Chi giá thành xây dựng là khoản bỏ ra có đặc thù biến thiên cùng khó xác minh nhất trong linh vực kế toán. Vậy hạch toán ngân sách xây dựng thế nào đúng cùng đủ. Công việc kế toán yêu cầu làm khi hạch toán khoản đưa ra này bao gồm những gì.

Bạn đang xem: Công trình xây dựng hạch toán vào tài khoản nào

Kế toán Lê Ánh xin phân tách sẻ nội dung bài viết hướng dẫn hạch toán ngân sách chi tiêu trong xây dựng chúng ta cùng tham khảo. 


Nội dung bài bác viết:

1. Hạch toán chi phí xây dựng - nguyên liệu trực tiếp2. Hướng dẫn hạch toán chi phí xây dựng trong ngân sách nhân công trực tiếp3. Hạch toán với chi tiêu sử dụng máy thi công4. Hạch toán giá cả xây dựng với chi phí sản xuất ngân sách sản xuất chung

*

Kế toán xây dựng lúc hạch toán túi tiền xây dựng cần chú ý những điều phải để ý về hạch toán các khoản giá cả như sau:

1. Hạch toán ngân sách xây dựng - nguyên vật liệu trực tiếp

1.1. Hạch toán các tài khoản kế toán sử dụng

Hạch toán TK 621 (TK chí phí tổn NVL trực tiếp). Được dùng để phản ánh giá cả nguyên vật tư và túi tiền xây lắp thực hiện cho chuyển động sản xuất của doanh nghiệp xây lắp, lúc hạch toán giá cả xây dựng như sau 

Bên Nợ: Ghi trị giá chỉ thực của nguyên đồ liệu, xuất cần sử dụng cho chuyển động sản xuất và phát hành và thêm vào công nghiệp tại kỳ hạch toán.Bên Có:

- kế toán tài chính hạch toán trị giá vật liệu trực tiếp, mà áp dụng không hết sẽ được nhập vào kho.

- Kế toán buộc phải kết chuyển hoặc phân bổ toàn bộ giá trị vật liệu được sử dụng thực tế trong kỳ chế tạo vào TK 154 (chi phí sản phẩm dở dang, cụ thể để tính túi tiền công trình xây đính và thành phầm phẩm,dịch vụ …

Lưu ý: trên TK 621 sẽ không có số dư cuối kỳ, đề nghị được mở chi tiết theo từng hoạt động trong doanh nghiệp lớn xây lắp, dịch vụ. Giả dụ hạch toán nên mở cụ thể áp dụng cùng với từng đối tượng để tính vào thời điểm cuối kỳ kết chuyển chi phí, chi phí thực tế vào cụ thể từng công trình.

1.2. Cách thức hạch toán chi phí xây dựng

Hạch toán khi xuất NVL, thực hiện cho sản xuất, dịch vụ trong kỳ hạch toán như sau:

Nợ TK 621 – Ghi túi tiền nguyên vật tư trưc tiếp.

Có TK 152: trường hợp kế toán download NVL đưa vào và sử dụng ngay không qua lưu giữ kho với doanh nghiêp xây gắn tính thuế vận dụng cho cách thức tính thuế GTGT bằng phương thức khấu trừ hạch toán những chi phí:

Nợ TK 621 (giá không áp thuế GTGT)

Nợ TK 133 (1331) ( Thuế GTGT được khấu trừ đầu vào)

Có TK 111, 112, 331…

1.3. Trường hợp kế toán mua vật liệu sử dụng cho sản xuất kinh doanh và xây đính tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hay không phải trường hợp chịu thuế GTGT ghi:

Nợ TK 621 – (Giá đã áp thuế GTGT)

Có TK 111, 112, 331…

1.4. Hạch toán giá cả xây dựng trong trường hợp doanh nghiệp xây lắp đề xuất tạm ứng các ngân sách hạch toán nội bộ, đơn vị chức năng nhận khoán

- Trường hợp tạm ứng kế toán sẽ ghi:

Nợ TK 141 (1413) – (Khoản lâm thời ứng về giá thành xây dựng nội bộ)

Có TK 111, 112, 152 …

- trường hợp bạn dạng quyết toán với tạm ứng với mức giá trị trọng lượng xây dựng đang hoàn thành, bàn giao và được xem xét như sau: 

Nợ TK 621 – (hạch toán túi tiền NVL trực tiếp)

Nợ TK 133 (Nếu có)

Có TK 141 (1413)

Trong trường đúng theo số nguyên vật liệu đã xuất ra không sử dụng hết vào hạch toán như sau:

Nợ TK 152

Có TK 621


*

Khóa học tập kế toán xây dựng


2. Khuyên bảo hạch toán chi tiêu xây dựng trong giá thành nhân công trực tiếp

hướng dẫn hạch toán chi phí xây dựng khi làm kế toán sản xuất 

2.1. Thông tin tài khoản sử dụng hạch toán ngân sách chi tiêu xây dựng TK622

Bản chất TK622 nhằm phản ánh túi tiền lao đông trực tiếp gia nhập vào vận động xây lắp, phân phối và cung ứng dịch vụ. Lưu lại ý túi tiền lao động này gồm những khoản cần trả cho những người lao cồn thuộc quản lý và lao hễ thuê ngoài.

Hạch toán TK 622 như sau:

Nợ TK 622 (Chi chi phí nhân côn gồm: chi phí lương, tiền công huân động và các khoản trích trên chi phí lương theo quy định.)

Có TK154 - ngân sách sản xuất dở dang.

2.2. Hạch toán ngân sách xây dựng cố thể

- lúc hạch toán túi tiền xây dựng sẽ dựa vào bảng tính lương cho công nhân cho chuyển động xây lắp, cấp dưỡng và hỗ trợ dịch vụ gồm lương chính, lương phụ và những khoản phụ cấp theo lương như sau:

Nợ TK 622

Có TK 334( 3341- Khoản chi nên trả mang đến công nhân viên)

Có TK334 (3342-tiền lương trả mang lại lao đụng thuê ngoài)

- những trường phù hợp BHXH, BHYT, KPCĐ trực tiếp sản xuất sản phẩm công nghiệp và cung cấp dịch vụ.

Nợ TK 622

tất cả TK 338 (3382, 3383, 3384)

- nếu kế toán nhất thời ứng túi tiền tiền công tiến hành giá trị khối lượng giao khoán và thiết kế không áo dụng với tổ chức kế toán riêng.

Nợ TK 141 – ngân sách tạm ứng xây gắn thêm giao khoán nội bộ.

Có TK 111, 112 …

- Quyết toán tạm ứng về giá trị xây lắp ngừng và bàn giao được chăm bẵm và ghi như sau:

Nợ TK 622

Có TK 141

3. Hạch toán với giá thành sử dụng thứ thi công

3.1. Ngôi trường hợp tài khoản kế toán sử dụng chi tiêu máy kiến thiết TK623

Chi phí thực hiện máy thi công sẽ được dùng để tập vừa lòng và phân chia vào giá thành xử dụng xe, sản phẩm thi công ship hàng xây đính công trình.

TK 623 chỉ sử dụng ngân sách sử dụng xe, máy xây dựng với trường hợp công ty lớn xây đính công trinh tính theo phương thức xây cất hỗn vừa lòng vừa áp dụng bằng tay thủ công vừa phối hợp bằng máy.

Để hạch toán ngân sách chi tiêu này các đội phải lập “Nhật trình xe máy” hoặc lập “Phiếu theo dõi chuyển động xe máy thi công”. Kế toán thu hồi các chứng từ nhằm tổng vừa lòng các ngân sách phục vụ đến xe thiết bị và tác dụng thực hiện của từng một số loại máy theo từng team hoặc từng máy cùng tính phân chia với những đối tượng xây lắp. 

Kết cấu TK 623 - ngân sách chi tiêu sử dụng máy thi công như sau:

Bên Nợ: hạch toán chi phí liên quan thiết bị thi công( liên quan đến giá thành nguyên liệu đến hoạt động, khuyên bảo hạch toán chi phí lương với khoản phụ cung cấp theo lương, ngân sách tiền công nhân trực tiếp tinh chỉnh và điều khiển máy và,chi giá thành bảo dưỡng, sửa chữa thay thế máy thi công… )Bên Có: gợi ý kết chuyển giá cả sử dụng máy kiến thiết bên Nợ TK154- ngân sách sản xuất kinh doanh dở dang.Lưu ý về tài khoản 623 không có số dư cuối kỳ.TK 623 túi tiền sử dụng máy kiến thiết có 6 TK cấp cho 2 như sau:

Dùng đề đạt lượng chính, lượng phu và phụ cung cấp lượng phải trả cho công nhân trực tiếp dùng để làm điều khiển xe, máy thiết kế với khoản tiền nạp năng lượng Công nhân thẳng điều khiến xe và máy thi công, phục vụ máy thi công tính cả khoản tiền ăn uống giữa ca của công nhân này. để ý tài khoản không phản chiếu khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính theo phần trăm trên tiền lương công nhân được sử dụng,máy thi công. Khoản tính này được phản chiếu vào TK 627- giá cả sản xuất chung.

 Tên tài khoản  Nội dung 
TK 6231 - túi tiền nhân công Dùng đề đạt lượng chính, lượng phu với phụ cấp lượng bắt buộc trả mang đến công nhân trực tiếp dùng để làm điều khiển xe, máy xây dựng với khoản tiền ăn uống Công nhân thẳng điều khiến xe và máy thi công, ship hàng máy thiết kế tính cả khoản tiền nạp năng lượng giữa ca của người công nhân này. Xem xét tài khoản không phản chiếu khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính theo xác suất trên chi phí lương công nhân được sử dụng,máy thi công. Khoản tính này được phản chiếu vào TK 627- ngân sách sản xuất chung
TK 6232 - túi tiền vật liệu

Dùng nhằm phản ánh ngân sách nhiên liệu như xăng, dầu, mỡ chảy xệ … và những vật liệu khác giao hàng cho xe máy thi công

TK 6233 - chi tiêu dụng cầm sản xuất

 

Dùng để phản ánh công cụ, giải pháp lao động tương quan tới buổi giao lưu của xe, máy thi công

TK 6237 - chi phí dịch vụ cài đặt ngoài

Dùng để phản ánh chi tiêu dịch vụ mua không tính như thuê kế bên sữa chữa xe, trang bị thi công, bảo hiểm xe, sản phẩm công nghệ thi công, chi tiêu điện, nước, tiền thuê TSCĐ, ngân sách trả cho nhà thầu phụ …

TK 6238 - ngân sách chi tiêu bằng chi phí khác

 

Dùng để phản ảnh các chi phí bằng tiền giao hàng cho hoạt động của xe, trang bị thi công, khoản chi cho lao động cô bé …

TK 6234 - giá cả khấu hao sản phẩm công nghệ thi công

Dùng để phản chiếu khấu hao máy móc xây dựng sử dụng vào vận động xây đính công trình

3.2. Phương pháp hạch toán ráng thể

Về hạch toán ngân sách chi tiêu xây dựng vào chi tiêu máy thi công: tổ chức đôi máy xây cất riêng biệt, tiến hành các khối lượng thi vô tư máy hoặc giao máy kiến thiết cho các đội, nhà máy sản xuất xây lắp.

3.2.1. Nếu công ty nghiệp tất cả đội sản phẩm công nghệ thi công lẻ tẻ có phân cấp cai quản để theo dõi chi phí để theo dõi riêng 1 bộ phận sản xuất tự do phản ảnh.

Chi phí tương quan như sau:

Nợ TK 621, 622, 627.

Có các TK có liên quan.

- thời điểm cuối kỳ kết chuyển chi phí để tính giá cả thực tế ca máy:

Nợ TK 154

Có TK 621, 622, 627.

*Dựa vào bảng tính chi phí ca máy giám sát và đo lường giá thành ca máy giám sát và đo lường được, tính phân bổ cho các đối tượng người tiêu dùng xây, lắp:

- giả dụ doanh nghiệp tiến hành theo phương thức cung ứng lao vụ máy cho nhau giữa các bộ phận:

Nợ TK 623 – túi tiền sử dụng sản phẩm công nghệ thi công

Có TK 154.

*Doanh nghiệp tiến hành phương án phân phối lao vụ máy lẫn nhau giữa các bộ phận nội bộ, ghi như sau:

- chi tiêu ca máy chuyển nhượng bàn giao cho các phần tử xây đính nội bộ.

Xem thêm: 1 bịch yaourt nhà làm bao nhiêu calo ? attention required!

Nợ TK 632

Có TK 154

- Trị giá cung ứng lao vụ tính theo giá chỉ tiêu thụ, áp dung với thuế GTGT:

Nợ TK 623 – giá chưa tồn tại thuế

Nợ TK 133 – Thuế GTGT đầu vào

Có TK 512 – lợi nhuận tính theo giá chưa tồn tại thuế

Có TK 3331 – Thuế GTGT đầu ra

- Áp dụng với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương thức trực tiếp ghi:

Nợ TK 623

Có TK 512

3.2.2. Nếu công ty không tổ chức triển khai máy thi công hiếm hoi hoăc có tổ chức triển khai đội máy kiến thiết mà không phân cấp cho thành thành phần độc lập vận dụng vào ngân sách chi tiêu phát sinh tập hòa hợp vào TK623.

Chi giá thành thường xuyên

Dựa vào địa thế căn cứ tiền lương, lương bao gồm và lượng phụ, tính chi phí công, tiền ăn uống giữa ca phải trả cùng với công nhân điều khiển và tinh chỉnh máy và phục vụ máy.

Nợ TK 623 (6231)

bao gồm TK 334

Nếu doanh nghiệp xây dựng thực hiện trích trước chi phí lương cho công nhân tinh chỉnh và điều khiển máy thi công, hạch toán tương tự với người công nhân xây lắp.

Kế toán xuất kho thiết lập nguyên vật liệu, thực hiện xe, thứ thi công.

Nợ TK 623 (6232)

Nợ TK 133 (1331) – ví như được khấu trừ thuế

tất cả TK 152, 111, 112, 331…

Chi phí quy định dụng cụ áp dụng cho xe, thứ thi công

Nợ TK 623 (6233)

Có TK 153, 111, 112… (loại phân chia 1 lần)

tất cả TK 242

Trường hòa hợp trích khấu hao xe, máy xây đắp sử dụng ngơi nghỉ đội thứ thi công

Nợ TK 623 (6234)

gồm TK 214

Chi phí thương mại dịch vụ mua không tính phát sinh (chi phí sửa chữa thay thế máy thiết kế thuê ngoài, điện, nước, tiền mướn TSCĐ, túi tiền trả mang đến nhà thầu phụ…)

Nợ TK 623 (6237) – giá hoá đơn chưa xuất hiện thuế (nếu tính thuế GTGT khấu trừ)

Nợ TK 133 (1331) – Thuế GTGT (nếu được khấu trừ thuế)

gồm TK 111, 112, 331…

Các giá cả khác bằng tiền vạc sinh:

Nợ TK 623 (6238)

Nợ TK 133 (1331) – nếu như được khấu trừ thuế

có TK 111, 112

Đối với chi tiêu tạm thời:

a) Trường vừa lòng không trích trước:

Khi phân phát sinh bỏ ra phí:

Nợ TK 242

Nợ TK 133 (1331) – giả dụ được khấu trừ thuế

có TK 111, 112, 331…

Khi phân bổ ngân sách chi tiêu trong kỳ:

Nợ TK 623 (chi tiết các yếu tố liên quan)

gồm TK 242: Số phân chia trong tháng

b) trường hợp tất cả trích trước:

Khi trích trước chi phí:

Nợ TK 623

gồm TK 335

Chi phí thực tiễn phát sinh:

Nợ TK 335

gồm TK 111, 112, 331…

4. Hạch toán chi phí xây dựng với giá cả sản xuất túi tiền sản xuất chung

4.1. Tài khoản kế toán sử dụng giá thành sản xuất chung
TK 627

TK 627 dùng để làm phản ánh chi tiêu sản xuất của đội xây dựng công trình gồm: lương nhân viên cấp dưới tính làm chủ vào nhóm xây dựng, và đa số khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính theo phần trăm quy định và trích khấu hao TSCĐ dùng tầm thường cho chuyển động và những chi phí khác tương quan khác.

Kết cấu của TK 627 - Chi phí thêm vào chung:

Bên Nợ: chi phí sản xuất chung phát sinh vào kỳ gồm: lương nhân viên cấp dưới quản lý, tiền nạp năng lượng giữa ca của nhân viên thống trị đội xây dựng, và đều khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính theo phần trăm (%) tính theo tiền lương đề nghị trả mang đến nhân viên, làm chủ đội ở trong biên chế của doanh nghiệp. Khấu hao TSCĐ sử dụng cho hoạt động và những ngân sách liên quan.

Bên Có:

- những khoản ghi giảm chi tiêu sản xuất chung

- Kết chuyển chi phí sản xuất chung vào mặt Nợ TK154 - giá thành sản xuất, kinh doanh dở dang.

TK 627 không tồn tại số dư cuối kỳ.

TK 627 có 6 thông tin tài khoản cấp 2:

+ TK 6271- ngân sách chi tiêu nhân viên phân xưởng

+ TK 6272- chi phí vật liệu

+ TK 6273- giá thành dụng nạm sản xuất

+ TK 6274- chi phí khấu hao TSCĐ

+ TK 6277- ngân sách dịch vụ download ngoài

+ TK 6278- giá cả bằng chi phí khác

4.2. Cách thức hạch toán giá cả xây dựng

Kế toán thi công khi tính tiền lương với tiền công, kèm theo các khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên xây dựng về tiền ăn giữa ca nhân viên hạch toán như sau:

Nợ TK 627 (6271)

Có TK 334

- lúc trích BHXH, BHYT, KPCĐ được xem theo tỷ lệ quy định hiện hành trên chi phí lương bắt buộc trả đến nhân viên cai quản đội (thuộc biên chế doanh nghiệp), ghi:

Nợ TK 627 (6271)

Có TK 338 (3382, 3383, 3384)

- chi tiêu nguyên liệu, nguyên liệu xuất sử dụng cho đội xây dựng:

Nợ TK 627 (6272)

Có TK 152

- khi xuất công cụ, nguyên tắc sản xuất có giá trị nhỏ tuổi cho đội xây dựng, địa thế căn cứ vào Phiếu xuất kho, ghi:

Nợ TK 627 (6273)

Có TK 153

- lúc xuất công cụ, phương tiện sản xuất một lần có giá trị to cho đội thi công phải phân chia dần, ghi:

Nợ TK 242

Có TK 153

- Khi phân chia giá trị công cụ, chế độ vào giá thành sản xuất tầm thường trong kỳ, ghi:

Nợ TK 627 (6273)

Có TK 242

- Trích khấu hao máy móc, vật dụng sản xuất… thuộc đội xây dựng, ghi:

Nợ TK 627 (6274)

Có TK 214

- giá cả điện, nước, điện thoại… thuộc đội xây dựng, ghi:

Nợ TK 627 (6277)

Nợ TK 133 (1331) – trường hợp được khấu trừ thuế

Có TK 111, 112

- Các túi tiền bằng tiền khác tạo nên tại team xây dựng, ghi:

Nợ TK 627 (6278)

Nợ TK 133 (1331) – giả dụ được khấu trừ thuế

Có TK 111, 112

- khi trích trước giá thành sửa trị TSCĐ thuộc đội xây dựng tính vào ngân sách chi tiêu sản xuất chung, ghi:

Nợ TK627 (6273)

Có TK335

- ngôi trường hợp phân bổ dần số đã chi về giá thành sửa chữa trị TSCĐ thuộc đội xây dựng, ghi:

Nợ TK 627 (6273)

Có TK 242

- nếu phát sinh các khoản giảm ngân sách sản xuất chung, ghi:

Nợ TK 111, 112, 138…

Có TK 627

Trên đây là toàn bộ quy trình hạch toán giá cả xây dựng cơ mà kế toán phải biết. Bài viết được thực hiện bởi đội hình kế toán trưởng dạy tại lớp học tập kế toán tổng hợp thực hành thực tế tổng hợp và biên soạn.

Kế toán Lê Ánh chúc chúng ta thành công!

Kế Toán Lê Ánh - Nơi huấn luyện kế toán thực hành uy tín tốt nhất hiện nay, đã tổ chức triển khai thành công hết sức nhiều khóa học nguyên tắc kế toánkhóa học kế toán online/ offline, khóa học kế toán thuế chuyên sâu, khóa học phân tích report tài chính... Và hỗ trợ kết nối tuyển chọn dụng cho hàng trăm học viên.

Ngoài các khóa học kế toán thì trung trọng tâm Lê Ánh còn hỗ trợ các khóa học tập xuất nhập khẩu online - offline, khóa học tập chính nhân sự online - offline chất lượng tốt nhất có thể hiện nay.

nhu yếu xây dựng nhà máy ngày càng lớn là kết quả của xu chũm công nghiệp hoá, văn minh hoá hiện nay. 1 trong những quy trình không thể thiếu trong quá trình xây đắp xây dựng nhà xưởng đó là hạch toán túi tiền xây dựng nhà xưởng. Vậy hạch toán ngân sách xây dựng nhà xưởng được thực hiện như vậy nào? xem thêm ngay nội dung bài viết dưới phía trên của xây dựng Hoà Bình để có câu trả lời.

1. Biện pháp hạch toán giá thành xây dựng đơn vị xưởng

Bạn có thể tham khảo trả lời hạch toán giá thành xây dựng công xưởng dưới đây:

 

*Tất cả các túi tiền trên đều sở hữu hóa đơn chứng trường đoản cú đầy đủ

Vật liệu: hóa đối chọi của phù hợp đồng cung ứng vật liệu (sắt thép nhựa)

Nợ 152,1331

Có 111,112,331*

+ Xuất ra sử dụng:

Nợ 241/có 152

+ Nếu vật tư mua về chuyển thẳng ra công trường ko qua kho

Nợ 241

Nợ 1331

Có 111,112,331

+ dịch vụ thương mại lắp đặt nhà xưởng: 500tr : hóa đối kháng + đúng theo đồng + biên phiên bản nghiệm thu khối lượng

+ Biên phiên bản xác nhận trọng lượng + thanh lý đúng theo đồng

Nợ 241

Nợ 1331

Có 331*

Thanh toán : Nợ 331*/ tất cả 112

+ nhận hóa đơn của những vật liệu trả thiện những công trình phụ như điện, nước, lau chùi (dây điện, ống nước, cáp điện...) trị giá chỉ 150tr

Nhập kho:

Nợ 152,1331

Có 111,112,331*

+ Xuất ra sử dụng:

Nợ 241/ bao gồm 152

+ Nếu vật liệu mua về chuyển thẳng ra công trường thi công ko qua kho

Nợ 241

Nợ 1331

Có 111,112,331

 

Sau khi dự án công trình hoàn thành: có tác dụng biên bạn dạng nghiệm thu công trình kết thúc đưa vào sử dụng, biên phiên bản xác nhận trọng lượng hoàn thành công trình, bảng thanh quyết toán trọng lượng công trình.

 

Tập hợp giá cả 241 quý phái 211 để mang vào sử dụng”

Nợ 211/ gồm 241

 

Hàng mon phân bổ chi tiêu khấu hao

Nợ 627,641,642/ có 214

 

*

Hạch toán ngân sách xây dựng đề xuất được thực hiện cảnh giác và thiết yếu xác

2. Lý giải hạch toán giá cả xây dựng nhà xưởng trong chi tiêu nhân công trực tiếp

Tài khoản áp dụng hạch toán chi phí xây dựng TK622

Bản chất TK622 để phản ánh túi tiền lao đụng trực tiếp thâm nhập vào hoạt động xây lắp, cấp dưỡng và cung ứng dịch vụ. Các bạn cần chú ý rằng ngân sách chi tiêu lao rượu cồn này gồm các khoản buộc phải trả cho những người lao cồn thuộc quản lý cũng như lao hễ thuê ngoài.

 

Hạch toán TK 622 như sau:

 

Nợ TK 622 (Chi tổn phí nhân côn gồm: tiền lương, tiền công phu động và những khoản trích trên tiền lương theo quy định.)

 

Có TK154 - chi phí sản xuất dở dang.

Hạch toán chi phí xây dựng nuốm thể

Khi hạch toán ngân sách chi tiêu xây dựng bên xưởng cũng sẽ dựa vào bảng tính lương cho công nhân cho hoạt động xây lắp, phân phối và cung cấp dịch vụ bao gồm lương chính, lương phụ và hầu hết khoản phụ cấp theo lương như sau:

 

Nợ TK 622

tất cả TK 334( 3341- Khoản chi buộc phải trả đến công nhân viên)

bao gồm TK334 (3342-tiền lương trả đến lao hễ thuê ngoài)

Các trường thích hợp BHXH, BHYT, KPCĐ thẳng sản xuất sản phẩm công nghiệp và hỗ trợ dịch vụ.

 

Nợ TK 622

gồm TK 338 (3382, 3383, 3384)

Nếu kế toán tạm ứng giá thành tiền công tiến hành giá trị cân nặng giao khoán và thành lập không áo dụng với tổ chức kế toán riêng.

 

Nợ TK 141 – chi phí tạm ứng xây lắp giao khoán nội bộ.

có TK 111, 112 …

Quyết toán nhất thời ứng về quý hiếm xây lắp kết thúc và chuyển nhượng bàn giao được chuẩn y và ghi như sau:

Nợ TK 622

tất cả TK 141

 

Trên đây là một số tin tức hướng dẫn biện pháp hạch toán chi tiêu xây dựng nhà máy được tạo ra Hoà Bình tổng hòa hợp lại. Hy vọng thông qua nội dung bài viết này, các bạn độc trả đã tất cả thêm những kỹ năng và kiến thức hữu ích để ứng dụng vào công trình tương lai của mình cũng như giám sát hoạt động hạch toán công trình chính xác nhất.