyệt vờiNăm &#x
E2;m rưỡi, C v&#x
E0; B
Qu&#x
E3;ng t&#x
E1;m
S&#x
E1;u &#x
E2;m, C v&#x
E0; C tiếp theo
*

Đ&#x
F3; l&#x
E0; những qu&#x
E3;ng thiết lập t&#x
E2;m trạng trong qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh ph&#x
E1;t triển hợp &#x
E2;m guitar v&#x
E0; &#x
E2;m nhạc n&#x
F3;i chung. V&#x
ED; dụ, thiểu số xuất xắc đa số vào bộ ba phụ thuộc v&#x
E0;o vị tr&#x
ED; của phần ba. Gi&#x
E2;y, triton v&#x
E0; bảy l&#x
E0; những qu&#x
E3;ng kh&#x
F4;ng h&#x
F2;a &#x
E2;m. Ch&#x
FA;ng nghe c&#x
F3; vẻ gay gắt v&#x
E0; kh&#x
F3; chịu. Lúc sắp xếp, c&#x
E1;c nhạc sĩ cố gắng theo d&#x
F5;i cẩn thận phần giao nhau của c&#x
E1;c bộ phận của c&#x
E1;c nhạc cụ kh&#x
E1;c nhau để kh&#x
F4;ng v&#x
F4; t&#x
EC;nh h&#x
EC;nh th&#x
E0;nh một gi&#x
E2;y. &#x
C2;m thanh thứ năm kh&#x
E1; rộng v&#x
E0; dễ chịu. &#x
C2;m thanh của qu&#x
E3;ng bốn v&#x
E0; qu&#x
E3;ng s&#x
E1;u thậm ch&#x
ED; c&#x
F3; thể được gọi l&#x
E0; h&#x
F9;ng vĩ. Mặc d&#x
F9; mọi người đều c&#x
F3; hiệp hội ri&#x
EA;ng của họ.

B&#x
E2;y giờ ch&#x
FA;ng ta h&#x
E3;y chuyển sang hợp &#x
E2;m ba, c&#x
E1;c th&#x
E0;nh phần của tiến tr&#x
EC;nh hợp &#x
E2;m guitar. Ch&#x
FA;ng ta chỉ c&#x
F3; nhì bộ bố ch&#x
ED;nh: ch&#x
ED;nh v&#x
E0; phụ. &#x
C2;m trưởng bao gồm &#x
E2;m thứ bố v&#x
E0; &#x
E2;m thứ, v&#x
E0; bao gồm &#x
E2;m thứ năm. V&#x
ED; dụ: C – E – G. Giữa C v&#x
E0; E l&#x
E0; một phần tía lớn, giữa E v&#x
E0; G l&#x
E0; một phần bố nhỏ, giữa C v&#x
E0; G l&#x
E0; một phần năm. V&#x
EC; vậy, trong một hợp &#x
E2;m, tía qu&#x
E3;ng hợp nhất c&#x
F9;ng một l&#x
FA;c. Nếu ch&#x
FA;ng ta di chuyển một nốt, ch&#x
FA;ng ta sẽ c&#x
F3; được một hợp ba thứ. Đầu ti&#x
EA;n n&#x
F3; đi k&#x
E8;m với một phần tía nhỏ, v&#x
E0; sau đ&#x
F3; l&#x
E0; một phần ch&#x
ED;nh. V&#x
ED; dụ: C – D-sắc n&#x
E9;t – G.

Bộ ba gồm hai phần tía thứ được gọi l&#x
E0; bộ cha giảm dần. Vào số nhì c&#x
E1;i lớn – bộ bố mở rộng. Nhưng ch&#x
FA;ng kh&#x
F4;ng thường được sử dụng trong chuỗi hợp &#x
E2;m guitar v&#x
EC; ch&#x
FA;ng c&#x
F3; &#x
E2;m thanh kh&#x
E1; đặc biệt. C&#x
F3; nhiều dạng hợp &#x
E2;m kh&#x
E1;c – từ bốn nốt. Ch&#x
FA;ng được gọi l&#x
E0; hợp &#x
E2;m thứ bảy.

Ch&#x
FA;ng ta c&#x
F3; thể th&#x
EA;m một phần ba trưởng hoặc một phần ba thứ v&#x
E0;o mỗi hợp &#x
E2;m bố (thứ, trưởng, giảm dần v&#x
E0; tăng cường) v&#x
E0; ch&#x
FA;ng ta c&#x
F3; được t&#x
E1;m hợp &#x
E2;m thứ bảy (thực tế l&#x
E0; bảy, v&#x
EC; một hợp &#x
E2;m tía tăng cường với một phần tía trưởng tạo th&#x
E0;nh một qu&#x
E3;ng t&#x
E1;m v&#x
E0; hợp &#x
E2;m thứ bảy kh&#x
F4;ng hoạt động ). Bạn c&#x
F3; thể tưởng tượng c&#x
F3; bao nhi&#x
EA;u khả năng để x&#x
E2;y dựng tiến tr&#x
EC;nh hợp &#x
E2;m guitar kh&#x
F4;ng? Phần thứ bảy chỉ ra rằng c&#x
F3; nốt thứ bảy giữa nốt đầu ti&#x
EA;n v&#x
E0; nốt cuối c&#x
F9;ng trong những hợp &#x
E2;m như vậy. Như vậy, từ một nốt nhạc ch&#x
FA;ng ta c&#x
F3; thể tr&#x
EC; ho&#x
E3;n được 11 hợp &#x
E2;m.

T&#x
EA;n
Số nửa cung
K&#x
FD; hiệu chữ c&#x
E1;i
Sơ đồ (để r&#x
F5; r&#x
E0;ng hơn tr&#x
EA;n đ&#x
E0;n piano)
Bộ ba ch&#x
ED;nh
4+3С
*
Bộ tía nhỏ3+4Cm
*
Giảm3+3Cdim
ph&#x
F3;ng đại
4+4Cầu
*
Hợp &#x
E2;m thứ bảy lớn
4+3+4Cmaj7
*
Hợp &#x
E2;m thứ bảy trưởng nhỏ
4+3+3С7
*
lớn nhỏ3+4+4Ccm+7
*
nhỏ nhỏ3+4+3Cm 7
*
Giảm nhỏ3+3+4Cm7b5
*
Giảm3+3+3Cdim7
*
ph&#x
F3;ng đại
4+4+3Cmaj7+5
*

Bạn c&#x
F3; thể đọc c&#x
E1;ch sử dụng Amped Studio Chord Generator v&#x
E0; thử tạo giai điệu của ri&#x
EA;ng m&#x
EC;nh trực tuyến.