Áp dụng cấp công trình trong làm chủ hoạt động đầu tư xây dựng

Theo đó, cấp công trình xây dựng được quy đinh trên Thông bốn 06/2021 được áp dụng làm cửa hàng để cai quản các hoạt động chi tiêu xây dựng, 1-1 cử như: 

- khẳng định thẩm quyền khi thẩm định báo cáo nghiên cứu giúp khả thi, đánh giá công tác nghiệm thu trong quá trình xây cất và khi xong xuôi thi công kiến tạo công trình;

- Phân hạng năng lực chuyển động xây dựng của các cá nhân, tổ chức để cấp chứng từ năng lực, chứng chỉ hành nghề chuyển động xây dựng;

- xác định công trình được miễn bản thảo xây dựng;

- làm chủ chi phí đầu tư chi tiêu xây dựng;

- khẳng định công trình phải tạo lập quy trình bảo trì;

- khẳng định công trình đề xuất lập chỉ dẫn kỹ thuật riêng;…


BỘ XÂY DỰNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 06/2021/TT-BXD

Hà Nội, ngày 30 mon 6 năm 2021

THÔNG TƯ

QUYĐỊNH VỀ PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG trong QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNGĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ hình thức Xây dựngngày 18 tháng 6 năm 2014; hiện tượng sửa đổi, bổ sung cập nhật mộtsố điều của phương tiện Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ luật Kiếntrúc ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CPngày 26 tháng 01 năm 2021 của chính phủ quy định cụ thể một số văn bản về quảnlý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CPngày 03 tháng 3 năm 2021 của chính phủ quy định chi tiết một số văn bản về quảnlý dự án chi tiêu xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CPngày 17 mon 7 năm 2017 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của cục trưởng cục Giám định đơn vị nướcvề chất lượng công trình xây dựng;

Bộ trưởng cỗ Xây dựng ban hành Thông bốn quy địnhvề phân cấp dự án công trình xây dựng với hướng dẫn vận dụng trong làm chủ hoạt rượu cồn đầutư xây dựng.

Bạn đang xem: Cấp công trình xây dựng

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đốitượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết về phân cung cấp công trìnhxây dựng cùng hướng dẫn áp dụng cấp dự án công trình xây dựng trong cai quản các hoạt độngđầu bốn xây dựng theo cơ chế tại khoản 4 Điều 5 luật pháp Xây dựngnăm năm trước đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 của lý lẽ sửa đổi, té sungmột số điều của điều khoản Xây dựng năm 2020 và khoản 2 Điều 3 Nghịđịnh 06/2021/NĐ-CP.

2. Đối tượng áp dụng

Thông bốn này áp dụng với người ra quyết định đầu tư,chủ đầu tư, công ty sở hữu, tín đồ quản lý, sử dụng công trình, đơn vị thầu vào nước,nhà thầu nước ngoài, những cơ quan cai quản nhà nước về tạo và những tổ chức,cá nhân khác có tương quan đến hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng trên cương vực Việt Nam.

Điều 2. Nguyên tắc khẳng định cấpcông trình

1. Cấp dự án công trình quy định trên Thông tứ này đượcxác định theo các tiêu chí sau:

a) mức độ quan trọng, bài bản công suất: Áp dụng chotừng công trình tự do hoặc một đội hợp những công trình hoặc một dây chuyền sản xuất côngnghệ tất cả nhiều hạng mục thuộc dự án đầu tư chi tiêu xây dựng dự án công trình theo các loạicông trình giải pháp tại Phụ lục I Thông tứ này;

b) quy mô kết cấu: Áp dụng mang lại từng dự án công trình độclập thuộc dự án chi tiêu xây dựng dự án công trình theo các loại kết cấu cách thức tại
Phụ lục II Thông tư này.

2. Cấp công trình của một côngtrình chủ quyền là cấp cao nhất được xác minh theo Phụ lục I với Phụ lục II Thôngtư này. Trường hợp công trình độc lập không giải pháp trong Phụ lục I Thông tưnày thì cấp dự án công trình được khẳng định theo qui định tại Phụ lục II Thông bốn nàyvà ngược lại.

3. Cấp công trình của một tổ hợp các công trình hoặcmột dây chuyền technology gồm nhiều khuôn khổ được xác minh như sau:

a) Trường hợp tổ hợp những công trình hoặc dây chuyềncông nghệ có nhiều hạng mục có hiện tượng trong Phụ lục I Thông bốn này thì cấpcông trình được xác định theo Phụ lục I Thông bốn này;

b) Trường đúng theo tổ hợp những công trình hoặc dây chuyềncông nghệ có nhiều hạng mục không dụng cụ trong Phụ lục I Thông bốn này thì cấpcông trình được xác minh theo cung cấp của dự án công trình chính (thuộc tổ hợp những côngtrình hoặc dây chuyền sản xuất công nghệ) bao gồm cấp cao nhất. Cấp của công trình xây dựng chính xácđịnh theo cơ chế tại khoản 2 Điều này.

4. Cấp công trình của dự án công trình hiện hữu được sửachữa, cải tạo, nâng cấp xác minh như sau:

a) Trường hợp sửa chữa, cải tạo, upgrade làm thayđổi những tiêu chí xác định cấp công trình quy định trên khoản 1 Điều này thì cấpcông trình của dự án công trình sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấp được xác định theoquy định tại Điều này;

b) Trường đúng theo khác với lý lẽ tại điểm a khoảnnày thì cấp công trình xây dựng của công trình trước cùng sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấpkhông cầm cố đổi.

Điều 3. Áp dụng cấp cho công trìnhtrong cai quản các hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng

1. Cấp công trình quy định tại Thông tứ này được ápdụng làm đại lý để quản lý các hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng sau:

a) xác minh thẩm quyền khi thẩm định report nghiêncứu khả thi; thẩm định và đánh giá hoặc có chủ ý về công nghệ đối với dự án đầu tư chi tiêu xây dựngsử dụng technology hạn chế chuyển giao hoặc dự án đầu tư chi tiêu xây dựng có nguy cơ tiềm ẩn tácđộng xấu đến môi trường xung quanh có sử dụng technology theo Luật
Chuyển giao công nghệ; thẩm định xây dựng triển khai sau xây cất cơ sở; kiểmtra công tác sát hoạch trong vượt trình kiến tạo và khi kết thúc thi công xâydựng công trình;

b) Phân hạng năng lực chuyển động xây dựng của những tổchức, cá thể để cấp chứng chỉ năng lực, chứng từ hành nghề vận động xây dựng;

c) xác minh công trình được miễn giấy tờ xây dựng;

d) xác minh công trình bắt buộc thi tuyển giải pháp kiếntrúc theo luật tại khoản 2 Điều 17 luật Kiến trúc;

đ) khẳng định công trình tất cả yêu cầu phải tạo lập chỉ dẫnkỹ thuật riêng;

e) khẳng định công trình có tác động lớn đến antoàn, ích lợi cộng đồng;

g) xác định công trình gồm yêu cầu cần bảo hiểmtrách nhiệm nghề nghiệp;

h) xác định công trình cần thực hiện reviews địnhkỳ về an ninh của dự án công trình xây dựng trong quy trình sử dụng;

i) Phân cấp cho sự cố dự án công trình xây dựng với thẩm quyềngiải quyết sự cố công trình xây dựng;

k) thống trị chi phí đầu tư chi tiêu xây dựng;

l) xác minh thời hạn cùng mức tiền bảo hành côngtrình;

m) xác định công trình phải tạo lập quy trình bảo trì;

n) các nội dung không giống theo vẻ ngoài của pháp luật vềquản lý chi tiêu xây dựng công trình.

2. Áp dụng cấp công trình xây dựng để làm chủ các hoạt độngđầu tư xây dựng được lao lý tại điểm a khoản 1 Điều này như sau:

a) Trường vừa lòng dự án đầu tư xây dựng chỉ bao gồm một côngtrình chính độc lập: Áp dụng cấp công trình xác minh theo lý lẽ tại khoản 2 Điều 2 Thông bốn này;

b) Trường đúng theo dự án đầu tư xây dựng gồm nhiều côngtrình chính hòa bình hoặc được xây đắp theo tuyến (gồm nhiều công trình xây dựng bố tríliên tiếp nhau thành tuyến): Áp dụng cung cấp của dự án công trình chính tất cả cấp cao nhấtxác định được theo khí cụ tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này;

c) Trường vừa lòng dự án đầu tư xây dựng có tổ hợp cáccông trình chính hoặc dây chuyền công nghệ chính bao gồm nhiều hạng mục: Áp dụng cấpcông trình xác định theo vẻ ngoài tại khoản 3 Điều 2 Thông tưnày;

d) Trường thích hợp dự án đầu tư chi tiêu xây dựng có rất nhiều tổ hợpcác dự án công trình chính, các dây chuyền technology chính hoặc láo hợp: Áp dụng cấpcủa tổ hợp những công trình bao gồm hoặc dây chuyền technology chính gồm cấp cao nhấtxác định được theo lý lẽ tại khoản 3 Điều 2 Thông tư này.

3. Nguyên tắc vận dụng cấp công trình xây dựng để quản lý cáchoạt động đầu tư xây dựng được dụng cụ từ điểm b đến điểm n khoản 1 Điều nàynhư sau:

a) Trường vừa lòng phạm vi triển khai cho một công trìnhđộc lập thì áp dụng cấp công trình xác định theo khoản 2 Điều 2Thông tư này đối với công trình đó;

b) Trường đúng theo phạm vi triển khai cho một vài côngtrình trực thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình thì áp dụng cấp dự án công trình xác địnhtheo khoản 2 Điều 2 Thông tư này so với từng dự án công trình đượcxét;

c) Trường hợp phạm vi tiến hành cho toàn thể một tổhợp các công trình hoặc toàn thể một dây chuyền technology gồm nhiều khuôn khổ thìáp dụng cung cấp công trình khẳng định theo nguyên tắc tại khoản 3 Điều 2Thông tứ này. Trường hòa hợp dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng theo con đường thì thựchiện theo công cụ tại điểm d khoản này;

d) Trường đúng theo phạm vi tiến hành cho một công trình,một số dự án công trình hoặc tổng thể các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng côngtrình theo đường thì áp dụng cấp công trình xác minh theo khoản2 Điều 2 Thông bốn này so với từng dự án công trình thuộc tuyến.

Điều 4. Phương pháp về đưa tiếp

1. Cấp công trình thuộc dự án chi tiêu xây dựng sẽ đượcquyết định đầu tư trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được xác địnhtheo khí cụ của lao lý tại thời gian phê chăm sóc dự án chi tiêu xây dựng côngtrình.

2. Trường hợp công trình xây dựng có điều chỉnh xây dựng xâydựng sau ngày Thông tư này còn có hiệu lực:

a) việc điều chỉnh xây dựng xây dựng không có tác dụng thayđổi những tiêu chí khẳng định cấp dự án công trình quy định tại khoản 1 Điều2 Thông tứ này thì cấp cho của dự án công trình được xác minh theo lao lý của phápluật tại thời khắc phê chuẩn y dự án đầu tư chi tiêu xây dựng công trình;

b) vấn đề điều chỉnh kiến tạo xây dựng làm vắt đổicác tiêu chí khẳng định cấp công trình quy định tại khoản 1 Điều2 Thông tứ này thì cấp công trình xây dựng được xác định theo lý lẽ tại Thông tưnày.

Điều 5. Hiệu lực thực thi thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15tháng 8 năm 2021 và sửa chữa các Thông tứ số 03/2016/TT-BXDngày 10 mon 3 năm năm nhâm thìn của bộ trưởng liên nghành Bộ Xây dựng biện pháp về phân cấp cho côngtrình xây dựng và hướng dẫn vận dụng trong làm chủ hoạt động đầu tư xây dựng và
Thông bốn số 07/2019/TT-BXD ngày thứ 7 tháng 11năm 2019 của cục trưởng cỗ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung, sửa chữa một sốquy định trên Thông tứ số 03/2016/TT-BXD.

2. Trong quá trình thực hiện tại nếu tất cả vướng mắc đềnghị tổ chức, cá thể gửi chủ ý về cỗ Xây dựng giúp xem xét, giải quyết./.

khu vực nhận: - Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ (để báo cáo); - những Phó Thủ tướng chính phủ (để báo cáo); - các Bộ, cơ sở ngang Bộ, ban ngành thuộc bao gồm phủ; - văn phòng Quốc hội; - Văn phòng quản trị nước; - Văn phòng tw Đảng và những Ban của Đảng; - tand nhân dân buổi tối cao; - Viện Kiểm gần kề nhân dân tối cao; - truy thuế kiểm toán nhà nước; - cơ sở Trung ương của các đoàn thể; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - trang web của chính phủ; - công văn (02 bản); - các đơn vị thuộc cỗ Xây dựng; - Cục soát sổ văn bạn dạng quy phạm pháp luật - bộ Tư pháp; - Sở Xây dựng các tỉnh, tp trực ở trong Trung ương; - Cổng tin tức điện tử của bộ Xây dựng; - Lưu: VT, cục GĐ.

KT. BỘ TRƯỞ
NG THỨ TRƯỞ
NG Lê quang đãng Hùng

PHỤ LỤC I

PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THEO MỨC ĐỘ quan TRỌNG HOẶCQUY MÔ CÔNG SUẤT(Ban hành hẳn nhiên Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 mon 6 năm 2021 của Bộtrưởng cỗ Xây dựng)

Bảng 1.1 Phân cấp công trìnhsử dụng mang đến mục đích dân dụng (công trình dân dụng)

STT

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.1.1

Công trình giáo dục, đào tạo

1.1.1.1 công ty trẻ, trường mẫu mã giáo, trường mầm non

Mức độ quan liêu trọng

Cấp III với mọi quy mô

1.1.1.2 Trường tiểu học

Tổng số học sinh toàn trường

≥ 700

1.1.1.3 trường trung học cơ sở, ngôi trường trung học tập phổ thông, trường phổ thông có tương đối nhiều cấp học

Tổng số học viên toàn trường

≥ 1.350

1.1.1.4 ngôi trường đại học, ngôi trường cao đẳng; trường trung học chăm nghiệp, trường dạy dỗ nghề, trường người công nhân kỹ thuật, ngôi trường nghiệp vụ

Tổng số sv toàn trường

> 8.000

5.000 ÷ 8.000

1.1.2

Công trình y tế

1.1.2.1 bệnh viện đa khoa, cơ sở y tế chuyên khoa từ tw đến địa phương (Bệnh viện trung ương không thấp hơn cấp cho I)

Tổng số giường bệnh dịch lưu trú

> 1.000

500 ÷ 1.000

250 ÷

1.1.2.2 Trung vai trung phong thí nghiệm bình an sinh học (Cấp độ an toàn sinh học khẳng định theo qui định của ngành y tế)

Cấp độ an ninh sinh học tập (ATSH)

ATSH lever 4

ATSH lever 3

ATSH cấp độ 1 và lever 2

1.1.3

Công trình thể thao

1.1.3.1 sảnh vận động, sảnh thi đấu những môn thể thao không tính trời tất cả khán đài (Sân vận tải quốc gia, sảnh thi đấu tổ quốc không nhỏ hơn cung cấp I)

Sức chứa của khán đài (nghìn chỗ)

> 40

> trăng tròn ÷ 40

5 ÷ 20

1.1.3.2 nhà thi đấu, tập luyện những môn thể thao tất cả khán đài (Nhà thi đấu thể thao đất nước không nhỏ hơn cung cấp I)

Sức cất của khán đài (nghìn chỗ)

> 7,5

5 ÷ 7,5

2 ÷

1.1.3.3 sảnh gôn

Số lỗ

≥ 36

18 ÷

1.1.3.4 Bể bơi, sảnh thể thao xung quanh trời

Mức độ quan trọng

Đạt chuẩn chỉnh thi đấu thể thao cung cấp quốc gia

Hoạt cồn thể thao phong trào

1.1.4

Công trình văn hóa

1.1.4.1 Trung tâm hội nghị, đơn vị văn hóa, câu lạc bộ, vũ trường và những công trình văn hóa tập trung đông tín đồ khác (Trung trọng điểm hội nghị quốc gia không nhỏ hơn cấp I)

Tổng sức đựng (nghìn người)

> 3

> 1,2 ÷ 3

> 0,3 ÷ 1,2

≤ 0,3

1.1.4.2 nhà hát, rạp chiếu phim phim, rạp xiếc

Tổng mức độ chứa khán giả (nghìn người)

> 3

> 1,2 ÷ 3

> 0,3 ÷ 1,2

≤ 0,3

1.1.4.3 Bảo tàng, thư viện, triển lãm, công ty trưng bày

Mức độ quan trọng

Quốc gia

Tỉnh, Ngành

Các trường thích hợp còn lại

1.1.5

Chợ

Số điểm khiếp doanh

> 400

≤ 400

1.1.6

Công trình tôn giáo

Mức độ quan tiền trọng

Cấp III với mọi quy mô

1.1.7

Trụ sở cơ sở nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức triển khai chính trị - buôn bản hội

Mức độ quan liêu trọng

Nhà Quốc hội, phủ Chủ tịch, Trụ sở chính phủ, Trụ sở tw Đảng; những công trình quan trọng đặc biệt quan trọng khác

Trụ sở thao tác làm việc của thức giấc ủy; HĐND, ubnd cấp tỉnh; Bộ, Tổng cục và cấp tương đương; tòa án nhân dân nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cấp cao

Trụ sở làm việc của huyện ủy; HĐND, ubnd cấp huyện; cấp Cục, cấp Sở và cấp cho tương đương; tòa án nhân dân nhân dân, Viện kiểm gần kề nhân cấp tỉnh

Trụ sở thao tác của Đảng ủy, HĐND, ubnd cấp xã; bỏ ra cục và cung cấp tương đương; toàn án nhân dân tối cao nhân dân, Viện kiểm gần kề nhân cấp cho huyện

Ghi chú:

- Công trình gia dụng khác có mục tiêu sử dụng phùhợp cùng với loại công trình xây dựng nêu vào Bảng 1.1 thì thực hiện Bảng 1.1 để xác minh cấptheo nấc độ đặc trưng hoặc đồ sộ công suất.

- tìm hiểu thêm các ví dụ xác định cấp công trình dân dụngtrong Phụ lục III.

Xem thêm: Ứng Dụng Của Vật Liệu Cách Âm Trong Xây Dựng Cách Âm Chống Ồn Hiệu Quả, Đơn Giản

Bảng 1.2 Phân cấp cho công trìnhsử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp (công trình công nghiệp)

STT

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.2.1

Công trình sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm xây dựng

1.2.1.1 khai thác mỏ tài nguyên làm vật tư xây dựng (đá vôi xi măng, đất sét nung xi măng, phụ gia xi măng, cao lanh, fenspat, đất nung chịu lửa, đất nung trắng, cát trắng, đôlômit, đá làm cho ốp lát, đá vôi làm cho vôi, đá xây dựng, các loại tài nguyên làm vật liệu xây dựng khác)

a) công trình có sử dụng vật liệu nổ

Mức độ quan tiền trọng

Cấp II với đa số quy mô

b) dự án công trình không sử dụng vật liệu nổ

TCS (triệu m3 sản phẩm/năm)

≥ 1

1.2.1.2 nhà máy sản xuất clinker, xi măng

TCS (triệu tấn/năm)

≥ 1

1.2.1.3 Trạm nghiền, trạm bày bán xi măng

TCS (triệu tấn/năm)

≥ 0,3

1.2.1.4 xí nghiệp sản xuất sản phẩm, cấu kiện bê tông thông thường; nhà máy sản xuất sản xuất gạch men bê tông

TCS (nghìn m3 thành phẩm/năm)

> 150

≤ 150

1.2.1.5 nhà máy sản xuất sản xuất cấu khiếu nại bê tông ly tâm, cấu khiếu nại bê tông ứng lực trước, tấm tường bê tông rỗng đúc sẵn

TCS (nghìn m3 thành phẩm/năm)

> 150

30 ÷ 150

1.2.1.6 nhà máy sản xuất gạch ốp bê tông nhẹ, tấm tường thực hiện bê tông nhẹ

TCS (nghìn m3 thành phẩm/năm)

> 200

100 ÷ 200

1.2.1.7 xí nghiệp sản xuất sản xuất gạch, ngói đất sét nung nung

TCS (triệu viên gạch QTC/năm)

> 40

20 ÷ 40

1.2.1.8 xí nghiệp sản xuất sản xuất thành phầm ốp, lát

a) xí nghiệp sản xuất gạch men gốm ốp lát

TCS (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

> 5

3 ÷ 5

b) nhà máy sản xuất đá ốp lát nhân tạo

TCS (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

c) nhà máy sản xuất sản xuất đá ốp lát từ bỏ nhiên

TCS (triệu m2 sản phẩm/năm)

> 0,3

0,1 ÷ 0,3

1.2.1.9 xí nghiệp sản xuất sản xuất sứ vệ sinh

TCS (triệu sản phẩm/năm)

>1

0,3 ÷ 1

1.2.1.10 nhà máy sản xuất kính xây dựng

TCS (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

≥ 20

1.2.1.11. Xí nghiệp sản xuất sản xuất thành phầm từ kính (kính tôi, kính hộp, kính nhiều lớp...)

TCS (triệu m2 sản phẩm/năm)

≥ 0,2

1.2.1.12 nhà máy sản xuất sản xuất vôi công nghiệp cùng các thành phầm sau vôi

TCS (triệu tấn sản phẩm/năm)

> 0,3

0,1 ÷ 0,3

1.2.1.13 nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa

TCS (nghìn tấn sản phẩm/năm

>10

5 ÷ 10

1.2.1.14 xí nghiệp sản xuất sản xuất tẩm lợp xi măng cốt sợi

TCS (triệu m2 sản phẩm/năm)

≥0,3

1.2.1.15 xí nghiệp sản xuất vữa khô

TCS (triệu tấn sản phẩm/năm)

≥0,3

1.2.1.16 xí nghiệp sản xuất sản xuất tấm thạch cao

TCS (triệu m2 sản phẩm/năm)

>20

10 ÷ 20

1.2.2

Công trình luyện kim với cơ khí chế tạo

1.2.2.1 nhà máy luyện kim

a) xí nghiệp sản xuất luyện kim mầu

TSL (triệu tấn thành phẩm/năm)

> 0,5

0,1 ÷ 0,5

b) xí nghiệp sản xuất luyện, cán thép

TSL (triệu tấn thành phẩm/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

1.2.2.2 Khu liên hợp gang thép

Dung tích lò cao (nghìn m3)

> 1

≤ 1

1.2.2.3 công ty máy chế tạo máy động lực cùng máy nông nghiệp

TSL (nghìn sản phẩm/năm)

> 5

2,5 ÷ 5

1.2.2.4 bên máy chế tạo máy biện pháp và thứ công nghiệp

TSL (nghìn sản phẩm/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

1.2.2.5 đơn vị máy sản xuất thiết bị nâng hạ

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 200

≤ 200

1.2.2.6 công ty máy chế tạo máy xây dựng

a) xí nghiệp sản xuất sản xuất, thêm ráp đồ vật ủi, lắp thêm đào, máy xúc

TSL (sản phẩm/năm)

> 250

≤ 250

b) xí nghiệp sản xuất sản xuất, lắp ráp xe pháo lu tĩnh và lu rung

TSL (sản phẩm/năm)

> 130

≤ 130

c) nhà máy sản xuất sản xuất, gắn ráp cẩu tự hành

TSL (sản phẩm/năm)

> 40

≤ 40

1.2.2.7 nhà máy chế tạo thiết bị toàn bộ

TSL (nghìn tấn thiết bị/năm)

> 10

5 ÷ 10

1.2.2.8 nhà máy sản xuất, gắn thêm ráp phương tiện giao thông

a) nhà máy sản xuất sản xuất, lắp ráp ô tô

TSL (nghìn xe cộ năm)

> 10

5 ÷ 10

b) xí nghiệp sản xuất, đính thêm ráp xe máy

TSL (nghìn xe năm)

> 500

≤ 500

c) xí nghiệp sản xuất sản xuất, gắn thêm ráp đầu thiết bị tàu hỏa

TSL (nghìn đầu máy/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

d) các đại lý đóng mới phương tiện thủy nội địa

Tải trọng của tàu (nghìn DWT)

> 30

10 ÷ 30

5 ÷

đ) các đại lý đóng new tàu biển

Tải trọng của tàu (nghìn DWT)

> 70

> 40 ÷ 70

> trăng tròn ÷ 40

> 5 ÷ 20

≤ 5

1.2.3

Công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản

1.2.3.1 Mỏ than hầm lò

TSL (triệu tấn than/năm)

> 1

0,3 ÷ 1

1.2.3.2 Mỏ quặng hầm lò

TSL (triệu tấn quặng/năm)

> 3

1 ÷ 3

1.2.3.3 Mỏ than lộ thiên

TSL (triệu tấn than/năm)

≥ 2

1.2.3.4 Mỏ quặng lộ thiên

TSL (triệu tấn quặng/năm)

≥ 2

1.2.3.5 xí nghiệp sàng tuyển chọn than

TSL (triệu tấn/năm)

> 5

2 ÷ 5

1.2.3.6 xí nghiệp tuyển/làm nhiều quặng (bao có cả tuyển quặng bô xít)

TSL (triệu tấn/năm)

> 7

3 ÷ 7

1.2.3.7 công trình sản xuất alumin

Mức độ quan liêu trọng

Cấp I với tất cả quy mô

1.2.4

Công trình dầu khí

1.2.4.1 Công trình khai thác trên biển lớn (giàn khai thác)

Mức độ quan lại trọng

Cấp I với mọi quy mô

1.2.4.2 công trình lọc dầu

TCS (triệu tấn /năm)

≥ 10

1.2.4.3 công trình chế biến đổi khí

TCS (triệu m3 khí/ngày)

≥ 10

1.2.4.4 công trình sản xuất xăng sinh học

TCS (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 500

200 ÷ 500

1.2.4.5 Kho xăng dầu

Tổng khoảng không chứa (nghìn m3)

>100

5 ÷ 100

0,21 ÷

1.2.4.6 Kho chứa khí hóa lỏng, trạm tách nạp khí hóa lỏng

Tổng khoảng không gian chứa (nghìn m3)

> 100

5 ÷ 100

1.2.5

Công trình năng lượng

1.2.5.1 công trình nhiệt điện

TCS (MW)

> 2.000

600 ÷ 2.000

50 ÷

1.2.5.2 công trình xây dựng điện phân tử nhân

Mức độ quan liêu trọng

Cấp đặc trưng với những quy mô

1.2.5.3 công trình xây dựng thủy điện

a) công ty máy

Tổng hiệu suất lắp vật dụng (MW)

> 1.000

> 50 ÷ 1.000

> 30 ÷ 50

≤ 30

b) hồ nước chứa

Dung tích hồ đựng nước ứng cùng với mực nước dâng bình thường (triệu m3)

> 1.000

> 200 ÷ 1.000

> 20 ÷ 200

≥ 3 ÷ 20

c) Đập dâng nước

(Quy mô và điểm lưu ý của đập)

Đập vật liệu đất, đất - đá gồm chiều cao lớn nhất (m)

A

> 100

> 70 ÷ 100

> 25 ÷ 70

>10 ÷ 25

≤ 10

B

> 35 ÷ 75

> 15 ÷ 35

> 8 ÷ 15

≤ 8

C

> 15 ÷ 25

> 5 ÷ 15

≤ 5

Đập bê tông, bê tông cốt thép bao gồm chiều cao lớn số 1 (m)

A

> 100

> 60 ÷ 100

> 25 ÷ 60

> 10 ÷ 25

≤ 10

B

> 25 ÷ 50

> 10 ÷ 25

> 5 ÷ 10

≤ 5

C

> 10 ÷ 20

> 5 ÷ 10

≤ 5

Ghi chú:

1. Cấp cho của dự án công trình thủy năng lượng điện là cấp tối đa xác định được theo các tiêu chí phân cấp Nhà máy, Hồ chứa nước cùng Đập dưng nước (trong kia A, B, C là nhóm địa hóa học nền điển hình: đội A nền là đá; đội B nền là khu đất cát, đất hòn thô, đất sét nung ở trạng thái cứng với nửa cứng; nhóm C nền là đất nung bão hòa nước sinh sống trạng thái dẻo).

Riêng so với công trình thủy điện tích năng: Sau khi xác minh được cấp cho theo chính sách của mục này thì hạ xuống một cấp nhưng không bé dại hơn cấp III trong hồ hết trường hợp.

2. Cung cấp công trình của những công trình bên trên “Tuyến năng lượng” như cửa nhận nước, Đường dẫn (kênh, cống, con đường hầm), Tháp điều áp, Đường ống áp lực, Kênh xả hoặc Hầm xả nước, ... được khẳng định theo cấp của nhà máy thủy điện chế độ tại điểm a mục 1.2.5.3.

3. Cấp công trình của những công trình trên “Tuyến đầu mối” như Đập dưng nước, Tràn xả mặt, Tràn xả sâu, Tràn sự cố, công trình lấy nước khác, ... được xác định theo cung cấp của Đập dâng nước phương tiện tại điểm c mục 1.2.5.3.

4. Các công trình liên quan khác như Nhà quản lý vận hành, Tường rào, Đường giao thông, ... Trong dự án xây dựng công trình thủy năng lượng điện được xác minh cấp dự án công trình tương ứng với loại công trình theo trả lời trong Thông bốn này.

1.2.5.4 công trình xây dựng điện gió

TCS (MW)

≥ 50

> 15 ÷

> 3 ÷ 15

≤ 3

1.2.5.5 dự án công trình điện mặt trời

TCS (MW)

≥ 50

> 15 ÷

> 3 ÷ 15

≤ 3

1.2.5.6 công trình điện địa nhiệt

TCS (MW)

> 10

5 ÷ 10

1.2.5.7 công trình điện thủy triều

TCS (MW)

> 50

30 ÷ 50

1.2.5.8 công trình xây dựng điện rác

TCS (MW)

> 70

> 15 ÷ 70

5 ÷ 15

1.2.5.9 công trình điện sinh khối

TCS (MW)

> 30

10 ÷ 30

1.2.5.10 dự án công trình điện khí biogas

TCS (MW)

> 15

5 ÷ 15

1.2.5.11 Đường dây và trạm đổi thay áp

Điện áp (k
V)

≥ 500

220

110

> 35 ÷

≤ 35

1.2.5.12 cửa ngõ hàng/Trạm kinh doanh nhỏ xăng, dầu, khí hóa lỏng; trạm cấp/sạc điện, sạc pin điện.

Mức độ quan lại trọng

Cấp III với tất cả quy mô

1.2.6

Công trình hóa chất

1.2.6.1 công trình xây dựng sản xuất sản phẩm phân bón và hóa chất bảo đảm an toàn thực vật

a) công trình xây dựng sản xuất phân bón đơn, tinh vi (có bội phản ứng hóa học, gồm những: Urê, DAP, MAP, SA, NPK phức hợp, supe lân, ...)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 50

10 ÷

b) công trình xây dựng sản xuất phân bón không giống (trộn, hỗn hợp, phương thức nhiệt, vi sinh... - ko phát sinh những phản ứng hóa học)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 300

100 ÷

c) công trình xây dựng sản xuất, trạm phân tách nạp, san tách đóng gói sản phẩm hóa chất bảo vệ thực vật

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 15

10 ÷ 15

1.2.6.2 dự án công trình sản xuất sản phẩm hóa hóa học cơ bản, hóa dầu, hóa dược, mỹ phẩm và hóa chất khác

a) công trình sản xuất chất hóa học cơ bạn dạng (axít, kiềm, clo...), hóa chất nguy hiểm độc hại, chất hóa học vô cơ, hữu cơ, hóa chất công nghiệp không giống (bao có hóa chất tinh khiết, muối, thuốc tuyển quặng apatit...)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 10

b) công trình xây dựng sản xuất, kho trạm tách nạp sản phẩm hóa dầu (nguyên liệu nhựa PP, PE, PVC, PS, ABS, PET, SV, sợi, DOP, SM, VCM, Polystyren, PTA, MEG, BTX, cao su đặc tổng hợp và các thành phầm khác)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 50

c) công trình xây dựng sản xuất sản phẩm hóa được (chiết xuất, tinh luyện hoạt chất thiên nhiên và tổng đúng theo từ hóa chất)

Ghi chú: Không bao hàm công trình tiếp tế thuốc với vật tư y tế: sơ chế, bào chế, cung ứng thuốc đông y

Mức độ quan liêu trọng

Cấp I với tất cả quy mô

d) dự án công trình sản xuất các thành phầm tẩy rửa, mỹ phẩm (kem giặt, bột giặt, nước cọ rửa, xà chống giặt; dầu gội đầu, sữa tắm, kem tiến công răng, xà chống tắm, ...)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 15

10 ÷

1.2.6.3 công trình sản xuất sản phẩm nguồn năng lượng điện hóa học

a) công trình sản xuất sạc hóa học

TSL (triệu viên/năm)

> 250

150 ÷ 250

b) dự án công trình sản xuất, tái chế ắc quy

TSL (nghìn k
Wh/năm)

> 300

100 ÷ 300

c) công trình sản xuất que hàn

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 3

1.2.6.4 công trình sản xuất, kho trạm tách nạp khí công nghiệp (O2, N2, Ar, CO, CO2, He, H2, Xe, CH4, C2H2 và các khí công nghiệp khác)

a) công trình sản xuất khí công nghiệp

TSL (nghìn m3 khí/h)

> 15

8,5 ÷ 15

b) Kho trạm chiết nạp nội lực nghiệp

Sức chứa lớn nhất (tấn)

≥ 100

1.2.6.5 công trình sản xuất sản phẩm cao su

a) dự án công trình sản xuất săm, lốp ô lô, đồ vật kéo

TSL (triệu chiếc/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

b) dự án công trình sản xuất săm, lốp xe mô tô, xe cộ đạp

TSL (triệu chiếc/năm)

> 5

1 ÷ 5

c) dự án công trình sản xuất băng tải

TSL (nghìn m2 sản phẩm/năm)

> 500

200 ÷ 500

d) dự án công trình sản xuất cao su kỹ thuật

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 1.5

0,5 ÷ 1,5

1.2.6.6 công trình sản xuất sơn, mực in

a) dự án công trình sản xuất sơn

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 100

> trăng tròn ÷ 100

10 ÷ 20

b) công trình sản xuất mực in

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 20

5 ÷ 20

1.2.6.7 công trình xây dựng tuyển quặng apatit

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 100

1.2.6.8 công trình sản xuất, chứa vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ

a) dự án công trình sản xuất vật liệu nố công nghiệp, tiền hóa học thuốc nổ

Mức độ quan tiền trọng

Cấp quan trọng đặc biệt với phần đa quy mô

b) Kho chứa vật tư nổ công nghiệp

Kho hầm lò, kho ngầm

Mức độ quan lại trọng

Cấp I với đa số quy mô

Kho thắt chặt và cố định nổi và nửa ngầm

Sức cất (tấn)

> 10

≤ 10

Kho lưu lại động

Mức độ quan trọng

Cấp II với đa số quy mô

c) Kho chứa tiền chất thuốc nổ

Kho hầm lò, kho ngầm

Mức độ quan lại trọng

Cấp I với đa số quy mô

Kho thắt chặt và cố định nổi và nửa ngầm

Sức đựng (tấn)

> 50

≤ 50

Kho lưu động

Mức độ quan lại trọng

Cấp II với mọi quy mô

1.2.7

Công trình công nghiệp nhẹ

1.2.7.1 Công nghiệp thực phẩm

a) xí nghiệp sản xuất sữa

TSL (triệu lít/năm)

> 100

30 ÷ 100

b) nhà máy sản xuất sản xuất bánh kẹo, mỳ nạp năng lượng liền

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 25

5÷25

c) nhà máy sản xuất sản xuất dầu ăn, hương liệu

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 150

50 ÷150

d) nhà máy sản xuất sản xuất rượu, bia, nước đái khát

TSL (triệu lít/năm)

> 100

25 ÷ 100

1.2.7.2 Công nghiệp tiêu dùng

a) xí nghiệp sản xuất xơ sợi

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 75

30 ÷ 75

b) nhà máy dệt

TSL (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

> 25

5 ÷ 25

c) xí nghiệp in, nhuộm (ngành dệt, may)

TSL (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

> 35

10 ÷ 35

d) xí nghiệp sản xuất các sản phẩm may

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 10

2 ÷ 10

đ) nhà máy thuộc domain authority và cung cấp các sản phẩm từ da

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 12

1 ÷ 12

e) xí nghiệp sản xuất sản xuất các sản phẩm nhựa

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 15

2 ÷ 15

g) nhà máy sản xuất trang bị sành sứ, thủy tinh

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 25

3 ÷ 25

h) nhà máy sản xuất bột giấy cùng giấy

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 100

60 ÷ 100

i) nhà máy sản xuất sản xuất dung dịch lá

TSL (triệu bao thuốc lá/năm)

> 200

50 ÷ 200

k) xí nghiệp sản xuất/lắp ráp điện tử (ti vi, máy vi tính và sản phẩm tương đương), năng lượng điện lạnh (điều hòa, tủ rét và thành phầm tương đương)

TSL (nghìn sản phẩm/năm)

> 300

100 ÷ 300

l) đơn vị máy sản xuất linh kiện, phụ tùng thông tin và năng lượng điện tử (mạch in năng lượng điện tử, IC và thành phầm tương đương)

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 400

300 ÷ 400

m) nhà máy in tiền

Mức độ quan lại trọng

Cấp quan trọng đặc biệt với đông đảo quy mô

1.2.7.3 Công nghiệp chế tao nông, thủy với hải sản

a) nhà máy chế biến thủy, hải sản

TSL (tấn nguyên liệu/ngày)

> 300

100 ÷ 300

b) nhà máy sản xuất chế biến đổi đồ hộp

TSL (tấn nguyên liệu/ngày)

≥ 100

c) xí nghiệp sản xuất xay xát, vệ sinh bóng gạo

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 200

100 ÷ 200

1 ÷

Ghichú:

- dự án công trình công nghiệp không giống cómục đích sử dụng phù hợp với loại công trình xây dựng nêu trong Bảng 1.2 thì sử dụng Bảng1.2 để xác minh cấp theo nấc độ đặc biệt quan trọng hoặc quy mô công suất.

- các chữ viết tắt trong Bảng1.2: TCS là Tổng công suất; TSL là Tổng sản lượng - Tổng năng suất (hoặc Tổng sảnlượng) được xem cho tổng thể các dây chuyền công nghệ thuộc dự án: QTC là quytiêu chuẩn.

- xem thêm các ví dụ xác minh cấpcông trình công nghiệp vào Phụ lục III.

Bảng 1.3Phân cấp cho công trình cung cấp cơ sở, ứng dụng hạ tầng chuyên môn (công trình hạ tầngkỹ thuật)

STT

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.3.1

Công trình cấp cho nước

1.3.1.1 xí nghiệp nước, công trình xử lý nước sạch mát (bao có cả công trình xử lý bùn cặn)

TCS (nghìn m3/ngày đêm)

≥ 30

10 ÷

1.3.1.2 Trạm bơm nước thô, nước sạch sẽ hoặc tăng áp (bao tất cả cả bể chứa nước trường hợp có)

TCS (nghìn m3/ngày đêm )

≥ 40

12 ÷

1.3.2

Công trình bay nước

1.3.2.1 hồ nước điều hòa

Diện tích (ha)

≥ 20

15 ÷

1 ÷

1.3.2.2 Trạm bơm nước mưa (bao gồm cả bể đựng nước nếu có)

TCS (m3/s)

≥ 25

10 ÷

1.3.2.3 công trình xử lý nước thải

TCS (nghìn m3/ngày đêm)

≥ 20

10 ÷

1.3.2.4 Trạm bơm nước thải (bao có cả bể cất nước ví như có)

TCS (m3/h)

≥ 1.200

700 ÷

1.3.2.5 công trình xử lý bùn

TCS (m3/ngày đêm)

≥ 1.000

200 ÷

1.3.3

Công trình cách xử trí chất thải rắn (CTR)

1.3.3.1 các đại lý xử lý CTR thông thường

a) Trạm trung chuyển

TCS (tấn/ngày đêm)

≥ 500

200 ÷

100 ÷

b) các đại lý xử lý CTR

TCS (tấn/ngày đêm)

≥ 500

200 ÷

50 ÷

1.3.3.2 các đại lý xử lý CTR nguy hại

TCS (tấn/ngày đêm)

> 100

20 ÷ 100

1.3.4

Công viên cây xanh

Diện tích (ha)

> 20

10 ÷ 20

5 ÷

1.3.5

Nghĩa trang

Nghĩa trang Quốc gia: cung cấp I với mọi quy mô.

Diện tích (ha)

> 60

30 ÷ 60

10 ÷

1.3.6

Nhà tang lễ

Mức độ quan trọng

Nhà tang lễ Quốc gia: cung cấp I; các trường vừa lòng khác: cấp II.

1.3.7

Cơ Sở hỏa táng

Mức độ quan lại trọng

Cấp II với đa số quy mô.

1.3.8

Nhà nhằm xe ô tô; sân bến bãi để xe, đồ vật móc, thiết bị

1.3.8.1 Nhà nhằm xe xe hơi ngầm*

Số nơi để xe ô tô

≥ 500

300 ÷

1.3.8.2 Nhà để xe xe hơi nổi*

≥ 1.000

500 ÷

100 ÷

1.3.8.3 Sân kho bãi để xe, lắp thêm móc, thiết bị (không có mái che)

Tổng diện tích s (ha)

> 2,5

≤ 2,5

1.3.9

Đường cấp cho truyền dấu hiệu viễn thông

Mức độ quan liêu trọng

Liên quốc gia

Liên tỉnh

Nội tỉnh

Ghi chú:

- dự án công trình hạ tầng nghệ thuật kháccó mục tiêu sử dụng tương xứng với loại công trình xây dựng nêu trong Bảng 1.3 thì sử dụng
Bảng 1.3 để khẳng định cấp theo nấc độ quan trọng đặc biệt hoặc quy mô công suất.

- những chữ viết tắt vào Bảng 1.3:TCS là Tổng năng suất tính cho toàn thể các dây chuyền công nghệ thuộc dự án.

- (*): Đối cùng với Nhà nhằm xe ô tôthì khu vực để xe ô tô được xét cho xe hơi chở người đến 9 nơi hoặc xe xe hơi tải dưới3.500 kg. Trường phù hợp Nhà để xe láo hợp bao hàm xe xe hơi và xe mô tô (xe thêm máy)thì quy thay đổi 6 khu vực để xe xe máy (xe đính thêm máy) tương đương với cùng 1 chỗ nhằm xe ô tô.

- xem thêm các ví dụ xác định cấpcông trình hạ tầng nghệ thuật trong Phụ lục III.

Bảng 1.4Phân cung cấp công trình phục vụ giao thông vận tải đường bộ (công trình giao thông)

STT

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.4.1

Công trình mặt đường bộ

1.4.1.1 Đường xe hơi cao tốc

Tốc độ xây cất (km/h)

> 100

100

80; 60

1.4.1.2 Đường ô tô

Lưu lượng (nghìn xe quy đổi/ngày đêm)

hoặc

Tốc độ xây cất (km/h)

> 30

hoặc

> 100

10 ÷ 30

hoặc

100

3 ÷

hoặc

80

0,5 ÷

hoặc

60

hoặc

1.4.1.3 Đường vào đô thị:

- xác định cấp công trình theo toàn bộ các tiêu chí phân cấp, lấy cấp cao nhất xác định được làm cấp công trình.

- Đối với đường trong đô thị gồm tổng chiều dài ≤ 1.000 m: Sau khi xác định cấp dự án công trình theo Bảng này thì hạ xuống một cấp cho nhưng ko thấp hơn cấp cho l
V

- Đường trên cao trong city xét theo các tiêu chí tại Bảng này cùng quy mô kết cấu trên mục 2.5.1 Bảng 2 Phụ lục II

a) Số làn xe

≥ 8

6

2; 4

1

b) Tốc độ xây đắp (km/h)

≥ 80

60

50

40

20 ÷ 30

1.4.1.4 nút giao thông thông (đồng mức, không giống mức)

Lưu lượng xe xây cất quy thay đổi (nghìn xe/ngày đêm)

≥ 30<