Bảo hiểm công trình xây dựng xây dựng là loại hình bảo hiểm đến những rủi ro trong quy trình xây dựng. Trong thừa trình xây dựng xây dựng, phần nhiều tổn thất xảy ra đối với công trình và đối với bên lắp thêm ba, lúc thuộc phạm vi đơn bảo hiểm sẽ được bồi thường.

Bạn đang xem: Chi phí bảo hiểm công trình xây dựng 2023

*
*


Nghị định 67 về bảo hiểm công trình xây dựng xây dựng

Nghị định này hướng dẫn:

Việc thực hiện bảo hiểm trọng trách dân sự so với bên sản phẩm công nghệ ba.

Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng

Trong ngôi trường hợp tất cả sự thay đổi về giá trị hợp đồng xây dựng thì bên mua bảo hiểm có nhiệm vụ thông báo cho bạn bảo hiểm để kiểm soát và điều chỉnh lại số tiền bảo đảm và giá thành bảo hiểm. Việc kiểm soát và điều chỉnh này chỉ gồm hiệu lực sau khoản thời gian đã được ghi vào đúng theo đồng bảo đảm hoặc bao gồm văn phiên bản chấp thuận của người tiêu dùng bảo hiểm. Dự thảo nêu rõ những trường hợp rõ ràng như sau:

1- Trường hòa hợp số tiền bảo đảm tăng: doanh nghiệp bảo đảm tăng phí bảo hiểm tương ứng;

2- Trường thích hợp số tiền bảo hiểm giảm: công ty bảo hiểm hoàn trả cho mặt mua bảo hiểm 80% phần phí bảo hiểm điều chỉnh giảm.

Theo dự thảo, thời hạn bảo hiểm công trình xây dựng trong thời gian xây dựng là khoảng thời hạn cụ thể, tính từ bỏ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ Quyết định chi tiêu (bao bao gồm cả điều chỉnh, bổ sung cập nhật nếu có) được cấp bao gồm thẩm quyền phê phê duyệt và được ghi trong thích hợp đồng bảo hiểm. Đối cùng với những cỗ phận, hạng mục dự án công trình đã được chuyển giao hoặc đưa vào và sử dụng thì thời hạn bảo đảm sẽ hoàn thành kể từ thời gian những bộ phận, khuôn khổ đó chuyển giao hoặc đưa vào sử dụng.

Thời điểm phân phát sinh trách nhiệm bảo hiểm ban đầu ngay sau khoản thời gian giao phối kết hợp đồng bảo đảm và mặt mua bảo hiểm tiến hành thanh toán phí bảo hiểm theo thỏa thuận tại vừa lòng đồng bảo hiểm tương xứng với quy định.

Quy định về thiết lập bảo hiểm dự án công trình xây dựng

Trừ các công trình tương quan đến quốc phòng, bình yên và kín nhà nước, chủ chi tiêu hoặc nhà thầu vào trường hợp phí tổn bảo hiểm dự án công trình đã được xem vào giá đúng theo đồng yêu cầu mua bảo hiểm dự án công trình trong thời hạn xây dựng đối với các công trình xây dựng sau:

a) Công trình, hạng mục dự án công trình có ảnh hưởng đến bình yên cộng đồng lao lý tại Phụ lục II Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm năm ngoái của cơ quan chính phủ về làm chủ chất lượng và gia hạn công trình thi công và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có);b) Công trình đầu tư xây dựng có ảnh hưởng lớn đến môi trường thiên nhiên thuộc danh mục dự án công trình phải thực hiện reviews tác động môi trường thiên nhiên theo phương tiện tại Phụ lục II và Phụ lục III Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 mon 02 năm năm ngoái của cơ quan chính phủ quy định về quy hoạch đảm bảo môi trường, nhận xét môi trường chiến lược, review tác động môi trường xung quanh và kế hoạch bảo vệ môi trường với văn phiên bản sửa đổi, vấp ngã sung, thay thế sửa chữa (nếu có);c) dự án công trình có yêu ước kỹ thuật đặc thù, điều kiện kiến thiết xây dựng tinh vi theo công cụ của điều khoản về xuất bản và lao lý khác bao gồm liên quan.Nhà thầu support phải mua bảo hiểm trách nhiệm công việc và nghề nghiệp tư vấn đầu tư chi tiêu xây dựng đối với các bước khảo tiếp giáp xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp cho II trở lên.Nhà thầu thiết kế xây dựng yêu cầu mua bảo hiểm đối với người lao động xây dựng trên công trường.

Chi phí bảo hiểm dự án công trình xây dựng

Phí bảo hiểm công trình xây dựng xây dựng = giá chỉ trị công trình xây dựng x xác suất phí bảo hiểm.

Trong đó:

Giá trị công trình là giá chỉ trị rất đầy đủ của dự án công trình khi hoàn thành, bao hàm toàn cỗ vật liệu, chi phí lương, cước giá tiền vận chuyển, thuế hải quan, những loại thuế khác, những hạng mục bởi chủ chi tiêu cung cấp cho và không được phải chăng hơn tổng mức hợp đồng xây dừng (bao bao gồm cả giá trị điều chỉnh, bổ sung (nếu có).

Tỷ lệ phí bảo đảm theo nút độ khủng hoảng của từng dự án công trình xây dựng.

Phạm vi bảo hiểm công trình xây dựng xây dựng

MIC thỏa thuận với fan được bảo hiểm rằng nếu ngẫu nhiên lúc như thế nào trong thời hạn bảo hiểm , một hạng mục nào đó mang tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc phù hợp đồng bảo đảm bị tổn thất hoặc thiệt sợ hãi bất ngờ, khó lường trước được do bất thần nguyên nhân nào, khác với những nguyên nhân bị nockout trừ vào quy tắc bảo đảm , và với khoảng độ cần thiết phải sữa chữa hoặc thay thế sửa chữa thì MIC đang bồi thường cho tất cả những người được bảo đảm tổn thất kia theo như quy định sau đây bằng tiền, bằng cách sữa chữa sửa chữa (tùy MIC lựa chọn),

nút bồi thường so với từng khuôn khổ ghi trong giấy ghi nhận bảo hiểm và/hoặc hòa hợp đồng bảo hiểm sẽ không vượt vượt số tiền khớp ứng với khuôn khổ đó và so với mỗi sự cố sẽ không vượt quá giới hạn trong mức trách nhiệm đền bù được luật và tổng cộng lại, cục bộ số tiền bồi hoàn không vượt thừa tổng số tiền giải pháp trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc đúng theo đồng bảo hiểm.

MIC cũng trở nên bồi thường cho người được bảo hiểm chi tiêu dọn dẹp hiện tại trường sau khoản thời gian xảy ra sự chũm dẫn cho khiếu nài nỉ theo Quy tắc bảo hiểm này với điều kiện là số chi phí đó nên được luật riêng trong Giấy ghi nhận bảo hiểm và/hoặc vừa lòng đồng bảo hiểm.

Ngoài bảo hiểm dự án công trình xây dựng, chúng ta có thể đọc thêm loại bảo hiểm dự án công trình xây dựng đang hoàn thành.

♦ Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này phương pháp về:

1. Điều kiện bảo hiểm, mức chi phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu so với bảo hiểm bắt buộc nhiệm vụ dân sự của nhà xe cơ giới, bảo đảm cháy, nổ bắt buộc, bảo đảm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

2. Hiệ tượng quản lý, sử dụng Quỹ bảo đảm xe cơ giới; mức thu, cơ chế quản lý, sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ đề xuất cho chuyển động phòng cháy, trị cháy.

Xem thêm: Thợ Xây Nhà Tiếng Anh Là Gì ? Ý Nghĩa Cùng Từ Vựng Liên Quan

3. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan gồm liên quan, mặt mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo đảm trong việc triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của công ty xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc vào hoạt động đầu tư xây dựng.

♦ Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với:

1. Nhà xe cơ giới thâm nhập giao thông, chuyển động trên phạm vi hoạt động nước cộng hòa xóm hội nhà nghĩa Việt Nam đối với bảo hiểm bắt buộc trọng trách dân sự của nhà xe cơ giới.

2. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có đại lý có nguy khốn về cháy, nổ theo điều khoản của quy định phòng cháy và trị cháy đối với bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

3. Nhà đầu tư, đơn vị thầu theo biện pháp của luật pháp xây dựng so với bảo hiểm nên trong hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng.

4. Doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ, trụ sở doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ nước ngoài (sau đây gọi là “doanh nghiệp bảo hiểm”); công ty lớn tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm quốc tế (sau đây gọi là “doanh nghiệp tái bảo hiểm”).

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có tương quan đến bảo đảm bắt buộc trách nhiệm dân sự của công ty xe cơ giới, bảo đảm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc vào hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng.

♦ hiệu lực thực thi thi hành

1. Nghị định này còn có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày cam kết ban hành.

2. Những Nghị định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này còn có hiệu lực thi hành:

a) Nghị định số03/2021/NĐ-CPngày 15 mon 01 năm 2021 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về bảo đảm bắt buộc nhiệm vụ dân sự của chủ xe cơ giới.

b) Nghị định số23/2018/NĐ-CPngày 23 tháng 02 năm 2018 của chính phủ nước nhà quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; Nghị định số97/2021/NĐ-CPngày 08 mon 11 năm 2021 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số23/2018/NĐ-CPngày 23 mon 02 năm 2018 của cơ quan chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

c) Nghị định số119/2015/NĐ-CPngày 13 mon 11 năm năm ngoái của chính phủ nước nhà quy định bảo đảm bắt buộc vào hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng; Nghị định số20/2022/NĐ-CPngày 10 tháng 3 năm 2022 của chính phủ nước nhà sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số119/2015/NĐ-CPngày 13 tháng 11 năm 2015 của chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc vào hoạt động chi tiêu xây dựng.

3. Trường hợp các văn bạn dạng quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để vận dụng tại Nghị định này được sửa đổi, xẻ sung, thay thế thì sẽ vận dụng theo những văn phiên bản sửa đổi, vấp ngã sung, sửa chữa thay thế đó.

Phụ lục III: MỨC PHÍ BẢO HIỂM, MỨC KHẤU TRỪ BẢO HIỂM BẮT BUỘC CÔNG TRÌNH vào THỜI GIAN XÂY DỰNG

(Kèm theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày thứ 6 tháng 9 năm 2023 của thiết yếu phủ)

I. ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐƯỢC BẢO HIỂM KHÔNG BAO GỒM PHẦN CÔNG VIỆC LẮP ĐẶT HOẶC CÓ BAO GỒM PHẦN CÔNG VIỆC LẮP ĐẶT NHƯNG chi PHÍ THỰC HIỆN PHẦN CÔNG VIỆC LẮP ĐẶT THẤP HƠN 1/2 TỔNG GIÁ TRỊ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐƯỢC BẢO HIỂM

1. Đối với công trình xây dựng có mức giá trị dưới 1.000 tỷ đồng

a) nút phí bảo đảm (Chưa bao hàm thuế GTGT):

STTLoại dự án công trình xây dựngPhí bảo đảm (‰ theo giá bán trị công trình xây dựng xây dựng)Mức khấu trừ (loại)
1CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1.1Nhà ở
Các tòa nhà tầm thường cư, nhà xã hội khác cấp III trở lên
1.1.1Không tất cả tầng hầm0,8M
1.1.2Có 1 tới 2 tầng hầm1,2M
1.1.3Có trên 2 tầng hầm1,5M
1.2Công trình công cộng
1.2.1Công trình giáo dục, đào tạo, phân tích cấp III trở lên
1.2.1.1Không bao gồm tầng hầm0,8M
1.2.1.2Có 1 tới 2 tầng hầm1,2M
1.2.1.3Có trên 2 tầng hầm1,5M
1.2.2Công trình y tế cấp cho III trở lên
1.2.2.1Không có tầng hầm0,8M
1.2.2.2Có 1 tới 2 tầng hầm1,2M
1.2.2.3Có trên 2 tầng hầm1,5M
1.2.3Công trình thể thao cấp III trở lên: sảnh vận động; nhà thi đấu (các môn thể thao); bể bơi; sảnh thi đấu những môn thể thao gồm khán đài
1.2.3.1Công trình thể thao quanh đó trời1,5M
1.2.3.2Công trình thể thao trong nhà1,4M
1.2.3.3Các công trình xây dựng thể thao khác1,2M
1.2.4Công trình văn hóa truyền thống cấp III trở lên: Trung trọng điểm hội nghị, công ty hát, nhà văn hóa, câu lạc bộ, rạp chiếu phim phim, rạp xiếc, vũ trường; những công trình di tích; bảo tàng, thư viện, triển lãm; nhà trưng bày; tượng đài bên cạnh trời; công trình vui chơi, giải trí; các công trình văn hóa tập trung đông bạn và những công trình không giống có tính năng tương đương
1.2.4.1Không bao gồm tầng hầm0,8M
1.2.4.2Có 1 tới 2 tầng hầm1,2M
1.2.4.3Có trên 2 tầng hầm1,5M
1.2.5Công trình yêu mến mại: Trung trung ương thương mại, siêu thị nhà hàng cấp III trở lên; công ty hàng, cửa hàng ăn uống, giải khát và các cơ sở tương tự cấp II trở lên
1.2.5.1Không có tầng hầm1,1M
1.2.5.2Có 1 tới 2 tầng hầm1,4M
1.2.5.3Có trên 2 tầng hầm1,7M
1.2.6Công trình thương mại dịch vụ cấp III trở lên: khách hàng sạn, nhà khách, đơn vị nghỉ; khu nghỉ dưỡng; biệt thự cao cấp lưu trú; chung cư lưu trú và các cơ sở tương tự; bưu điện, bưu cục, cơ sở cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông khác
1.2.6.1Không gồm tầng hầm1,1M
1.2.6.2Có 1 cho tới 2 tầng hầm1,4M
1.2.6.3Có trên 2 tầng hầm1,7M
1.2.7Công trình trụ sở, văn phòng làm cho việccấp III trở lên: các tòa nhà thực hiện làm trụ sở, văn phòng làm việc
1.2.7.1Không tất cả tầng hầm1,1M
1.2.7.2Có 1 cho tới 2 tầng hầm1,4M
1.2.7.3Có bên trên 2 tầng hầm1,7M
1.2.8Các công trình đa chức năng hoặc láo lếu hợpcấp III trở lên: những tòa nhà, kết cấu không giống sử dụng đa chức năng hoặc hỗn hợp khác
1.2.8.1Không có tầng hầm1,1M
1.2.8.2Có 1 cho tới 2 tầng hầm1,4M
1.2.8.3Có trên 2 tầng hầm1,7M
1.2.9Công trình ship hàng dân sinh khác cấp cho II trở lên: các tòa công ty hoặc kết cấu khác được xây dựng ship hàng dân sinh)M
1.2.9.1Không tất cả tầng hầm0,8M
1.2.9.2Có 1 cho tới 2 tầng hầm1,2M
1.2.9.3Có trên 2 tầng hầm1,5M
2CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
2.1Công trình sản xuất vật liệu, sản phẩm xây dựngcấp III trở lên
2.1.1Cơ sở chế tạo xi măng; sản xuất clinke năng suất từ 100.000 tấn clinke/năm trở lên; đại lý sản xuất gạch, ngói, tấm lợp fibro xi măng có năng suất từ 100 triệu viên gạch, ngói quy chuẩn/năm trở lên trên hoặc 500.000 m2tấm lợp fibro xi măng/năm trở lên; cửa hàng sản xuất gạch men ốp lát các loại có công suất từ 500.000 m2/năm trở lên; cửa hàng sản xuất nguyên vật liệu xây dựng không giống có năng suất từ 50.000 tấn sản phẩm/năm trở lên; cửa hàng sản xuất bê tông vật liệu bằng nhựa nóng, bê tông mến phẩm và những loại có năng suất từ 100 tấn sản phẩm/ngày trở lên2,6M
2.1.2Các một số loại mỏ khai thác vật liệu xây dựng cấp cho III trở lên2,6M
2.1.3Các công trình xây dựng sản xuất vật tư xây dựng cấp III trở lên trên khác2,4M
2.2Công trình luyện kim và cơ khí chế tạocấp III trở lên
2.2.1Cơ sở cán, kéo kim loại có công suất từ 2000 tấn sản phẩm/năm trở lên1,9M
2.2.2Nhà trang bị luyện kim bao gồm sử dụng nguyên vật liệu là truất phế liệu hoặc có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với dự án sử dụng nguyên liệu khác2,1M
2.2.3Cơ sở sản xuất, sửa chữa, công-ten-nơ, rơ moóc có năng lực sản xuất từ 500 công-ten-nơ, rơ moóc/năm trở lên trên hoặc có năng lượng sửa chữa từ 2.500 công-ten-nơ, rơ moóc/năm trở lên2,1M
2.2.4Cơ sở đóng mới, sửa chữa, lắp ráp đầu máy, toa xe; cơ sở sản xuất, sửa chữa, thêm ráp xe pháo máy, xe hơi có công suất từ 5.000 xe cộ máy/năm trở lên hoặc có công suất từ 500 ô tô/năm trở lên1,9M
2.2.5Cơ sở đóng mới, sửa chữa thay thế tàu thủy đến tàu tất cả trọng download từ 1.000 DWT trở lên2,1N
2.2.6Cơ sở sản xuất máy móc, thiết bị quy định có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên1,9M
2.2.7Cơ sở mạ, phun lấp và tiến công bóng kim loại có công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên1,9M
2.2.8Cơ sở thêm vào nhôm, thép đánh giá có hiệu suất từ 2 nghìn tấn sản phẩm/năm trở lên2,3N
2.2.9Nhà thiết bị luyện kim và cơ khí sản xuất cấp III trở lên trên khác2,3N
2.3Công trình khai quật mỏ và chế biến khoáng sảncấp III trở lên
2.3.1Công trình khai thác tài nguyên rắn (không thực hiện hóa chất chất độc hại hại, vật tư nổ công nghiệp) có cân nặng mỏ (khoáng sản, khu đất đá thải) tự 50.000 m³ nguyên khai/năm trở lên hoặc bao gồm tổng trọng lượng mỏ (khoáng sản, khu đất đá thải) từ 1.000.000 m³ nguyên khối trở lên2,3N
2.3.2Công trình khai thác cát, sỏi quy mô từ 50.000 m³ vật tư nguyên khai/năm trở lên; công trình khai quật vật liệu san lấp mặt bằng quy mô từ 100.000 m³ vật tư nguyên khai/năm trở lên2,3N
2.3.3Công trình chế biến tài nguyên rắn không thực hiện hóa chất ô nhiễm và độc hại có năng suất từ 50.000 m³ sảnphẩm/năm trở lên trên hoặc tất cả tổng lượng khu đất đá thải ra tự 500.000 m³/năm trở lên2,3N
2.3.4Công trình khai thác nước cấp cho cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ và sinh hoạt gồm công suất khai thác từ 3.000 m³ nước/ngày đêm trở lên so với nước dưới khu đất hoặc bao gồm công suất khai thác từ 50.000 m³ nước/ngày đêm trở lên đối với nước mặt2,5N
2.3.5Công trình khai quật nước khoáng thiên nhiên, nước nóng vạn vật thiên nhiên (dưới khu đất hoặc lòi ra trên khía cạnh đất) bao gồm công suất khai thác từ 200 m³ nước/ngày tối trở lên so với nước sử dụng để đóng chai hoặc gồm công suất khai quật từ 500 m³ nước/ngày đêm trở lên so với nước thực hiện cho mục tiêu khác2,5N
2.3.6Các công trình khai thác mỏ cùng chế biến tài nguyên cấp III trở lên khác4,0N
2.4Công trình dầu khícấp III trở lên
2.4.1Nhà trang bị lọc dầu, chế tao khí cấp cho III trở lên; nhà máy lọc hóa dầu (trừ những dự án chiết nạp LPG, pha chế dầu nhờn), sản xuất sản phẩm hóa dầu, dung dịch khoan, hóa phẩm dầu khí có hiệu suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên; tuyến phố ống dẫn dầu, khí tất cả chiều nhiều năm từ trăng tròn km trở lên; xây dựng tuyến phố ống dẫn dầu, khí; khu trung gửi dầu, khí5,0M
2.4.2Kho xăng dầu, siêu thị kinh doanh xăng dầu tất cả dung tích cất từ 200 m³ trở lên3,0M
2.5Công trình năng lượngcấp III trở lên
2.5.1Nhà lắp thêm nhiệt điện cung cấp III trở lên3,0N
2.5.2Nhà thiết bị phong năng lượng điện (trang trại gió) cung cấp III trở lên hoặc có diện tích s từ 100 ha trở lên3,0N
2.5.3Nhà thứ quang năng lượng điện (trang trại năng lượng điện mặt trời) cấp III trở lên hoặc có diện tích từ 100 ha trở lên2,6N
2.5.4Nhà máy thủy điện cấp III trở lên hoặc tất cả dung tích hồ đựng từ 100.000 m³ nước trở lên hoặc hiệu suất từ 10 MW trở lên7,5M
2.5.5Tuyến mặt đường dây download điện 110 k
V trở lên; trạm điện công suất 500 k
V
2,5M
2.5.6Nhà trang bị sản xuất, gia công các thiết bị điện tử, linh phụ kiện điện, năng lượng điện tử công suất từ 500.000 sản phẩm/năm trở lên; thiết bị điện có hiệu suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên1,5M
2.5.7Các công trình năng lượng khác cấp cho III trở lên2,0M
2.6Công trình hóa chấtcấp III trở lên
2.6.1Công trình cung cấp phân bón, thuốc đảm bảo thực vật
2.6.1.1Nhà máy cung cấp phân chất hóa học có năng suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên1,5M
2.6.1.2Kho chứa thuốc bảo vệ thực thứ từ 500 tấn trở lên, phân bón từ bỏ 5.000 tấn trở lên1,5M
2.6.1.3Cơ sở cung ứng thuốc bảo đảm thực vật1,2N
2.6.1.4Cơ sở sang chai, gói gọn thuốc đảm bảo thực đồ có công suất từ 300 tấn sản phẩm/năm trở lên1,2N
2.6.1.5Cơ sở sản xuất phân hữu cơ, phân vi sinh có công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/nămtrở lên1,2N
2.6.2Công trình hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm, nhựa, chất dẻo
2.6.2.1Cơ sở tiếp tế dược phẩm; các đại lý sản xuất thuốc thú y, vật liệu làm dung dịch (bao có cả nguyên vật liệu hóa dược cùng tá dược) có năng suất từ 50 tấn sản phẩm/năm2,0N
2.6.2.2Cơ sở sản xuất hóa mỹphẩm có năng suất từ 50 tấn sản phẩm/năm trở lên2,0N
2.6.2.3Cơ sở phân phối hóa chất, hóa học dẻo, các thành phầm từ chất dẻo,sơn có hiệu suất từ 100 tấn sản phẩm/năm trở lên2,0N
2.6.2.4Cơ sở sản xuất những sảnphẩmnhựa, phân tử nhựa có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên2,0N
2.6.2.5Cơ sở phân phối chất tẩy rửa, phụ gia có năng suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên2,0N
2.6.2.6Cơ sở tiếp tế thuốc phóng, thuốc nổ, hỏa cụ3,0N
2.6.2.7Cơ sở cung ứng thuốc nổ công nghiệp; kho cất thuốc nổ thắt chặt và cố định từ 5t trở lên; kho cất hóa chất từ 500 tấn trở lên3,0N
2.6.2.8Vùng sản xuất muối từ bỏ nước biển lớn có diện tích s từ 100 ha trở lên1,5N
2.6.3Các dự án công trình hóa chất cấp III trở lên trên khác2,0N
2.7Công trình công nghiệp nhẹcấp III trở lên
2.7.1Công trình sản xuất, chế biến thực phẩm
2.7.1.1Cơ sở sơ chế, bào chế lương thực, thực phẩm có hiệu suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên1,8M
2.7.1.2Cơ sở giết mổ mổ gia súc, gia cầm tập trung có công suất từ 200 gia súc/ngày trở lên; 3.000 gia cầm/ngày trở lên1,8M
2.7.1.3Cơ sở chế tao thủy sản, bột cá, các phụ phẩm thủy sản có công suất từ 100 tấn sản phẩm/năm trở lên1,8M
2.7.1.4Cơ sở cung cấp đường có năng suất từ 10.000 tấn đường/năm trở lên1,8M
2.7.1.5Cơ sở phân phối cồn, rượu có hiệu suất từ 500.000 lít sản phẩm/năm trở lên1,8M
2.7.1.6Cơ sở cung ứng bia, nước tiểu khát có công suất từ 10.000.000 lít sản phẩm/năm trở lên1,8M
2.7.1.7Cơ sở sản xuất gia vị bột ngọt có năng suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên1,8M
2.7.1.8Cơ sở sản xuất, chế tao sữa có công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên1,8M
2.7.1.9Cơ sở sản xuất, sản xuất dầu ăn uống có hiệu suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên1,8M
2.7.1.10Cơ sở cấp dưỡng bánh, kẹo có năng suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên1,8M
2.7.1.11Cơ sở phân phối nước lọc, nước tinh khiết đóng góp chai có hiệu suất từ 2.000 m³ nước/năm trở lên1,8M
2.7.2Công trình bào chế nông sản
2.7.2.1Cơ sở phân phối thuốc lá điếu, cửa hàng chế biến nguyên liệu thuốc lá có năng suất từ 100.000.000 điếu/năm trở lên hoặc có công suất từ 1.000 tấn nguyên liệu/năm trở lên1,5M
2.7.2.2Cơ sở sản xuất, chế tao nông, sản, tinh bột các loại có hiệu suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên trên đối với technology sản xuất, bào chế khô hoặc có hiệu suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với công nghệ sản xuất, chế biến ướt1,5M
2.7.2.3Cơ sở sản xuất chè, hạt điều, ca cao, cà phê, hạt tiêucông suất tự 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên trên đối với technology chế đổi thay khô hoặc có năng suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với technology chế vươn lên là ướt1,5M
2.7.3Công trình chế biến gỗ, tiếp tế thủy tinh, gốm sứ
2.7.3.1Cơ sở chế biến gỗ, dăm gỗ từ gỗ tự nhiên có công suất từ 3.000 m³ sản phẩm/năm trở lên2,0M
2.7.3.2Cơ sở cấp dưỡng ván nghiền có năng suất từ 100.000 m2/năm trở lên2,0M
2.7.3.3Cơ sở cấp dưỡng đồ gỗ có tổng diện tích s kho, bãi, nhà máy từ 10.000 m2trở lên2,0M
2.7.3.4Nhà máy cung ứng bóng đèn, phích nước có năng suất từ một triệu sản phẩm/năm trở lên1,5M
2.7.3.5Nhà máy cấp dưỡng đồ gốm sứ, thủy tinh có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm hoặc 10.000 sản phẩm/năm trở lên1,2M
2.7.4Công trình thêm vào giấy và văn phòng phẩm
2.7.4.1Cơ sở cung ứng bột giấy và giấy từ vật liệu thô có hiệu suất từ 300 tấn sản phẩm/năm trở lên2,0M
2.7.4.2Cơ sở cấp dưỡng giấy, vỏ hộp cát tông trường đoản cú bột giấy hoặc phế truất liệu có năng suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên2,0M
2.7.4.3Cơ sở cung ứng văn phòng phẩm có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên2,0M
2.7.5Công trình về dệt nhuộm với may mặc
2.7.5.1Cơ sở nhuộm, dệt có nhuộm1,5M
2.7.5.2Cơ sở dệt không nhuộm có năng suất từ 10.000.000 m2vải/năm trở lên1,2M
2.7.5.3Cơ sở cấp dưỡng và gia công các thành phầm dệt, may có hiệu suất từ 50.000 sản phẩm/năm trở lên ví như có quy trình giặt tẩy hoặc có năng suất từ 2.000.000 sản phẩm/năm trở lên còn nếu như không có quy trình giặt tẩy1,2M
2.7.5.4Cơ sở giặt làcôngnghiệp công suất từ 50.000 sản phẩm/nămtrở lên1,2M
2.7.5.5Cơ sở cấp dưỡng sợi tơ tằm, gai bông, sợi tự tạo có năng suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên1,2M
2.7.6Cơ sở chăn nuôi và chế biến thức ăn uống chăn nuôi
2.7.6.1Cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi có hiệu suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên1,0M
2.7.6.2Cơ sở nuôi trồng thủy sản có diện tích s mặt nước trường đoản cú 10 ha trở lên, riêng các dự án nuôi quảng canh từ bỏ 50 ha trở lên4,0M
2.7.6.3Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm có quy mô chuồng trại từ 1.000 m2trở lên; đại lý chăn nuôi, chăm sóc động thiết bị hoang dã tập trung có đồ sộ chuồng trại trường đoản cú 500 m2trở lên1,0M
2.7.7Công trình công nghiệp nhẹ khác
2.7.7.1Cơ sở chế tao cao su, mủ cao su có hiệu suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên1,5M
2.7.7.2Cơ sở phân phối các sản phẩm trang vật dụng y tế từ vật liệu bằng nhựa và cao su thiên nhiên y tế có năng suất từ 100.000 sản phẩm/năm trở lên1,5M
2.7.7.3Cơ sở chế tạo giầy dép có công suất từ một triệu đôi/năm trở lên1,5M
2.7.7.4Cơ sở cấp dưỡng săm lốp cao su thiên nhiên các nhiều loại (riêng cơ sở sản xuất săm lốp cao su thiên nhiên ô tô, sản phẩm công nghệ kéo có hiệu suất từ 50.000 sản phẩm/năm trở lên; các đại lý sản xuất săm lốp cao su thiên nhiên xe đạp, xe thiết bị có hiệu suất từ 100.000 sản phẩm/năm trở lên)1,8M
2.7.7.5Dự án xây dựng cơ sở sản xuất mực in, vật liệu ngành in khác có năng suất từ 500 tấn mực in với từ 1.000 sản phẩm/năm trở lên đối với các vật tư ngành in khác1,8M
2.7.7.6Cơ sở thêm vào ắc quy, sạc có công suất từ 50.000 KWh/năm trở lên trên hoặc tự 100 tấn sản phẩm/năm trở lên2,5M
2.7.7.7Cơ sở thuộc da1,8M
2.7.7.8Cơ sở chế tạo gas CO2chiết nạp hóa lỏng, nội khí nghiệp có công suất từ 3.000 tấn sản phẩm/năm trở lên2,5M
2.7.7.9Cơ sở phá túa tàu cũ, lau chùi và vệ sinh súc cọ tàu3,0M
3CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
3.1Công trình cấp nướccấp II trở lên
3.1.1Nhà máy nước, công trình xử lý nước sạch3,0N
3.1.2Trạm bơm nước thô hoặc nước sạch sẽ hoặc tăng áp (gồm cả trạm bơm cùng bể chứa nếu trạm bơm đặt lên trên bể chứa)2,0N
3.2Công trình bay nướccấp II trở lên
3.2.1Hồ điều hòa5,0N
3.2.2Trạm bơm nước mưa (gồm cả trạm bơm và bể đựng nếu trạm bơm đặt trên bể chứa)3,0N
3.2.3Công trình giải pháp xử lý nước thải3,0N
3.2.4Trạm bơm nước thải (gồm cả trạm bơm cùng bể đựng nếu trạm bơm đặt lên trên bể chứa)3,0N
3.2.5Công trình cách xử trí bùn4,0N
3.2.6Xây dựng new hoặc cải tạo khối hệ thống thoát nước đô thị, thoát nước khu cư dân có chiều dài công trình xây dựng từ 10 km trở lên2,5N
3.3Công trình cách xử trí chất thải rắncấp II trở lên
3.3.1Cơ sở giải pháp xử lý chất thải rắn thông thường2,5N
3.3.2Cơ sở tái chế, giải pháp xử lý chất thải rắn gian nguy có hiệu suất từ 10 tấn/ngày trở lên2,5N
3.4Công trình hạ tầng nghệ thuật viễn thông thụ động cấp III trở lên: Nhà, trạm viễn thông, cột ăng ten, cột treo cáp2,5N
3.5Nhà tang lễ; cơ sở hỏa táng cấp cho II trở lên1,0N
3.6Nhà nhằm xe (ngầm cùng nổi), cống, bể, hào, hầm mặc dù nen kỹ thuật cấp cho II trở lên
3.5.1Bãi đỗ xe pháo ngầm4,5N
3.5.2Bãi đỗ xe pháo nổi1,2N
3.5.3Cống, bể, hào, hầm tuy nen kỹ thuật1,5N
4CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
4.1Đường bộ
4.1.1Đường xe hơi cao tốc gần như cấp4,0N
4.1.2Đường ô tô, con đường trong đô thị cấp cho III trở lên2,5N
4.1.3Bến phà cấp III trở lên5,0N
4.1.4Bến xe; các đại lý đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải đường bộ; trạm thu phí; trạm giới hạn nghỉ cấp cho III trở lên2,0N
4.2Đường sắt
4.2.1Đường sắt phần lớn cấp: Đường fe cao tốc, mặt đường sắt tốc độ cao, đường tàu đô thị (đường fe trên cao); đường tàu quốc gia; đường sắt chuyên dụng và đường tàu địa phương4,0N
4.2.2Ga hành khách cấp III trở lên2,0N
4.3Cầucấp III trở lên
4.3.1Cầu mặt đường bộ6,0 (đối với mỗi cấp tăng thêm cộng 0,1‰ tầm giá bảo hiểm)N
4.3.2Cầu bộ hành2,0 (đối với từng cấp tăng lên cộng 0,1‰ phí bảo hiểm)N
4.3.3Cầu con đường sắt6,0 (đối với mỗi cấp tăng lên cộng 0,1‰ giá thành bảo hiểm)N
4.3.4Cầu phao6,0 (đối với mỗi cấp tăng lên cộng 0,1‰ giá thành bảo hiểm)N
4.4Hầm
4.4.1Hầm cấp III trở lên: hầmđường ô tô, hầm mặt đường sắt, hầm cho tất cả những người đi bộ11,0N
4.4.2Hầm tàu điện ngầm (Metro) đều cấp11,0N
4.5Công trình mặt đường thủy trong nước cấp II trở lên
4.5.1Cảng, bến thủy nội địa (cho hành khách)7,0N
4.5.2Đường thủy bao gồm bề rộng (B) với độ sâu (H) nước chạy tầu (bao bao gồm cả phao tiêu, công trình xây dựng chỉnh trị)8,0N
4.6Công trình sản phẩm hải
4.6.1Bến/cảng biển, bến phà (cho hành khách) cấp III trở lên10,0N
4.6.2Công trình mặt hàng hảikháccấp II trở lên10,0N
4.7Công trình mặt hàng không
4.7.1Nhà ga hàng không; khu bay (bao gồm cả những công trình bảo vệ hoạt đụng bay)3,0N
4.8Tuyến cáp treo với nhàga
4.8.1Để vận chuyển fan mọi cấp5,0N
4.8.2Để vận động hàng hóacấp II trở lên4,0N
5CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
5.1Công trình thủy lợi
5.1.1Công trình cấp nước cấp II trở lên5,0N
5.1.2Hồ đựng nước cấp cho III trở lên8,0N
5.1.3Đập ngăn nước và các công trình thủy lợi chịu áp khác cấp cho III trở lên10,0N
5.2Công trình đê điều đa số cấp10,0N

2. Đối với dự án công trình xây dựng có giá trị trường đoản cú 1.000 tỷ đồng trở lên nguyên tắc tại khoản 1 Mục I Phụ lục này: thực hiện theo chế độ tạiđiểm c khoản 1 Điều 37 Nghị định này.

3. Đối với dự án công trình xây dựng không được quy định tại khoản 1, khoản 2 Mục I Phụ lục này: triển khai theo lý lẽ tạiđiểm d khoản 1 Điều 37 Nghị định này.

II. ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐƯỢC BẢO HIỂM CÓ BAO GỒM CÔNG VIỆC LẮP ĐẶT VÀ chi PHÍ THỰC HIỆN PHẦN CÔNG VIỆC LẮP ĐẶT CHIẾM TỪ 1/2 TRỞ LÊN TỔNG GIÁ TRỊ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐƯỢC BẢO HIỂM

1. Đối với công trình xây dựng xây dựng có mức giá trị bên dưới 1.000 tỷ đồng

a) mức phí bảo đảm (Chưa bao hàm thuế GTGT):

Mã hiệuHạng mục công trình, nhiều loại thiết bị lắp ráp vào công trìnhPhí bảo đảm (‰ theo giá chỉ trị khuôn khổ công trình, một số loại thiết bị lắp ráp vào công trình)Mức khấu trừ (loại)
1CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
-Nhà ở: những tòa nhà tầm thường cư, nhà ở tập thể khác cấp III trở lên;
- công trình công cộng:
+ công trình xây dựng giáo dục, đào tạo, phân tích cấp III trở lên;
+ dự án công trình y tế cấp cho III trở lên;
+ công trình thể thao: sảnh vận động; nhà tranh tài (các môn thể thao); bể bơi; sảnh thi đấu các môn thể thao bao gồm khán đài cấp III trở lên;
+ dự án công trình văn hóa: Trung trọng tâm hội nghị, đơn vị hát, bên văn hóa, câu lạc bộ, rạp chiếu phim, rạp xiếc, vũ trường; các công trình di tích; bảo tàng, thư viện, triển lãm, công ty trưng bày; tượng đài xung quanh trời; công trình vui chơi giải trí giải trí; công trình văn hóa tập trung đông bạn và các công trình khác có chức năng tương đương cấp cho III trở lên;
+ công trình xây dựng thương mại: Trung chổ chính giữa thương mại, siêu thị nhà hàng cấp III trở lên; công ty hàng, siêu thị ăn uống, giải khát và các cơ sở tương tự cấp II trở lên;
+ công trình xây dựng dịch vụ: khách hàng sạn, nhà khách, đơn vị nghỉ; khu nghỉ dưỡng; biệt thự hạng sang lưu trú; chung cư lưu trú và các cơ sở tương tự; bưu điện, bưu cục, cơ sở cung ứng dịch vụ bưu chính, viễn thông khác cung cấp III trở lên;
+ dự án công trình trụ sở, văn phòng làm việc: các tòa nhà áp dụng làm trụ sở, văn phòng thao tác cấp III trở lên;
+ những công trình đa chức năng hoặc láo hợp: các tòa nhà, kết cấu khác sử dụng đa zi năng hoặc các thành phần hỗn hợp khác cấp III trở lên;
+ Công trình giao hàng dân sinh khác: những tòa bên hoặc kết cấu không giống được xây dựng ship hàng dân sinh cấp II trở lên
1.1Lắp đặt nói chung1,9M
1.2Thiết bị sưởi1,7M
1.3Thiết bị cân bằng không khí2,0M
1.4Thang đồ vật nâng với thang sản phẩm cuốn1,9M
1.5Thiết bị bếp2,3M
1.6Thiết bị y tế2,0M
1.7Thiết bị khử trùng2,0M
1.8Thiết bị làm lạnh1,7M
1.9Thiết bị ánh sáng1,7M
1.10Rạp chiếu phim, chống quay truyền hình, cù phim1,9M
1.11Cáp treo4,0N
2CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
2.1Công trình phân phối vật liệu, sản phẩmxây dựngcấp III trở lên
2.1.1Ngành vật liệu xây dựng nói chung2,3N
2.1.2Nhà trang bị xi-măng2,6N
2.1.3Nhà máy bê tông2,3N
2.1.4Nhà sản phẩm công nghệ gạch2,6N
2.1.5Nhà lắp thêm clinke2,4N
2.1.6Nhà thứ ngói, tấm lợp fibro xi-măng3,0N
2.1.7Nhà trang bị gạch ốp lát2,7N
2.2Công trình luyện kim cùng cơ khí chế tạocấp III trở lên
2.2.1Sắt và thép
2.2.1.1Nhà sản phẩm công nghệ luyện kim3,2N
2.2.1.2Nhà lắp thêm luyện gang (sản xuất gang thỏi)3,4N
2.2.1.3Nhà máy thêm vào phôi thép3,4N
2.2.1.4Nhà sản phẩm cán thép nói chung3,1N
2.2.1.5Nhà thứ cán thép - cán nóng3,2N
2.2.1.6Nhà lắp thêm cán thép - cán nguội (Thép tấm khuôn khổ mỏng)3,2N
2.2.1.7Xưởng đúc2,9N
2.2.2Các sắt kẽm kim loại không cất sắt
2.2.2.1Nhà sản phẩm công nghệ luyện kim nói chung3,4N
2.2.2.2Nhà trang bị luyện nhôm3,2N
2.2.2.3Nhà vật dụng cán nói chung3,1N
2.2.2.4Nhà đồ vật cán nóng3,1N
2.2.2.5Nhà đồ vật cán nguội2,9N
2.2.2.6Xưởng đúc2,9N
2.2.3Công nghiệp sản xuất sắt kẽm kim loại khác3,4N
2.3Công trình khai quật mỏ và chế tao khoáng sảncấp III trở lên
2.3.1Thiết bị khai quật mỏ lộ thiên3,5N
2.3.2Thiết bị khai thác than lộ thiên3,2N
2.3.3Thiết bị khai quật quặng lộ thiên3,2N
2.3.4Thiết bị nạo vét hạng nặng nề trong khai quật mỏ lộ thiên2,8N
2.3.5Thiết bị bào chế quặng kim loại3,0N
2.3.6Thiết bị khác3,2N
2.4Công trình dầu khícấp III trở lên
2.4.1Nhà thiết bị lọc dầu, sản xuất khí; xí nghiệp sản xuất lọc hóa dầu (trừ những dự án phân tách nạp LPG, điều chế dầu nhờn), sản xuất sản phẩm hóa dầu, hỗn hợp khoan, hóa phẩm dầu khí; tuyến phố ống dẫn dầu, khí; quần thể trung đưa dầu, khí6,0N
2.4.2Kho xăng dầu, shop kinh doanh xăng dầu2,3N
2.5Công trình năng lượngcấp III trở lên
2.5.1Nhà trang bị nhiệt năng lượng điện - than đá, dầu, than non (nhiệt độ khá tới 5400C)
2.5.1.1Tới 10 MW một máy4,1N
2.5.1.2Tới 50 MW một máy4,2N
2.5.1.3Tới 150 MW một máy4,4N
2.5.1.4Tới 300 MW một máy5,0N
2.5.2Turbin hơi nước (nhiệt độ khá tới 5400C)
2.5.2.1Tới 50 MW3,7N
2.5.2.2Tới 150 MW5,6N
2.5.2.3Tới 300 MW6,0N
2.5.3Máy phân phát trong xí nghiệp sản xuất nhiệt điện
2.5.3.1Tới 180 MVA4,1N
2.5.3.2Tới 400 MVA5,0N
2.5.4Nồi hơi bao hàm cả phụ khiếu nại thông thường2,6N
2.5.5Nồi tương đối dạng ống (nhiệt độ hơi tới 5400C)
2.5.5.1Tới 50 tấn/giờ2,4N
2.5.5.2Tới 200 tấn/giờ2,6N
2.5.5.3Tới 1.000 tấn/giờ2,9N
2.5.6Các một số loại nồi tương đối khác
2.5.6.1Tới 75 tấn/giờ3,1N
2.5.6.2Tới 150 tấn/giờ3,9N
2.5.7Nồi hơi cấp cho nhiệt2,4N
2.5.8Ống dẫn hơi2,2M
2.5.9Nhà máy điện Diezen
2.5.9.1Tới 5.000 KW/máy3,6M
2.5.9.2Tới 10.000 KW/máy3,8N
2.5.10Máy phạt trong xí nghiệp điện Diezen tới 12 MVA3,8N
2.5.11Động cơ Diezen trong xí nghiệp sản xuất điện Diezen cho tới 5.000 KW
2.5.11.1- gắn đặt2,8N
2.5.11.2- toá dỡ3,9N
2.5.12Trạm cung cấp điện
2.5.12.1Tới 100 KV2,6N
2.5.12.2Trên 100 KV3,0N
2.5.13Máy biến thế
2.5.13.1Tới 10 MVA3,1N
2.5.13.2Tới 50 MVA3,5N
2.5.13.3Tới 100 MVA4,0N
2.5.13.4Tới 250 MVA4,4N
2.5.13.5Tới 400 MVA4,8N
2.5.14Nhà sản phẩm công nghệ điện sử dụng tua-bin nội công nghiệp
2.5.14.1Tới 40 MW/máy4,9N
2.5.14.2Tới 60 MW/máy5,3N
2.5.15Cải chế tác và xây dựng mới lưới điện3,2N
2.5.16Sản xuất, gia công các thiết bị điện tử, linh phụ kiện điện, năng lượng điện tử; đồ vật điện3,5N
2.5.17Nhà thiết bị phong điện, thủy điện, quang điện4,5N
2.6Công trình hóa chấtcấp III trở lên
2.6.1Công trình sản xuất phân bón, thuốc bảo đảm thực vật
2.6.1.1Nhà máy tiếp tế phân bón - một số loại thông thường2,5N
2.6.1.2Nhà trang bị sản xuấtthuốc đảm bảo thực vật2,0N
2.6.2Công trình hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm, nhựa, hóa học dẻo
2.6.2.1Nhà máy sản xuất vật dụng bằng chất dẻo2,7N
2.6.2.2Nhà máy chế tạo hóa mỹ phẩm, dược phẩm2,5N
2.6.2.3Nhà máy phân phối sơn2,5N
2.6.2.4Nhà sản phẩm sản xuấtthuốc thú y2,5N
2.6.2.5Nhà sản phẩm sản xuất thành phầm nhựa, hạt nhựa2,7N
2.6.2.6Nhà máy cung ứng chất tẩy rửa, phụ gia2,5N
2.6.2.7Nhà máy phân phối thuốc phóng, dung dịch nổ, hỏa cụ4,5N
2.6.2.8Nhà thiết bị thuốc nổ công nghiệp; kho cất thuốc nổ, kho đựng hóa chất4,5N
2.6.2.9Cơ sở cấp dưỡng muối trường đoản cú nước biển4,0N
2.6.3Công nghiệp chất hóa học khác2,7N
2.7Công trình công nghiệp nhẹcấp III trở lên
2.7.1Công trình sản xuất, sản xuất thực phẩm
2.7.1.1Nhà máy phân phối lương thực, thực phẩm1,7M
2.7.1.2Nhà sản phẩm công nghệ giết mổ gia súc, gia cầm1,5M
2.7.1.3Nhà máychế biến hóa thủy sản, bột cá, các phụ phẩm thủy sản1,9M
2.7.1.4Nhà máy chế tạo đường2,9M
2.7.1.5Nhà máy cung cấp cồn, rượu1,9M
2.7.1.6Nhà máy cung cấp bia1,8M
2.7.1.7Nhà máy chế tạo nước giải khát1,8M
2.7.1.8Nhà máy chế tạo bột ngọt1,8M
2.7.1.9Nhà sản phẩm sản xuất, sản xuất sữa1,7M
2.7.1.10Thiết bị cung cấp dầu ăn1,8M
2.7.1.11Nhà máy phân phối bánh, kẹo1,8M
2.7.1.12Nhà máysản xuất nước lọc, nước tinh khiết đóng góp chai1,8M
2.7.1.13Công nghiệp hoa màu và chế tao thức nạp năng lượng gia súc khác1,8M
2.7.2Công trình bào chế nông sản
2.7.2.1Nhà máy cung cấp thuốc lá điếu, chế biến vật liệu thuốc lá2,2M
2.7.2.2Nhà máy sản xuất, sản xuất nông sản, tinh bột1,8M
2.7.2.3Nhà máy bào chế chè, phân tử điều, ca cao, cà phê, phân tử tiêu1,8M
2.7.3Công trình bào chế gỗ, thêm vào thủy tinh, gốm sứ
2.7.3.1Công nghiệp chế biến gỗ nói chung3,2M
2.7.3.2Nhà máy tiếp tế gỗ dán3,2M
2.7.3.3Nhà máy cung cấp ván ép3,2M
2.7.3.4Nhà thiết bị sản xuất vật dụng gia đình3,0M
2.7.3.5Nhà sản phẩm cưa3,1M
2.7.3.6Nhà máy sản xuất bóng đèn, phích nước3,2M
2.7.3.7Nhà máy cung cấp gốm, sứ3,6N
2.7.3.8Nhà máy cung cấp thủy tinh3,2M
2.7.4Công trình cấp dưỡng giấy và văn phòng phẩm
2.7.4.1Công nghiệp giấy và bao bì nói chung3,8N
2.7.4.2Nhà máy thêm vào bột giấy cùng giấy từ nguyên vật liệu thô3,8N
2.7.4.3Thiết bị chế tao bột giấy và giấy từ nguyên liệu thô3,4N
2.7.4.4Nhà máy phân phối giấy và bao bì3,8N
2.7.4.5Nhà máy tối ưu giấy cùng bao bì3,4N
2.7.4.6Nhà máy chế tạo văn phòng phẩm3,8N
2.7.5Công trình về dệt nhuộm cùng may mặc
2.7.5.1Công nghiệp dệt nói chung2,3M
2.7.5.2Nhà máysợi tơ tằm, tua bông, sợi nhân tạo2,0M
2.7.5.3Nhà đồ vật dệt không nhuộm2,3M
2.7.5.4Thiết bị giặt là công nghiệp2,1M
2.7.5.5Thiết bị nhuộm, tẩy2,2M
2.7.5.6Thiết bị sấy khô2,3M
2.7.5.7Nhà lắp thêm dệt bao gồm nhuộm2,3M
2.7.5.8Nhà máy thêm vào và gia công các sản phẩm dệt, may2,3M
2.7.6Cơ sở chăn nuôi và bào chế thức ăn uống chăn nuôi
2.7.6.1Công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi nói chung1,8M
2.7.6.2Nhà máy bào chế thức ăn uống chăn nuôi1,7M
2.7.6.3Cơ sở chăn nuôi gia súc2,0M
2.7.6.4Cơ sở chăn nuôi gia cầm2,0M
2.7.6.5Cơ sở chăn nuôi, quan tâm động vật dụng hoang dã2,3M
2.7.6.6Cơ sở nuôi trồng thủy sản2,7M
2.7.6.7Cơ sở nuôi quảng canh2,6M
2.7.7Công trình công nghiệp dịu khác
2.7.7.1Nhà máy chế tao cao su, mủ cao su, nhà máy sản xuất sản xuất săm lốp cao su3,0N
2.7.7.2Nhà máy cấp dưỡng các sản phẩm trang vật dụng y tế từ vật liệu bằng nhựa và cao su thiên nhiên y tế3,0N
2.7.7.3Nhà máy tiếp tế giầy dép3,0N
2.7.7.4Cơ sở cung ứng mực in, vật tư ngành in2,2M
2.7.7.5Nhà máy cung cấp ắc quy, pin3,0N
2.7.7.6Cơ sở thuộc da2,2M
2.7.7.7Nhà máy thêm vào gas CO2chiết hấp thụ hóa lỏng, nội công nghiệp3,0N
2.7.8Cơ sở phá dỡ tàu cũ, dọn dẹp súc cọ tàu2,6N
3CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
3.1Công trình cấp nướccấp II trở