1. Giả dụ DN bán sản phẩm cho quý khách có cố nhiên giấy bh sửa chữa: Doanh nghiệp tự ước tính đưa ra phí bh trên cơ sở con số sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa đã khẳng định là tiêu thụ trong kỳ, ghi:

Nợ TK 641 - túi tiền bán hàng

Có TK 352 - dự phòng phải trả (3521).

Bạn đang xem: Phí bảo hành công trình xây dựng

2. Khi phát sinh các khoản chi tiêu liên quan tiền về bh sản phẩm, hàng hóa:

a. Còn nếu không có thành phần độc lập về bh sản phẩm, sản phẩm hoá:

- lúc phát sinh các khoản ngân sách liên quan mang đến việc bảo hành sản phẩm, mặt hàng hoá, ghi:

Nợ các TK 621, 622, 627,...

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 152, 214, 331, 334, 338,...

- Cuối kỳ, kết chuyển bỏ ra phí bảo hành sản phẩm, hàng hoá thực tế phát sinh vào kỳ, ghi:

Nợ TK 154 - chi tiêu SXKD dở dang

Có những TK 621, 622, 627,...

- lúc sửa chữa bảo hành sản phẩm, hàng hoá ngừng bàn giao mang đến khách hàng, ghi:

Nợ TK 352 - dự trữ phải trả (3521)

Nợ TK 641 - chi phí bán sản phẩm (phần dự trữ phải trả về bảo hành sản phẩm, hàng hoá còn thiếu)

bao gồm TK 154 - chi tiêu sản xuất, sale dở dang.

b. Giả dụ có bộ phận độc lập về bảo hành sản phẩm, mặt hàng hoá, số tiền đề nghị trả cho cỗ phận bh về đưa ra phí bh sản phẩm, hàng hoá. Khi ngừng bàn giao cho khách hàng, ghi:

Nợ TK 352 - dự trữ phải trả (3521)

Nợ TK 641 - chi phí bán hàng (chênh lệch nhỏ tuổi hơn giữa dự phòng phải trả bh sản phẩm, mặt hàng hoá so với chi phí thực tế về bảo hành)

gồm TK 336 - đề xuất trả nội bộ.

3. Lúc lập report tài chính, dn phải xác minh số dự phòng bh sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa cần trích lập:

+ trường hợp số dự phòng cần lập ở kỳ kế toán tài chính này to hơn số dự trữ phải trả sẽ lập ngơi nghỉ kỳ kế toán trước tuy vậy chưa thực hiện hết thì số chênh lệch hạch toán vào bỏ ra phí, ghi:

Nợ TK 641 - chi tiêu bán hàng

gồm TK 352 - dự trữ phải trả (3521).

+ nếu số dự phòng phải trả bắt buộc lập sinh sống kỳ kế toán tài chính này nhỏ hơn số dự trữ phải trả đang lập nghỉ ngơi kỳ kế toán trước dẫu vậy chưa sử dụng hết thì số chênh lệch hoàn nhập ghi giảm bỏ ra phí, ghi:

Nợ TK 352 - dự trữ phải trả (3521)

gồm TK 641 - chi phí bán hàng.

B. Cách hạch toán dự phòng bảo hành công trình xây dựng:

1. Việc trích lập dự phòng bảo hành công trình xây dựng: tiến hành cho từng công trình, hạng mục công trình hoàn thành, chuyển nhượng bàn giao trong kỳ. Khi xác định số dự trữ phải trả về bỏ ra phí bảo hành công trình xây dựng, ghi:

Nợ TK 627 - giá thành sản xuất chung

gồm TK 352 - dự phòng phải trả (3522).

2. Lúc phát sinh những khoản túi tiền liên quan mang lại khoản dự phòng phải trả về bh công trình xây dựng:

a. Ngôi trường hợp công ty tự thực hiện việc bảo hành công trình xây dựng:

- khi phát sinh các khoản giá cả liên quan tới việc bảo hành, ghi:

Nợ các TK 621, 622, 627,...

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 152, 214, 331, 334, 338,...

- Cuối kỳ, kết chuyển bỏ ra phí bh thực tế phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 154 - ngân sách SXKD dở dang

Có những TK 621, 622, 627,...

Xem thêm: 700 triệu xây nhà 700 triệu, ý tưởng xây nhà 2 tầng giá 700 triệu đẹp miễn chê

- khi sửa chữa bảo hành công trình xong bàn giao cho khách hàng, ghi:

Nợ TK 352 - dự phòng phải trả (3522)

Nợ TK 632 - giá vốn hàng bán (chênh lệch thân số dự trữ đã trích lập bé dại hơn chi phí thực tế về bảo hành)

tất cả TK 154 - ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh dở dang.

b. Trường hòa hợp giao cho đơn vị trực trực thuộc hoặc mướn ngoài tiến hành việc bảo hành, ghi:

Nợ TK 352 - dự phòng phải trả (3522)

Nợ TK 632 - giá vốn hàng chào bán (chênh lệch thân số dự trữ đã trích lập nhỏ tuổi hơn giá cả thực tế về bảo hành)

Có các TK 331, 336...

3. Không còn thời hạn bảo hành công trình xây dựng: công trình không phải bh hoặc số dự phòng phải trả về bh công trình xây dựng khủng hơn giá thành thực tế phát sinh thì số chênh lệch phải hoàn nhập, ghi:

Xin hỏi trong hoạt động xây dựng thì nút tiền bh công trình xây cất được cơ chế tối thiểu là bao nhiêu? - Văn Nhân (Bình Phước)


*
Mục lục bài viết

Bảo hành dự án công trình xây dựng là gì?

Căn cứ khoản 17 Điều 2 Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định bảo hành công trình tạo là sự cam đoan của bên thầu về nhiệm vụ khắc phục, sửa chữa trong một thời hạn nhất định những hư hỏng, khiếm khuyết hoàn toàn có thể xảy ra trong quy trình khai thác, sử dụng dự án công trình xây dựng.

Mức tiền bh công trình xây dựng tối thiểu là bao nhiêu?

Căn cứ khoản 7 Điều 28 Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định so với công trình áp dụng vốn chi tiêu công hoặc vốn nhà nước ngoài chi tiêu công, nút tiền bh tối thiểu được hiện tượng như sau:

- 3% quý giá hợp đồng đối với công trình thi công cấp quan trọng đặc biệt và cấp cho I;

- 5% quý hiếm hợp đồng đối với công trình xây dựng cung cấp còn lại;

- mức tiền bh đối với công trình sử dụng vốn khác rất có thể tham khảo các mức tối thiểu nêu trên nhằm áp dụng.

Mức tiền bảo hành công trình xây dựng buổi tối thiểu là bao nhiêu? (Hình tự internet)

Trách nhiệm của những chủ thể trong bảo hành công trình xây dựng

Căn cứ Điều 29 Nghị định 06/2021/NĐ-CP dụng cụ trách nhiệm của các chủ thể trong bh công trình xây dựng cụ thể như sau:

(1) trong thời gian bh công trình xây dựng, lúc phát hiện hư hỏng, khuyết thiếu của công trình thì công ty đầu tư, chủ sở hữu hoặc bạn quản lý, thực hiện công trình thông báo cho chủ đầu tư để yêu ước nhà thầu xây cất xây dựng công trình, đơn vị thầu cung ứng thiết bị tiến hành bảo hành.

(2) bên thầu xây cất xây dựng, nhà thầu đáp ứng thiết bị thực hiện bảo hành phần công việc do mình thực hiện sau khoản thời gian nhận được thông tin yêu cầu bh của chủ đầu tư, chủ thiết lập hoặc tín đồ quản lý, thực hiện công trình so với các hư hỏng tạo nên trong thời gian bh và đề xuất chịu mọi chi tiêu liên quan đến tiến hành bảo hành.

(3) đơn vị thầu kiến thiết xây dựng công trình, đơn vị thầu cung ứng thiết bị tất cả quyền tự chối bảo hành trong các trường vừa lòng hư hỏng, khuyết thiếu phát sinh chưa phải do lỗi trong phòng thầu tạo ra hoặc do vì sao bất khả chống được công cụ trong vừa lòng đồng xây dựng. Trường hợp hư hỏng, khiếm khuyết phát sinh bởi vì lỗi của phòng thầu nhưng nhà thầu không thực hiện bảo hành thì chủ đầu tư có quyền thực hiện tiền bh để mướn tổ chức, cá nhân khác tiến hành bảo hành. Chủ đầu tư, chủ thiết lập hoặc người quản lý, sử dụng dự án công trình có trách nhiệm thực hiện đúng phương pháp về vận hành, gia hạn công trình tạo ra trong quy trình khai thác, áp dụng công trình.

(4) Chủ đầu tư chi tiêu có nhiệm vụ kiểm tra, sát hoạch việc thực hiện bảo hành của đơn vị thầu kiến tạo xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị.

(5) Xác nhận kết thúc việc bảo hành công trình xây dựng:

- Khi chấm dứt thời gian bảo hành, bên thầu thi công xây dựng dự án công trình và đơn vị thầu cung ứng thiết bị lập báo cáo hoàn thành công xuất sắc tác bh gửi chủ đầu tư. Chủ đầu tư có nhiệm vụ xác nhận hoàn thành việc bảo hành công trình sản xuất cho bên thầu bởi văn phiên bản và hoàn trả tiền bảo hành (hoặc giải phóng thư bảo lãnh bh của ngân hàng có quý hiếm tương đương) cho những nhà thầu trong trường hợp tác dụng kiểm tra, nghiệm thu việc thực hiện bảo hành của đơn vị thầu xây dựng xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị nêu trên điểm (4) đạt yêu cầu;

- Chủ sở hữu hoặc fan quản lý, sử dụng dự án công trình có trách nhiệm tham gia chứng thực hoàn thành bh công trình thành lập cho nhà thầu xây dựng xây dựng công trình xây dựng và bên thầu đáp ứng thiết bị khi gồm yêu mong của nhà đầu tư.

(6) công ty thầu điều tra khảo sát xây dựng, bên thầu kiến tạo xây dựng công trình, nhà thầu thi công xây dựng công trình, đơn vị thầu đáp ứng thiết bị công trình xây dựng và những nhà thầu khác gồm liên quan phụ trách về quality đối cùng với phần công việc do mình triển khai kể cả sau thời hạn bảo hành.

(7) Đối với công trình xây dựng nhà ở, nội dung, yêu thương cầu, trách nhiệm, hình thức, cực hiếm và thời hạn bảo hành thực hiện theo luật pháp của luật pháp về bên ở.


Nội dung nêu trên là phần giải đáp, support của công ty chúng tôi dành cho quý khách của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu người sử dụng còn vướng mắc, vui mắt gửi về e-mail info