Giới thiệu tổng quan
Bộ trang bị tổ chức
Hệ thống văn bản
Thủ tục hành chính
Thông tin Quy hoạch
Chính sách ưu tiên đầu tư
Công khai ngân sách
Quy trình ISOĐấu giá tài sản
*

*

*

*

*


Vĩnh Long Portal
Sở chiến lược và Đầu tư
Sở giao thông - Vận tải
Sở Xây dựng
Ban quản lý các KCN
Hội bảo trợ người bệnh nghèo
Truyền hình Vĩnh Long
Báo
Vĩnh Long
Điện lực Vĩnh Long
Bưu điện Vĩnh Long
Đại học tập Cửu Long
trường CĐKTTC Vĩnh Long

I. Phòng kinh tế tài chính và Hạ tầng:

Tham mưu, giúp Uỷ ban dân chúng huyện triển khai chức năng cai quản Nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; yêu quý mại; quy hoạch xây dựng, con kiến trúc; hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu gớm tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cung cấp nước, bay nước thành phố và khu công nghiệp, khu ghê tế, khu technology cao, các đại lý sản xuất vật tư xây dựng; phát sáng đô thị, hoa cỏ đô thị; thống trị nghĩa trang, trừ tha ma liệt sĩ; làm chủ xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật tư xây dựng; giao thông; công nghệ và công nghệ.

Bạn đang xem: Vật liệu xây dựng bé hai trà ôn

Số điện thoại: 02703.770332

Địa chỉ thư điện tử: pktht.hto
vinhlong.gov.vn

Thông tin về Lãnh đạo:

1. Ông Phạm Quốc Minh

- Chức vụ: Trưởng Phòng.

- Địa chỉ hộp thư năng lượng điện tử: pqminh.hto
vinhlong.gov.vn

- trách nhiệm đảm nhiệm: quản ngại lý, điều hành tất cả các lĩnh vực buổi giao lưu của Phòng; Phụ trách công tác tổ chức triển khai cán bộ; cách tân hành chính; thực hành tiết kiệm ngân sách chống tham nhũng, lãng phí ở đối chọi vị… Lãnh đạo điều hành chung về việc tiến hành các tiêu chí nông buôn bản mới

2. Ông Huỳnh Ngọc Đức

- Chức vụ: Phó Trưởng Phòng.

- Địa chỉ vỏ hộp thư điện tử: hnduc.hto
vinhlong.gov.vn

- trọng trách đảm nhiệm: Tham mưu cai quản nhà nước về Công nghiệp; tiểu bằng tay nghiệp; yêu mến mại; năng lượng điện năng; kỹ thuật và công nghệ; ISO; Trưởng Đoàn đánh giá liên ngành 389. Thẳng lãnh đạo điều hành và quản lý về việc triển khai các tiêu chí nông thôn bắt đầu gồm: tiêu chí số 4 về Điện nông thôn; tiêu chuẩn số 7 về các đại lý hạ tầng thương mại dịch vụ nông xã và chỉ tiêu 17.8 về phần trăm hộ mái ấm gia đình và đại lý sản xuất, sale thực phẩm tuân hành các biện pháp về đảm bảo bình an thực phẩm (Tiêu chí 17 về môi trường xung quanh và bình an thực phẩm).

3. Ông Nguyễn Quốc Triều

- Chức vụ: Phó trưởng phòng.

- Địa chỉ vỏ hộp thư điện tử: nqtrieu.hto
vinhlong.gov.vn

- trọng trách đảm nhiệm: Tham mưu quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng; cải tiến và phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị; nhà tại công sở; vật tư xây dựng; giao thông; cách tân hành chính. Thẳng lãnh đạo điều hành và quản lý về việc tiến hành các tiêu chí nông thôn new gồm: tiêu chí 01 về Quy hoạch; tiêu chuẩn 02 về Giao thông; tiêu chí 09 về bên ở dân cư và tiêu chí 17.4 về Mai táng cân xứng với dụng cụ và theo quy hướng (Tiêu chí 17 về môi trường và bình an thực phẩm).

II. Phòng dân tộc bản địa

Tham mưu, góp Uỷ ban quần chúng. # huyện triển khai chức năng cai quản Nhà nước về công tác làm việc dân tộc.

Số điện thoại: 02703.772.232

Địa chỉ thư năng lượng điện tử: pdtoc.hto
vinhlong.gov.vn

Thông tin về Lãnh đạo:

1. Ông Thạch thế Hiền

- Chức vụ: Trưởng Phòng.

- Địa chỉ hộp thư điện tử: tthien.hto
vinhlong.gov.vn

- trọng trách đảm nhiệm: Tham mưu ủy ban nhân dân huyện triển khai nhiệm vụ về lĩnh vực dân tộc.

III. Phòng giáo dục và Đào tạo:

Tham mưu, góp Ủy ban quần chúng. # huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: lịch trình và nội dung giáo dục đào tạo và đào tạo; tiêu chuẩn chỉnh nhà giáo cùng tiêu chuẩn chỉnh cán bộ cai quản giáo dục; tiêu chuẩn chỉnh cơ sở vật dụng chất, sản phẩm công nghệ trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp cho văn bằng, hội chứng chỉ; bảo đảm an toàn chất lượng giáo dục đào tạo và đào tạo.

Số điện thoại: 02703.770.361

Địa chỉ thư điện tử: pgdtraon
vinhlong.edu.vn

Thông tin về Lãnh đạo:

1. Ông Nguyễn Ngọc Khoảng

- Chức vụ: Trưởng Phòng.

-Số điện thoại: 0169.414.1898.

- Địa chỉ vỏ hộp thư điện tử: nnkhoang.hto
vinhlong.gov.vn

- trọng trách đảm nhiệm: lãnh đạo chung 03 bậc học.

2. Ông Ngô Trí Đức

- Chức vụ: Phó Trưởng Phòng.

- Địa chỉ hộp thư năng lượng điện tử: ntduc.hto
vinhlong.gov.vn

- trách nhiệm đảm nhiệm: chỉ huy bậc học Mầm non, tiểu học.

3. Ông Lê Hữu Hùng

- Chức vụ: Phó trưởng phòng.

- Địa chỉ vỏ hộp thư điện tử: lhhung.hto
vinhlong.gov.vn

- trọng trách đảm nhiệm: chỉ huy bậc học tập THCS.

IV. Phòng Lao hễ – yêu mến binh cùng Xã hội:

Tham mưu, góp Uỷ ban dân chúng huyện tiến hành chức năng làm chủ Nhà nước về: việc làm; dạy nghề; lao động, chi phí lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xóm hội bắt buộc, bảo đảm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); bình an lao động; người dân có công; bảo trợ xóm hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn làng mạc hội.

Số điện thoại: 02703.770.365

Địa chỉ thư điện tử: pldtbxh.hto
vinhlong.gov.vn

Thông tin về Lãnh đạo:

1. Ông Huỳnh Văn bé xíu Hai

- Chức vụ: Trưởng Phòng.

- Địa chỉ vỏ hộp thư năng lượng điện tử: hvbhai.hto
vinhlong.gov.vn

- trọng trách đảm nhiệm: chế độ người tất cả công; sút nghèo; Lao động vấn đề làm; Xuất khẩu lao động.

2. Ông Nguyễn Văn Lâm

- Chức vụ: Phó Trưởng Phòng.

- Địa chỉ vỏ hộp thư năng lượng điện tử: nvlam.hto
vinhlong.gov.vn

- trách nhiệm đảm nhiệm: dạy dỗ nghề; Bảo trợ xóm hội; phòng phòng TNXH; bình đẳng giới; trẻ em.

V. Phòng Nội vụ:

Tham mưu, góp Ủy ban quần chúng. # huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu tổ chức ngạch công chức trong số cơ quan, tổ chức triển khai hành bao gồm Nhà nước; vị trí vấn đề làm, cơ cấu tổ chức viên chức theo chức danh nghề nghiệp và công việc và con số người thao tác trong những đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương so với cán bộ, công chức, viên chức, lao đụng hợp đồng vào cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; cơ quan ban ngành địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, thị trấn và những người chuyển động không chuyên trách ở cấp cho xã; hội, tổ chức phi bao gồm phủ; văn thư, tàng trữ Nhà nước; tôn giáo; công tác làm việc thanh niên; thi đua- khen thưởng.

Số điện thoại: 0270.3771.580

Địa chỉ thư năng lượng điện tử: pnoivu.hto
vinhlong.gov.vn

Thông tin về Lãnh đạo:

1.Ông Hà Văn Thanh Khương

- Chức vụ: Trưởng Phòng.

- Địa chỉ hộp thư điện tử: hvtkhuong.hto
vinhlong.gov.vn

- nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách chung, đi sâu công tác tổ chức biên chế, chi phí lương, cán bộ, công chức phòng ban hành chính, sự nghiệp công ty nước, xã, thị trấn; xây dựng tổ chức chính quyền cơ sở; tổ chức Phi chủ yếu phủ; cách tân hành chính; đề án ISO 9001:2008; theo dõi và quan sát khối giáo dục; chủ tài khoản đơn vị. Phó chủ tịch Hội đồng lương của huyện cùng thực hiện một số trong những nhiệm vụ vị Huyện ủy, ubnd huyện giao.

2. Ông Phạm ngôi trường Giang

- Chức vụ: Phó Trưởng Phòng.

- Địa chỉ hộp thư điện tử: ptgiang.hto
vinhlong.gov.vn

- nhiệm vụ đảm nhiệm: Tham mưu giúp trưởng phòng các nhiệm vụ: thi đua - khen thưởng; tôn giáo; thống trị Tổ, Hội; văn thư lưu trữ nhà nước; địa giới hành chính và công tác cải cách và phát triển thanh niên. Phó quản trị thường trực Hội đồng Thi đua - khen thưởng, Hội đồng sáng kiến của huyện; Ủy quyền chủ thông tin tài khoản và tiến hành các nhiệm vụ khác khi được phân công.

VI. Phòng nông nghiệp và cải tiến và phát triển nông thôn:

Tham mưu, giúp Ủy ban quần chúng huyện tiến hành chức năng quản lý Nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; cải tiến và phát triển nông thôn; phòng, kháng thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; phạt triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, tài chính hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp thêm với ngành nghề, thôn nghề nông thôn.

Số năng lượng điện thoại: 02703.770.201

Địa chỉ thư năng lượng điện tử: pnnptnt.hto
vinhlong.gov.vn

Thông tin về Lãnh đạo:

1. Ông Nguyễn Văn Tám

- Chức vụ: Trưởng Phòng.

- Địa chỉ vỏ hộp thư điện tử: nvtam.hto
vinhlong.gov.vn

- nhiệm vụ đảm nhiệm: phụ trách chung về tất cả các hoạt động vui chơi của phòng về nghành nghề nông nghiệp với và cải cách và phát triển nông thôn. Không tính ra, với vai trò là thường trực ban chỉ huy xây dựng nông thôn bắt đầu và đề án tái tổ chức cơ cấu nông nghiệp tham mưu góp Huyện Ủy, ủy ban nhân dân trong công tác chỉ đạo, điều hành.

2. Ông Nguyễn Minh Thuấn

- Chức vụ: Phó Trưởng Phòng.

- Địa chỉ vỏ hộp thư điện tử: nmthuan.hto
vinhlong.gov.vn

- trọng trách đảm nhiệm: Tham mưu giúp trưởng phòng làm chủ nhà nước về công tác làm việc chăn nuôi với thú y, thủy sản, thủy lợi, nước không bẩn nông thôn, di dân và tái định cư, phòng chống thiên tai và TKCN trên địa phận huyện.

2. Ông Nguyễn Thanh Bình

- Chức vụ: Phó Trưởng Phòng.

- Địa chỉ vỏ hộp thư năng lượng điện tử: ntbinh.hto
vinhlong.gov.vn

- trọng trách đảm nhiệm: Tham mưu giúp trưởng phòng cai quản nhà nước về công tác làm việc trồng trọt, khuyến nông, tài chính tập thể, thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, bình yên thực phẩm, theo dõi, đo lường việc đầu tư, nhân rộng lớn các quy mô trình diễn.

Xem thêm: App Giải Bài Tập Vật Liệu Xây Dựng, Hướng Dẫn Giải Bài Tập Môn Vật Liệu Xây Dựng

VII. Chống Tài chính – Kế hoạch:

Tham mưu, giúp Ủy ban dân chúng huyện triển khai chức năng cai quản Nhà nước về: tài chính; planer và đầu tư; đk kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác ký kết xã, kinh tế tư nhân.

Số điện thoại: 02703.770.305

Địa chỉ thư điện tử: ptckh.hto
vinhlong.gov.vn

Thông tin về Lãnh đạo:

1. Ông Đặng Thành Thẹn

- Chức vụ: Trưởng Phòng.

- Địa chỉ vỏ hộp thư năng lượng điện tử: dtthen.hto
vinhlong.gov.vn

- nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách chung: phụ trách toàn bộ chuyển động cơ quan, đi sâu công tác tài chính, công tác làm việc cán bộ.

2. Ông Nguyễn Minh Tấn

- Chức vụ: Phó Trưởng Phòng.

- Địa chỉ vỏ hộp thư năng lượng điện tử: nmtan.hto
vinhlong.gov.vn

- trọng trách đảm nhiệm: Phụ trách ngân sách: lập dự trù và kiểm tra, đôn đốc câu hỏi chấp hành thanh quyết toán chi tiêu đúng quy định. Cai quản giá công sản, định giá tài sản dân sự, thi hành án.

VIII. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Tham mưu, giúp Ủy ban quần chúng huyện triển khai chức năng cai quản Nhà nước về: khu đất đai; khoáng sản nước; khoáng sản khoáng sản; môi trường.

Số năng lượng điện thoại: 02703.771.630

Địa chỉ thư năng lượng điện tử: phongtnmt.hto
vinhlong.gov.vn

Thông tin về Lãnh đạo:

1. Ông Cao Văn Diển

- Chức vụ: Trưởng Phòng.

-Số điện thoại: 02703.771.630

- Địa chỉ hộp thư năng lượng điện tử: cvdien.hto
vinhlong.gov.vn

- nhiệm vụ đảm nhiệm: Tổ chức tiến hành chức năng, nhiệm vụ thống trị nhà nước về khoáng sản và môi trường thiên nhiên của huyện.

2. Bà Nguyễn Thị Cẩm

- Chức vụ: Phó Trưởng Phòng.

-Số điện thoại: 02703.771.630

- Địa chỉ vỏ hộp thư điện tử: ntcam.hto
vinhlong.gov.vn

- trọng trách đảm nhiệm: tư vấn Trưởng chống về lĩnh vực thống trị nhà nước về tài nguyên nước, tài nguyên và môi trường.

2. Ông giữ Văn Dũng

- Chức vụ: Phó Trưởng Phòng.

-Số điện thoại: 02703.771.630

- Địa chỉ vỏ hộp thư điện tử: lvdung.hto
vinhlong.gov.vn

- nhiệm vụ đảm nhiệm: tư vấn Trưởng chống về lĩnh vực làm chủ nhà nước về khu đất đai.

IX. Phòng tư pháp:

Tham mưu, giúp Ủy ban quần chúng huyện thực hiện chức năng cai quản Nhà nước về: công tác xây dựng với thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, giải pháp xử lý văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật, kiểm soát và điều hành thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải nghỉ ngơi cơ sở, giúp sức pháp lý, nuôi nhỏ nuôi, hộ tịch, hội chứng thực, đền bù Nhà nước và các công tác tư pháp không giống theo phương tiện của pháp luật; làm chủ công tác thi hành luật pháp về xử lý vi phạm luật hành chính.

Số điện thoại: 02703.770.226

Địa chỉ thư năng lượng điện tử: ptphap.hto
vinhlong.gov.vn

Thông tin về Lãnh đạo:

1. Ông Nguyễn Văn Đợi

- Chức vụ: Trưởng Phòng.

-Số điện thoại: 01689.966.597

- Địa chỉ hộp thư điện tử: nvdoi.hto
vinhlong.gov.vn

- trách nhiệm đảm nhiệm: Trưởng phòng là fan đứng đầu, chỉ đạo Phòng tứ pháp trực tiếp quản lý điều hành mọi mặt hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan trình độ chuyên môn và phụ trách trước thị trấn uỷ, Hội đồng nhân dân, ubnd huyện và quản trị UBND huyện mặt khác trực tiếp thực hiện một trong những đầu việc như sau: công tác xây dựng với thi hành văn phiên bản QPPL; Thẩm định, đánh giá và xử lý văn bản QPPL; Công tác phối kết hợp phổ biến giáo dục pháp luật; phối hợp các ngành tiến hành công tác kiểm tra, điều tra theo lý lẽ của pháp luật; Công tác cai quản phân công công tác làm việc cán bộ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo quy định; thống trị tài chính, gia tài của cơ quan;- triển khai những vấn đề khác do ủy ban nhân dân hoặc chủ tịch UBND thị trấn phân công; phụ trách về việc thực hành thực tế tiết kiệm, kháng lãnh chi phí và phụ trách khi để xẩy ra tình trạng tham nhũng, khiến thiệt sợ hãi trong đối chọi vị. Phụ trách chỉ đạo làm chủ nhà nước trên lĩnh vực Tư pháp đối với các xã: Lục Sĩ Thành, Phú Thành, Xuân Hiệp, Hoà Bình, Nhơn Bình, Trà Côn, Tân Mỹ.

2. Ông Nguyễn Văn Bảy

- Chức vụ: Phó Trưởng Phòng.

- Địa chỉ vỏ hộp thư năng lượng điện tử: nvbay.hto
vinhlong.gov.vn

- trọng trách đảm nhiệm: Phó trưởng phòng được sự cắt cử của trưởng Phòng, giúp trưởng chống trực tiếp chỉ đạo giải quyết toàn bộ các bước trong các lĩnh vực, địa bàn được phân công; Đối với những vấn đề lớn, quan trọng, mẫn cảm và ảnh hưởng đến nhà trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của phòng nước nên kịp thời report với trưởng phòng cho ý kiến mới được thực hiện. Phó trưởng phòng trực tiếp giải quyết một số đầu việc như sau: theo dõi và quan sát thi hành pháp luật; xử phân phát hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; cách tân thủ tục hành chính; Đăng ký, làm chủ về Hộ tịch, triệu chứng thực; đánh giá hồ sơ liên quan lĩnh vực Hộ tịch, bồi thường nhà nước; Đấu giá chỉ tài sản; giúp sức pháp lý; chỉ huy Hoà giải cơ sở; quản lý hành chính trong phòng Tư pháp ( Báo cáo, xây dựng những kế hoạch, theo yêu mong của Sơ tứ pháp, ủy ban nhân dân huyện hoặc chủ tịch UBND thị xã theo cắt cử của trưởng phòng). Phối kết hợp với các Phòng, Ban thuộc Sở tứ pháp, ubnd huyện và các Khối, ngành không giống để giải quyết các quá trình có tương quan đến lĩnh vực, nhiện vụ được phân công; Phụ trách chỉ đạo thống trị nhà nước trên nghành nghề Tư pháp so với với các xã, thị xã như: thị xã Trà Ôn, Thiện Mỹ, Tích Thiện, Vĩnh Xuân, Thuận Thới, Thới Hoà, Hựu Thành.

X. Phòng văn hóa truyền thống và Thông tin:

Tham mưu, góp Ủy ban dân chúng huyện thực hiện chức năng làm chủ Nhà nước về: văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; technology thông tin; phạt thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

Số điện thoại: 02703.770.306

Địa chỉ thư năng lượng điện tử: pvhtt.hto
vinhlong.gov.vn

Thông tin về Lãnh đạo:

Ông nai lưng Văn Ẩn

- Chức vụ: Quyền Trưởng Phòng.

- Địa chỉ hộp thư năng lượng điện tử: tvan.hto
vinhlong.gov.vn

- trọng trách đảm nhiệm: quản lý điều hành tất cả hoạt động, phân công, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của công chức của đơn vị. Phụ trách bình thường toàn bộ hoạt động của ngành văn hóa truyền thống - Thông tin; chỉ huy thực hiện những mặt công tác của phòng Văn hóa Thông tin. Trực tiếp tham mưu ubnd huyện về công tác làm việc cán bộ, lãnh đạo trực tiếp các lĩnh vực thuộc phạm vi của ngành.

XI. Phòng Y tế:

Tham mưu, góp Ủy ban nhân dân huyện tiến hành chức năng quản lý Nhà nước về: Y tế dự phòng; thăm khám bệnh, chữa bệnh, hồi phục chức năng; y dược cổ truyền; sức mạnh sinh sản; trang sản phẩm y tế; dược; mỹ phẩm; an ninh thực phẩm; bảo hiểm y tế; số lượng dân sinh - kế hoạch hóa gia đình.

Số điện thoại: 02703.711.724

Địa chỉ thư điện tử: pyte.hto
vinhlong.gov.vn

Thông tin về Lãnh đạo:

1. Ông Nguyễn Văn Hiếu

- Chức vụ: Quyền Trưởng Phòng.

- Địa chỉ hộp thư năng lượng điện tử: nvhieu.hto
vinhlong.gov.vn

- trọng trách đảm nhiệm: triển khai nhiệm vụ của Trưởng phòng Y tế.

XII. điều tra huyện:

Tham mưu, giúp Ủy ban quần chúng. # huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: công tác thanh tra, giải quyết và xử lý khiếu nại, tố giác trong phạm vi cai quản Nhà nước của Ủy ban dân chúng huyện; triển khai nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi thanh tra xử lý khiếu nại, cáo giác và phòng, chống tham nhũng theo pháp luật của pháp luật.

Số điện thoại: 02703.770.303

Địa chỉ thư năng lượng điện tử: thanhtra.hto
vinhlong.gov.vn

Thông tin về Lãnh đạo:

1. Ông lưu lại Chí Thương

- Chức vụ: Chánh Thanh tra.

- Địa chỉ hộp thư điện tử: lcthuong.hto
vinhlong.gov.vn

- nhiệm vụ đảm nhiệm: phụ trách chung về công tác làm việc thanh tra, khiếu nại - tố giác và phòng, phòng tham nhũng và những nhiệm vụ khác.

2. Ông Đỗ Văn Sáu

- Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra.

- Địa chỉ hộp thư năng lượng điện tử: dvsau.hto
vinhlong.gov.vn

- trọng trách đảm nhiệm: Phụ trách nghành thanh tra kinh tế - làng hội, tổ chức tiến hành văn hoá công sở và trọng trách khác lúc được phân công.

2. Ông Dương Văn Hận

- Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra.

- Địa chỉ vỏ hộp thư năng lượng điện tử: dvhan.hto
vinhlong.gov.vn

- trọng trách đảm nhiệm: Phụ trách nghành tiếp dân, giải quyết và xử lý khiếu nại, tố giác và phòng phòng tham nhũng và trách nhiệm khác khi được phân công.

XIII. Ban Bồi thường, cung cấp và Tái định cư huyện:

Số điện thoại: 02703.506.113

Địa chỉ thư năng lượng điện tử: banboithuong.hto
vinhlong.gov.vn

Thông tin về Lãnh đạo:

1. Ông Nguyễn Văn Vũ

- Chức vụ: Trưởng ban.

- Địa chỉ vỏ hộp thư điện tử: nvvu.hto
vinhlong.gov.vn

- trọng trách đảm nhiệm: chịu trách nhiệm chung về công tác thanh tra, năng khiếu nại- tố giác và phòng, phòng tham nhũng và các nhiệm vụ khác.

XIV. Ban làm chủ Dự án Đầu tứ Xây dựng:

Địa chỉ thư năng lượng điện tử: banqldaxdcb.hto
vinhlong.gov.vn

Thông tin về Lãnh đạo:

1. Ông Lê phạt Tân

- Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ hộp thư năng lượng điện tử: lptan.hto
vinhlong.gov.vn

- nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách cai quản lý, quản lý chung mọi quá trình của đối kháng vị. đồ mưu hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, lãnh đạo và đo lường việc triển khai các công tác làm việc tư vấn làm chủ dự án theo cơ chế của pháp luật. Làm chủ toàn thể viên chức và nhân viên cấp dưới hợp đồng lao động của 1-1 vị. Quản lý, thực hiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài thiết yếu của đối kháng vị.

2. Ông Phạm Văn Tùng

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Địa chỉ vỏ hộp thư năng lượng điện tử: pvtung.hto
vinhlong.gov.vn

- nhiệm vụ đảm nhiệm: góp Giám đốc chỉ đạo một số mặt công tác làm việc và phụ trách trước giám đốc về nhiệm vụ được phân công. Thay mặt Giám đốc điều hành chuyển động đơn vị khi được uỷ quyền. Phụ trách công trình dân dụng. Tham mưu mang lại Lãnh đạo giải quyết các thắc mắc, năng khiếu nại tương quan đến quá trình của đơn vị.

3. Ông Lê Đức Minh

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Địa chỉ vỏ hộp thư điện tử: ldminh.hto
vinhlong.gov.vn

- nhiệm vụ đảm nhiệm: góp Giám đốc lãnh đạo một số mặt công tác làm việc và chịu trách nhiệm trước giám đốc về nhiệm vụ được phân công. Thay mặt Giám đốc điều hành vận động đơn vị lúc được uỷ quyền. Phụ trách dự án công trình giao thông. Tham mưu cho Lãnh đạo giải quyết và xử lý các thắc mắc, năng khiếu nại liên quan đến quá trình của đối kháng vị.

vật liệu xây dựng là một trong những sản phẩm thuộc nghành nghề dịch vụ vật liệu xây dựng, được tổng hợp chi tiết theo từng khoanh vùng địa lý bởi cộng đồng đại lý việt

Nếu ai đang tìm kiếm tin tức về các đại lý vật tư xây dựng tại Trà Ôn để ship hàng cho nhu cầu marketing hoặc hy vọng tìm địa chỉ bán vật tư xây dựng trên Trà Ôn để hỏi về giá vật tư xây dựng thì những thông tin sau đây sẽ giúp cho bạn tìm được đại lý vật tư xây dựng phù hợp.


*
đại lý vật tư xây dựng tại Trà Ôn

Làm đại lý phân phối bán vật tư xây dựng trên Trà Ôn - xu hướng kinh doanh bạn vẫn muốn thử?

Hiện nay, nhu cầu sử dụng về các sản phẩm vật liệu xây dựng của doanh nghiệp tại Trà Ôn, Vĩnh Long đang tăng cao, vày vậy việc kinh doanh vật tư xây dựng vẫn là xu thế đi mang đến thu nhập cao cho các đại lý chào bán buôn, bán lẻ trên địa bàn. Vậy để kinh doanh vật liệu xây dựng tại Trà Ôn với lại công dụng cao bạn cần làm gì? hãy thuộc Đại Lý Việt tham khảo một vài thông tin tiếp sau đây nhé !

*
làm cho đại lý vật liệu xây dựng trên Trà Ôn

Kiểm tra dung lượng thị trường, nhu cầu khách hàng về vật liệu xây dựng

Có cầu thì mới có thể có cung, bạn có nhu cầu kinh doanh bất kể sản phẩm làm sao thì việc đầu tiên là phải tò mò được nhu yếu về sản phẩm đó ở mức độ nào, người sử dụng có vồ cập và hưởng trọn ứng về thành phầm mà nhiều người đang dự định sale hay không? vật liệu xây dựng cũng là giữa những sản phẩm bên trong quy hiện tượng đó.

khẳng định thị trường tiềm năng: bạn phải xác định được thị phần tiềm năng cũng như đối tượng chủ yếu cho sản phẩm vật liệu xây dựng mà lại mình dự kiến gớm doanh, tự đó bạn sẽ có được sự kim chỉ nan trong cách tiếp cận mang đến đúng đối tượng người sử dụng khách hàng mà mình nhắm tới.

Xác định đối thủ cạnh tranh: khám phá xem sản phẩm vật liệu xây dựng hiện có đối thủ đối đầu nào trên địa phận Trà Ôn tốt không, số lượng bao nhiêu và họ hiện đang ở đâu, có đáp ứng nhu cầu được hết yêu cầu khách hàng hay không là điều vô cùng quan trọng đặc biệt trước khi bạn có nhu cầu làm đại lý vật tư xây dựng trên Trà Ôn, Vĩnh Long thành công

xác minh nhu mong về vật tư xây dựng: hãy thử gõ trên top mạng tìm kiếm google về từ bỏ khóa vật liệu thành lập tại Trà Ôn các bạn sẽ kiểm tra được tất cả bao nhiêu kết quả hiển thị, số lượng kết quả càng mập thì chứng tỏ nhu ước về thành phầm càng nhiều. Kề bên đó, bạn cũng có thể tham khảo bằng phương pháp hỏi chúng ta bè, người thân để xem phản nghịch ứng của họ như vậy nào, từ bỏ đó không ít bạn cũng sẽ có dòng nhìn bao gồm về nhu yếu sử dụng sản phẩm

Tìm add bán vật tư xây dựng trên Trà Ôn để xem thêm giá

Sau khi đã phân tích được nhu cầu thị trường, bước tiếp sau bạn nên tìm kiếm những địa chỉ bán vật tư xây dựng tại Trà Ôn hoặc các đại lý cung ứng vật liệu xây dựng nhằm dò hỏi về chế độ giá, từ đó bạn sẽ định hình được form giá thị phần

*
showroom bán vật liệu xây dựng tại Trà Ôn

công việc chuẩn bị khi mong mở đại lý vật liệu xây dựng trên Trà Ôn

Chuẩn bị tài chính: Tùy từng sản phẩm khác nhau cũng tương tự quy định về giao dịch tối thiểu từ từng nhà cung ứng vật liệu xây dựng là khác nhau mà chúng ta có thể dự trù ngân sách đầu tư cho phù hợp. Trong khi bạn cũng cần ngân sách chi tiêu cho vận động kinh doanh, mặt bằng, lương nhân viên cải cách và phát triển thị ngôi trường

Chuẩn bị mặt bằng, kho bãi: Mỗi nghành nghề dịch vụ sẽ bao gồm yêu cầu về kho bến bãi khác nhau, tuy nhiên bạn cũng có thể cân kể một số sản phẩm gọn nhẹ sẽ không yêu cầu về kho bãi to lớn mà hoàn toàn có thể kết phù hợp tại showroom, cửa hàng kinh doanh của mình, như vậy chúng ta cũng có thể tiết kiệm được một số ngân sách ban đầu. Để kinh doanh vật liệu xây dựng trên Trà Ôn hiệu quả thì khía cạnh bằng sale là điều tiên quyết đem lại 70% cơ hội kinh doanh cũng như tiếp cận và truyền tải thông điệp thành phầm vật liệu xây dựng đến bạn tiêu dùng.

Tìm nhà cung cấp vật liệu xây dựng: hiện thời có không hề ít nhà cung cấp vật liệu xây dựng trên thị trường việt nam sẵn sàng hợp tác và ký kết với bạn về việc trở thành đại lý vật liệu xây dựng tại Trà Ôn với nhiều chế độ đại ngộ hấp dẫn. Chúng ta có thể dễ dàng kiếm tìm kiếm thông tin các nhà hỗ trợ vật liệu xây dựng trên website xaydungmh.com hoặc tại website chuyên cho mở đại lý phân phối như timdaily.com.vn

Đàm phán cùng ký phối kết hợp đồng: sau khi đã mày mò kỹ về nhu cầu thị trường, chuẩn bị mọi thứ chuẩn bị thì việc sau đó là chọn lựa nhà hỗ trợ uy tín, tiến hành đàm phán về đúng theo đồng, chế độ đại lý cùng ký kết hợp đồng đại lý.

yêu thương cầu cộng đồng Đại Lý Việt giúp đỡ

Nêu bạn vẫn chưa tìm kiếm được sản phẩm với nhà hỗ trợ phù hợp, chúng ta có thể yêu cầu cộng đồng Đại Lý Việt cung ứng hoàn toàn miễn phí tổn nhé. Shop chúng tôi luôn nỗ lực kết nối những nhà sản xuất vật tư xây dựng với đại lý tìm tới nhau để cùng nhau hợp tác, bên nhau phát triển, do một cộng đồng cửa hàng đại lý Việt bự mạnh, sum vầy và phân phát triển.